nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
23 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Al 450 deelenemers congres Expeditie Begonia, levenslessen van 100-plussers, netwerkbijeenkomst vastgoedmanagers in de zorg en meer in deze nieuwsbrief...

20 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Meldt je aan voor de Hackathon: Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst

Op 29 en 30 november 2018 wordt op initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ de hackathon ‘Jouw kracht...

19 sep 2018|VVT Nieuws

Help ouderen naar buiten!

Het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding...

19 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Tijdelijke vacature Ketenbureau i-Sociaal Domein

De Stuurgroep i-Sociaal Domein zoekt medewerkers voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein die door zorgaanbieders, gedetacheerd worden voor een...

18 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen

Branchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd...

12 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd....

12 sep 2018|VVT Nieuws

Doe mee met de MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018? Begin dan...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt....

11 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infectiepreventie en ABR – onverminderd urgent en actueel!

Het kan niemand ontgaan zijn: antibioticaresistentie is een probleem dat iedereen raakt....

11 sep 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic

ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Antwoorden van VWS op Kamervragen AMvB reële prijs Wmo

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het achterblijven van verhoogde tarieven in de Wmo conform de nieuwe...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BoZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een...

10 sep 2018|VVT Nieuws

ActiZ: bied ruimte aan initiatieven nieuwe woonvormen voor ouderen

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over het belang van Expeditie Begonia, het congres over nieuwe woonvormen, over het inclusieve dorp Austerlitz die het zelf doen en nog veel...

6 sep 2018|VVT Nieuws

Uitgebreide publicatie: Zicht op vernieuwing in de beweging | Veel voorbeelden!

‘Zicht op vernieuwing is een grote overzichtspublicatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Verspreid...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Zorg

Minder wachtlijsten en kortere wachttijden voor casemanagement dementie

De wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen blijkt uit onderzoek....

4 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ herkent arbeidsmarktcijfers zorgpersoneel uit Nederlandse Zorgbarometer

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 187.000...

3 sep 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten iWMO en iJeugdwet: Vermijdbare administratieve lasten beperken

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland organiseren dit najaar zeven regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve...

30 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde SOG voor implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties

UW- en LLW-infecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Daarom zijn er in het kader van goede kwaliteit van zorg en met betrekking tot...

30 aug 2018|VVT Nieuws

Interview met Peter Bosselaar over OZOverbindzorg

Peter Bosselaar is bestuurder van Savant Zorg, een middelgrote VVT-organisatie in de regio Helmond en De Peel. Sinds begin 2018 is hij ook lid van de...

30 aug 2018|Kwaliteit

Nieuwe berekening waarderingen op ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland heeft de pakkethouders geïnformeerd over de nieuwe berekening van de waarderingen. Vanaf 28 augustus 2018 tellen waarderingen...

24 aug 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel te vroeg voor conclusies over reële tarieven huishoudelijke hulp

Minister de Jonge stelt in Skipr dat gemeenten reële tarieven hanteren voor huishoudelijke hulp. Dat is een voorbarige uitspraak....

22 aug 2018|VVT Nieuws

Pop-up Museum in uw zorgcentrum of verpleeghuis?!

In de maand oktober zal voor de vierde keer op rij het Pop-up Museum SMAAK zich vestigen in een woonzorgcentrum/verpleeghuis....

20 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek naar beleid en praktijk rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen....

15 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Het pareltje aan de kroon van Zorgbalans

‘Omdat goede zorg heel persoonlijk is’ is het motto van zorgorganisatie Zorgbalans, actief in Kennemerland en Zuid-Holland Noord....

15 aug 2018|VVT Nieuws, Zorg

Denk mee over de toekomst van ‘aanvullende geneeskundige zorg’

ActiZ is op zoek naar leden die gebruik maken van de subsidieregeling extramurale behandeling en die hun ervaring hierover willen delen.&...

14 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie....

9 aug 2018|Financiering, VVT Nieuws

Ontwikkelbudget implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het Kwaliteitskader verpl...

8 aug 2018|Financiering, VVT Nieuws

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start na de zomer weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg....

8 aug 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Voetverzorging Wlz: Zorginstituut Nederland verduidelijkt standpunt

Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging....

8 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Verduurzaming is een leerproces voor WIJdezorg

Een traditioneel ‘verzorgingshuis’ heb je niet zómaar omgevormd tot een eigentijds en duurzaam verpleeghuis. Daar weten ze bij WIJdezorg,...

2 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst voor het verhuren van zorgvastgoed door een corporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst...

2 aug 2018|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ: er is geen plek voor onprofessionele organisaties in de thuiszorg

Reactie ActiZ op het artikel ‘Thuiszorg in de knel’ uit Gezondgids van de Consumentenbond....

1 aug 2018|VVT Nieuws

Onzekerheid BIG-registratie regieverpleegkundigen

Verpleegkundigen weten al tijden niet waar zij aan toe zijn als het gaat om hun inschrijving in het BIG-register na invoering van de Wet BIG II....

