nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
15 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: inschrijving geopend!

Op 10 oktober organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de 4e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Voor...

14 mrt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten Domeinoverstijgende zorg april 2018

ActiZ nodigt u van harte uit voor de regiobijeenkomsten over domeinoverstijgende zorg, die plaatsvinden tussen 17 april en 27 april 2018....

12 mrt 2018|VVT Nieuws

Hard aan het werk voor werken in de zorg

“We zijn al zeker een jaar hard aan de slag met het personeelstekort in de zorg, maar het is een hardnekkig probleem en we lossen dat morgen niet...

8 mrt 2018|VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken? In hoeverre past uw organisatie...

8 mrt 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ ondertekent ‘Pact voor de ouderenzorg’

Branchevereniging ActiZ ondertekent vandaag het ‘Pact voor de ouderenzorg’, omdat de leden de intentie - goede zorg voor ouderen die dit...

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorgboerderijen, van aaibaarheid naar hoogwaardige voorziening

Zorgboerderijen bieden een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening voor verschillende doelgroepen....

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Slotbijeenkomst 26 maart - Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Kom naar de 'robotparty' - zinvolle robotica in de ouderenzorg op 26 maart in Zwolle en maak kennis met onder andere robot Lea, Tessa en QBI. Robots...

7 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bent u regionaal al aangesloten bij een Zorgnetwerk antibioticaresistentie?

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken.  ...

5 mrt 2018|VVT Nieuws

Kerngroep Zorg Thuis zoekt een nieuw kerngroeplid

We zijn op zoek naar een bestuurder met een duidelijke ambitie op de domeinen wijkverpleging en ondersteuning en begeleiding thuis....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Nederland wordt ouder

'Nederland wordt ouder' verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

ZorgButler: wonen in een verzorgingshuis nieuwe stijl

In Rotterdam is een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen...

1 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aandacht aanpak ouderenmishandeling blijft nodig

Het RIVM heeft onlangs cijfers over ouderenmishandeling openbaar gemaakt vanuit de Gezondheidsmonitor....

1 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Wonen

Publicatie Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

De publicatie 'Digitale communicatie...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De ZorgButler: nieuw woonconcept in voormalig verzorgingshuis Rotterdam, werkafspraken met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente Amsterdam...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kostprijsonderzoek GRZ uitgesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met het verzoek van ActiZ om het kostprijsonderzoek voor de GRZ een jaar uit te stellen. ...

27 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwsbrief specials over resultaten Waardigheid en trots: dagbesteding

Het programma Waardigheid en trots is gericht...

27 feb 2018|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 april en nieuwe rekenmodule beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Voorschrift Zorgtoewijzing dat per 1 april 2018 in werking treedt gepubliceerd....

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Minister wil knelpunten met persoonsgebonden budget aanpakken

Het pgb is een belangrijk instrument om eigen regie te blijven voeren, aldus de minister in een brief van 16 februari 2018 aan de Tweede Kamer. Maar...

23 feb 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

RVS presenteert het vervolg op de Zorgagenda

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde...

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ervaringen met persoonsvolgende zorg: veelgestelde vragen en presentaties

Afgelopen 2 jaar experimenteerde een groep zorgorganisaties met varianten van werken met een persoonsvolgend budget om de zorg meer op maat van cliënten...

22 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees het verslag van de inspiratiedag over langer thuis wonen voor mensen met dementie. Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?...

21 feb 2018|Financiering

Doorlooptijden en te lichte indicaties Wlz

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de doorlooptijden voor het afgeven van een Wlz indicatiebesluit eind maart 2018 naar verwachting weer...

21 feb 2018|VVT Nieuws

Korte terugblik debat 15 februari 2018

Verpleeghuiszorg, ouderenzorg en ouderenmishandeling zijn onderwerpen die aan de orde zijn geweest....

20 feb 2018|VVT Nieuws

Meet-up Informatieberaad over Eenheid van taal op 26 maart

Het ministerie van VWS opent op maandag 26 maart a.s. vanaf 10 uur weer haar deuren voor een Meet up van het Informatieberaad, deze keer in...

19 feb 2018|VVT Nieuws

2017 een roerig jaar: onze (lobby-)inzet en activiteiten in beeld

2017 was een politiek roerig jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart, volgde de langste formatie ooit, met als uiteindelijk resultaat het kabinet...

16 feb 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020...

16 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg....

16 feb 2018|Jeugd Nieuws, VVT Nieuws

Eerstelijnsdebat: samenwerking, maatwerk en geen wachtlijsten

Hoe kunnen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals meer natuurlijke partners worden?...

15 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe Wmcz mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

De brancheorganisaties in de zorg hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het mist de aansluiting...

14 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behand...

14 feb 2018|VVT Nieuws

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend...

13 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Factsheet Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang kunnen werken. ...

13 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig...

12 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

1e lustrumsymposium geriatrische revalidatie van het netwerk kaderartsen GRZ op 15 maart 2018

Het netwerk kaderartsen GRZ bestaat 5 jaar. Op 15 maart organiseren zij een lustrumsymposium....

8 feb 2018|Pers, VVT Nieuws

Wlz-zorginkoop 2018: Trend betere dialoog zorgkantoren met zorgorganisaties zet door

Zorgorganisaties ervaren positieve verandering in dialoog, maar er zijn ook nog verbeterpunten....

8 feb 2018|VVT Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"...

7 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Op weg naar cultuursensitieve zorg: Kijk naar de mens!

