Het ActiZ-bureau

Het ondersteuningsbureau van ActiZ bestaat uit ongeveer 70 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Vanaf 1 januari 2018 ondersteunt het bureau met kern-en themateams de nieuwe verenigingsstructuur die bestaat uit een bestuur, kerngroepen, themacommissies en de afdeling Jeugd.

Voor iedere kerngroep (Zorg Thuis, Wonen & Zorg, Revalidatie & Herstel), commissie (Arbeid, Informatisering) en afdeling (Jeugd) wordt jaarlijks een team samengesteld van ActiZ-medewerkers met elk hun eigen specialisme. Deze teams bestaan in ieder geval uit een coördinator,een specialist financiering & contractering en een specialist kwaliteit. Daarnaast krijgt elk team communicatieve en secretariële ondersteuning.

De medewerkers hebben een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Zij leveren niet alleen inhoudelijke bijdragen, maar hebben ook een belangrijke coördinerende rol tussen de kerngroepen en commissies.

De directie van ActiZ bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur en wordt ondersteund door een directieadviseur. De directie stuurt de professionals aan en adviseert het bestuur over de samenhang en verbinding tussen kerngroepen en themacommissies. 

ACTIZ Organogram klein