nieuws

nieuws

Archief
21 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Norm voor e-mailen in de zorg gepubliceerd

Mailen, we ontkomen er soms niet aan. Ook niet in de zorg. Maar zorgen we er dan voor dat we hierbij wel voldoen aan de wetgeving en dat het ook praktisch...

17 mei 2019|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Zorgbranches slaan handen ineen voor nieuwe opleidingsaanpak volwassenen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden....

17 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorg

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de...

15 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliënt

De versnippering in de wijkverpleging is onwenselijk en de huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet langer houdbaar. Noodzakelijke samenwerking...

14 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe registratiemethode wijkverpleging wint snel terrein

Bijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie,...

14 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Laatste voorbereidingen definitieve aanlevering GRZ kostprijzen over boekjaar 2018

ActiZ heeft afgelopen op vrijdag 10 mei 2019 in een 2e bijeenkomst over het kostprijsonderzoek GRZ...

8 mei 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

VVT zet fors in op scholing via SectorplanPlus

In het 3e tijdvak van de regeling hebben 900 werkgevers een subsidie aanvraag ingediend voor ruim...

8 mei 2019|Zorg

Symposium Geriatrische Revalidatiezorg Naarderheem

Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, organiseert op 20 juni haar jaarlijkse Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) symposium....

8 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Laatste kans: inschrijven Spiegelinformatie wijkverpleging verlengd t/m 16 mei!

Wegens de afgelopen meivakantie verlengen wij de inschrijftermijn. U kunt uw organisatie nu nog t/m 16 mei aanmelden voor deelname via ...

8 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe overzichtspublicatie over radicale vernieuwing verschenen

Eind april 2019 verscheen ‘Zicht op vernieuwing 2’; Binnenkijken bij vernieuwers van de verpleeghuiszorg: inzichten, voorbeelden...

8 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Kwartaalbericht Themacommissie Informatisering

In dit tweede kwartaalbericht van de Themacommissie Informatisering staan de besluiten...

7 mei 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Minister praat BoZ-partijen bij over stand van zaken overgangsregeling wet BIG II

De werkgeversorganisaties in de zorg zijn bijgepraat over de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige....

7 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020....

7 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Verlenging aanmelding proeftuinen programma InZicht

VWS is op zoek naar enthousiaste koplopers in de langdurige zorg. De inschrijftermijn is nu verlengd tot 27 mei....

6 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV) flink verbeterd

ActiZ heeft met het vaststellen van een minimale set aan functionaliteiten een belangrijke stap gezet in het realiseren van een transparante en uniforme...

6 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Werkwijze indicatiestelling CIZ versnelt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) start in juli 2019 met de landelijke uitrol van de versnelde indicatiestelling binnen (netto) zeven werkda...

1 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geopend

In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren om het aangevraagde kwaliteitsbudget te onderbouwen en de besteding (tussentijds) te veran...

1 mei 2019|Kwaliteit

Wat kunt u doen om infecties te voorkomen in uw organisatie?

Tips en tricks!...

1 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuw: Open nu een webwinkel met uw zorgaanbod en producten op Woonz.nl

Vanaf nu kunnen zorgorganisaties met een abonnement op Woonz.nl hun diensten, zorg en producten aanbieden door zelf een webwinkel te openen. Woonz.nl...

30 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aanvullende afspraken CIZ en VWS over ondertekening Wlz-aanvraag

Voor cliënten zonder BOPZ-aanvraag of -status blijft het probleem bestaan dat voor de Wlz-aanvraag een wettelijke vertegenwoordiger bij de...

26 apr 2019|VVT Nieuws

Vertraging controle samenloop hulpmiddelen

Recent hebben zorgkantoren hierover een kort bericht verstuurd met daarin een nieuwe planning. Lees verder....

25 apr 2019|VVT Nieuws

ActiZ publiceert infographic Juiste zorg op de juiste plek

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek is leidend in het dagelijks werk van zorgverleners en zorgorganisaties. Samenwerking tussen verschillende...

24 apr 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Opbaren in het verpleeghuis: wie betaalt wat?

RTL Nieuws berichtte deze week dat zorgorganisaties ten onrechte kosten berekenen voor het opbaren in de eigen kamer. Dit bericht heeft geleid tot vragen...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

‘Hele tabletten halve sterkte’ doorleveren door collegiale apotheek aan GDS-leverancier niet meer toegestaan

GDS-leveranciers mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ die zij betrekken van een collegiale bereider, niet meer leveren...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

'Dubbel controleren-lijst' (medicatie) geactualiseerd

Het is aan de zorgaanbieder en apotheker om samen af te spreken welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden....

23 apr 2019|VVT Nieuws

Reactie ActiZ op berichtgeving RTL Nieuws over kosten rond opbaren in verpleeghuizen

ActiZ betreurt het dat het bericht van RTL Nieuws tot vragen en onduidelijkheid heeft geleid bij zorgaanbieders en naasten....

22 apr 2019|VVT Nieuws

Oproep branche- en cliëntenorganisaties aan Tweede Kamer: stem voor verbetering inzagerecht medisch dossier

Verbeter het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten of cliënten. Dat is de oproep die zeven branche- en cliëntenorganisaties...

