Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid

Over ActiZ: vereniging

ActiZ is van én voor de leden. Door de transparante structuur van onze vereniging kunnen de leden op een laagdrempelige manier actief participeren.

Verenigingsstructuur

De ActiZ-vereniging is van onderop opgebouwd en bestaat uit een bestuur en drie segmenten (Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg). 

Deze segmenten worden geleid door drie kerngroepen. De kerngroepen krijgen mandaat van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hierdoor hebben zij autonomie om de belangen van hun segment te behartigen. Verder zijn zij verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, lobby en kennisontwikkeling binnen hun segment.

Daarnaast heeft ActiZ twee branchebrede themacommissies: Arbeid en Digitaal Denken en Doen. Deze themacommissies zijn verantwoordelijk voor deze desbetreffende thema’s en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zowel de kerngroepen als de themacommissies bestaan uit bestuurders en directeuren van lid-organisaties. 

Bestuur 

ActiZ heeft een verenigingsbestuur, waarin alle kerngroepen en commissies zijn vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit acht personen met ieder een eigen rol. Het bestuur zorgt voor samenhang en verbinding tussen de segmenten en thema’s. Verder zien zij toe op het functioneren van de kerngroepen en commissies, de uitvoering van de kernagenda en een krachtige boodschap in de lobby en media. Het ActiZ-bureau ondersteunt het bestuur hierin. 

Bestuursleden

Het bestuur van ActiZ is als volgt samengesteld:
 

 • Anneke Westerlaken
  Voorzitter bestuur ActiZ
   
 • Chantal Beks
  Commissie Arbeid 
  | Raad van Bestuur De Wever (Tilburg)
   
 • Miriam Haagh
  Algemeen bestuurslid | Raad van Bestuur BrabantZorg (Oss)
   
 • Gabriele Kasten
  Algemeen Bestuurslid | Raad van bestuur De Pieter Raat Stichting (Heerhugowaard)
   
 • Jeroen van den Oever
  Kerngroep Zorg Thuis | Directievoorzitter/bestuurder Fundis (Gouda)
   
 • Tamara Pieterse
  Kerngroep Wonen en Zorg | Raad van bestuur Zorgbalans (Haarlem)
   
 • Aline Poolen
  Commissie Informatisering | Raad van Bestuur Stichting ZorgAccent (Almelo)
   
 • Ronald Schmidt
  Vice-voorzitter bestuur ActiZ en Kerngroep Revalidatie & Herstel | Raad van Bestuur Cordaan (Amsterdam)

ANBI-gegevens