31 jul 2018|VVT Nieuws

Marktontmoeting Grip op zorgvraag, personele inzet en budget

Save the date: 1 oktober 2018....

31 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Aankondiging NZa kostprijsonderzoek GRZ

Uiterlijk in september worden de geselecteerde aanbieders door de NZa bekendgemaakt en worden zij nader geïnformeerd over de procedure....

31 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Subsidieregeling duurzame energie zorginstellingen gepubliceerd

VWS heeft een subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor zorginstellingen gepubliceerd....

30 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tournee landelijke arbeidsmarktcampagne verlengd

De de tournee van de landelijke campagne IK ZORG wordt met 8 weken verlengd....

26 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tekst CAO VVT 2018-2019 nu digitaal beschikbaar

De CAO VVT 2018-2019 tekst is inmiddels uitgewerkt en aangemeld bij het ministerie van SZW. Voor deze cao wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd,...

26 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoek persoonsgerichte zorg: Van regeldruk naar spiegelreflex

De Erasmus school of Health Policy & Management en Zorgbelang Zuid-Holland deden in opdracht van VWS een onderzoek naar de betekenis van regeldruk...

26 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Minister stuurt tussenevaluatie experiment persoonsvolgende zorg naar Tweede Kamer

De minister schrijft in juli 2018 in de brief dat hij heeft besloten voort te bouwen op de resultaten van het experiment in 2017 én 2018....

26 jul 2018|VVT Nieuws

Zomerdrukte in de zorg vraagt flexibiliteit van iedereen

In de zomermaanden is de krapte aan personeel nog meer voelbaar. Ook dan zetten zorgorganisaties alles op alles om mensen thuis en in het verpleeghuis...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2019 voor eerstelijns verblijf

Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aan...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Productiemonitor eerstelijnsverblijf afgeschaft

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde...

25 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verkenning Kwaliteitsverslagen 2017

Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit verslag...

25 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aankondiging 12 november: Landelijke Inspiratiebijeenkomst 'Met ons hart, hoofd en handen'

Het LOC organiseert de Landelijke Inspiratiebijeenkomst 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk ‘Met ons hart, hoofd...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies NZa consequenties Behandeling in de Wlz verschoven naar december 2018

Het advies van de NZa over de (financiële) consequenties van de invoering van integrale zorg met behandeling in de Wlz is verschoven naar 1 december...

24 jul 2018|VVT Nieuws

55 Miljoen extra voor cliëntondersteuning

Minister De Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij de in het Regeerakkoord afgesproken 55 miljoen euro...

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ wil meer waarborgen bij gegevensuitwisseling rond aanpak zorgfraude

Fraude in de zorg is onacceptabel en ActiZ is dan ook voorstander van de aanpak hiervan....

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Inspiratie uit inzendingen innovatieprijsvraag wonen en zorg, overzicht voorbeeldwoningen voor slim wonen in de toekomst, zorg maakt werk van duurzaamheid...

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Slim wonen in de toekomst: voorbeeldwoningen op de kaart

Hoe kan technologie mensen in het dagelijks leven helpen? Niet iedereen is even bekend met de mogelijkheden die er zijn. En soms is het ook moeilijk...

23 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Meedenkers gevraagd voor arbeidsmarktonderzoek nieuwe beroepsprofielen

Om inzicht te krijgen wat de nieuwe beroepsprofielen voor verzorgenden en verpleegkundigen betekenen voor de arbeidsmarkt, voor organisaties, voor werkgevers...

19 jul 2018|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Wanneer wel en wanneer niet een verwerkersovereenkomst

Ter ondersteuning zijn 2 instrumenten/documenten ontwikkeld, de 'Handreiking 'verwerkersovereenkomsten: wat, wie, hoe, wanneer?' en een &lsquo...

18 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteit van eerstelijnsverblijf verder vormgeven

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport roept het veld op om de kwaliteit van het eerstelijnsverblijf gezamenlijk verder vorm te geven. Zo stelt...

18 jul 2018|Ondernemerschap

Meet up Informatieberaad ‘En IK dan? De reis van persona’s’

Het ministerie van VWS opent op 10 september haar deuren weer voor een breed publiek....

18 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Invoering objectief verdeelmodel Wlz van de baan

Zo’n nieuw verdeelmodel zou vooral in de gehandicaptenzorg voor te grote herverdeeleffecten zorgen....

17 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Actualisatie handreiking financiering palliatieve zorg

Het IKNL heeft de vorig jaar uitgebrachte ‘Handreiking financiering Palliatieve Zorg’ geactualiseerd naar de situatie 2019....

17 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en BTN: “Keuzevrijheid cliënten onder druk door lagere tarieven Wlz-zorg thuis”

ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de tarieven voor de Wlz-zorg thuis....

17 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

HR Zorg Award 2018: mooie initiatieven gezocht voor meer werkplezier

Is er binnen uw zorgorganisatie een initiatief of project dat bijdraagt aan meer werkplezier? Stuur het dan voor 13 augustus in voor de Nationale HR...

16 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Het pareltje aan de kroon van Zorgbalans

Artikelenreeks met voorbeelden van duurzaam zorgvastgoed....