18 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aandacht voor intimiteit en seksualiteit hoort bij goede persoonsgerichte zorg

Het kennisplein Zorg voor Beter lanceert een nieuw thema Intimiteit en Seksualiteit, met tips en informatie voor zorgverleners. ...

17 apr 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live

Alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen vanaf vandaag op de kennissite digivaardigindezorg.nl werken aan hun digitale vaardigh...

17 apr 2019|Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan

ActiZ betreurt het dat er nog steeds geen perspectief is om alle kwetsbare verpleeghuiscliënten integrale multidisciplinaire zorg te bieden....

16 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe

Een forse daling ten opzichte van vorig jaar, maar er lijkt wel een opgaande lijn te zijn ingezet, gelet op het aantal aanvragen....

16 apr 2019|Pers, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS hun zorgen over zowel de uitvoerbaarheid als...

15 apr 2019|Wet en regelgeving

Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat in op 1 augustus 2019

Per 1 augustus treedt de wet in werking die een gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte regelt....

15 apr 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies NZa bekostiging verpleeghuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het ministerie van VWS een...

15 apr 2019|VVT Nieuws

Innovatiekracht het grootst in de zorgsector

Dit blijkt uit de FWG Monitor Innovatiekracht. ActiZ is trots dat de zorg in de breedte het goed doet....

12 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg van start

Binnenkort start het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Het portaal is ontwikkeld door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars...

10 apr 2019|VVT Nieuws, Wonen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg open vanaf 15 april 2019

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wordt per 15 april 2019 opengesteld tot 31 december 2019. De regeling voor de borgstellingen is per 4 april...

10 apr 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Informatiebijeenkomst Spiegelinformatie wijkverpleging op 16 april

Wilt u meer informatie over de Spiegelinformatie wijkverpleging? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 april van 10.00...

10 apr 2019|Jeugd Nieuws, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling gefaseerd wettelijk verplichten. Deze verplichting geeft zowel aan welke gegevensuitwisseling als...

10 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Sinds januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging/begeleiding bij levensvragen in de thuissituatie. De factsheet over...

9 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Vraag NU subsidie aan voor ‘De juiste zorg op de juiste plek’

Onderdeel van het ondersteuningsaanbod van VWS is financiële ondersteuning via een programma bij ZonMw....

4 apr 2019|VVT Nieuws, Wonen

Aafje Meerweide wint Energiestrijd en vermindert 20 ton CO2

Vijf zorglocaties gingen de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen in één winter én comfort te behouden....

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Geschillencommissie sociaal domein van start

De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente...

2 apr 2019|VVT Nieuws

Uitgelicht 2018: jaaroverzicht ActiZ

Als belangenbehartiger, coalitiegenoot, samenwerkings- en gesprekspartner en adviseur zijn we altijd in dialoog met onze leden en stakeholders....

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Actie-onderzoek voor lokale netwerken

Lokale netwerken rondom ouderenzorg kunnen bij het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning subsidie aanvragen om zich verder te ontwikkelen. Bij...

1 apr 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, VVT Nieuws

ActiZ neemt handboek Thuisbegeleiding in ontvangst

'Het nieuwe handboek laat goed zien dat thuisbegeleiders zorg in de buurt bieden en mensen helpen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden',...

29 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018

Op 1 april 2019 opent de portal voor het aanleveren van de verplichte kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg....

28 mrt 2019|VVT Nieuws

Nog geen wachttijden voor wijkverpleging

Uit een recent rapport van de NZa blijkt dat mensen die de zorg van een wijkverpleegkundige nodig hebben, hier niet op hoeven te wachten. In 99 procent...

27 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk...

27 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leidraad cultuurspecifieke zorg in programma Thuis in het verpleeghuis

Nu een motie van Corine Ellemeet van Groen Links hieromtrent is aangenomen, zal deze leidraad als hij klaar is worden toegevoegd aan het programma Thuis...

26 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

ECD marktscan en nieuw ontwerp

ActiZ heeft opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren bij de 10 meest gebruikte ECD leveranciers in de VVT sector om de visie, toekomstplannen...

26 mrt 2019|VVT Nieuws

Nederlandse ouderenzorg voorbeeld voor Verenigde Staten

De Amerikaanse ouderenbond AARP is onder de indruk van de Nederlandse ouderenzorg. Haar recente ledenmagazine bevat een special over Nederland....

25 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

De ‘insulinezaak’, wat kun je doen?

Het blijft uitermate belangrijk randvoorwaardelijke zaken zoals het aannamebeleid van personeel, het medicatiebeleid en het creëren van een veilige...

20 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Leren en verbeteren tijdens verbetersessie administratieve lasten

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen afgevaardigden van 7 organisaties uit de wijkverpleging...

20 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infographic Personeelsnorm: mogelijkheden en verplichtingen

De nieuwe Personeelsnorm voor verpleeghuizen helpt zorgorganisaties bij een verantwoorde personeelssamenstelling. In een infographic zet ActiZ de mogelijkheden...

