nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
23 mei 2017|VVT Nieuws

Help onze stagiair: doe mee met enquête social mediagebruik

Met de resultaten van het onderzoek verbeteren wij de inzet van onze social media kanalen. We kunnen zo relevante informatie aanbieden en aanpassen...

22 mei 2017|VVT Nieuws

Uitwisseling wereldwijde koplopers ouderenzorg

Nederland is samen met Zweden (en Wales) koploper op het gebied van langdurige ouderenzorg....

22 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie opgericht

Om de toenemende antibioticaresistentie het hoofd te bieden is regionale samenwerking geboden....

22 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspirerende Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Donderdag 8 juni vindt in Nijmegen een informatie en inspiratiebijeenkomst plaats rond het landelijke programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen....

20 mei 2017|Pers, VVT Nieuws

Resultaten meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’

De ouderenzorg in Nederland is complex. Ouderen met een kwetsbare gezondheid die steeds langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen....

18 mei 2017|VVT Nieuws

Wilt u meedoen aan de MedewerkerMonitor najaar 2017 laat u zich dan informeren op 29 juni en 29 augustus!

De inschrijving voor de MedewerkerMonitor najaar 2017 gaat 29 juni a.s. open. De inschrijfperiode...

17 mei 2017|Financiering, VVT Nieuws

Nog twee weken voor aanvraag compensatieregeling trekkingsrecht pgb

...

16 mei 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Informatie herverzekering van het derde WW-jaar

Vorige week is in het Stichting van de Arbeid (StAR) overeenstemming bereikt over de herverzekering van het zogenaamd derde WW-...

15 mei 2017|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging financieel onder water

De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau...

12 mei 2017|Werkgeverschap

Opbrengsten van het netwerk technologie en arbeid VVT

Hoe versterken zorgorganisaties vanuit visie het draagvlak voor technologie? Wat betekent technologie voor het werken in de VVT en wat is daarbij...

11 mei 2017|VVT Nieuws

Save the date: Bijeenkomst Europese subsidies op 15 juni 2017

Save the date: Bijeenkomst Europese subsidies op 15 juni 2017...

11 mei 2017|VVT Nieuws

Inschrijven voor webinar Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Op donderdagmiddag 18 mei organiseert Waardigheid en trots een webinar met Jan Kremer van Zorginstituut Nederland over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg....

11 mei 2017|VVT Nieuws

Informatiebijeenkomsten kwaliteitskader verpleeghuiszorg goed bezocht

Vanaf 4 april organiseren het Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en Trots 15 informatiebijeenkomsten bij zorgorganisaties,...

11 mei 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zet GRZ op de kaart via kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de GRZ....

10 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek Cliëntroutes: Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen regelmatig tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden...

5 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Internationale dag van de handhygiëne

Waar begint infectiepreventie? 'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot' zegt deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp....

5 mei 2017|VVT Nieuws

Nieuw Programma Langdurige-Zorg

Vanuit VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een –kennis en verbeter- Programma voor de Langdurige Zorg (PLZ) op te zetten. Hierbij de...

4 mei 2017|Wonen

Excursie Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

Nog enkele plaatsen vrij!Ga op 18 mei mee met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op excursie naar Westerwatering en...

4 mei 2017|VVT Nieuws

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw/update

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw/update...

4 mei 2017|VVT Nieuws

12 mei Dag van de Verpleging: kracht begint met waardering

De Dag van de Verpleging 2017 draait om de kracht van verpleegkundigen bij veranderingen en gezondheid. Medewerkers zijn pas echt daadkrachtig als zij...

3 mei 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 3 mei 2017 onder andere de blog Slapeloos in New York, de woningbehoefte van senioren in beeld gebracht en de laatste...

2 mei 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitbreiding toelatingscriteria voor gratis loopbaangesprekken

Door het grote aantal tekorten binnen de sector én door de behoefte aan steun onder mensen die niet aan de criteria voldeden, zijn sinds 1 april...

2 mei 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

ActiZ bespreekt zorgen tariefstelling wijkverpleging 2018 met NZa

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat de wijkverpleging in 2016 149 miljoen euro verlies heeft geleden....

2 mei 2017|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ lanceert CAO VVT-app

ActiZ lanceert vandaag de CAO VVT-app. Via deze app kunnen medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg zeer eenvoudig de CAO...

26 apr 2017|Financiering, VVT Nieuws

Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018 bekend

Zorgverzekeraars Nederland heeft de contouren voor de Wlz zorgcontractering 2018 gepubliceerd....

26 apr 2017|VVT Nieuws

De bankensector doet aanbevelingen voor financierbaarheid zorg

De bankensector doet aanbevelingen voor financierbaarheid zorg....

26 apr 2017|VVT Nieuws

VWS-brief stand van zaken kapitaallasten

VWS-brief stand van zaken kapitaallasten....

25 apr 2017|Financiering, VVT Nieuws

Compensatieregeling trekkingsrecht persoonsgebonden budget loopt nog tot en met 31 mei

Budgethouders en zorgverleners kunnen onder bepaalde voorwaarden eenmalig in aanmerking komen voor compensatie....

25 apr 2017|VVT Nieuws

Gezocht: deelnemers voor klankbordgroep iWmo en iJW

Deelnemers gezocht voor klankbordgroep iWmo en iJW...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteit

Goede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. De urgentie is...

20 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Werkconferentie Samenwerking in de wijk

Hoe kan de samenwerking in de driehoek eerstelijns zorg, wijkverpleging en het sociale domein versterkt worden? Die vraag stond centraal tijdens de...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Congres De Zorg Brandveilig

Op maandag 26 juni 2017 organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies...

20 apr 2017|VVT Nieuws

Vilans publiceert nieuwe online KwaliteitWijzer

Bent u op zoek naar instrumenten die zicht geven op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten?...

20 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Machtigingen voor verlenging ELV

ActiZ heeft in een eerder bericht aangegeven zich sterk te willen maken voor een vermindering van administratieve lasten. Daarom hebben we van Zorgverzekeraars...