16 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Taalsubsidie beschikbaar voor werkgevers

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Er is ruim 5 miljoen...

12 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning

Het ZonMw-Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning (PLZ) steekt van wal....

11 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Landelijke afspraken over instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

ActiZ en VGN, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lesco, Divosa, UWV, Regioplus, CNV Zorg en welzijn en de Ministeries SZW en VWS willen zich...

10 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lokale belangen door en voor ouderen

Doel van de coalitie Ouderenvriendelijke Samenleving is om de brede beweging op gang brengen voor een ouderenvriendelijke samenleving....

9 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Actualisering budgettair kader Wlz 2018

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd het Wlz budgettair kader 2018 met de helft van de herverdelingsmiddelen -namelijk €130 miljoen- aan...

9 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Klaar zijn voor grote instroom nieuwe medewerkers

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 170.000...

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa stelt Wlz-tarieven 2019 vast

De NZa heeft de Wlz-tarieven 2019 vastgesteld. De tarieven zijn deels herijkt op basis van het kostenonderzoek Wlz....

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget 2019 berekend op basis kosten zorgpersoneel

Het kwaliteitsbudget 2019 zal worden berekend op basis van het verschil tussen de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 en de totale kosten voor zorgpersoneel...

6 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Heeft u de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017 al aangeleverd?

Levert u verpleeghuiszorg volgens de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?...

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Drie subsidieregelingen 'in de maak'

Het Ministerie van VWS heeft drie nieuwe subsidieregelingen ‘in de maak’: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’...

5 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling praktijkleren verlengd!

ActiZ maakt zich zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg BBL....

4 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Consultatie wetsvoorstel mensen met psychische stoornis in de Wlz

Consultatie over (concept)wetsvoorstel toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis....

3 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling)...

3 jul 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

ActiZ en BTN maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie....

3 jul 2018|VVT Nieuws

ActiZ zoekt 3 collegeleden voor het College van Beroep

Door het verstrijken van de zittingstermijn van drie leden heeft het College van Beroep momenteel drie vacatures....

2 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

VWS ziet af van wettelijk verbod op alfahulpen in de Wmo

VWS ziet af van een wettelijk verbod voor gemeenten om voor de uitvoering van de Wmo 2015 alfahulpen in te schakelen op basis van de regeling dienstverlening...

2 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten...

29 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostprijsonderzoek en tarieven centraal in debat over verpleeghuizen

Tijdens het avonddebat op 27 juni 2018 over ‘verpleeghuizen’ in de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) kwamen naar...

27 jun 2018|VVT Nieuws, Zorg

Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend...

27 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven horen bij kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Vanavond, 27 juni 2018, vanaf 19.00 uur, vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de verpleeghuizen met Minister De Jonge (VWS)....

27 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Maatschappelijke opgaven op Wonen, Zorg en Welzijn vragen om nadere samenwerking

Zeven brancheorganisaties verkennen samenwerking; KCWZ stopt per 1-1-2019....

26 jun 2018|VVT Nieuws

Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. In de tekstuitgave van de CAO VVT 2018 vindt u binnenkort de reguliere tabellen...

26 jun 2018|VVT Nieuws

Denkt u mee over thuisondersteuning en/of wijk- en buurtgericht werken?

Dit netwerk is bedoeld om informatie uit te wisselen over de dienstverlening in het sociaal domein, waaronder thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht...

25 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: congres over woonvariaties

Voor langer thuis wonen zijn nieuwe woonvormen nodig die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Kom op 10 oktober...

22 jun 2018|VVT Nieuws

Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT nu digitaal beschikbaar

De Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld en gelden vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten...

21 jun 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Filmpjes over outcomedoelen Informatieberaad

Op de Zorg en ICT-beurs 2018 werden activiteiten van ActiZ en haar leden op het gebied van de outcomedoelen van het Informatieberaad gepresenteerd....

20 jun 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017: uiterlijk 30 juni!

De portal is officieel open tot en met 30 juni 2018; zorg dat u uw gegevens vóór 1 juli aanlevert zodat u tijdig aan uw wettelijke...

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ steunt de inhoudelijke ambities van ‘Langer Thuis’

‘Langer Thuis’ is één van de onderdelen van het bredere Pact voor de Ouderenzorg....

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging vernieuwt dankzij Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader voor de wijkverpleging is op 18 juni officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), zodat het vak de...

13 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

POWER Amersfoort, een krachtig netwerk voor ouderen; het Van Swinderenhof in Assen met woningen voor mensen die uit de opvang komen en weer zelfstandig...

11 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd

De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van...

7 jun 2018|VVT Nieuws

Kom naar de informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018, laat u...

7 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging is vanmiddag in Rotterdam in een goede sfeer ondertekend in aanwezigheid van zo’n vijftig bestuurders...

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ wil meer gerichte aanpak van Casemanagement dementie

ActiZ maakt zich grote zorgen over de extra regeldruk die voortkomt uit nieuwe regels voor het ‘Casemanagement dementie’....