19 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Invoering vermelding BIG-nummer

In een nieuwsbericht meldt het CIBG dat door een wijziging in de Wet BIG-zorgverleners per 1 april verplicht zijn hun BIG-nummer actief bekend te m...

18 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Met 120 adviseurs HR en communicatie de diepte in

Prikkelen, inspireren, informeren en ontmoeten. Dat waren de elementen van onze tweede arbeidsmarktbijeenkomst voor adviseurs HR en communicatie....

18 mrt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Succesvolle Zorg & ICT-beurs

Van 12 tot en met 14 maart was het weer Zorg & ICT-beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Op deze beurs worden ieder jaar veel nuttige verbindingen...

18 mrt 2019|Ondernemerschap

Manifest 'Samen vooruit' ondertekend

Ook ActiZ onderschrijft de gezamenlijke ambitie voor gegevensuitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg. ...

18 mrt 2019|Ondernemerschap

Kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving

Minister Bruins heeft een regeling aangekondigd, waarmee het voor iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van...

13 mrt 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Reparatie van ongewenst effect kwaliteitsbudget verpleeghuizen

Het kwaliteitsbudget moet ook voor het jaar 2019 effectief ingezet kunnen worden. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer dinsdag aannam...

13 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Indrukwekkende verhalen in de Week van Zorg en Welzijn

Van 11 tot 16 maart is het de Week van Zorg en Welzijn....

12 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

De arbeidsmarkt in de zorg vraagt zelfde urgentie als klimaat

Ter voorbereiding op het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg in de Tweede Kamer, heeft ActiZ de Kamerleden een paper gestuurd met aandachtpunten...

11 mrt 2019|VVT Nieuws

Toetsingskader IGJ 'Toezicht op de zorg thuis' aangepast

De inspectie gebruikt dit toetsingskader sinds 2017 maar in februari van dit jaar is het toetsingskader aangepast en opnieuw gepubliceerd op 7 maart...

7 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Coalitiepartijen roepen minister De Jonge (VWS) op een oplossing te vinden voor problemen rond de besteding van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg....

6 mrt 2019|Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Vernieuwing beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist

Het College Specialismen Verpleegkunde (CVS) heeft besloten de voorheen vijf verpleegkundige specialismen terug te brengen tot twee....

6 mrt 2019|VVT Nieuws

Doe jij mee met Van Huis naar Thuis?

Deze vraag staat centraal in het project Van Huis Naar Thuis, een initiatief van ouderenorganisatie ANBO dat wordt gesteund door ActiZ, Zorgthuisnl...

6 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Save the date : informatiebijeenkomsten Wlz, Zvw en Wmo zorgcontractering 2020 in mei

ActiZ organiseert in mei weer informatiebijeenkomsten over de zorgcontractering in de domeinen van de Wlz, Zvw en Wmo. ...

6 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Naleving van de Governance code en de Wkkgz is daarom voorwaarde voor het lidmaatschap van de aangesloten brancheverenigingen....

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties...

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt...

6 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Update collectieve korting Buma, Sena en Videma

ActiZ heeft nog steeds zicht op regelingen met de rechtenorganisaties Buma, Sena en Videma die voorzien in een collectieve korting voor de leden van...

5 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz ingediend bij de Tweede Kamer....

4 mrt 2019|VVT Nieuws

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen kunnen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed....

4 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid....

1 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden....

28 feb 2019|VVT Nieuws

Verkorte Arbocheck bespaart veel verplichte administratie

Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging ervaren het invullen van de Arbocheck als een administratieve last. Met name...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

27 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw IGJ toetsingskader toezichtproject Tirza

Voor het toezichtproject Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) heeft de inspectie een toetsingskader...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen

Nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers komen moeilijk van de grond, ook omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Scherpe stijging bouwkosten

In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen....

26 feb 2019|Financiering

Controle samenloop hulpmiddelen

 Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten...

26 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Online cursussen en gratis opfrismodule verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld -waaronder ouderenmishandeling- en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht....

25 feb 2019|VVT Nieuws

‘Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio’

Minister De Jonge blijft vasthouden aan verdeelsleutel extra kwaliteitsgelden: verpleeghuizen moeten de extra 2,1 miljard euro zoveel mogelijk besteden...

20 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Zorg van Nu op bezoek bij uw bijeenkomsten

Het informatieteam van Zorg van Nu komt naar zorgorganisaties toe om bewoners en zorgprofessionals te inspireren en te motiveren om slimme zorgoplossingen...

20 feb 2019|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

NZa: zet e-health in voor juiste zorg op de juiste plek

De Nederlandse Zorgautoriteit wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek (JZOJP)...

20 feb 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

InformatieBeraad

In dit eerste kwartaalbericht van de Themacommissie Informatisering staat het InformatieBeraad centraal. De besluiten en behandelde onderwerpen...

19 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verzuim in 2018 verder gestegen

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het langdurig verzuim....

19 feb 2019|Zorg

Hoofdpunten lobby ELV in 2018

Afgelopen jaar heeft ActiZ zich ingespannen om de experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf (ELV) te realiseren....

