werkgeverschap

CAO VVT

Moderne arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een cliëntgerichte zorg, daar maakt ActiZ zich hard voor. Een van onze belangrijkste activiteiten is het afsluiten van de cao namens de werkgevers in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). De CAO VVT geldt voor zo’n 400.000 medewerkers. Hierin staan landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, pensioen, vergoedingen, toeslagen en verlof. De cao biedt zorgorganisaties ook ruimte voor maatwerk op een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden.

5 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het...

30 sep 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen

ActiZ is, samen met de andere zorgbranches, van mening dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend aan iedereen die conform...

 

contactpersoon