6 jun 2018|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoopbeleid 2019 gepubliceerd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni de Aanvulling 2019 Inkoopkader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd....

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Achterbannen ook akkoord: CAO VVT 2018-2019 definitief

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd...

6 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Duurzaamheid: Green Deal Zorg en het Klimaatakkoord

31 mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen de zorgbranches en VWS over duurzaamheid. Dit overleg was een tussenstap in het komen...

5 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AP geeft guidance over ‘grootschaligheid’ in de cure

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de richtlijn voor grootschaligheid in de cure nader ingevuld....

5 jun 2018|VVT Nieuws

Zó werkt de ouderenzorg

Op 5 juni 2018 is aan de Vaste Kamercommissie van VWS het boek 'Zo werkt de ouderenzorg' aangeboden. Het boek is een uitgave van het Platform Zó...

1 jun 2018|VVT Nieuws

ActiZ en ZN maken aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanvullende afspraken gemaakt...

31 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ministers voeren strakkere regie op administratieve lasten

Ministers Bruins en De Jonge zijn aanspreekbaar op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg....

30 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Vermindering administratieve lasten door wijziging Algemene Voorwaarden

De zorgverlener heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. De nieuwe Algemene Voorwaarden...

29 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Aandacht voor administratieve lasten

Ruime politieke aandacht voor de aanpak van administratieve lasten en regeldruk, dat ondersteunt branchevereniging ActiZ....

24 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Financiële en kwalitatieve impuls wijkverpleging en eerstelijnsverblijf

Op 22 mei 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging met zes landelijke partijen, ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS,...

23 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws

Oplossing zorgval ouderen met Wlz-zorg thuis

Ouderen met Wlz-zorg thuis kunnen vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen, zo schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer....

22 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hoe krijgt u grip op zorgvraag, personele inzet en budget?

ActiZ organiseert een marktontmoeting rondom tools en instrumenten die u ondersteunen bij het maken van keuzes over de relatie tussen zorgvraag,...

22 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuw: AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Bij de helpdesk kunt u terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder....

18 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

7 juni 2018 startbijeenkomst Vitaal Thuis in de Wijk

Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom...

18 mei 2018|VVT Nieuws

Inventarisatie van zorgorganisaties met specifieke oriëntatie oudere migranten

Op verzoek van enkele van onze leden inventariseren wij, in het kader van 'leren van elkaar', welke zorgorganisaties zich specifiek/bewust bezig...

15 mei 2018|VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren....

15 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspiratieochtenden 'Van Huis Naar Thuis' in juni

Zorgbestuurders nemen samen met verpleegkundigen/verzorgenden een kijkje in de keuken van elkaars verpleeghuis en vinden hier wat van....

15 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Z-CERT start pilot over digitale veiligheid

Z-CERT staat voor Computer Emergency Respons Team en is opgericht door een aantal branches in de zorg. Z-CERT ondersteunt zorginstellingen op...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Enquête ActiZ Benchmark Zorg

Om de ActiZ benchmark te evalueren is een korte enquête uitgezet onder leden. Van de 65 respondenten geeft bijna de helft aan te willen...

14 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Bent u zover? Meld u aan voor gratis ondersteuning op maat bij uw digitaliseringsproject

We zijn op weg naar ingrijpende veranderingen in de digitalisering in de zorg. In alle sectoren zal uiterlijk 2020 ‘patiënt in regie’...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Voorbeelden van meergeneratiewonen in Berlijn, Woongemeenschap Umah-hai; gemeenschap van bondgenoten, Gastblog van Steven Han van Zorggroep Almere en...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte...

8 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Overgangsregeling normenkader wijkverpleging verlengd

In 2014 hebben ActiZ, BTN en V&VN afspraken gemaakt over een overgangsregeling bij het normenkader voor de wijkverpleging. In december 2017 zijn...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Bekijk de vernieuwde toolkit dementievriendelijk ontwerpen, ontdek 10 aanpassingen om langer zelfstandig te wonen en lees nog meer...

2 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa onderzoekt bekostiging regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf

Het ministerie van VWS heeft de NZA verzocht een analyse uit te voeren naar passende bekostiging van regionale coördinatiepunten....

2 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg: 10 meest gestelde vragen

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen....

2 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Themadag voor Informatie- en ICT managers ‘Overdracht van informatie’ in de keten

Op 15 juni organiseert de Vereniging Informatica en Gezondheidszorg (VIenG) een themadag ‘Overdracht van Informatie’ in de keten voor haar...

2 mei 2018|VVT Nieuws

Inschrijving voor de Elisabeth van Thüringenprijs 2018 geopend

De prijs van € 50.000 is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg....

1 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

1 mei 2018: Eensgezinde aftrap van kwaliteitsslag in de wijkverpleging

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het...

26 apr 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

NZa: druk op tarieven risico voor wijkverpleging

Net als ActiZ maakt ook de Nederlandse Zorgautoriteit zich zorgen over de tarieven in de wijkverpleging....

24 apr 2018|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen, Zorg

ActiZ ‘duwt’ de ouderenzorg vooruit met technologie!