19 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Zorgcontractering Zvw 2018

Wij willen onze leden faciliteren bij het proces van zorgcontractering in de Zvw voor 2018. Als eerste stap heeft ActiZ daarvoor twee begeleidingscommissies...

19 apr 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 13 april 2017 vindt u de Wegwijzer Prestatieafspraken Wonen en Zorg en de Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg....

19 apr 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portal aanleveren kwaliteitsgegevens vanaf 18 april actief

Begin april ontvingen alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden een brief van Zorginstituut Nederland betreffende het aanleveren van de kwaliteitsgegevens...

18 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ is verheugd over extra impuls verpleeghuizen

ActiZ is verheugd dat het demissionaire kabinet overeenstemming heeft bereikt over extra geld voor verpleeghuizen, bovenop de eerder toegezegde 100...

18 apr 2017|VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverpleging

Onderzoek NZa: 149 miljoen verlies in de wijkverpleging....

18 apr 2017|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Woonz.nl: maar 50% van senioren zoekt een direct beschikbare woning

Weet u wat senioren willen weten over uw woningaanbod?...

13 apr 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

NZa-Rapport ‘Cliëntondersteuning in de Wlz’ geeft aanbevelingen voor rol zorgkantoren

Om cliënten in de Wlz passende zorg te bieden is in vergelijking met de AWBZ een trendbreuk op het vlak van de cliëntondersteuning...

13 apr 2017|VVT Nieuws

Save the date: MedMij over uitwisselen gezondheidsgegevens

Op 18 mei 2017 praat het programma MedMij u een middag bij over de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Welke stappen moet MedMij nog...

13 apr 2017|VVT Nieuws

Helpdesk Zorgaanbieders naar meldpunt Juiste Loket

Vanaf 1 april 2017 is de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een andere plek bij het meldpunt Juiste Loket....

12 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Leden van ActiZ: Regeling verdeling van 100 miljoen voor verpleeghuizen is bureaucratisch en onrechtvaardig

Zorgorganisaties moeten een intensief, ingewikkeld en langdurig selectieproces doorlopen om een beroep te kunnen doen op de door Van Rijn beschikbaar...

12 apr 2017|VVT Nieuws, Wonen

Excursie naar Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

Voormalig verzorgingshuis Westerwatering in Zaandam is in 2016 omgevormd tot een locatie voor Verzorgd Wonen. Kom kijken hoe dit eruit ziet en hoor...

11 apr 2017|VVT Nieuws

AMvB Wmo leidt niet tot reële, kostendekkende tarieven

Werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben de AMvB Wmo getoetst aan eerder gestelde criteria die in de CAO-VVT zijn afgesproken....

11 apr 2017|VVT Nieuws

Oproep: knelpunten BAG-registratie

Oproep: knelpunten BAG-registratie...

11 apr 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ werkt met KiesvoorjeZorg.nl aan profilering geriatrische revalidatiezorg: doet u mee?

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg.nl aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Aanbodinformatie...

6 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Oproep ActiZ aan politiek om wel direct te investeren: 2017 verloren jaar voor investeringen ouderenzorg

Door het verwerpen van de drie moties van PVV, SP en PvdA en de bureaucratische regelgeving over toewijzing van de eenmalige € 100 miljoen blijkt...

4 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

Leden ActiZ kiezen nieuwe verenigingsstructuur

De zorgorganisaties van ActiZ hebben vandaag in de Algemene Ledenvergadering op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. De nieuwe...

4 apr 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Voortgang dementiezorg

Op 3 april informeerde de staatssecretaris de kamer per brief over de start van het nieuwe programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ en de voortgang...

3 apr 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ blij met bevestiging dat fors extra geld verpleeghuiszorg nodig is

ActiZ reageert op rapport Impactanalyse Verpleeghuiszorg 2017 NZa....

3 apr 2017|VVT Nieuws

Workshops Kanteling werktijden voorjaar 2017

Laatste kans een workshop te volgen in het kader van de Kanteling werktijden....

31 mrt 2017|Pers, VVT Nieuws

NZa bevestigt noodzaak fors meer geld voor verpleeghuizen

ActiZ is blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook zegt dat er fors extra geld nodig is voor de verpleeghuiszorg. Wij vinden dat de politiek...

30 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 30 maart 2017 onder andere de top 10 woonzorgprojecten met oog voor de omgeving, de excursie naar het geëxtramuraliseerde...

30 mrt 2017|VVT Nieuws

Personeelstekorten zorg zijn probleem, vindt ook de Tweede Kamer

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 29 maart 2017, waren alle negen woordvoerders unaniem van mening dat de personeelstekorten in...

30 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw Toetsingskader 24 uurszorg: meer praktijk, minder papier

De IGZ heeft een nieuw Toetsingskader voor 24 uurszorg gepubliceerd op haar website, voorzien van een toelichting en een infografic van de highlights....

28 mrt 2017|VVT Nieuws

Extra regiobijeenkomst Lastenvrij inkopen en controleren in Almelo

Programma i-Sociaal Domein organiseert een extra bijeenkomst in de serie regiobijeenkomsten "Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domei...

28 mrt 2017|Financiering, VVT Nieuws

Meer ruimte voor huishoudelijke hulp Wlz om teruggang in uren te voorkomen

Staatssecretaris Van Rijn staat zorgkantoren toe in 2017 meer ruimte te bieden om huishoudelijke hulp af te spreken voor de Wlz-cliënten die onder...

28 mrt 2017|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

ActiZ: komt toegezegde € 100 miljoen snel voor alle verpleeghuizen beschikbaar?

ActiZ wil dat er duidelijkheid komt over het extra budget van € 100 miljoen dat het ministerie van VWS in januari 2017 heeft toegezegd voor de...

28 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitnodiging derde bijeenkomst persoonsvolgende bekostiging

Op 5 april 2017 is de derde bijeenkomst over persoonsvolgende bekostiging. De bijeenkomst richt zich op de invoering van persoonsvolgende bekostiging....