19 feb 2019|Zorg

Experimenteren en doorontwikkelen

In de Nieuwsbrief special leest u het laatste nieuws over ELV en delen we goede voorbeelden en inzichten vanaf de werkvloer met u....

18 feb 2019|Zorg

‘Meer verbinding nodig tussen tijdelijk verblijf en ambulante zorg’

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij zorgaanbieder Vivium en vertelt hoe in regio ‘t Gooi het eerstelijnsverblijf...

18 feb 2019|Zorg

'Zet professionals in de lead'

'Zet professionals in de lead', blogt Anne Veldhof, sinds anderhalf jaar Directeur advies en behandelcentrum bij Omring....

18 feb 2019|Zorg

Duidelijke betaaltitel voor regionale coördinatiefunctie

ActiZ en ZN werken gezamenlijk aan de gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg van december, om de regionale coördinatiefuncties ook voor...

18 feb 2019|Zorg

NZa onderstreept betere samenwerking spoedzorg

De organisatie van de acute zorgketen moet verder verbeteren, samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat stelt de NZa in de Monitor Acute Zorg 2...

18 feb 2019|Zorg

Minister wil verbreding coördinatiefuncties ELV

De coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf (ELV) moeten worden verbreed naar ‘tijdelijk verblijf’, waar ook andere zorgsoorten...

14 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aanzienlijke groei aantal medewerkers VVT

Uit recente cijfers van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat het aantal medewerkers in de VVT tussen 2016 en 2018 is gegroeid met ruim 20 duizend...

13 feb 2019|Pers, VVT Nieuws

Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg

Conclusies uit het (jaarlijkse) ActiZ-onderzoek ‘Samen leren en verbeteren: zorgcontractering Wlz 2019’ over de inkoop van verpleeghuiszorg...

8 feb 2019|VVT Nieuws

Minister ‘sticks to the plan’ tijdens debat ouderenzorg

Voorlopig wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor het verhogen van salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden....

8 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Actieagenda voor versterken kennisontwikkeling langdurige zorg

In de Kamerbrief ‘Beter weten’ zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis en onderzoek in de langdurige...

6 feb 2019|VVT Nieuws

Brexit vraagt uw aandacht

Met ingang van 29 maart zal de EU-regelgeving niet meer onverkort van toepassing zijn op al het grensverkeer, of het nu personen (werknemers), diensten...

5 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon....

5 feb 2019|VVT Nieuws

Ontwikkelsubsidie Lokale netwerken ouderenzorg

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is het professionaliseren...

4 feb 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Gluren in gegevens

ActiZ heeft –met de VGN– de Kamerleden per brief geattendeerd op punten die specifiek van belang zijn voor de cliënten en de organisaties...

4 feb 2019|VVT Nieuws

Waaiers wijkverpleging weer beschikbaar

Deze waaiers zijn te bestellen via onze webshop....

30 jan 2019|Kwaliteit

Vertaalslag Antimicrobial Stewardship van ziekenhuis naar verpleeghuiszorg

Om antibioticaresistentie te voorkomen, is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen (Antimicrobial Stewardship)...

29 jan 2019|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om...

25 jan 2019|Zorg

ActiZ begeleidt kostprijsonderzoek GRZ

ActiZ stelt een begeleidingstraject met proefaanleveringen beschikbaar voor de geselecteerde aanbieders. De uitkomsten van de proefaanleveringen worden...

24 jan 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Meer samenwerking nodig tegen krapte op arbeidsmarkt ouderenzorg

Het aantrekken van nieuwe medewerkers, behouden van bestaande medewerkers en de bijdrage die technologie kan leveren aan het personeelstekort zijn de...

24 jan 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Zorginstituut Nederland oordeelt positief over de ingediende Personeelsnorm voor verpleeghuizen....

22 jan 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kick-off vlogstafette Van Huis Naar Thuis

Het ANBO-project Van Huis Naar Thuis gaat door. Na de vlogworkshops met zorgvlogger Tommie Niessen start binnenkort de Vlogstafette....

22 jan 2019|VVT Nieuws

Toolbox ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces

V&VN heeft een toolbox gepubliceerd ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces....

22 jan 2019|VVT Nieuws, Zorg

Netwerken palliatieve zorg 2.0

De Fibula-denktank heeft in het eindrapport ‘Er samen voor staan’ haar advies over de netwerken2.0 aan het bestuur van de stichting Fibula...

22 jan 2019|VVT Nieuws, Wonen

Evean wint Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst

Naast Evean implementeerden zeven andere initiatieven met succes technologieën in het kader van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekom...

21 jan 2019|Wonen

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open per 1 maart 2019

Zorgaanbieders kunnen samen met inkopers een aanvraag indienen. Op 14 februari is er een informatiebijeenkomst bij de Rijksdienst voor Ondernemend ...

21 jan 2019|Wonen

Zorg van Nu op bezoek bij uw bijeenkomsten

Het informatieteam van Zorg van Nu komt naar zorgorganisaties toe om bewoners en zorgprofessionals te inspireren en te motiveren om slimme zorgoplossingen...

