beeld-home

branchevereniging van zorgorganisaties

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De diversiteit onder onze leden is groot: in omvang en dienstverlening.

ActiZ perspectieven

Als vereniging van 400 zorgorganisaties maakt ActiZ zich sterk voor goede zorg voor miljoenen ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Dit doet ActiZ aan de hand van vier perspectieven.
Meer over ActiZ

 • zelfredzaamheid

  Het zoveel mogelijk houden van zelfregie is cruciaal voor de gezondheid van mensen. Onze leden faciliteren dit.

 • maatwerk

  Om maatwerk te leveren aan ouderen en chronisch zieken moeten zorgverleners onbelemmerd kunnen samenwerken met elkaar. Het leveren van zorg is mensenwerk.

 • goed werkgeverschap

  Zorgorganisaties moeten hun medewerkers maximaal in staat stellen goede zorg te leveren. Betere technologische ondersteuning, minder werkdruk, meer waardering. 

 • organisatie van zorg

  De menselijke maat en het vertrouwen in zorgverleners moeten weer leidend worden. Want het huidige zorgstelsel is te bureaucratisch geworden en gebaseerd op wantrouwen.

Henk en Jeannette_over morgen bankje

Over Morgen

Hoe zie jij de weg naar ouder worden?

Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. Met die boodschap roept ActiZ iedereen in Nederland op in gesprek te gaan over ouder worden. Wat kun jij betekenen voor de ouderen in jouw omgeving? Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen om straks prettig oud te worden?

Leden aan het woord