28 mrt 2017|Kwaliteit

In Voor Zorg-eindcongres op 19 april 2017

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen...

27 mrt 2017|Ondernemerschap

MedewerkerMonitor: ervaringen uit het veld!

Afgelopen najaar deed Stichting Vilente mee aan de MedewerkerMonitor Najaar 2016 van de ActiZ Benchmark Zorg. Bestuurder José van Vliet en P&O...

27 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – onverminderd actueel!

Schrijf je snel in voor het succesvolle leernetwerk Contactpersonen Infectie Preventie dat 21 april van start gaat!  ...

27 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zinzia deelt haar ervaringen met een PAR!

Op maandagmiddag 3 april verzorgt Zinzia Zorggroep een Clinic over medezeggenschap in de vorm van een Professionele Adviesraad (PAR)....

27 mrt 2017|VVT Nieuws

Update Masterclasses HACCP

Er zijn weer nieuwe data beschikbaar voor de masterclasses ‘HACCP, voedselveiligheid in (kleinschalige) woonvormen’....

24 mrt 2017|VVT Nieuws

Moreel bewustzijn in de zorg bij het inzetten van robotica

Lees het onderzoeksverslag: “In hoeverre is er sprake van moreel bewustzijn bij medewerkers in de zorg als het gaat over...

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Jaaroverzicht ActiZ 2016

Met onze blik gericht op de toekomst, is het toch belangrijk om terug te kijken en te reflecteren op wat we gedaan en bereikt hebben. In Uitgelicht...

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Vervolg aansprakelijkheid in de bouw

Vervolg aansprakelijkheid in de bouw....

23 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitzending EenVandaag over financiering zorghotels

Eerder deze week sprak Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ, in EenVandaag over de financiering van zorg voor ouderen in zorghotels. "We zijn...

22 mrt 2017|VVT Nieuws

Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van btw als de alarmopvolging...

22 mrt 2017|VVT Nieuws

Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 vastgesteld

Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 vastgesteld....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Onderzoek AAG en TU Delft naar zorgvastgoed

AAG en de TU Delft gaan samen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek doen naar de financiële en functioneel-kwalitatieve aspecten van zorgvastg...

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Opslagen Waardigheid en Trots ook van toepassing bij afwezigheidsdagen

De NZa heeft de declaratievoorschriften WLZ op aandringen van ActiZ aangepast....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn beschikbaar....

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Trombosezorg voor Wlz-cliënten met verblijf behandeling vanaf 2018 onder de Wlz

Per 2018 wijzigt de bekostinging van trombosezorg voor Wlz-cliënten die verblijf en behandeling vanuit dezelfde instelling ontvangen....

20 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 4 april van start

Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren...

20 mrt 2017|VVT Nieuws

Uitnodiging: masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ voor managers en beleidsadviseurs

...

20 mrt 2017|VVT Nieuws

Oproep Agenda voor de Zorg aan het nieuwe kabinet: Investeer in vernieuwende zorg!

Zestien partijen in de zorg vragen het nieuwe Kabinet samen in de ‘Agenda voor de Zorg’ om alle energie en voldoende middelen...

20 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek naar woon- en zorginitiatieven georganiseerd door en met oudere migranten, kent u initiatieven?

Het aantal initiatieven op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migrantenachtergrond neemt toe....

16 mrt 2017|VVT Nieuws

Stand van zaken NHC

Stand van zaken NHC....

16 mrt 2017|VVT Nieuws

Samenwerken met een Startup?

StartupBootcamp, de internationale innovatie accelerator voor startups en bedrijven, start met een driejarig innovatieprogramma voor de langdurige zorg...

13 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Prioritering kennisvragen ‘Gezond ouder worden’

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Dat...

10 mrt 2017|Pers, VVT Nieuws

Niet langer mooie woorden: het is tijd voor echte daden!

Ook dit jaar evalueerden de zorgorganisaties van ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg voor 2017 door zorgkantoren. Wat ActiZ betreft is het tijd voor...

9 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Wonen met zorg: 13 woningcorporaties over de praktijk

Woningcorporaties realiseren veel interessante woonzorgprojecten samen met lokale partners zoals zorgorganisaties, gemeenten en huurdersverenigingen. Lees...

9 mrt 2017|VVT Nieuws

Onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

Op zaterdag 4 maart 2017 is een landelijk onderzoek gestart naar hoe we de problemen waar kwetsbare ouderen tegenaan lopen kunnen verbeteren....

9 mrt 2017|Financiering

Regiobijeenkomsten Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein

De verkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat u administratieve lasten voorkomt. Hoe doet u dat?...

9 mrt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geen papierkraam meer voor ELV-verwijzingen?

ActiZ heeft samen met de Landelijke Huisartsenvereniging bij Zorgverzekeraars Nederland gepleit voor het afschaffen van verwijsbriefjes....

9 mrt 2017|Kwaliteit

Basiszorg bestaat niet; discussie persoonsvolgend budget

Bijeenkomst 22 februari: Hoe krijgt basiszorg een plek binnen dit budget? En welke plek krijgt de behandelcomponent?...

8 mrt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief 2 maart 2017 leest u onder andere over een bijzondere woonvorm voor mensen met dementie, een impressie van de bestuurdersbijeenkomst...

8 mrt 2017|VVT Nieuws

Investeren in mensen: ‘Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!’

Pennemes in Zaandam is de eerste zorgorganisatie die dit pamflet ondertekent en op 8 maart 2017 aanbiedt aan Van Dam van Economische Zaken en Van Rijn...

7 mrt 2017|VVT Nieuws

Aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2016

Vanaf heden is het formulier "Aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2016"te downloaden.  ...

1 mrt 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Compensatieregeling pgb

Pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2015, kunnen een compensatie...

28 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voorlopers ‘schone handen’ gezocht

In het kader van een omvangrijk stimuleringsprogramma ter bestrijding van antibioticaresistentie, wordt een netwerk gestart met bestuurders van verpleeghuizen...