21 jan 2019|VVT Nieuws, Wonen

Zorg & ICT Beurs 2019 op 12, 13 en 14 maart

Na het grote succes van 2018 zijn we er ook in 2019 weer bij! Dus hopen we u te ontmoeten in het ActiZ TECH LAB. ...

21 jan 2019|Ondernemerschap, Wonen

Versnellingskamers Informatisering: wat levert het op?

In de zomer van 2018 is ActiZ gestart met tweedaagse workshops waarin een of meer zorgorganisaties met elkaar en met partners uit hun netwerk...

18 jan 2019|VVT Nieuws

Extra geld voor digitale zorg thuis

Het kabinet investeert 90 miljoen euro om e-health bij zorg in de thuissituatie te stimuleren. ActiZ is voorstander van meer digitale zorg thuis....

15 jan 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan

In 2019 organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle...

10 jan 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Wettelijke maatregelen elektronische gegevensuitwisseling in aantocht

Er komen dit jaar wettelijke, stapsgewijze maatregelen voor eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dat schrijft minister Bruins van...

8 jan 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie VVT en overzicht premies SV en ZVW 2019 aangepast

De eerder gepubliceerde informatie bevat enkele onjuiste bedragen. Hierbij treft u de herziene versies aan....

8 jan 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Gratis kennis-congres ‘Zoek het uit!’

‘Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’ is het thema van het landelijk congres voor de langdurige zorg over praktijk, onderzoek, kennis...

22 dec 2018|Zorg

Onderzoek GRZ: Meedoen kan nog tot 2 januari

VWS laat onderzoek doen naar geriatrische revalidatie. Mogelijk wordt u de komende tijd hiervoor benaderd....

21 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie 2019 CAO VVT en premies SV en ZVW 2019

In de Salarisinformatie 2019 CAO VVT zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. ...

20 dec 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Afspraken evaluatie zorgplan wijkverpleging (ZVW)

Het is in de wijkverpleging (Zvw) per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt...

20 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bewoners waarderen verpleeghuiszorg iets beter

Dat blijkt uit een analyse van de 70.000 waarderingen die onder bewoners en mantelzorgers in de verpleeghuiszorg door ZorgkaartNederland zijn opgeh...

20 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voldoende mensen én de juiste mix aan competenties vormen de sleutel voor betere zorg en kwaliteit van leven in verpleeghuizen

Sector heeft de ambitie om door te groeien naar een lerende sector voor betere kwaliteit en fijne werkplek....

19 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Herverzekering derde WW-jaar per 1 februari 2019

Bij het sluiten van het CAO-akkoord 2018-2019 is impliciet ook de herverzekering van het derde WW-jaar afgesproken....

19 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ pilot lerend vermogen

Kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? En hoe weten we dat? ...

19 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgelden

Vijf zorgorganisaties kunnen alsnog een beroep doen op de extra middelen (100 miljoen) die VWS in 2017 beschikbaar stelde voor verbetering van...

18 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk

Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie eerstelijnsverblijf een feit....

18 dec 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019

Door het Hoofdlijnenakkoord GGZ is het aantal opleidingsplaatsen voor psychologen aanzienlijk opgehoogd....

18 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaar

ZN/Zorgkantoren hebben het Wlz Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 gepubliceerd, dat per 1 januari 2019 van kracht is....

12 dec 2018|VVT Nieuws

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de...

12 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitnodiging bijeenkomst behandelprogramma oncologische GRZ

Er is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare ouderen die intensieve begeleiding nodig hebben na medische oncologische behandeling....

12 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

CIZ beleidsregels 2019 bekend

Tevens heeft het CIZ de Wlz-zorgprofielen in een apart document vastgelegd....

12 dec 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg & ICT Beurs 2019 op 12, 13 en 14 maart

Na het grote succes van 2018 zijn we er ook in 2019 weer bij! Dus hopen we u te ontmoeten in het ActiZ Tech Lab-theater. ...

11 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Toelichting wijziging artikel 4.1 Cao per 1 januari 2019

Naar aanleiding van diverse vragen heeft de infolijn voor u een toelichting opgesteld op de wijzigingen in artikel 4.1 lid 2 van de Cao.  ...

11 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Update schrapsessies regeldruk: meld je nu aan voor 2019

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrapsessies regeldruk....

10 dec 2018|VVT Nieuws, Wonen

Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwen

Minister Ollongren heeft gemeenten opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig te ‘handhaven&rsqu...

5 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg

Écht aansluiten bij wat voor bewoners en naasten van waarde is betekent voor alles en iedereen anders kijken en doen....

5 dec 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Publicatie bijgestelde modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

ActiZ heeft de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning voor de Wmo bijgesteld aan wet- en regelgeving....

4 dec 2018|VVT Nieuws

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten....

3 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld

De uitgangspunten hebben draagvlak bij het ministerie van VWS. ZN en ActiZ buigen zich de komende weken over de verdere uitwerking....

29 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ sluit aan bij BeterOud

BeterOud ontwikkelt een toekomstvisie en veranderagenda voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie....

28 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018

De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vind u binnenkort op sectorplanplus.nl....