Persoonsgerichte zorg, daar ben ik voorstander van’, zegt Chandra Verstappen, werkzaam bij Pharos en dagvoorzitter op de bijeenkomst ‘cultuursensitieve...

7 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep deelname kwaliteitsnetwerken ActiZ

Bent u binnen uw organisatie actief met kwaliteitsvraagstukken? Dan is deelname aan één van onze kwaliteitsnetwerken wellicht iets...

7 feb 2018|VVT Nieuws

Zorginstituut: verblijfsduur in verpleeghuizen blijft stabiel

Het Zorginstituut concludeert dat de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen in de periode 2013 – 2016 niet aan aanmerkelijk is afgenomen....

6 feb 2018|Pers

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Inzet op preventie en interventie voorkomt onnodige ziekenhuisopnames....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Kwaliteitskader Wijkverpleging op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut

Hiermee onderschrijven alle partijen het belang van het Kwaliteitskader wijkverpleging....

6 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging Regiobijeenkomsten van Contract tot Controle 2018

Uitnodiging Regiobijeenkomsten Van Contact tot Controle 2018...

2 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bijeenkomst NZa over doorontwikkeling wijkverpleging

Op 25 januari 2018 heeft NZa een landelijke bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging dat in...

1 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wijkverpleging

Hoe krijg ik passende zorg bij heel complexe zorgvragen?

Voor de meeste zorgvragen is met enige inzet wel een oplossing voorhanden. Maar wat als die zorgvraag écht complex is en het systeem of...

31 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

ActiZ vindt het net zoals de minister belangrijk om deze zorg in samenhang met eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg te zien. Maar ActiZ...

31 jan 2018|VVT Nieuws

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!...

30 jan 2018|VVT Nieuws

In 2018 vervolgtrajecten persoonsvolgende bekostiging: meld u aan

Twee initiatieven met persoonsvolgende bekostiging (PVB) uit het programma Waardigheid en Trots gaan door in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie...

30 jan 2018|VVT Nieuws

Congres Rechtmatige Zorg: ‘Leren van de praktijk’ op 19 april

Op donderdag 19 april organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de derde editie van het congres Rechtmatige Zorg in Amersfoort....

30 jan 2018|VVT Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen: tools om cliënten te ondersteunen

 Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder mag stemmen....

29 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ Rapport 'In openheid leren van meldingen' toont positieve trends

Cliënten worden meer betrokken, de calamiteitenrapporten zijn van een hogere kwaliteit en er wordt meer gemeld....

25 jan 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Start definitieve opbrengstverrekening wijkverpleging 2015

In deze brief vindt u meer informatie over de planning en aanpak...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Gemengd wonen kan: steeds meer projecten gemengd wonen; nog weinig keus in mantelzorg en wonen; handleiding voor thuishuisproject en meer in de...

24 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek relatie cliëntkeuzevrijheid en productieplafonds wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging  is een aantal afspraken gemaakt over acties ter verbetering van het proces van de zorgcontractering....

24 jan 2018|VVT Nieuws

Afronding Waardigheid en Trots: opbrengsten en vervolgtrajecten

In dit bericht vindt u een overzicht van de opbrengsten (kennisproducten) en de projecten die nog doorgaan in 2018. Deze zijn tijdens de bijeenkomst...

24 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' van start: doet u mee?

Het ministerie van VWS zoekt goed werkende voorbeelden van technologie in de zorg. Kent u zo’n voorbeeld in uw organisatie , meldt u dan...

24 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 geopend!

Vanaf 9 januari jl kunt u zich inschrijven voor de MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg. De MedewerkerMonitor brengt...

23 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ bezorgd over snelle groei ongecontracteerde wijkverpleging

ActiZ is bezorgd over het feit dat in de eerste maanden van 2017de kosten van niet gecontracteerde zorg per cliënt -in vergelijking met gecontracteerde...

22 jan 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update wetsvoorstel Zorg en Dwang

De Eerste Kamer behandelde in de week van 15 januari 2018 het Wetsvoorstel Zorg & Dwang. Update 23 januari: de Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Zorg...

22 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Volg de ontwikkelingen rond de nieuwe release van de iWlz

In het voorjaar van 2017 is de inhoud van de nieuwe release van iWlz vastgesteld en samen met de keten is deze verder uitgewerkt....

18 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Praat mee over het Kwaliteitskader wijkverpleging!

V&VN stelt verpleegkundigen en verzorgende in staat om mee denken en mee te praten over het conceptkader in een drietal bijeenkomsten in februa...

17 jan 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Bestuurders gezocht voor Kamers Capaciteitsorgaan

Voor de Kamers van het Capaciteitsorgaan Geestelijke Gezondheid en Specialisten Ouderengeneeskunde zoekt ActiZ betrokken bestuurders....

15 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Lijst van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen: datum uitgesteld

De selectie van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen is vertraagd....

11 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Wat gaat 2018 ons brengen op het gebied van wonen en zorg? Een 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid', een wereldhuis in Boxtel en een...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren Basisveiligheid 2018 vastgesteld

Eind december 2017 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze gelden...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zicht en grip op lerend vermogen: methode voor zelfevaluatie gereed

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn ActiZ en BTN trekker van de opdracht om een methode te ontwikkelen die het lerend vermogen...

8 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomstige...

3 jan 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Onderzoek Capaciteitsorgaan naar inzet GGZ-professionals in de zorg

Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het Ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen,...

3 jan 2018|VVT Nieuws

Salarisinformatie CAO VVT 2018

In de Salarisinformatie CAO VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast....

