nieuws

nieuws

Archief
16 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitkomst congres Anders Opleiden: maatwerk opleiden voor volwassenen is een must

Maatwerk opleiden voor volwassenen is een must. Dat is de eensgezinde mening van de bijna 100 HR- en opleidingsadviseurs aan het ActiZ congres Anders...

16 okt 2019|VVT Nieuws

Economisch onderzoek ActiZ onderstreept urgentie voor nationaal gesprek over toekomst ouderenzorg

De  ouderenzorg staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, blijkt uit het onderzoek dat SiRM in opdracht van ActiZ heeft gedaan....

14 okt 2019|Wet en regelgeving

Advies RVS over toekomst Wet BIG: bekwaamheid in de praktijk als uitgangspunt

De Raad Volksgezondheid & Samenleving heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG....

14 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Onderwijs op maat: al vier VVT-leereenheden goedgekeurd voor mbo-certificaat

In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden, zodat wanneer een medewerker een leereenheid heeft afgerond,...

11 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

IK ZORG. Vanaf 14 oktober op televisie

Aandacht, waardering en begrip voor zorgprofessionals en voor werken in de zorg realiseren. Dat is het doel van de campagne IK ZORG. De afgelopen...

10 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel BIG II definitief van tafel

Uit de verkenning van Alexander Rinnooy Kan blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is....

10 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Cao VVT brengt vernieuwing in de sector

Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. ...

9 okt 2019|VVT Nieuws

#voorkomgriep ook in de ouderenzorg

Met de campagne #voorkomgriep proberen we op een positieve manier een appel te doen op ieders verantwoordelijkheid richting kwetsbare cliënten...

9 okt 2019|VVT Nieuws

'Tijd voor plannetjes is voorbij’

Van ANBO tot Zorgverzekeraars Nederland wordt de visie van ActiZ gedeeld dat er dringend actie nodig is om antwoorden te vinden op de stijgende vraag...

9 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws

CIZ factsheet zorgprofiel VV07 beschikbaar

Dit factsheet is verduidelijkt de huidige werkwijze van de indicatiestelling voor zorgprofiel VV07....

8 okt 2019|Kwaliteit

Waarschuwingen vleeswarenproducten

Ook zorgorganisaties maken soms gebruik van vleeswaren van producent Offerman. Het is belangrijk dat ook zij besmette vleeswaren niet gebruiken. De...

8 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Inspiratiesessie over stimuleringsregeling E-Health Thuis

ActiZ hoort vanuit haar achterban geregeld geluiden dat de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) regeling complex is en...

8 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie gelanceerd

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging....

7 okt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Extra hulp tegen Brexit-moeheid

Graag informeren wij u over nieuwe campagnemiddelen rond de Brexit....

3 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Veertien subsidieaanvragen SET gehonoreerd

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is volop in beweging. Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen op 16 en 20 september 2019...

3 okt 2019|VVT Nieuws

Flexibel opleiden van start in Amersfoort!

Binnen de VVT en gehandicaptenzorg wordt hard gewerkt aan een landelijke aanpak voor flexibel opleiden voor volwassenen. Amersfoort is als koploper...

2 okt 2019|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Masterclass 'Kennismanagement in de zorg'

Om organisaties in de zorg te helpen hun kennismanagement te versterken , organiseert ActiZ samen met de VGN in het najaar van 2019 de masterclass 'Kennismanagement...

1 okt 2019|Zorg

Graphic-Novel ondersteunt gesprek met mantelzorgers rond de palliatieve fase

De zorg en het leven van mantelzorgers blijven in de palliatieve fase vaak onzichtbaar. Kunst kan een mooie ingang bieden om hun perspectief invoelbaar...

1 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders beschikbaar

Deze handreiking vervangt de concept-handreiking die ActiZ via een directiemail op 18 juli 2019 hadden toegezonden....

30 sep 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Samenwerking tussen medewerkers en bestuur essentieel voor ouderenzorg

Goede medezeggenschap levert beter bestuur op. Door het organiseren van goede medezeggenschap in zorgorganisaties, kan er bij besluiten aandacht zijn...

30 sep 2019|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Opbrengsten schrapsessies over pgb

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering...

30 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aanvullende informatie controle IGJ op vervalste VOG’s 

De IGJ heeft in een gesprek met ActiZ...

27 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Ook gemeenten aan zet om vergrijzing op te vangen

Het aantal passende woonvormen voor ouderen moet de komende jaren snel uitgebreid worden, stelt branchevereniging ActiZ. ...

26 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld

Presentatie over de toekomst van wonen en zorg helpt zorgorganisaties om op lokaal niveau het gesprek te voeren met woningcorporaties en gemeenten....

25 sep 2019|Werkgeverschap

Ga je mee op reis? Herintreders gezocht voor medewerkersreis!