Een bomvol ActiZ-theater op de Zorg- en ICT-beurs! Klik voor een sfeerimpressie en voor downloads van de presentaties. ...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst met minister Hugo de Jonge

Maandagavond gingen in Amersfoort zo’n 100 ActiZ-leden in gesprek met minister Hugo de Jonge over zijn programmaplan Thuis in het...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Viattence meet, toetst en leert van onderzoek Trimbos

Een mooi voorbeeld van een ‘lerende’ organisatie en we delen de resultaten graag met u....

23 apr 2018|Pers, VVT Nieuws

Extra budget verpleeghuiszorg naar personeel en technologie

Vandaag, maandag 23 april 2018, overhandigt ActiZ de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis aan minister Hugo de Jonge....

20 apr 2018|VVT Nieuws

Slapeloze nachten, slimme gedachten

Soms kan ik de slaap niet vatten. Dan gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd. Bijvoorbeeld hoe mooi het is om in Nederland oud te worden. Maar dat...

19 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips en voorbeelden voor opstellen zorgleefplan

Ruim 150 zorginstellingen namen deel aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Zij werkten in thema's aan het...

18 apr 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Rapport Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling beschikbaar

De inhoud van het rapport is behulpzaam bij het nemen van beleidsbeslissingen over het weloverwogen inrichten van de behandelfunctie in de Wlz.&nbs...

17 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge verpleeghuizen en technologie: winnende deelnemers krijgen ondersteuning bij implementatie

De toepassing van slimme technologie invoegen in...

17 apr 2018|VVT Nieuws

Verduidelijking casemanagement

Het Zorginstituut heeft haar verduidelijking publiek gemaakt over haar standpunt casemanagement binnen de zorgaanspraken....

17 apr 2018|VVT Nieuws

Zorgrobots op robotparty laten zien wat ze kunnen

Tijdens de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter- werkplaats ‘Zinvolle robotica’ op 26 maart 2018 vertelden 10 deelnemende zorgorganisaties...

16 apr 2018|VVT Nieuws

Themacommissie Informatisering op werkbezoek bij ZIN

Op uitnodiging van het ZIN heeft de themacommissie Informatisering een werkbezoek gebracht bij de afdeling Informatiemanagement en het team Informa...

13 apr 2018|VVT Nieuws

Angela Bransen nieuw gezicht ActiZ Jeugd

Per 1 juni start Angela Bransen als afdelingsdirecteur/accountmanager ActiZ Jeugd en volgt daarmee zowel Saskia Boelema als Inge Steinbuch op....

12 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

In deze nieuwsbrief van 12 april onder andere Wijkplaats Buur, de ontwerpsessie Wonen met dementie, de manifestatie Designing a Community of Care en...

12 apr 2018|VVT Nieuws

Zorg & ICT-beurs – ‘Powered by ActiZ’

De Zorg & ICT-beurs van 17 tot en met 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht....

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ en zorgverzekeraars geven overzicht in ELV loketfuncties

Het landelijk dekkend netwerk van de loketfunctie eerstelijns verblijf is beschikbaar....

11 apr 2018|VVT Nieuws

Leernetwerken tussen onderwijs en teams wijkverpleging

Verschillende hogescholen, ROC’s en zorginstellingen zijn een samenwerking gestart om de huidige teams wijkverpleging en toekomstige zorgprofessionals...

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Verduidelijking communicatie GRZ vanuit NZa

Steeds vaker merken we dat onduidelijk is welke regels specifiek gelden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en welke niet. De GRZ valt onder...

10 apr 2018|VVT Nieuws

‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins

De Taskforce die dit rapport heeft opgesteld bestond uit onafhankelijke experts, die op persoonlijke titel een bijdrage hebben geleverd. John Kauffeld,...

10 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Werken aan kwaliteit en transparantie: samenhang met kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg van minister De Jonge staat werken aan verdere verbetering van kwaliteit centraal....

10 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Stand van zaken kostenonderzoek Wlz

Medio 2018 zal de NZa nieuwe tarieven vaststellen voor de Wlz-prestaties....

10 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Doorlooptijden CIZ weer op orde

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatiebesluiten weer tijdig af....

10 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Middelen voor het kwaliteitskader komen beschikbaar via kwaliteitsbudget

Uit het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg blijkt dat de extra middelen voor het kwaliteitskader beschikbaar komen via een afzonderlijk kwaliteit...

10 apr 2018|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

Kwaliteit verpleeghuiszorg meer dan alleen extra handen

Op 10 april 2018 presenteerde minister Hugo de Jonge het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg ‘Thuis in het Verpleeghuis’....

10 apr 2018|Ondernemerschap

Migratie naar iWlz 2.0, stand van zaken

Afgelopen weekend heeft de migratie plaatsgevonden van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0. Dinsdag 3 april is de nieuwe versie door alle ketenpartijen succesvol...

9 apr 2018|VVT Nieuws

Congres 'De Mond niet Vergeten!' op 24 mei: 20 gratis plaatsen voor thuiszorgmedewerkers van ActiZ leden!