28 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

Geslaagde emissie NL zorgobligatie

De eerste emissie van de NL Zorgobligatie is geslaagd. ActiZ heeft mede aan de wieg gestaan aan de ontwikkeling van deze alternatieve financierings...

28 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

In 15 schrapsessies naar meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen vaak voor frustraties en onvrede. De meeste mensen die in de zorg werken willen niet bezig zijn met onnodige afvinklijstjes,...

27 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorginstellingen gaan samen zonnepanelen kopen

Een aantal zorgaanbieders, waaronder ActiZ-leden, heeft een overeenkomst afgesloten met zonne-energiespecialist Tenten Solar Zonnepanelen voor de aanleg...

27 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Proeftuinen aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

ActiZ is benieuwd welke zorgorganisaties hier bij betrokken zijn....

26 nov 2018|Ondernemerschap, Wonen

E-health monitor 2018: Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut...

26 nov 2018|Kwaliteit

Ruim 1000 zorgprofessionals bijeen voor aanpak antibioticaresistentie in ouderenzorg

In het kader van de Europese Antibiotica Bewustwordingsdag organiseerde het ministerie van VWS samen met Vilans en het RIVM het congres ‘Aanpak...

23 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Eerste ActiZ Tech Lab: Van project naar transformatie

Op 21 november organiseerde de themacommissie Informatisering van ActiZ een eerste Tech Lab. ActiZ leden spraken over de transformatie die nodig is...

22 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

E-healthweek 2019: doe mee en open uw deuren

Van 21 t/m 26 januari 2019 wordt weer de nationale e-healthweek georganiseerd....

21 nov 2018|VVT Nieuws

Alle data bekend van bijeenkomsten ‘De juiste zorg op de juiste plek’

VWS organiseert regiobijeenkomsten over 'De juiste zorg op de juiste plek'....

19 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

Minister VWS kiest voor versnelde procedure CiZ

ActiZ is blij dat er wordt gewerkt aan deze versnelling....

19 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: maak ondertekening door familie voor Wlz-indicatie in de wet mogelijk

ActiZ pleit ervoor dat de familie (partner of kinderen) van een cliënt de aanvraag voor een Wlz-(her)indicatie kan ondertekenen, als de cliënt...

15 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

123-Tool Basisveiligheid beschikbaar

Vanaf 15 november is de 123-Tool Basisveiligheid beschikbaar, dat als hulpmiddel kan dienen voor het 1) invullen 2) bespreken en 3) aanleveren van de...

14 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verzuim VVT verder gestegen

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar 6,34 in 2018....

14 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Licht in het Nieuwe Feithenhof

Vandaag vindt de officiële opening plaats van het Nieuwe Feithenhof, een locatie van zorgorganisatie WZU Veluwe. Bestuurder Wim Martens is trots...

14 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Een nieuw artikel uit de serie 'Zorg maakt werk van duurzaamheid', De Masterclass 'Bouwstenen voor de toekomst', de blog 'Terug naar de Verzorgingshuizen?'...

12 nov 2018|VVT Nieuws

Minister de Jonge wil aandeel ongecontracteerde zorg terugdringen

Standpunt van ActiZ is dat snelle groei niet-gecontracteerd aanbod onwenselijk is, dat het afsluiten van een contract een gezamenlijke verantwoordelijkheid...

12 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Zeggenschap over werktijden leidt tot meer tevredenheid

Ruimte geven aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en de gewenste werktijden hierop...

9 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ stimuleert goed werkgeverschap

ActiZ vindt het belangrijk dat de CAO VVT nageleefd wordt. Kennelijk gebeurt dat niet overal. Signalen over waar het niet goed gaat, nemen we zeer ...

9 nov 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ: Behandeling integraal onderdeel van de Wlz vraagt goede randvoorwaarden

ActiZ is positief over het uitgangspunt dat behandeling altijd een integraal onderdeel gaat worden van de zorg voor de meest kwetsbare cliënten...

8 nov 2018|VVT Nieuws

Uitkomsten peiling thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht werken

Knelpunten die ActiZ-leden ervaren bij producten en diensten in het sociaal domein....

8 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Thuiszorg en technologiespel voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen hebben nog geen goed overzicht welke technologische hulpmiddelen ze in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Het lectoraat...

7 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bestuurders en medewerkers vloggen met Tommie Niessen

Het project Van Huis Naar Thuis laat mooie voorbeelden zien hoe er binnen de verpleeghuissector van een huis een thuis gemaakt wordt....

7 nov 2018|VVT Nieuws

Verpleeghuizen hard aan het werk met Infectiepreventie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht het afgelopen anderhalf jaar 19 verpleeghuizen....

6 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Brancheorganisaties zorg vragen om wijziging informatieplicht energiebesparende maatregelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat (zorg)organisaties per juli 2019 het bevoegd gezag informeren over het nemen van energiebesparende...

6 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Extra geld voor gemeenten uit Fonds tekortgemeenten Wmo en Jeugd

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Wmo en Jeugd, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld....

6 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Herinnering: Verkenning naar de inzet van technologie in verpleeghuizen

Vorige week is een vragenlijst uitgezet t.b.v. een verkenning naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in verpleeghuizen....