28 feb 2017|Financiering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

SVB-Modelovereenkomst pgb verplicht vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2017 wordt een modelovereenkomst verplicht gesteld voor het persoonsgebonden budget. De zorgorganisaties die met pgb’s zorg...

28 feb 2017|VVT Nieuws

Verhuurderheffing straks vanaf 51 woningen

De Eerste Kamer heeft 31 januari 2017 het wetsvoorstel Wijziging maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen....

28 feb 2017|VVT Nieuws

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw aangenomen....

27 feb 2017|VVT Nieuws

Congres ‘Modern ICT beleid implementeren in de praktijk’

Digitalisering staat hoog op de agenda van zorginstellingen. Ook omdat steeds meer cliënten en familie gebruik willen maken van ICT....

27 feb 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AmvB Wmo gepubliceerd in Staatsblad, ActiZ toetst criteria

Deze AmvB stelt regels aan gemeenten en zorgorganisaties bij de totstandkoming van tarieven in de uitvoering van de Wmo....

27 feb 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Informatiekaart Palliatieve zorg

VWS heeft de informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd.  ...

24 feb 2017|Pers, VVT Nieuws

Oproep ActiZ aan het nieuwe kabinet: Maak liefdevolle ouderenzorg nu en in de toekomst mogelijk

De zorgorganisaties van ActiZ gaan voor liefdevolle zorg, nu en in de toekomst. Zodat mensen dankzij aandachtige en professionele hulp zo lang mogelijk...

23 feb 2017|VVT Nieuws

'Ik ben ER': levendige discussie bij afsluiting experiment Eigen regie

Het minisymposium “Eigen regie” op 14 februari markeerde formeel het einde van het experiment “Eigen regie” dat brancheorganisatie...

23 feb 2017|VVT Nieuws

Nieuwe Hospital@Home coalitie van start

VitaValley start een nieuwe Vitaal Thuis coalitie. Met als doelveilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen,...

21 feb 2017|VVT Nieuws

Grote Zorgdebat: Aansluiting standpunten ActiZ bij die van woordvoerders zorg

Het debat ging over 4 actuele zorgthema’s: cliënt centraal, personeelstekort, de ingewikkelde wet- en regelgeving en financiering en pre...

21 feb 2017|VVT Nieuws, Wonen

De toekomst van de digitale ouderenzorg

Het Algemeen Overleg Innovatie/verspilling in de zorg van woensdag 15 februari 2017 leverde het volgende op....

20 feb 2017|VVT Nieuws

Standpunten ActiZ rondom Het Grote Zorgdebat 2017

Ook ActiZ mengde zich de afgelopen dagen online in het gesprek door een visie te formuleren op de voorgelegde stellingen....

17 feb 2017|Financiering

Compensatieregeling trekkingsrecht persoonsgebonden budget gepubliceerd

Op 15 februari heeft de staatssecretaris van VWS de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb gepubliceerd. De regeling is in het leven geroepen...

16 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Uitstel besluit overheveling extramurale behandelzorg

Het besluit om de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet is uitgesteld....

16 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex,...

15 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voortgangsrapportage ruimte voor vernieuwing verpleeghuizen

Binnen het programma Waardigheid en Trots zijn zorgaanbieders nu ruim anderhalf jaar bezig met de vormgeving van vernieuwingen. Onlangs is een voortgangsrapportage...

15 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Kansen doorontwikkeling Eerstelijnsverblijf

De leden van ActiZ zien kansen voor de doorontwikkeling van het Eerstelijnsverblijf....

14 feb 2017|VVT Nieuws

ActiZ pleit voor slimme, betere zorg

ActiZ pleit voor een structurele regeling voor de financiering van zorginfrastructuur voor bestaande en nieuwe projecten en een steviger rol van VWS...

14 feb 2017|VVT Nieuws

Risicomanagement voor en door zorgteams

Innoforte en DrieGasthuizenGroep hebben goede ervaringen en maken daarbij gebruik van Pythia, een digitaal risicomanagement en auditsysteems voor t...

14 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Startcongres radicale vernieuwing verpleegzorg

250 mensen uit het land bezochten afgelopen donderdag het startcongres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Voornamelijk mensen uit de 33 zorgorganisaties...

14 feb 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief onder andere een impressie van het symposium 'Nieuwe buren, thuis wonen met dementie', de aankondiging van 'Expeditie Begonia 2017'...

13 feb 2017|VVT Nieuws

Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

Op maandag 20 februari aanstaande debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede...

8 feb 2017|VVT Nieuws

Verkenning intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

In het kader van 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' is een verkennend onderzoek gedaan naar de zaken die spelen rondom...

7 feb 2017|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

PersoneelsPact Ouderenzorg in de maak

ActiZ en BTN hebben de handen ineen geslagen om een integraal arbeidsmarktplan voor de ouderenzorg te ontwikkelen....

3 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Brief ActiZ aan Tweede Kamer over kwaliteitskader en liefdevolle zorg

Woensdag 8 februari a.s. vindt er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over Verpleeghuiszorg. Op de agenda staan het nieuwe kwaliteitskader...

2 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen

De jaarlijkse werkconferentie van STIP – op 10 februari - is dit keer wel heel veelzijdig uitgevallen!  (Ervarings)deskundigen komen aan...

31 jan 2017|VVT Nieuws

Meer aandacht nodig voor (palliatieve) zorg en ondersteuning van mensen thuis

De zorgorganisaties van ActiZ willen een aantal belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen van Kamerleden die aanwezig zijn bij het AO op woensdag...

31 jan 2017|Pers, VVT Nieuws

Verpleeghuizen open over kwaliteit en veiligheid van de zorg

Vanaf vandaag is deze informatie per verpleeghuis te vinden op IGZ.nl en op KiesBeter.nl en ZorgkaartNederland.nl...

23 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Masterclasses HACCP en Voedselveiligheid

Dat koelkast ‘temperaturen’ en registreren, van wie moet dat eigenlijk? Wat is er veranderd in de HACCP-normen en hoe pak je dit aan in...