Op dit congres voor thuiszorg- en mondzorgprofessionals staat de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen staat centraal....

9 apr 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Congres over bestuur en Toezicht in de zorg

Het Ministerie van VWS organiseert op 15 juni 2018 een congres voor leden van raden van bestuur en raden van toezicht over bestuur en toezicht in de...

5 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuw lokaal samenspel nodig, manifestatie Designing a community of care en woonzorglandschap in beweging. Dit en meer in deze nieuwsbrief van 29 maart...

5 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ-peiling onder leden: Versterking en verbreding regioloketten spoedzorg nodig

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar 55 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de zorgverzekeraars, voor zowel het opzetten van 31 regioloketten die...

5 apr 2018|Wet en regelgeving

Minister De Jonge: beleidsstandpunt behandeling in de Wlz volgt in het najaar

Minister De Jonge komt in het najaar 2018 met een beleidsstandpunt over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz....

4 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Resultaten omvangrijk onderzoek eerstelijns verblijf gepubliceerd

Eind 2017 is ActiZ gestart met een registratieonderzoek om meer inzicht te krijgen in de profielen en zorgvragen ELV....

4 apr 2018|VVT Nieuws

Hoe bevorder je intergenerationeel contact?

Organisaties initiatieven, kunstenaars, gemeenten wetenschappers en ervaringsdeskundigen komen door het hele land samen om zich in te zetten voor het...

4 apr 2018|VVT Nieuws

Ook zo klaar met het overbodig registreren van gegevens?

Ervaar hoe het anders kan tijdens de presentatie 'Betekenisvolle data in de wijkverpleging' op de Zorg en ICT-beurs....

4 apr 2018|Financiering, VVT Nieuws

Nieuwe versie Wlz-rekenmodule voor zorgtoewijzing beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben een nieuwe versie van de rekenmodule beschikbaar gesteld....

3 apr 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Sensire: Communicatie sleutel tot medicatieveiligheid

In 2017 zijn Monique Oord en Evelien Vaags gevraagd om met Sensire mee te denken hoe de medicatieveiligheid in de keten verder verbeterd kan worden...

3 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ publiceert rapport personeelssamenstelling verpleeghuiszorg

85 procent van de zorgaanbieders publiceert de personeelssamenstelling van 2017 op hun eigen site....

3 apr 2018|VVT Nieuws

Gezocht: deelnemers Architectuurboard

ZorgInstituut Nederland zoekt in opdracht van het Informatieberaad Zorg leden voor de Architectuurboard....

3 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Jaarlijkse GRZ symposium van Vivium Zorggroep op vrijdagmiddag 8 juni 2018

Vrijdagmiddag 8 juni vindt in Naarderheem tussen 15.00 en 19.00 uur weer het jaarlijkse GRZ symposium plaats....

29 mrt 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Veelgestelde vragen bij de release iWlz 2.0

Op 1 april is de nieuwe release van iWlz 2.0 een feit. Op de website www.istandaarden.nl vindt u alle informatie, zoals veelgestelde vragen....

29 mrt 2018|VVT Nieuws

ActiZ zoekt: Programmamanager Revalidatie en Herstel

Voor accountmanagement, belangenbehartiging en beleidsadvies in VVT-sector, 32–36 uur per week....

28 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Patiënt in regie en digitalisering

ActiZ en VWS bieden op uw locatie gratis 4 dagen ondersteuning op maat aan.  ...

28 mrt 2018|VVT Nieuws

De Zorg Brandveilig Lanceert online applicatie BrandWijzer

Op dinsdag 27 maart lanceerde De Zorg Brandveilig tijdens het gelijknamig congres de online applicatie BrandWijzer. Dit nieuwe instrument maakt...

28 mrt 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Blokhuis: in 2021 Wlz toegankelijk voor ggz - met update

Vanaf 2021 moeten ggz-cliënten terecht kunnen in de Wet Langdurige zorg (Wlz)....

28 mrt 2018|Kwaliteit

Doe mee aan ANBO project: Van huis naar thuis

Voor het ANBO project ‘Van Huis naar Thuis’ zijn bestuurders samen met een verpleegkundige of verzorgende uit de eigen organisatie een dag...

22 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Woonzorglandschap in beweging: acht Living Labs

Vooruitstrevende maatschappelijke organisaties en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werken aan het woon- zorglandschap van...

22 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De Inschrijving voor Expeditie Begonia is geopend.  OdenseThuis eenwoonvorm voor mensen met dementie gerund door familie. Onderzoek naar Zorgboerderijen....

20 mrt 2018|VVT Nieuws

Beeldvorming ouderenzorg: onderzoek onder leden PGGM en CO

Leden van PGGM&CO hebben via een kort onderzoek een beeld gegeven van de ouderenzorg. Meer dan 22.000 leden reageerden. De 5 belangrijkste...

15 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: inschrijving geopend!

Op 10 oktober organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de 4e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Voor...