22 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Langetermijndenken noodzakelijk voor kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg laat de dringende noodzaak zien tot langdurig, meerjarig investeren in de verpleeghuiszorg voor in ieder...

22 dec 2017|VVT Nieuws

Plenair debat in de Eerste Kamer over zorg en dwang

In de zomer vond in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaats van een drietal wetsvoorstellen, waaronder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische...

21 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben....

21 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Tweede Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord. Bouwen voor de toekomst bij WZU Veluwe. Wat corporaties kunnen doen voor huurders met dementie. Dit en meer...

20 dec 2017|VVT Nieuws

De Governancecode Zorg en BV-constructies

De afgelopen periode is er regelmatig aandacht geweest voor BV-constructies waarmee het beloningsplafond (WNT) en winstverbod in de zorgsector omzeild...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Nieuwe afspraken over opleiden specialist ouderengeneeskunde tussen ActiZ en SBOH

Verschillende afspraken met de SBOH, de werkgever van de arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (aios), en ActiZ zijn aan vernieuwing toe...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Aankondiging: Update van MSVT factsheet

Deze week is er een versie 2.0 van de MSVT factsheet verschenen. Deze vindt u als bijlage bij het ledenbericht....

20 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Update betaaltitel voor e-consult

E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de NZa het gebruik van e-health toepassingen stimuleren....

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Veranderingen in Wlz-regelgeving per 2018 op een rij

Er gelden in de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2018 een drietal wijzigingen in de verantwoordelijkheden en bekostiging: trombosezorg, palliatief...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

De verlaging van de lage eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 is definitief

Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken....

20 dec 2017|Kwaliteit

Publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en handreiking voor cliëntenraden

Het LOC, Zeggenschap in zorg heeft twee publieksversies gemaakt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg....

20 dec 2017|VVT Nieuws

ActiZ Nieuwjaarswens: Samen en vol vertrouwen het nieuwe jaar in!

Een nieuw jaar.Met professionele ouderenzorg op maat,bij mensen thuis of in een verpleeghuis......

19 dec 2017|VVT Nieuws

Conferentie 'Alles is gezondheid'

Op woensdag 7 februari 2018 vindt de vijfde editie plaats van de landelijke conferentie van Alles is gezondheid… in De Rijtuigenloods in Ame...

18 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

Volgens Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia, is de geriatrische revalidatiezorg het best bewaarde geheim van de ouderenzorg....

18 dec 2017|VVT Nieuws

Statutenwijziging en beperking lidmaatschapsverplichting tot algemene voorwaarden aangenomen!

De leden hebben ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging en het schrappen van de huidige lidmaatschapsverplichting van het gebruik van de zorg-...

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

PTZ regelen bij WLZ-indicatie wordt eenvoudiger

Eerder is al aangekondigd dat per 1-1-2018 het niet meer nodig is om een nieuwe CIZ-indicatiestelling te regelen voor WLZ-cliënten met een (zwaardere)...

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

Onlangs publiceerden we een bericht met andere inhoud. Hierover zijn veel vragen gekomen. Het Zorginstituut heeft de berichtgeving inmiddels aangep...

14 dec 2017|VVT Nieuws

Later als ik groot ben: Jamie (11) in de ouderenzorg

Op zaterdag is 9 RTL4 gestart met een nieuw familieprogramma over kinderen en de ontdekkingsreis naar hun droomberoep....

13 dec 2017|VVT Nieuws

Care&Culture Koor: Muzikale Ontmoetingen

Samen iets moois beleven kan welzijn en geluksgevoel voor een ieder vergroten. ...

13 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep deelname project ANBO: Van huis naar thuis

Bestuurders gaan samen met een verpleegkundige of verzorgende uit de eigen organisatie een dag informeel op bezoek te gaan bij een locatie van...

13 dec 2017|VVT Nieuws

Publicatie landelijk congres initiatieven Radicale vernieuwing verpleegzorg!

In de loop van het jaar zijn mooie voorbeelden van radicale vernieuwingsinitiatieven ontstaan. Een groeiende groep mensen in ons land is daar...

12 dec 2017|VVT Nieuws

Minister De Jonge ontvouwt zijn visie

Minister van VWS, Hugo de Jonge ziet het verbeteren van de ouderenzorg als een van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe kabinet....

12 dec 2017|VVT Nieuws

Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis Coalitie – Terugblik en vooruitblik

Het Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis programma is relevanter dan ooit. ActiZ steunt de doelstellingen van deze coalitie. Alleen door samenwerking...

12 dec 2017|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa adviseert maatwerk voor zorg thuis aan groep chronische patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om de zorg thuis voor chronische patiënten, zoals ouderen met complexe chronische aandoeningen, mensen...

11 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in ZiN-Register gezet

Het Zorginstituut heeft, met gebruik van doorzettingsmacht, de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor volwassenen in het Register voor kwaliteitsinstrumenten...

8 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert VWS de eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots. Dit als vervolg op een eerdere brief...

7 dec 2017|VVT Nieuws

ZZP-tarieven 2018 gecorrigeerd voor kosten van trombosezorg

ZZP-tarieven 2018 mgecorrigeerd voor kosten van trombosezorg...

6 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Horeca en de zorg, is dat een goede match? Inspiratiedag langer thuis én zoals thuis met dementie. Afwegingskader voor ondersteuning particulier...

5 dec 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 beschikbaar en tweede versie

ZN/Zorgkantoren hebben onlangs het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 gepubliceerd. Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn geïntegreerd...