23 jan 2017|VVT Nieuws, Wonen

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op woonwijken

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares’ voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning gelanceerd....

18 jan 2017|VVT Nieuws

Vernieuwing verenigingsstructuur ActiZ

Alle veranderingen in de ouderenzorg en daarmee in onze branche, vragen ook om vernieuwing van de ActiZ-vereniging. Daar voeren we op dit moment de...

18 jan 2017|VVT Nieuws

Vakantiekrachten 2017

Over een aantal maanden begint de vakantieperiode en gaat u mogelijk gebruik maken van vakantiekrachten....

17 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ-rapport over meldingen: accent op leren en verbeteren in openheid én openbaarheid

In het vandaag gepubliceerde rapport “In openheid leren van meldingen” geeft de IGZ aan hoe zij omgaat met meldingen van incidenten en hoe...

17 jan 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze Nieuwsbrief onder andere vijf ontwikkelingen in wonen en zorg voor 2017, een nieuw leven voor een oud zorgcomplex en woonvormen in het...

16 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Goed voorschrijven is sleutel in de medicatieveiligheid

Op 16 januari 2017 heeft de IGZ het rapport “Veilig voorschrijven van medicatie” gepubliceerd. In dit rapport formuleert...

13 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft vrijdagmissag 13 januari het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te...

12 jan 2017|VVT Nieuws

Factsheet AWZ Actueel: informatie actuele arbeidsmarktontwikkeling in zorg en welzijn

Vanuit het onderzoeksprogramma AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) is de derde AZW Actueel opgesteld. Hierin staat informatie over actuele...

11 jan 2017|Pers, VVT Nieuws

Kwaliteitsslag verpleeghuiszorg vraagt om 70.000 extra medewerkers en bijbehorend budget

Het Zorginstituut Nederland stelt in haar concept Kwaliteitskader voor om twee zorgprofessionals tijdens piekmomenten in te zetten op een groep...

10 jan 2017|Ondernemerschap, Pers, VVT Nieuws

Medewerkers ouderenzorg blijven bevlogen ondanks hoge werkdruk

Medewerkers in de ouderenzorg blijven bevlogen over hun werk, ondanks dat zij een toegenomen werkdruk ervaren. Dat blijkt uit de resultaten van de MedewerkerMonitor...

9 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: vaststelling vrijdag 13 januari

In december heeft het Zorginstituut het concept kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ter consultatie aan het veld toegestuurd. Ook ActiZ heeft in die ronde...

5 jan 2017|VVT Nieuws

Beleidsregel indicatiestelling ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017’ bekend

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregel ‘tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017’ bekend gemaak...

3 jan 2017|VVT Nieuws, Zorg

Macrobeheersinstrument (MBI) GRZ & ELV

VWS heeft per bief (verwijzing VWS brief) het macrobedrag voor 2017 bekend gemaakt....

22 dec 2016|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

Concept kwaliteitskader schiet in uitwerking z’n doel voorbij

ActiZ is blij met de uitgangspunten die het Zorginstituut in het concept kwaliteitskader heeft verwoord, maar vindt de uitwerking ervan erg teleurs...

22 dec 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Succesvolle afsluiting campagne ‘Wees duidelijk over agressie’

Eind november is de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ afgesloten met een congres in Ede....

22 dec 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Teksten CAO VVT 2016-2018 nu beschikbaar op de website

Cao-partijen bij de CAO VVT 2016-2018 hebben de cao-teksten uitgewerkt en aangemeld bij het ministerie van SZW....

21 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees in deze nieuwsbrief van 20 december 2016 over de bestuurdersbijeenkomst 2017: de opgave voor wonen en zorg in de wijk. Verder onder andere...

20 dec 2016|VVT Nieuws

Volledig nieuwe Hulpmiddelenwijzer gelanceerd

Sinds kort is de vernieuwde website Hulpmiddelenwijzer.nl live gegaan. De site is door Vilans ontwikkeld samen met onder andere het Aedes-Actiz Kenniscentrum...

20 dec 2016|VVT Nieuws

Oproep voor het Sectorplan Informatievoorziening

Vanaf januari 2017 werkt ActiZ aan een Sectorplan Informatievoorziening primaire zorgprocessen....

20 dec 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg: het hoort er gewoon bij!

Intimiteit en seksualiteit blijven gedurende het hele leven basisbehoeftes van mensen, óók als ze al op leeftijd zijn....

20 dec 2016|VVT Nieuws

Kosten BRMO-uitbraak vergoed

De NZa heeft een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan zorgorganisaties de kosten van een BRMO-uitbraak gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen....

19 dec 2016|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe Geschillencommissie voor de VVT

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) van start....

19 dec 2016|VVT Nieuws

Schrijf u snel in: Het Grote Zorgdebat 2017 op 20 februari 2017

Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft?...

19 dec 2016|VVT Nieuws

Resultaten Vitaal Thuis: Samenwerken aan langer thuis wonen

De resultaten van het innovatieprogramma Vitaal Thuis zijn gepubliceerd in een digitaal magazine. Onder het motto ‘Samenwerken aan langer...

16 dec 2016|VVT Nieuws

Nieuwe CAO VVT definitief; uitvoering van start

De nieuwe CAO VVT is een feit en inmiddels zijn werkgeversorganisaties en vakbonden begonnen met de uitvoering ervan. Op 14 oktober jl. hebben...

15 dec 2016|VVT Nieuws

Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft vandaag de nieuwe Governancecode Zorg 2017 op een feestelijke bijeenkomst aangeboden...

15 dec 2016|VVT Nieuws

Motie Keijzer ‘98% van NZa-tarief de norm’ haalt het niet

Mona Keijzer van het CDA had een week geleden voor een tweede maal -mede op aandringen van ActiZ- een motie ingediend, die ervoor zou zorgen dat het...