14 mrt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten Domeinoverstijgende zorg april 2018

ActiZ nodigt u van harte uit voor de regiobijeenkomsten over domeinoverstijgende zorg, die plaatsvinden tussen 17 en 27 april 2018....

12 mrt 2018|VVT Nieuws

Hard aan het werk voor werken in de zorg

“We zijn al zeker een jaar hard aan de slag met het personeelstekort in de zorg, maar het is een hardnekkig probleem en we lossen dat morgen niet...

8 mrt 2018|VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken? In hoeverre past uw organisatie...

8 mrt 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ ondertekent ‘Pact voor de ouderenzorg’

Branchevereniging ActiZ ondertekent vandaag het ‘Pact voor de ouderenzorg’, omdat de leden de intentie - goede zorg voor ouderen die dit...

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorgboerderijen, van aaibaarheid naar hoogwaardige voorziening

Zorgboerderijen bieden een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening voor verschillende doelgroepen....

7 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Slotbijeenkomst 26 maart - Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Kom naar de 'robotparty' - zinvolle robotica in de ouderenzorg op 26 maart in Zwolle en maak kennis met onder andere robot Lea, Tessa en QBI. Robots...

7 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bent u regionaal al aangesloten bij een Zorgnetwerk antibioticaresistentie?

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken.  ...

5 mrt 2018|VVT Nieuws

Kerngroep Zorg Thuis zoekt een nieuw kerngroeplid

We zijn op zoek naar een bestuurder met een duidelijke ambitie op de domeinen wijkverpleging en ondersteuning en begeleiding thuis....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Nederland wordt ouder

'Nederland wordt ouder' verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Wonen

ZorgButler: wonen in een verzorgingshuis nieuwe stijl

In Rotterdam is een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen...

1 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Wonen

Publicatie Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

De publicatie 'Digitale communicatie...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De ZorgButler: nieuw woonconcept in voormalig verzorgingshuis Rotterdam, werkafspraken met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente Amsterdam...

28 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kostprijsonderzoek GRZ uitgesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met het verzoek van ActiZ om het kostprijsonderzoek voor de GRZ een jaar uit te stellen. ...

27 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwsbrief specials over resultaten Waardigheid en trots: dagbesteding

Het programma Waardigheid en trots is gericht...

27 feb 2018|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 april en nieuwe rekenmodule beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Voorschrift Zorgtoewijzing dat per 1 april 2018 in werking treedt gepubliceerd....

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Minister wil knelpunten met persoonsgebonden budget aanpakken

Het pgb is een belangrijk instrument om eigen regie te blijven voeren, aldus de minister in een brief van 16 februari 2018 aan de Tweede Kamer. Maar...

23 feb 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

RVS presenteert het vervolg op de Zorgagenda

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde...

23 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ervaringen met persoonsvolgende zorg: veelgestelde vragen en presentaties

Afgelopen 2 jaar experimenteerde een groep zorgorganisaties met varianten van werken met een persoonsvolgend budget om de zorg meer op maat van cliënten...

22 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees het verslag van de inspiratiedag over langer thuis wonen voor mensen met dementie. Hoe organiseer je een kansrijke samenwerking wonen en zorg?...

21 feb 2018|Financiering

Doorlooptijden en te lichte indicaties Wlz

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de doorlooptijden voor het afgeven van een Wlz indicatiebesluit eind maart 2018 naar verwachting weer...

21 feb 2018|VVT Nieuws

Resultaat debat 15 februari 2018

Verpleeghuiszorg, ouderenzorg en ouderenmishandeling zijn onderwerpen die aan de orde zijn geweest....

20 feb 2018|VVT Nieuws

Meet-up Informatieberaad over Eenheid van taal op 26 maart

Het ministerie van VWS opent op maandag 26 maart a.s. vanaf 10 uur weer haar deuren voor een Meet up van het Informatieberaad, deze keer in...

19 feb 2018|VVT Nieuws

2017 een roerig jaar: onze (lobby-)inzet en activiteiten in beeld

2017 was een politiek roerig jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart, volgde de langste formatie ooit, met als uiteindelijk resultaat het kabinet...

16 feb 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020...

15 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe Wmcz mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

De brancheorganisaties in de zorg hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het mist de aansluiting...

14 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behand...

14 feb 2018|VVT Nieuws

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend

Eerste emissie NL Zorgobligatie geopend...

13 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Factsheet Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang kunnen werken. ...

13 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig

Uitnodiging vernieuwd congres De Zorg Brandveilig...

12 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

1e lustrumsymposium geriatrische revalidatie van het netwerk kaderartsen GRZ op 15 maart 2018

Het netwerk kaderartsen GRZ bestaat 5 jaar. Op 15 maart organiseren zij een lustrumsymposium....

8 feb 2018|Pers, VVT Nieuws

Wlz-zorginkoop 2018: Trend betere dialoog zorgkantoren met zorgorganisaties zet door

Zorgorganisaties ervaren positieve verandering in dialoog, maar er zijn ook nog verbeterpunten....

8 feb 2018|VVT Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"...

7 feb 2018|VVT Nieuws, Wonen

Op weg naar cultuursensitieve zorg: Kijk naar de mens!