30 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Inschrijving geopend: Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

Op 25 januari 2018 is de inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie georganiseerd door het Kenniscenterum...

30 nov 2017|VVT Nieuws

Afscheid Guus van Montfort

Op 22 november namen we afscheid van Guus van Montfort, die na 6,5 jaar bestuursvoorzitterschap van ActiZ per 1 januari 2018 het stokje overdraagt aan...

30 nov 2017|Pers, VVT Nieuws, Zorg

Wetenschappelijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg gelanceerd

Op donderdag 30 december lanceerde ActiZ samen met Verenso, VUMC, MUMC en LUMC een gezamenlijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg ...

29 nov 2017|VVT Nieuws

VWS positief over toegang ggz-cliënten in Wlz

Het ministerie van VWS staat breed achter de wens om de Wlz ook open te stellen voor mensen met een psychische aandoening....

29 nov 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018

De eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd....

28 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Doe mee aan de e-healthweek 2018

Het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren van 20 t/m 26 januari 2018 voor de tweede keer de e-healthweek:...

23 nov 2017|VVT Nieuws

eHealth monitor 2017: kies bewust voor eHealth

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut...

23 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Meet Up Informatieberaad 11 december 2017

Op 11 december komt het Informatieberaad Zorg weer bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er vanaf 10.00 uur bij het Social Impact Factory, Vredenburg...

22 nov 2017|Pers, VVT Nieuws

Henk Kamp nieuwe voorzitter van ActiZ

De zorgorganisaties van ActiZ hebben op woensdag 22 november 2017 in de Algemene Ledenvergadering (ALV) Henk Kamp benoemd als nieuwe voorzitter van...

22 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Interview- en belteams ZorgkaartNederland tot juli 2018 beschikbaar

Tot juli 2018 kunt u verpleeghuislocaties aanmelden voor een bezoek van een interview- en belteam van ZorgkaartNederland....

22 nov 2017|Kwaliteit

HuidHonger nominatie CZ Zorgprijs 2017

Samen met bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en familie, maakte Care&Culture in het voorjaar van 2017 HuidHonger, een ontroerende dansvoorstelling...

22 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet bredere deskundigheid voor ouderen in de thuissituatie wordt verbeterd

Onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het mogelijk om ook andere disciplines, zoals de gedragswetenschapper, te consulteren...

22 nov 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Park Vossenberg: dementiezorg terug in het hart van de dorpsgemeenschap

Stichting Maasduinen deed vrijdag 17 november de aftrap voor het initiatief ‘Park Vossenberg’. Een bijzonder project, geflankeerd door een...

21 nov 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Update kwaliteitskader wijkverpleging

We geven een update van de stand van zaken kwaliteitskader wijksverpleging....

21 nov 2017|VVT Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt het wettelijk minimum (jeugd)loon aangepast. De bedragen zoals opgenomen in FWG schaal 5 van de cao VVT zijn daaraan gelij...

20 nov 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actie 'Aan het werk voor ouderen'

ActiZ ondersteunt de actie van V&VN. Naast het aandacht vragen voor het verminderen van administratieve lasten, vragen wij vandaag ook aandacht...

20 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ledenkorting abonnement Sociale Kaart Nederland

ActiZ is een samenwerking aangegaan met Sociale Kaart Nederland. U kunt zich aanmelden met het deelnameformulier, zodat vanaf januari 2018 uw gegevens...

20 nov 2017|VVT Nieuws

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen, waaronder ActiZ, richten...

17 nov 2017|VVT Nieuws

Wouter Van Soest ontvangt eerste Sterrengids

Op donderdag 16 november heeft ActiZ-directeur Wouter van Soest het eerste exemplaar van de Sterrengids Gastvrijheidszorg 2017 in ontvangst genomen...

17 nov 2017|VVT Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: lokale besluitvorming en beïnvloeding

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het proces in aanloop naar deze verkiezingen is in volle gang bij zowel landelijke als...

16 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

NZa kijkt opnieuw naar zzp-tarieven trombosezorg

Per 2018 wordt de trombosezorg voor Wlz-cliënten met verblijf en behandeling vanuit dezelfde instelling bekostigd vanuit de Wlz. Daarvoor zijn...

15 nov 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Stand van zaken monitor reële kostprijs voor Hulp bij het Huishouden

Sinds oktober 2017 monitort ActiZ de tarieven die tot stand komen in aanbestedingen tussen gemeenten en aanbieders voor het verlenen van Hulp bij het...

15 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Thuis blijven wonen vraagt vertrouwen en creativiteit

Via ActiZ hebben bijna 70 bestuurders en professionals in zorg en ondersteuning hun dagelijkse ervaringen met de Raad voor Volksgezondheid en...

10 nov 2017|VVT Nieuws

Zorg om zorgkosten

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het debat met de nieuwe minister van Financiën gevoerd in de Algemene Financiële Beschouwingen. In het...

9 nov 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aan het werk voor ouderen

Met de krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures in de zorg voor ouderen liggen er grote uitdagingen in het verschiet....

9 nov 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitsplan: datum nadert

Op 1 januari 2018 moeten alle verpleeghuiszorgorganisaties hun kwaliteitsplan klaar hebben, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg....

8 nov 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verlenging van experiment indiceren door zorgaanbieders

In een brief (oktober 2017) aan de Tweede Kamer kondigt het ministerie een verlenging aan van het experiment waarbij 16 zorgaanbieders zelf...

8 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Oproep: kennisdelen over vooruitstrevende concepten in wonen met dementie

Wat is een goed en toekomstbestendig woonconcept voor mensen met dementie? Op woensdag 29 november 2017 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg...