15 dec 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vernieuwd toezicht voor zorg thuis: de IGZ zoekt de dialoog

Vanaf januari 2017 gaat het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg anders dan u gewend bent: een tweedaags inspectiebezoek waarbij inspecteurs...

14 dec 2016|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Stichting Warm Thuis wint Cliëntvriendelijkheidsprijs ZorgkaartNederland 2016

ActiZ feliciteert Stichting Warm Thuis met het winnen van de Cliëntvriendelijkheidsprijs in de categorie ‘Meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis’...

14 dec 2016|VVT Nieuws

Herhaalde oproep GRZ aanbieders: overstappen naar Declaratiegrouper VECOZO voor 31 december 2016

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de  “Grouper” die gebruikt wordt bij...

12 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Uitzending De Monitor over ‘passend toewijzen’

Op zondag 11 december 2016 besteedde De Monitor in haar uitzending aandacht aan de problematiek rondom ‘passend toewijzen’....

9 dec 2016|Financiering, Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

ActiZ roept Tweede Kamer op tot ‘boter bij de vis’ voor betere verpleeghuiszorg

ActiZ vindt dat er ‘boter bij de vis’ moet: er zijn per direct hogere tarieven nodig om goede zorg met voldoende personeel aan ouderen in...

8 dec 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Mogelijk declaratieproblemen wijkverpleging 2017

De oorzaak voor deze mogelijke declaratieproblemen ligt in het niet tijdig gereed zijn van software. ...

8 dec 2016|Pers, VVT Nieuws

Voor het eerst in 25 jaar rode cijfers

Bestuurder Olga Landstra van Zorggroep Reinalda heeft staatssecretaris Van Rijn een brief gestuurd....

7 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 6 december 2016 leest u onder andere over 'Sociaal netwerk cruciaal in langer thuis wonen' en 'Geschikt wonen in Breda...

6 dec 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hulp voor artsen die kampen met problematisch middelengebruik

Heeft u het vermoeden dat één van uw artsen problemen heeft met het gebruik van middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen?...

6 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Wordt partner en doe mee aan de eHealthweek 2017

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en ECP, platform voor de InformatieSamenleving organiseren 21 t/m 27 januari 2017 de eHealthweek....

6 dec 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Scholingsvouchers en loopbaangesprekken: Pak die kans!

ActiZ attendeert haar leden op twee faciliteiten voor werknemers in de zorg op het gebied van scholingsvouchers en loopbaangesprekken....

6 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Gratis zelftest digitale vaardigheden

In aanloop naar de eHealtweek (21-27 januari 2017) biedt de coalitie ‘Digivaardig in de zorg’ zorginstellingen nu eenmalig de zelftest digitale...

1 dec 2016|Pers, VVT Nieuws

ActiZ slaat alarm: Zorg voor ouderen in zwaar weer door te lage tarieven

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben voldoende budget, maar betalen al jaren niet het tarief dat nodig is om ouderenzorg te kunnen verlenen....

1 dec 2016|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische Revalidatiezorg : tarieven 2018 per mei 2017 beschikbaar

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft middels een circulaire laten weten de informatie over prestaties en tarieven met ingang van komend jaar, eerder...

29 nov 2016|VVT Nieuws

Praktische tools voor stages hbo-v wijkverpleging

ActiZ heeft een project uitgevoerd om praktische tools op te stellen voor wijkverpleegkundigen die de hbo-v stagiaires begeleiden....

25 nov 2016|VVT Nieuws

ActiZ herkent signalen ziekenhuizen stagnerende doorstroming

In de uitzending van het NOS journaal, Nieuwsuur en via andere media, op donderdag 25 november jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer ziekenhuizen...

24 nov 2016|VVT Nieuws, Wonen

Bestuurdersbijeenkomst Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten zijn belangrijke spelers in het organiseren van het langer thuis wonen en zorg thuis. Hoe doe...

24 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Medicatieveiligheid: nieuwe praktijkinzichten en hulpmiddelen

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie blijkt essentieel voor een veilig medicatieproces. Dat is...

24 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Rust & Herstel bij casemanagement dementie

De gezamenlijke partijen van het Actieplan Casemanagement-dementie werken samen in een signaalteam dat (regionale) problemen signaleert en waar nodig...

23 nov 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Bezwaar tegen spelregels NZa experiment wijkverpleging

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen in de wijkverpleging afwijken van de reguliere bekostiging en op basis van een experiment een vast bedrag...

23 nov 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Bezwaar tegen contractvereiste ketenzorg

ActiZ vindt dat de NZa in haar spelregels voor ketenzorg dementie en onplanbare zorg niet mag eisen dat prestaties alleen gedeclareerd mogen worden...

23 nov 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Draagvlak bij niet-vakbondsleden voor CAO VVT

Het akkoord over de CAO VVT (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) heeft groot draagvlak onder niet-vakbondsleden....

23 nov 2016|Pers, VVT Nieuws

Gerton Heyne, nieuwe directeur a.i. van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties

Gerton Heyne is per 21 november 2016 de nieuwe directeur a.i. van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties....

22 nov 2016|VVT Nieuws

Motie Tweede Kamer aangenomen over capaciteit Eerstelijns Verblijf 2017

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is afgelopen week een motie van CDA/PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt...

22 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Geactualiseerd afwegingsinstrument voor eerstelijns verblijf per 2017 gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijns...

22 nov 2016|VVT Nieuws, Wonen

Implementatielessen Actieplan eHealth

Met het Actieplan eHealth versnelt ZonMw de implementatie en daarmee het gebruik van e-health-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg....

21 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infectiepreventie en aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

ActiZ is intensief betrokken bij het project 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'. Om kennis en bewustwording bij bestuurders, medewerkers...

21 nov 2016|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Voortgang Palliatieve zorg

Per brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang op dit ...

18 nov 2016|Pers, VVT Nieuws

ActiZ blij met aanpak Tweede Kamer om tot reële tarieven ouderenzorg te komen

Donderdag 17 november vond in de Tweede Kamer een debat plaats over verpleeghuiszorg. ...