Persoonsgerichte zorg, daar ben ik voorstander van’, zegt Chandra Verstappen, werkzaam bij Pharos en dagvoorzitter op de bijeenkomst ‘cultuursensitieve...

7 feb 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Oproep deelname kwaliteitsnetwerken ActiZ

Bent u binnen uw organisatie actief met kwaliteitsvraagstukken? Dan is deelname aan één van onze kwaliteitsnetwerken wellicht iets...

7 feb 2018|VVT Nieuws

Zorginstituut: verblijfsduur in verpleeghuizen blijft stabiel

Het Zorginstituut concludeert dat de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen in de periode 2013 – 2016 niet aan aanmerkelijk is afgenomen....

6 feb 2018|Pers

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Inzet op preventie en interventie voorkomt onnodige ziekenhuisopnames....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

6 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Kwaliteitskader Wijkverpleging op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut

Hiermee onderschrijven alle partijen het belang van het Kwaliteitskader wijkverpleging....

6 feb 2018|VVT Nieuws

Uitnodiging Regiobijeenkomsten van Contract tot Controle 2018

Uitnodiging Regiobijeenkomsten Van Contact tot Controle 2018...

2 feb 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Bijeenkomst NZa over doorontwikkeling wijkverpleging

Op 25 januari 2018 heeft NZa een landelijke bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging dat in...

1 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wijkverpleging

Hoe krijg ik passende zorg bij heel complexe zorgvragen?

Voor de meeste zorgvragen is met enige inzet wel een oplossing voorhanden. Maar wat als die zorgvraag écht complex is en het systeem of...

31 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

ActiZ vindt het net zoals de minister belangrijk om deze zorg in samenhang met eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg te zien. Maar ActiZ...

31 jan 2018|VVT Nieuws

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!...

30 jan 2018|VVT Nieuws

In 2018 vervolgtrajecten persoonsvolgende bekostiging: meld u aan

Twee initiatieven met persoonsvolgende bekostiging (PVB) uit het programma Waardigheid en Trots gaan door in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie...

30 jan 2018|VVT Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen: tools om cliënten te ondersteunen

 Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder mag stemmen....

29 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ Rapport 'In openheid leren van meldingen' toont positieve trends

Cliënten worden meer betrokken, de calamiteitenrapporten zijn van een hogere kwaliteit en er wordt meer gemeld....

25 jan 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Start definitieve opbrengstverrekening wijkverpleging 2015

In deze brief vindt u meer informatie over de planning en aanpak...

25 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Gemengd wonen kan: steeds meer projecten gemengd wonen; nog weinig keus in mantelzorg en wonen; handleiding voor thuishuisproject en meer in de...

24 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek relatie cliëntkeuzevrijheid en productieplafonds wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging  is een aantal afspraken gemaakt over acties ter verbetering van het proces van de zorgcontractering....

24 jan 2018|VVT Nieuws

Afronding Waardigheid en Trots: opbrengsten en vervolgtrajecten

In dit bericht vindt u een overzicht van de opbrengsten (kennisproducten) en de projecten die nog doorgaan in 2018. Deze zijn tijdens de bijeenkomst...

24 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 geopend!

Vanaf 9 januari jl kunt u zich inschrijven voor de MedewerkerMonitor Voorjaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg. De MedewerkerMonitor brengt...

23 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ bezorgd over snelle groei ongecontracteerde wijkverpleging

ActiZ is bezorgd over het feit dat in de eerste maanden van 2017de kosten van niet gecontracteerde zorg per cliënt -in vergelijking met gecontracteerde...

22 jan 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Volg de ontwikkelingen rond de nieuwe release van de iWlz

In het voorjaar van 2017 is de inhoud van de nieuwe release van iWlz vastgesteld en samen met de keten is deze verder uitgewerkt....

18 jan 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Praat mee over het Kwaliteitskader wijkverpleging!

V&VN stelt verpleegkundigen en verzorgende in staat om mee denken en mee te praten over het conceptkader in een drietal bijeenkomsten in februa...

17 jan 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Bestuurders gezocht voor Kamers Capaciteitsorgaan

Voor de Kamers van het Capaciteitsorgaan Geestelijke Gezondheid en Specialisten Ouderengeneeskunde zoekt ActiZ betrokken bestuurders....

15 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Lijst van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen: datum uitgesteld

De selectie van erkende instrumenten voor zicht op cliëntervaringen is vertraagd....

11 jan 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Wat gaat 2018 ons brengen op het gebied van wonen en zorg? Een 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid', een wereldhuis in Boxtel en een...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren Basisveiligheid 2018 vastgesteld

Eind december 2017 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze gelden...

11 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zicht en grip op lerend vermogen: methode voor zelfevaluatie gereed

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn ActiZ en BTN trekker van de opdracht om een methode te ontwikkelen die het lerend vermogen...

8 jan 2018|VVT Nieuws, Zorg

Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomstige...

3 jan 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Onderzoek Capaciteitsorgaan naar inzet GGZ-professionals in de zorg

Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het Ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen,...