7 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over de uitkomsten van de masterclass 'Circulair bouwen in de zorg', 'Langer thuis met Twiedrie, een steunpunt voor ouderen' en pionieren...

3 nov 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging blijft bespaard

Het nieuwe kabinet wil een garantie geven dat niet getornd wordt aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de wijkverpleging en dat de werkdruk in de...

3 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

Extra 435 miljoen komt volledig beschikbaar voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen krijgen in 2018 € 435 miljoen meer voor eerste investeringen in personeel om aan de voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuizen...

3 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

2 nov 2017|VVT Nieuws, Wonen

Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek 2018

Het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren van 20 t/m 26 januari 2018 voor de tweede keer de e-healthweek:...

1 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

33 ActiZ-leden gestart met ELV-onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de profielen en de zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het eerstelijns verblijf (ELV), zijn in de afgelopen...

1 nov 2017|VVT Nieuws

Opbrengsten uit de wijkverpleging 17 november

Vrijdag 17 november is de slotbijeenkomst van het programma 'Zichtbare schakel'....

1 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

Afronding herindicatietraject GGZ-B

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft het herindicatietraject voor cliënten met een indicatiebesluit GGZ-B nagenoeg afgerond....

31 okt 2017|VVT Nieuws

Melden constructieproblemen breedplaatvloeren

Melden constructieproblemen breedplaatvloeren....

30 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

Henk Kamp kandidaat-voorzitter ActiZ

Vandaag is oud-minister Henk Kamp door het ActiZ-bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) als nieuwe voorzitter van...

30 okt 2017|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Terugkoppeling tweede bijeenkomst landelijke monitor commissie HbH schaal

Het uitgangspunt van ActiZ is dat partijen met behulp van het kostprijsmodel HbH op lokaal niveau proberen tot een kostprijs te komen die reëel...

26 okt 2017|VVT Nieuws

Rondetafelgesprek: ondervoeding bij ouderen

Op 26 oktober vond er een ronde tafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het onderwerp ondervoeding bij ouderen. Ook ActiZ nam deel aan dit rondetafelgesprek...

26 okt 2017|VVT Nieuws

7e Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg: VOORbeeldig Leiderschap

Dit congres dat jaarlijks georganiseerd wordt door Ariane de Groot, Young Girls Community/Match&Mentor, vindt plaats op 1 februari 2018 in Zeis...

25 okt 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, VVT Nieuws

Focus op meer onbekende specialismen tijdens geneeskunde opleiding

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen...

25 okt 2017|VVT Nieuws

Zie-Wijzer voor begeleiding slechtziende en blinde ouderen

De Zie-Wijzer is een online deskundigheidsbevordering voor professionals die slechtziende en blinde ouderen begeleiden in het dagelijks leven....

24 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

MedMij-bijeenkomst 21 november 'De rol van de patiënt verandert. Verandert de zorg mee?'

De rol van de patiënt binnen de zorg en zijn of haar zorgproces zal de komende jaren veranderen. Hoe gaat u om met deze verandering en wat kunt...

24 okt 2017|VVT Nieuws

Campagne voor ouderengeneeskunde

Door het groeiend aantal kwetsbare ouderen neemt de behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde toe. Het aantal opleidingsplaatsen is gestegen...

24 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Factsheet eHealth-monitor 2017 gepubliceerd

Het panel van verpleegkundigen en verzorgenden van Nivel is bevraagd op het gebruik van eHealth in hun praktijk. Ongeveer 330 leden hebben vragen hierover...

24 okt 2017|Financiering, VVT Nieuws

Kortingspercentages Wlz-inkoop ook op extra middelen verpleeghuizen?

Dit is een onbegrijpelijk besluit van de Zorgkantoren en ActiZ doet er alles aan doen om dit te voorkomen....

18 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Presentaties en verslagen van landelijk congres Cliëntenraden

Onder grote belangstelling vond op 9 oktober 2017 het landelijk congres Cliëntenraden: Werk in uitvoering!...

17 okt 2017|VVT Nieuws

Onderzoek naar vacatures gz-psycholoog. Doe mee!

Oproep aan hoofden van de behandeldiensten om deel te nemen aan vacature-onderzoek. Voor de verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatiezorg,...

12 okt 2017|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen, welzijn en zorg in de wijk

Zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis...

12 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Samenwerking ActiZ en Sociale Kaart Nederland

Vanaf januari 2018 is het voor burgers mogelijk om in de eigen gemeente dé zorgorganisatie te vinden die aansluit bij de persoonlijke behoef...

12 okt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Verwijskader ELV: geen verwijsbrieven meer

De huidige werkwijze met verwijsbrieven is niet langer verplichtend....

11 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

2,1 miljard verpleegzorg hard nodig, bezuinigingen in wijkverpleging onacceptabel

Het komende kabinet Rutte III heeft met het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg...

11 okt 2017|Kwaliteit

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso , VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst....

9 okt 2017|Kwaliteit

Zichtbaar maken ‘lerend vermogen van organisaties’ voor toezicht

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat de ontwikkelopdracht 'Het ontwikkelen van een methode waarmee het lerend...

6 okt 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek naar (on)gecontracteerde zorg van start

Eind juni hebben de landelijke partijen BTN, V&VN, PFN, ZN en ActiZ het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ‘Bouwen aan kwaliteit’...