17 nov 2016|VVT Nieuws

ActiZ-inbreng kamerdebat verpleeghuiszorg

Voorafgaand aan het kamerdebat verpleeghuiszorg op donderdag 17 november heeft ActiZ een brief gezonden....

17 nov 2016|Pers

Hun verhaal: politicus en presentatrice verblijven 24 uur in een verpleeghuis

De afgelopen tijd is er veel te doen over de zorg in de Nederlandse verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde rapporten...

16 nov 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Keuzehulp wijkverpleging ondersteunt cliëntkeuzemogelijkheden

De keuzehulp verschaft op bepaalde onderwerpen meer inzicht, zodat verzekerden daar bij de keuze voor een polis rekening mee kunnen houden....

16 nov 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitbreiding Leernetwerken wijkverpleging met mbo-v

Een jaar geleden zijn in 10 regio’s leernetwerken gestart binnen het ZonMw-programma ‘Zichtbare schakel’. Deze leernetwerken...

16 nov 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Werkdruk in VVT toegenomen

Hoofdoorzaken zijn volgens ActiZ dat er als gevolg van de bezuinigingen meer werk moet worden verzet met minder mensen, dat de zorgzwaarte van cliënten...

15 nov 2016|Kwaliteit

Input Kwaliteitskader voor Zorginstituut

De brief van ActiZ vindt u bij dit bericht....

14 nov 2016|VVT Nieuws

Extra Congres ‘In voor Mantelzorg’ op 24 januari 2017

Begin 2015 is het programma ‘ In voor Mantelzorg’  gestart. ActiZ zat samen met Mezzo, Unie-KBO, V&VN, Verenso, VNG, ZN en de MO-Groep...

14 nov 2016|VVT Nieuws

Rapportage vrijwilligers terminale zorg (VPTZ) beschikbaar

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën....

14 nov 2016|VVT Nieuws

Interesse in deelname Sociale Kaart Nederland

ActiZ vindt het belangrijk dat cliënten zelf kunnen bepalen waar ze zorg en ondersteuning willen ontvangen. Om deze reden werken we samen met drie...

14 nov 2016|VVT Nieuws

ActiZ start marktonderzoek naar samenstelling ICT applicatielandschap

Advisaris gaat in opdracht van ActiZ het ICT-applicatielandschap van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Nederland in kaart bren...

11 nov 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ blij met stappen die Wijkverpleegkundig Genootschap zet in professionalisering wijkverpleegkundige functie

Zorgorganisaties en wijkverpleegkundigen zelf vinden het van groot belang dat er stappen worden gezet op het gebied van de professionalisering van het...

9 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanlevering Risico-indicatoren IGZ nog mogelijk tot en met 14 november

IGZ houdt de portal voor aanlevering van de risico-indicatoren over 2015 langer open. U heeft daarmee tot en met 14 november om gegevens aan...

9 nov 2016|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2017 opgehoogd

Staatssecretaris Van Rijn verhoogt het budget voor langdurige zorg (Wlz) met € 386 miljoen, zo staat in de brief over het definitieve Wlz kader...

9 nov 2016|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe bouwkostennota zorg

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting heeft een bouwkostennota 2017 uitgebracht....

9 nov 2016|VVT Nieuws

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal....

8 nov 2016|VVT Nieuws

Bijeenkomst ‘Van werkstress naar werkplezier’

In de Week van de werkstress organiseren het ministerie van SZW en werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg op 16 en 18 november de bijeenkomst...

8 nov 2016|VVT Nieuws

Vergelijk uw financiële situatie met die van collega-instellingen in uw provincie

60 organisaties hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de module Bedrijfsvoering van de ActiZ Benchmark Zorg....

7 nov 2016|VVT Nieuws

Goede acties om wachttijd voor verpleeghuis te verkorten

Staatssecretaris Van Rijn neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen die dat willen sneller en makkelijker kunnen verhuizen naar een verpleeg...

7 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Beschikbaar Budgettair Kader Eerstelijns Verblijf voor 2017

In het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor het eerstelijns verblijf 2017 worden verschillende budgettaire kaders genoemd. Dit maakt dat er onduidelijkheid...

7 nov 2016|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

In de voortgangsbrief die de staatssecretaris 4 november naar de Tweede Kamer zond worden een paar heldere keuzes gemaakt. Er komt geen aparte aanspraak,...

3 nov 2016|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

U leest in deze nieuwsbrief van 31 oktober 2016 onder andere over het Dementiehuis van de toekomst en de Monitor Effecten langer thuis...

3 nov 2016|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Genomineerden ZorgkaartNederland Patiëntvriendelijkheidsprijzen 2016 bekend

Op 13 december wordt de winnaar van deze patiëntvriendelijkheidsprijs bekend gemaakt....

2 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf is dé oplossing om de Spoedeisende hulp te ontlasten

Steeds meer ouderen komen op de Spoedeisende hulp terecht, omdat het thuis niet meer gaat....

1 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ is blij dat kwaliteit in meeste verpleeghuizen op orde is

...

1 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw op Zorgvoorbeter.nl: Diversiteit in de zorg

'Bij persoonsgerichte zorg hoort oog voor diversiteit' In grote steden heeft meer dat de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond. Dit...

1 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproepen lokale aanpak verward gedrag

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 december 2016 om 14.00 uur....

31 okt 2016|Pers, VVT Nieuws

Leden ActiZ oordelen positief over de nieuwe cao VVT

De leden van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties in de thuiszorg, de ouderenzorg en de jeugdgezondheidszorg, hebben zich op maandag...

31 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Rust & herstel Casemanagement-dementie

Onderdeel van het ‘Actieplan Casemanagement-dementie’  is de ‘0’-de stap: ‘Rust en herstel’. Aanleiding hiervoor...

27 okt 2016|VVT Nieuws

Reactie ActiZ op update IGZ-lijst kwaliteit verpleeghuizen

Volgende week stuurt de staatssecretaris van VWS een rapport van de IGZ naar de Tweede Kamer over de kwaliteit in verpleeghuizen....