ActiZ organiseert, speciaal voor herintreders in de ouderenzorg, op woensdag 13 november 2019 een employee journey, een medewerkersreis. In die reis...

25 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs maakt zorgonderwijs aantrekkelijker

Het nieuwe netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs, onderdeel van de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, werkt aan...

24 sep 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR)

Vanaf 26 mei 2020 gelden nieuwe Europese regels die de veiligheid van medische hulpmiddelen willen vergroten. Die staan in de Medical Devices...

24 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Bepaal de uitdagingen van de toekomst met de scenariogame

Als vervolg op de ontwikkeling van toekomstscenario’s van de langdurige zorg heeft Jester Strategy in samenwerking met Actiz een game ontwikkeld....

24 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Aanmelden energiestrijd Urgenda

Zorghuizen gaan opnieuw de strijd aan om energieverspilling te voorkomen, samen met bewoners én personeel én met behoud van comfort....

23 sep 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Brancheorganisaties Zorg wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie

Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ –het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN– heeft...

18 sep 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: begrotings- en verantwoordingsmodel beschikbaar

Verpleeghuizen moeten dit model gebruiken om met het bijbehorende kwaliteitsplan het kwaliteitsbudget 2020 aan te vragen bij het zorgkantoor....

18 sep 2019|Pers, VVT Nieuws

Nieuwe verwachtingen ouderenzorg nodig: de hoogste tijd voor een landelijk debat

De aankondiging in de Troonrede dat het kabinet 'voor de zomer van 2020 de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg gaat schetsen', is...

17 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties goed aan de slag met implementeren Kwaliteitskader

Zorgorganisaties goed aan de slag met implementeren Kwaliteitskader....

16 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Landelijke bijeenkomst Veilige Zorgrelatie: bent u erbij?

Op 8 oktober en met speciale aandacht voor de wettelijke verplichtstelling van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. ​...

12 sep 2019|VVT Nieuws

Onderzoek toont aan: korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert

Ongeveer 1/3 van de ruim 120.000 BBL-studenten volgt een opleiding richting zorg en welzijn. De BBL-opleiding kenmerkt zich door de grote praktijkcomponent...

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

‘Soms begint het met een kip’

Dubbelinterview met de ActiZ Ambassadeurs duurzaamheid: bestuurders Wilma de Jong (BrabantZorg) en Leo Groenendaal (Pennemes Mennistenerf)....

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Als zorgorganisatie zelf aan de slag met duurzaamheid

Er zijn tal van initiatieven om zorgorganisaties meer duurzaam te maken. ActiZ wil graag meer goede voorbeelden en interessante, creatieve initiatieven...

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Leden ActiZ starten Platform en Netwerk Duurzaamheid

Zorgorganisaties gaan aan de slag met het duurzamer maken van hun organisaties. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij belangrijk. Leden...

5 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidieregeling InZicht open voor aanvragen

De regeling van VWS stimuleert digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Er is totaal 90 miljoen beschikbaar....

5 sep 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Doe mee voor meer werkplezier

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar proberen we wat aan te doen door het organiseren van schrapsessie voor verpleeghuizen...

5 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren verpleeghuiszorg 2019 vastgesteld

Zorgorganisaties moeten vijf indicatoren basisveiligheid aanleveren: drie zijn verplicht, twee indicatoren mogen vrij gekozen worden door zorgprofessionals...

4 sep 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2020 vastgesteld

Het UWV heeft op 2 september de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  ...

4 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kerncijfers Palliatieve zorg

PZNL heeft een publicatie uitgebracht die meer zicht moet bieden op de (potentiele) behoefte aan palliatieve zorg: ‘Kerncijfers Palliatieve z...

3 sep 2019|VVT Nieuws

ActiZ: samenwerking voor sterke positie verpleegkundigen

Verpleegkundigen verdienen een stevige positie. Wat ActiZ betreft draagt Wet BIG II hier niet aan bij. De ophef die onder verpleegkundigen is...

3 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Challenge verpleeghuizen: Welk verpleeghuis zet technologie in en wordt zorgvernieuwer 2021?

Van 5 september tot 18 november 2019 kunnen verpleeghuizen zich aanmelden voor de nieuwe challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'....

3 sep 2019|VVT Nieuws

E-learning over privacy voor wijkteammedewerkers

Voor veel wijkteammedewerkers is privacy een lastig onderwerp, blijkt in de praktijk. Er zijn zoveel verschillende regels, dat ze soms door...

3 sep 2019|VVT Nieuws

Opleiden op maat: nu ook in VVT

ActiZ (via de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben de handen ineengeslagen...

28 aug 2019|VVT Nieuws

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Op woensdag 18 september 2019 bent u van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’. De bijeenkomst...