6 okt 2017|Pers, VVT Nieuws

ActiZ Benchmark Zorg 2017: Financiële positie van zorgorganisaties verder verzwakt

Uit de vandaag gepresenteerde ‘ActiZ Benchmark Zorg 2017’ blijkt dat het gemiddelde nettoresultaat van zorgorganisaties in de ouderenzorg...

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

5 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Hulp bij digitale uitwisseling van medische informatie

VZVZ wil uw instelling nu en in de toekomst zo goed mogelijk ondersteunen met haar dienstverlening....

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe BEM-codes (Beoordeling eigen beheer medicijnen)

Aan de ‘BEM’ (instrument Beoordeling eigen beheer medicatie) is een nieuwe code toegevoegd....

4 okt 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorginstituut: Positionering behandeling integraal onderdeel van de Wlz

Behandeling en aanvullende zorgvormen maken bij zorg met verblijf en geclusterd volledig pakket thuis integraal onderdeel uit van het Wlz-zorg....

4 okt 2017|Kwaliteit

(Tijdelijke) normen personeelssamenstelling

Eind 2018 moet de landelijke contextgebonden personeelsnorm gereed zijn. Tot die tijd gelden er tijdelijke normen op dit gebied voor zorgorganisati...

2 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

iWlz on the move: zeven informatiesessies door het hele land

Van eind oktober tot eind november organiseert Zorginstituut Nederland iWlz on the move: zeven bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release...

2 okt 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Alternatief voor ActiZ-leden door vervallen Microsoft kortingsregeling; aanbod in-en verkoop gebruikte licenties

Sinds 2006 kende ActiZ een kortingsregeling voor Microsoft licenties voor haar leden. Een zeer groot deel van de sector heeft gebruik gemaakt van deze...

28 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Casemanagement dementie

Recent heeft de ‘vakgroep casemanagers dementie’ van V&VN op eigen gezag een herziening uitgebracht van het ‘Expertisegebied casemanagement...

28 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Voortgang uitvoering Sectorplan Informatievoorziening Zorgprocessen

Door een betere informatievoorziening wordt de zorg effectiever en efficiënter. Daarom werkt ActiZ aan het verbeteren van de informatievoorziening...

28 sep 2017|VVT Nieuws

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool...

27 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

De ontwikkeling van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

Van verpleeghuis naar dementievriendelijk ontwerp. Veel ouderenzorgorganisaties bieden tegenwoordig kleinschalig groepswonen aan. Kenniscentrum...

27 sep 2017|VVT Nieuws

Hoge Raad: bewijskracht diploma of certificaat voor afdrachtvermindering onderwijs

Naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan met name over de bewijslastverdeling....

27 sep 2017|VVT Nieuws

Herziening ‘Expertisegebied casemanagement dementie’

Naast een actualisatie vanwege de stelselwijzigingen en een update van expertise, taken en inhoud van het casemanagement, wordt in het document ook...

26 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuwe vormen van kleinschalig wonen, langer thuis met de seniorenconsulent, congres Expeditie Begonia en meer in de nieuwsbrief van 26 september....

26 sep 2017|VVT Nieuws

Laat u inspireren door dr. Frans Feldberg op 6 oktober a.s. Meld u aan voor Congres Ondernemen in zorg 2017!

Datagedreven technologie verbetert de (volks)gezondheid en zorg, mits het wordt ingezet binnen een lerend systeem, met open data-uitwisseling tussen...

22 sep 2017|VVT Nieuws

Charlotte Braun adjunct-directeur ActiZ

Charlotte Braun start per 1 december als nieuwe adjunct-directeur van ActiZ....

22 sep 2017|VVT Nieuws

SCP-rapport: acht op de tien verpleeghuisbewoners positief over de kwaliteit van de verzorging

Het SCP-rapport “Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen” is...

20 sep 2017|VVT Nieuws

Miljoenennota en begroting: algemeen beeld

Het demissionaire kabinet-Rutte II had een beleidsarme werkbegroting voor 2018 aangekondigd en dat is ...

20 sep 2017|VVT Nieuws

Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

Cao-partijen hechten eraan dat dit artikel algemeen verbindend wordt verklaard, daarom zijn de termijnen in dit artikel gewijzigd....

19 sep 2017|Pers, VVT Nieuws

Blijvende investering ouderenzorg in Troonrede

Dit jaar staat de troonrede in het teken van meerjarige investeringen in de langdurige zorg en verpleeghuiszorg....

18 sep 2017|VVT Nieuws

Tweede Kamer op bezoek bij Pennemes

Op vrijdag 1 september 2017 bezochten leden van de vaste commissie voor VWS en medewerkers van fracties in de Tweede Kamer het zorgcentrum Pennemes...

15 sep 2017|VVT Nieuws

Infectiepreventie: IGZ spreekt bestuurder en zorgprofessional aan

Vanaf november 2017 gaat de IGZ bezoeken afleggen in geselecteerde verpleeghuizen gericht op het thema infectiepreventie....

14 sep 2017|VVT Nieuws

SCP-rapport brengt de leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’....

14 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Gratis zonnepanelen leveren duurzame en positieve energie

Let op: aanmelden vóór 21 september 2017!!! ...

13 sep 2017|VVT Nieuws

Help verpleeghuis Betesda op Curaçao!

Heeft u misschien overtollige meubilair, bedden, rolstoelen, (para)medische apparatuur en huishoudelijk materiaal? Schenk dit dan aan Betesda!...

13 sep 2017|VVT Nieuws

Brief VWS aan branches over toekomst NHC

Brief VWS aan branches over toekomst NHC...