2 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ steunt plan van aanpak Langer Thuis

Op 1 november 2018 heeft ActiZ zich bestuurlijk verbonden aan het plan van aanpak Langer Thuis. Namens de kerngroepen Zorg Thuis en Revalidatie...

1 nov 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ trots op alle ambassadeurs in de wervingscampagne Ik Zorg

We zijn er trots op dat veel medewerkers uit de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en zorg voor jeugd vertellen waarom zij daarvoor gekozen...

1 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Wervingscampagne Ik Zorg vraagt om nauwe samenwerking in de regio

Op donderdag 1 november 2018 werd de landelijke campagne Ik Zorg gelanceerd. In de campagne laten meer dan 600 mensen zien hoe veelzijdig werken...

31 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: bij Hoge Veld begint duurzaamheid met een goede basis

Een goed en duurzaam gebouw bouwen. Dat was de insteek van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé toen de vernieuwing van de oude locatie ’t...

31 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

VIPP-Care komt er aan - een Persoonlijke GezondheidsOmgeving is geen portaal!

Om goed voorbereid te zijn op het komende VIPP-Care ‘InZicht’ biedt ActiZ 3 dagen ondersteuning op maat – er is nog plaats,...

30 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Minisymposium Persoonvolgend budget in de Wlz

Het symposium is op 28 november 2018 in Heerde.  ...

30 okt 2018|Werkgeverschap

Hbo duaal en deeltijd subsidiabel in Regeling Praktijkleren

Goed nieuws voor de zorgsector over de Subsidieregeling Praktijleren....

29 okt 2018|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht

In de publicatie 'Aan het werk in het verpleeghuis' vertellen zorgmedewerkers en cliënten wat zij merken van de ingezette middelen voor de invoering...

29 okt 2018|Kwaliteit, Zorg

Voor-inschrijving congres ‘Zoek het uit!’ geopend

‘Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’ is het thema van het landelijk congres over versterken en benutten van kennis...

25 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Een impressie van Expeditie Begonia 2018, het boek en de masterclass Bouwstenen voor de toekomst, de publicatie Generaties over de grens en meer in...

24 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoeksrapport Nictiz over betere informatie-uitwisseling langdurige zorg

Nictiz heeft het rapport ‘Op weg...

24 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

IK ZORG live op 1 november! Doe je mee?

Op 1 november gaat de landelijke campagne IK ZORG live. Om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de campagne, is er een toolkit beschikbaar met...

23 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Griepvaccinatie zorgpersoneel bevorderen: beter voorkomen dan genezen

ActiZ adviseert haar leden om medewerkers goed voor te lichten over de gevolgen van griep en om vaccinatie te stimuleren....

23 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Symposium 'Naar een toekomstbestendige GRZ in Zuid-Limburg'

Tijdens dit gratis middagsymposium op 22 november wordt ingegaan op initiatieven, innovaties en uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg, zowel...

22 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

App jij ‘m weer? Download de bijgewerkte CAO VVT-app

De CAO VVT-app is bijgewerkt voor 2018-2019. Gebruikers die de app al hebben geïnstalleerd, krijgen vanzelf een melding van de update....

17 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

E-healthweek 2019: organiseer mee en open uw deuren

Van 21 t/m 26 januari 2019 wordt weer de nationale e-healthweek georganiseerd. Doel is om het brede publiek en de zorgprofessional te laten...

17 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Infographic 'Wlz inkoop 2019 tijdlijn' aangepast

De indieningstermijn Wlz-budgetronde 2019 is verschoven en het nieuwe tijdvak SectorplanPlus-regeling is helder....

17 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verbeterprogramma mondzorg succesvol

De inspectie beoordeelt de mondzorg bij de 15 zorgorganisaties die het verbeterprogramma mondzorg van VWS en ActiZ hebben uitgevoerd als overwegend...

16 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Geef familie de mogelijkheid Wlz-aanvraag te ondertekenen

ActiZ pleit voor een aanpassing van de Wlz. Nu mag alleen een gemachtigde, mentor of curator namens de patiënt een aanvraag doen....

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Newbienurse

Hallo ik ben Newbienurse, zij-instromer in de ouderenzorg. Als Newbienurse teken ik over kleine, mooie, grappige of opvallende momenten uit mijn dagelijks...

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

1 november: start landelijke campagne IK ZORG.

Op 1 november 2018 lanceert minister Hugo de Jonge de landelijke arbeidsmarktcampagne IK ZORG, samen met al die medewerkers die hebben meegewerkt aan...

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Energieke bijeenkomst ‘van urgentie naar actie’

Een volle zaal op 5 oktober 2018 in het NBC in Nieuwegein. Zo’n 120 adviseurs HR/P&O, communicatieadviseurs en recruiters zaten in de...

11 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Vierde editie Expeditie Begonia groot succes

Het congres Expeditie Begonia trok 680 mensen. Zij gingen op woensdag 10 oktober 2018 op ontdekkingsreis langs ruim 50 verschillende woonvariaties....

10 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ ondertekent Green Deal voor duurzame zorg

Op 10 oktober 2018 sluit ActiZ de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ met zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven....

