Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Over ActiZ: bureau

Het ondersteuningsbureau van ActiZ bestaat uit ongeveer 85 medewerkers en is gevestigd in Utrecht.

Bureau

De verschillende bestuurlijke gremia (kerngroepen en themacommissies) worden ondersteund door teams van ActiZ-medewerkers. Elk met een eigen specialisme en eigen specialisten, gericht op effectieve belangenbehartiging. Een centraal communicatieteam brengt de verschillende aandachtsgebieden zoveel mogelijk samen, zowel in lobby als in communicatie. Centrale teams op het gebied van ICT, managementondersteuning en administratie ondersteunen de bedrijfsvoering van het ActiZ-bureau. 

De directie van ActiZ bestaat uit een algemeen directeur en een adjunct-directeur en wordt ondersteund door een directieadviseur. De directie faciliteert de medewerkers en stuurt de organisatie aan. De directie adviseert het bestuur over de samenhang en verbinding tussen kerngroepen en themacommissies. 

ActiZ bureau