12 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Badeloch: samen blijven wonen bij dementie

In Den Bosch is dit voorjaar een uniek woongebouw opgeleverd: Badeloch. Een bijzondere woonvorm waar mantelzorgers en hun partner met een (beginnende)...

12 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Betrokken professionals zijn nodig voor vitale woongemeenschappen,  Lab Noord: langer thuis in kwetsbare wijk, Congres Expeditie Begonia en...

8 sep 2017|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Hoog percentage cliënten beveelt verpleeghuis aan

Dit mooie resultaat voor de sector blijkt uit onderzoek van ZorgkaartNederland naar cliëntervaringen in verpleeghuizen. De hoge aanbevelingspercentages...

7 sep 2017|Financiering, VVT Nieuws

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start dit jaar weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg....

7 sep 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – actueler dan ooit!

Het aantal niet bestrijdbare micro organismen neemt niet alleen wereldwijd toe, maar komt ook in versneld tempo de landsgrenzen over. Dat betekent dat...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Wonen

Verbeter lokale samenwerking WWZ met training Connect Effect

Hoe kunt u lokale samenwerking verbeteren tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, corporaties en gemeenten? Wat is het Connect Effect?...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Update Kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ ontwikkelt in samenwerking met de landelijke partijen BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN gezamenlijk een richtinggevend...

6 sep 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische revalidatie: meer mensen gaan sneller terug naar huis

Door een bewustere aanpak zijn bijna twee keer zoveel mensen geholpen en is de ligduur afgenomen....

5 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Nieuw: Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg live op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

1 sep 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bekostiging huisartsenzorg 2018

De LHV heeft de bekostiging van de huisartsenzorg 2018 samengevat in één animatiefilmpje. Met dit filmpje informeert de LHV haar leden...

30 aug 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over 'Badeloch: Samen blijven wonen bij dementie', de blog 'Langer thuis wonen: het kan n(i)et' en de masterclasses zorgvastgoed....

29 aug 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorschot zorgkantoren tariefaanpassing V&V in 2017 mogelijk

Zorgkantoren kunnen verpleeghuizen in 2017 een voorschot geven op de tariefophoging voor de invoering van het kwaliteitskader....

29 aug 2017|VVT Nieuws

Bartholomeus Gasthuis viert samen met Maxima 650 jaar zorg voor kwetsbare mensen

“Ik hoop dat Maxima de 650 jaar voetstappen over onze drempel voelde toen ze binnen kwam."...

28 aug 2017|VVT Nieuws

ActiZ zoekt nieuwe voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is bepalend voor het imago van ActiZ, herkenbaar voor de leden in elke werksetting en in staat de verbinding te maken met de...

28 aug 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Regionale Zorgnetwerken antibiotica gestart: samen sterk

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken....

25 aug 2017|VVT Nieuws

Onderzoek wachttijden verpleeghuizen

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de wachttijden van verpleeghuizen. Men belde 101 verpleeghuizen met de vraag hoe lang de wachttijd is...

21 aug 2017|VVT Nieuws

Voedselveiligheid in (kleinschalige) woonvormen

Op 7 september of 3 oktober kunt u nog deelnemen aan de (gratis) masterclass Haccp-voedselveiligheid....

18 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa corrigeert tarieven eerstelijns verblijf 2018

De NZa stelt jaarlijks de tarieven voor de zorg vast. Zo ook de tarieven eerstelijns verblijf. In de tarieven eerstelijns verblijf 2018 is een...

16 aug 2017|Financiering, VVT Nieuws

Nieuwe tarieven voor V&V in 2017 via herschikking

Zorgkantoren nemen de in 2017 opgehoogde tarieven V&V op in de herschikking 2017, zo heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt....

16 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet verzekeraars acute zorgketen blijft achter

Leden van ActiZ moeten hun rol in de acute zorgketen tot dusver zelf financieren....

15 aug 2017|VVT Nieuws

IGZ constateert verbetering medicatieveiligheid verpleeghuizen

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit blijkt uit een onderzoek van...

15 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels en tarieven GRZ 2018 vastgesteld door NZa

Op 1 juli 2017 zijn de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg 2018 vastgesteld door de NZa....

9 aug 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Stilstaan bij je loopbaan? Grijp je kans!

Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor medewerkers in de zorg en welzijn. Via het project ‘Sterk in je werk’ krijgen...

8 aug 2017|VVT Nieuws

Aanmelden programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van niet behandelbare infecties....

8 aug 2017|VVT Nieuws, Wonen

Doe mee aan de e-healthweek 2018

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid.  ...

4 aug 2017|VVT Nieuws

CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard!

CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard....

2 aug 2017|VVT Nieuws

Word lid van de nieuwe community Grijs, Groen en Gelukkig!

Zo kunnen ActiZ-leden elkaar helpen om groene, duurzame zorg te leveren en cliënten blij te maken....

2 aug 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Indienen aanvragen stagefonds en wijzigingen 2017/2018

Vanaf 18 augustus kunnen de aanvragen voor het stagefonds worden ingediend over het schooljaar 2016/2017. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid...

1 aug 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Patiënt centraal tijdens Meet Up Informatieberaad 25 september

Op 25 september komt het Informatieberaad Zorg weer bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er vanaf 10.00 uur bij het Ministerie VWS in Den Haag...

31 jul 2017|VVT Nieuws

ActiZ zoekt een adjunct-directeur

Een nieuwe functie die deel uitmaakt van het onlangs gereedgekomen herinrichtingsplan voor het ActiZ-bureau....