27 aug 2019|VVT Nieuws

Ranking the Topics: denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS

 De RVS nodigt u van harte uit om de belangrijkste topics voor 2020 te benoemen....

27 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Hoe dodelijk zijn hittegolven?

De circa 300 extra doden in deze record-zomer, vooral onder 80+ers, zijn een signaal om alert te blijven op alle maatregelen die mogelijk zijn het effect...

19 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek inzet aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Doel van het onderzoek is organisaties en professionals te helpen beter met de meldcode te kunnen werken (met name in stap 2): wat werkt, wat werkt...

14 aug 2019|VVT Nieuws, Zorg

Inkoopbeleid gzsp samengevat

De diverse zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ (gzsp) bekend gema...

13 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vervalste VOG’s in omloop, IGJ gaat controleren

U wordt verzocht alleen originele VOG’s te accepteren (dus geen kopieën) en te controleren of er op dit moment mogelijk sprake is van vervalste...

12 aug 2019|VVT Nieuws

Overeenstemming ActiZ en Buurtzorg over toepassen Governancecode Zorg

Stichting Buurtzorg Nederland heeft in overleg met ActiZ haar governancereglementen aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Governancecommissie...

12 aug 2019|VVT Nieuws

Overeenstemming ActiZ en Buurtzorg over toepassen Governancecode Zorg

Stichting Buurtzorg Nederland heeft in overleg met ActiZ haar governancereglementen aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Governancecommissie...

12 aug 2019|Wet en regelgeving

Stand van zaken Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz....

9 aug 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een...

7 aug 2019|Informatisering, VVT Nieuws

MedewerkerMonitor 1 keer in het jaar! Doe dus nog dit najaar mee!

Vanaf 2020 gaat ActiZ de MedewerkerMonitor één keer per jaar aanbieden. Dit gebeurt dan in het najaar. De meeste leden nemen deel in het...

6 aug 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Nieuw op onze website: Thema Informatisering

Binnen het thema Informatisering op actiz.nl vindt u informatie over de visie van de vereniging...

5 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Meer actie nodig voor veilige zorgrelatie

Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving....

5 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vooraankondiging bestuurdersbijeenkomst Veilige zorgrelatie

We nodigen u van harte uit om op 8 oktober aanstaande samen met uw collega-bestuurders het convenant 'Veilige zorgrelatie' te onderteken...

5 aug 2019|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Toolkit Brexit: ook als zorgorganisatie goed voorbereid

Het ministerie van VWS is een campagne gestart over de mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit, specifiek gericht op...

1 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws

Correctie Wlz inkoopkader 2020

De correcties betreffen de onderwerpen ‘planning is realisatie’ en het gemotiveerd afwijken bij daling ziekteverzuim....

1 aug 2019|VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging

Met het invullen van de vragenlijst draagt u bij aan een nieuwe bekostiging die goed aansluit bij de praktijk van de wijkverpleging....

31 jul 2019|VVT Nieuws

NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' langdurige zorg

Op de derde dinsdag van september, dit jaar dus op de 17e, organiseert de NZa al enkele jaren hun jaarlijkse Congres over de langdurige zorg....

31 jul 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken

Volgens dit Addendum moeten zorgorganisaties die Wlz-zorg leveren voor 1 juli 2019 op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hebben...

30 jul 2019|VVT Nieuws

Wie wordt de Duurzame Zorgprofessional 2019?

Ben jij een zorgprofessional en heb je een duurzaam idee of is je idee al werkelijkheid geworden? Geef je dan nu op voor de Duurzame Zorgprofessional...

30 jul 2019|VVT Nieuws

Cliënten met een migratie-achtergrond, wat vraagt dat van de zorg?

In de toekomst heeft 1 op de 3 Nederlanders een migratieachtergrond. In de grote steden heeft op dit moment zelfs al meer dan de helft van de inwoners...

30 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Innovaties in Utrechtse verpleeghuizen op weg naar duurzaamheid

Uit enthousiasme starten organisaties veel innovaties maar daadwerkelijke en succesvolle implementatie blijft achter....

30 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanmelding actieleernetwerken voeding in de Zorg

Is het realiseren van uw ambities...

26 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vergoeding kosten BRMO-uitbraak voor GRZ en ELV-plaatsen

Per 1-1-2020 is het voor Wlz-instellingen mogelijk om bij een BRMO-uitbraak ook vergoeding te ontvangen voor de cliënten die daar geriatrische...

26 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking financiering palliatieve zorg bijgewerkt

Het IKNL heeft de bestaande handreiking over bekostiging voor palliatieve zorg aangepast naar de situatie in 2020....

26 jul 2019|VVT Nieuws

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

Ook professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen jegens hun cliënten....

24 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Analyse Kwaliteitsverslagen 2018

Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit verslag is...