10 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

CAO VVT 2018-2019 algemeen verbindend verklaard

De Minister van SZW heeft op 1 oktober 2018 het besluit genomen tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2018 -2019. &nb...

10 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Vragen over verhoging NHC in verband met duurzaamheid

Een toelichting over verhoging van de NHC voor verschillende zorgvormen....

10 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2018 en 2019 definitief

Minister De Jonge van VWS heeft het Wlz definitieve budget 2018 en het budgettair kader voor Wlz 2019 bekendgemaakt....

9 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen –bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven– kunnen binnenkort...

9 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Meest gestelde vragen DBC registratie GRZ gepubliceerd op NZa website

Op verzoek van ActiZ heeft de NZa de meest gestelde vragen over registratie en declaratie van GRZ DBC’s gepubliceerd op de NZa website....

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

19 november gratis congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’

Antibioticaresistentie terugdringen vraagt om verschillende soorten activiteiten, zoals infectiepreventie, hygiënisch werken, monitoring en surveillance,...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg op maat en werving en scholing personeel centraal bij verpleeghuizen

Verpleeghuizen richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat. Daarnaast is er aandacht voor het werven en opleiden van personeel....

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ouderenmishandeling: waarschuwingsregister verplicht?

De ambitie is om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen weet...

9 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Ook bestaand zorgvastgoed kan je prima verduurzamen

 Overal in het land zijn goede voorbeelden te vinden van verduurzaming van bestaande bouw. In dit derde deel van de artikelenserie 'Zorg maakt...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Programma Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg presenteert special ‘Hoe regels kunnen bijdragen aan waarde-volle zorg’

Omdat veel zorgorganisaties de beweging van regels naar relaties aan het maken zijn presenteert de beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg...

4 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge verpleeghuizen: ambities, inzichten en dilemma’s bij innovaties

Vijf maanden geleden begon de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst  waarin acht verpleeghuizen werken aan de implementatie van een technologische...

3 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Koninklijk bezoek aan Beweging 3.0

Koning Willem-Alexander bracht woensdag 3 oktober 2018 samen met minister Hugo de Jonge van VWS een werkbezoek aan het Sint Elisabeth Verpleeg-...

3 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Speciale VWS bijeenkomst over arbeidsmarktcampagne IK ZORG

Op 23 oktober organiseert VWS een speciale bijeenkomst voor HR/P&O professionals en communicatieadviseurs over de landelijke arbeidsmarktcampagne...

28 sep 2018|VVT Nieuws

Waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers bij ongepast gedrag

ActiZ vindt het heel positief dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge het waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers omarm...

23 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Al 450 deelenemers congres Expeditie Begonia, levenslessen van 100-plussers, netwerkbijeenkomst vastgoedmanagers in de zorg en meer in deze nieuwsbrief...

20 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Meld je aan voor de Hackathon: Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst

Op 29 en 30 november 2018 wordt op initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ de hackathon ‘Jouw kracht...

19 sep 2018|VVT Nieuws

Help ouderen naar buiten!

Het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding...

19 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Tijdelijke vacature Ketenbureau i-Sociaal Domein

De Stuurgroep i-Sociaal Domein zoekt medewerkers voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein die door zorgaanbieders, gedetacheerd worden voor een...

18 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen

Branchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd...

12 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd....

12 sep 2018|VVT Nieuws

Doe mee met de MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018? Begin dan...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt....

11 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infectiepreventie en ABR – onverminderd urgent en actueel!

Het kan niemand ontgaan zijn: antibioticaresistentie is een probleem dat iedereen raakt....

11 sep 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic

ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Antwoorden van VWS op Kamervragen AMvB reële prijs Wmo

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het achterblijven van verhoogde tarieven in de Wmo conform de nieuwe...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BoZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een...

10 sep 2018|VVT Nieuws

ActiZ: bied ruimte aan initiatieven nieuwe woonvormen voor ouderen

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over het belang van Expeditie Begonia, het congres over nieuwe woonvormen, over het inclusieve dorp Austerlitz die het zelf doen en nog veel...

6 sep 2018|VVT Nieuws

Uitgebreide publicatie: Zicht op vernieuwing in de beweging | Veel voorbeelden!

‘Zicht op vernieuwing is een grote overzichtspublicatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Verspreid...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Zorg

Minder wachtlijsten en kortere wachttijden voor casemanagement dementie

De wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen blijkt uit onderzoek....

4 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ herkent arbeidsmarktcijfers zorgpersoneel uit Nederlandse Zorgbarometer

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 187.000...

3 sep 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten iWMO en iJeugdwet: Vermijdbare administratieve lasten beperken

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland organiseren dit najaar zeven regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve...

30 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde SOG voor implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties

UW- en LLW-infecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Daarom zijn er in het kader van goede kwaliteit van zorg en met betrekking tot...

30 aug 2018|VVT Nieuws

Interview met Peter Bosselaar over OZOverbindzorg

Peter Bosselaar is bestuurder van Savant Zorg, een middelgrote VVT-organisatie in de regio Helmond en De Peel. Sinds begin 2018 is hij ook lid van de...