31 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018- 2020 beschikbaar

De publieksversie richt zich op de cliënten en/of cliëntenraden van zorgorganisaties en kan een hulpmiddel zijn voor zorgaanbieders om hen...

27 jul 2017|VVT Nieuws, Wonen

Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

Zorgboerderijen kunnen een positieve invloed hebben op mensen met dementie. Elementen die daaraan bijdragen kunnen ook worden toegepast in andere...

25 jul 2017|VVT Nieuws

Word jij een van de drie nieuwe accountmanagers voor ActiZ?

De accountmanagers zijn spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden...

25 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

ZZP en VPT-tarieven 2017 en 2018 opgehoogd voor kwaliteit verpleeghuizen

De NZa heeft vorige week de aangepaste ZZP en VPT-tarieven voor 2017 en 2018 gepubliceerd....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Wonen

Overgang Zorginfrastructuur na 2017 op lokaal niveau

Het ministerie van VWS laat weten dat beslissingen over de bestaande infrastructuur na beëindiging van de huidige regeling Zorginfrastuctuur eind...

20 jul 2017|VVT Nieuws

Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. ...

13 jul 2017|VVT Nieuws

Agenda voor ouderenvriendelijk Nederland

Ruim 20 organisaties, waaronder ActiZ, werken samen aan een ouderenvriendelijk Nederland. Daarvoor is nu een werkagenda opgesteld....

13 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

NZa gaat scherper monitoren op dementiezorg

Belangrijk onderdeel van de dementiezorg is het casemanagement-dementie (cmd). Niet in de laatste plaats ook van de naasten/mantelzorgers voor de persoon...

13 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

Indicatiestelling GGZ-B cliënten in verpleeghuizen met woongarantie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat cliënten met een GGZ-B profiel in verpleeghuizen herindiceren omdat hun overgangsrecht per 1...

12 jul 2017|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ ondertekent de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

Samen met CNV Welzijn & Zorg, FNV Zorg & Welzijn, BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS heeft...

12 jul 2017|VVT Nieuws

Terugblik Waardigheid en Trots-congresdagen

Voor deelnemers en voor iedereen die de Waardigheid en Trots-congresdagen op 3 en 4 juli over vernieuwing in de verpleeghuiszorg gemist...

11 jul 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Pilot verantwoorde personeelssamenstelling

De organisatoren van de pilot Verantwoorde personeelssamenstelling zijn op zoek naar verpleeghuis-organisaties die willen meedoen. ...

10 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Kabinet maakt extra budget vrij voor regionale ‘aanmeldportalen’ ELV

Schippers heeft in de Voorjaarsnota 2017 laten weten, dat het kabinet voor 2017 in totaal €55 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor het versterken...

10 jul 2017|VVT Nieuws

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast

De meldcode huiselijk geweld (inclusief ouderenmishandeling) en kindermishandeling wordt aangepast. Deze meldcode maakt alle professionals bewuster...

6 jul 2017|VVT Nieuws

Tweede Kamer bespreekt laatste Voorjaarsnota

De laatste Voorjaarsnota van het huidige kabinet is op 1 juni 2017 gepresenteerd en woensdag 5 juli 2017 uitgebreid besproken in de Tweede Kamer....

6 jul 2017|VVT Nieuws

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Op 4 juli berichtte Staatssecretaris van VWS, van Rijn aan de Tweede Kamer dat vanaf 2018 jaarlijks structureel 335 miljoen euro extra beschikbaar...

6 jul 2017|Pers, VVT Nieuws

Wouter van Soest nieuwe directeur ActiZ

Het ActiZ-bestuur heeft Wouter van Soest benoemd tot directeur van ActiZ....

5 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

#wijblijventhuis: vergeet de wijkverpleging niet

De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan en extra geld vrijgekomen voor de verpleeghuiszorg....

4 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet psychologen binnen het eerstelijns verblijf

ActiZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben in de afgelopen maanden bij de NZa de onduidelijkheid over de positionering van de psycholoog...

4 jul 2017|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inbreng ActiZ Algemeen Overleg Wijkverpleging 5 juli 2017

Het Bestuurlijk Akkoord Wijkverpleging 2018 is een van de onderwerpen tijdens het Algemeen Overleg op 5 juli 2017....

3 jul 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Afspraken substitutie 2018 van tweede naar eerste lijn

Zowel in het ‘Bestuurlijk Akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018’ als in het ‘Onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische...

3 jul 2017|VVT Nieuws

Grote deelname aan marktonderzoek: 'Samenstelling ICT applicatielandschap in de ouderenzorg'

Ruim 240 leden van ActiZ hebben hun gegevens aangeleverd voor dit marktonderzoek....

3 jul 2017|VVT Nieuws

Verslag kennissessie Europese subsidies

In een kennissessie op 15 juni jl. maakten leden van ActiZ en GGZ Nederland kennis met de mogelijkheden van Europese subsidies:  hoe te...

3 jul 2017|VVT Nieuws

Terugblik op congres De Zorg Brandveilig

Ruim 200 professionals uit verschillende zorgbranches volgden een afwisselend programma over de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zo...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2018 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd. Dit is de regelgeving voor eerstelijns verblijf per 1 januari 2018. Het beleid...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

Basisset meetinstrumenten GRZ in ontwikkeling

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat een artikel over het initiatief dat op dit moment gaande is voor een basisset van meetinstrumenten...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Pakket met keuzehulp voor verpleging en verzorging thuis

Het is belangrijk om een passende thuiszorgaanbieder te kiezen. Maar het blijkt nog lastig om de aanbieder te kiezen die het beste bij de wensen van...