26 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Afspraken Kwaliteitsinformatie Wijkverpleging 2017 getekend

ActiZ, BTN, Patiëntfederatie Nederland, V&VN en ZN hebben afspraken gemaakt over de kwaliteitsinformatie in de Wijkverpleging. ...

25 okt 2016|VVT Nieuws

Reactie ActiZ op manifest Hugo Borst over ouderenzorg

"Als we de handen ineen kunnen slaan en als samenleving meer geld beschikbaar stellen voor de zorg voor onze ouderen, dan juich ik dat alleen maar enorm...

25 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ interviewt zorgaanbieders over gebruik meldcode

Vanaf eind oktober 2016 tot en met december 2016 interviewt de IGZ zorgaanbieders en hulpverleners telefonisch over het gebruik van de meldcode huiselijk...

25 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Onderzoek werkgelegenheidseffecten pilots Zorg in de Wijk

In 2015 is Zilveren Kruis gestart met de pilot ‘Zorg in de wijk’ in de gemeenten Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg....

24 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Project radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg

Meedenken en meedoen met radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg.LOC zeggenschap in zorg is een driejarig project gestart waarbij 4 zorgorganisaties...

24 okt 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Arbeidsmarkt informatie zorg en welzijn beschikbaar

ActiZ vindt het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn we via het A+O VVT betrokken bij het onderzoeksprogramma...

18 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Symposium Antibioticaresistentie

Het programma laat zien dat een gezamenlijke aanpak werkt en dat iedereen daarbij nodig is....

18 okt 2016|VVT Nieuws

Veel vragen overgangsregeling kapitaalslasten (NHC) eerstelijns verblijf 2015

Op dit moment ontvangt ActiZ diverse vragen over de overgangsregeling kapitaalslasten voor het eerstelijns verblijf. De NZa heeft inmiddels aangegeven...

18 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf: afspraken overgangsrecht indicatiestelling CIZ na 31-12-2016

Met ingang van 1 januari a.s. valt het eerstelijns verblijf onder de Zorgverzekeringswet. In de Zvw heeft het CIZ geen rol in de indicatiestelling...

17 okt 2016|VVT Nieuws

Verenso en LHV publiceren handreiking samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag

De nieuwe digitale handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van afspraken...

17 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ gaat de discussie met het veld aan over infectiepreventie en antibioticabeleid

Dit najaar organiseert de IGZ een zestal interactieve roadshows rond het thema infectiepreventie en antibioticagebruik. Doel is het thema op de agenda...

14 okt 2016|VVT Nieuws

ActiZ en directeur Jan de Vries nemen afscheid van elkaar

ActiZ, organisatie van zorgondernemers, en directeur Jan de Vries hebben in goed onderling overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen....

14 okt 2016|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 13 oktober 2016 leest u onder andere over Gelukkig oud worden in de stad, Langer thuis wonen met dementie en de Impressie vanExpeditie...

14 okt 2016|Pers, VVT Nieuws

Cao-akkoord bereikt voor 380.000 medewerkers in de zorg

De vakbonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor...

13 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Subsidieronde programma ‘Memorabel’ opengesteld

Eerder berichten wij u over de subsidieoproep van het innovatie- en onderzoeksprogramma over dementie ‘Memorabel’ bij ZonMw. &n...

12 okt 2016|VVT Nieuws

Zorgen over vragenlijst grotendeels weggenomen: ActiZ heft opschorting IGZ-uitvraag op

Het bestuur van ActiZ heeft woensdag 12 oktober besloten om de leden te adviseren de opschorting op te heffen om voorlopig niet mee te werken aan het...

11 okt 2016|VVT Nieuws

Kwaliteitsdiscussie verpleeghuiszorg hoog opgelaaid

ActiZ vindt dat er op korte termijn gezamenlijk moet worden gewerkt aan oplossingen en roept partijen hiertoe op....

11 okt 2016|VVT Nieuws

ZorgkaartNederland publiceert 'De feiten op tafel'

ZorgkaartNederland doet verslag van de 23.000 waarderingen die zijn opgehaald in 698 locaties met verpleeghuiszorg....

11 okt 2016|Kwaliteit

Oudere migranten kwetsbaarder voor dementie

Oudere migranten zijn kwetsbaarder voor dementie. Zij kampen ook vaker met depressie en eenzaamheid. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Health Status...

11 okt 2016|VVT Nieuws

Doet u ook mee met Gouden Dagen?

Stichting Gouden Dagen wil samen met u meer ouderen meer mooie en onvergetelijke momenten bieden....

11 okt 2016|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Kennis, wijsheid en gesprek op voeten

Directeur Jan de Vries trapte de benchmark bijeenkomst op 7 oktober af met een inkijkje in de investeringsagenda die ActiZ namens de sector voorlegt...

10 okt 2016|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia laat nieuwe vormen van wonen en zorg zien

Bijna 500 mensen van zorgorganisaties, woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen, coöperaties en bouwbedrijven kwamen bij elkaar...

10 okt 2016|VVT Nieuws, Wonen

Meer dan techniek, eHealthmonitor 2016

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in...

10 okt 2016|VVT Nieuws

Studiebijeenkomst over protocollen en praktische wijsheid

Stichting Presentie organiseert op 14 oktober een studieochtend over professionaliteit, met name over het belang van ‘praktische wijsheid’...

7 okt 2016|Pers, VVT Nieuws

Brief ActiZ aan Tweede Kamer over kwaliteitskader en IGZ uitvraag

ActiZ heeft vandaag onderstaande brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Graag brengen wij deze brief onder uw aandacht:  ...

5 okt 2016|Pers, VVT Nieuws

Geen kwaliteitskader per 1 oktober

ActiZ is teleurgesteld in dit resultaat maar houdt haar uitgangspunt vast: echt betere zorg voor de cliënt in de praktijk en loslaten van afvinklijstjes...