23 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Derde kamerbrief gegevensuitwisseling in de zorg

In de derde kamerbrief bevestigt minister Bruins de lijn van de eerdere twee brieven. Deze derde brief bevat een definitieve roadmap naar wettelijk...

23 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Experimenten persoonsvolgende bekostiging leiden tot mooie resultaten

Minister Hugo de Jonge heeft op 8 juli 2019 de eindevaluatie van drie experimenten met  persoonsvolgende bekostiging aangeboden aan de...

23 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Ontwikkelingen professionele omgevingen 2019

Op verzoek van ActiZ is een marktverkenning uitgevoerd door WeDoTrust naar de meest gebruikte ECD’s in de VVT sector. Dat levert een eerste...

23 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvol opschalen van technologie in de wijk

Hoe kunnen succesvolle technologische innovaties opgeschaald worden in de thuiszorg zodat dit, met de juiste drijfveren bij medewerkers, is...

23 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

De handreiking bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan...

22 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2020 voor eerstelijns verblijf

In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is opgenomen dat de kosten voor geneesmiddelen geen onderdeel vormen van de integrale elv-tarieven. Afgezen...

22 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

19 jul 2019|VVT Nieuws

Vooraankondiging congres wijkverpleging NZa

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de NZa een invitational congres wijkverpleging, met als hoofdthema: ‘Bekostiging stimuleert...

18 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Uitnodiging Mobile Healthcare Event– OuderenzorgTECH – Data Driven Healthcare

De 8e editie van het Mobiel Healthcare Event is op 7 november 2019 in Utrecht....

18 jul 2019|VVT Nieuws

Loopt uw gemeente al warm voor een lokale hittegids?

Het Rode kruis roept gemeenten op om zich voor te bereiden op klimaatproblemen.vooral in meer stedelijk gebied kan de temperatuur tegenwoordig...

17 jul 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Succesvolle bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg' in Brabant

Op donderdag 20 juni kwamen zo’n 60 vertegenwoordigers van werkgevers, opleiders en organisaties achter deze zorgtalenten uit regio Brabant bij...

16 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Vier aanvragen Stimuleringsregeling e-health thuis gehonoreerd

Tijdens de tweede commissievergadering voor de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) op 4 juli 2019 heeft ZonMw vier nieuwe subsidieaanvragen...

16 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Infographic met alle relevante data voor Wlz-zorginkoop

In de infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 staan alle data die belangrijk zijn rond de Wlz-zorginkoop handzaam bij elkaar....

11 jul 2019|Ondernemerschap

8e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg

Vooruitgang wordt vooral geboekt als je buiten de kaders durft te treden. Het 8e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg op 21 november 2019 in Zeist...

10 jul 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Huidige CAO VVT werkt na

De looptijd van de huidige CAO VVT is geëindigd, maar werkt juridisch nog na. Vakbonden en werkgevers zijn met elkaar in gesprek over een...

9 jul 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Internetconsultatie aangepaste regeling vermelden BIG-nummer

De regeling dat zorgverleners verplicht hun BIG-nummer kenbaar moeten maken, is aangepast en wordt aan iedereen die wil meedenken ter consultatie...

9 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Communicatiemiddelen ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

Per 1 augustus gaat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in. Inmiddels zijn er communicatiematerialen over de wet beschikbaar...

9 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 juli 2019

Zorgverzekeraars Nederland heeft de invulinstructie van het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg verbeterd....

8 jul 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Nieuw competentieprofiel Helpende

De sociale partners in de VVT zijn verheugd het vernieuwde beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de Helpende Zorg en Welzijn te kunnen publiceren. De...

8 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Minder investeringen in preventie door meer druk op Wmo-budgetten

Gemeenten investeren te weinig in preventie om zorg te voorkomen. Dat blijkt uit een poll van ActiZ onder de eigen achterban....

3 jul 2019|Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Nza: Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

De NZa zet in de Wegwijzer alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor...

3 jul 2019|Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Juni 2019: toelichting op de pgb-tarieven naar de Tweede Kamer

Tijdens een debat in april 2019 heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de hoogte van pgb-tarieven. In deze brief vindt u toelichting op de pgb-tarieven...

3 jul 2019|Zorg

Inventarisatie initiatieven voor ‘tijdelijk (ongepland) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang’

Onderzoeksbureau Significant inventariseert in opdracht van het ministerie van VWS welke initiatieven er zijn waarbinnen gewerkt wordt aan een “welkome...

3 jul 2019|Werkgeverschap, Zorg

Enquête over de vraag naar physician assistants en verpleegkundig specialisten

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag...

2 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: uw mooiste JZOJP voorbeeld

Welke praktijkvoorbeelden verdienen een plekje op de website Juiste zorg op de juiste plek? ...

2 jul 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Doe mee en zorg voor betere aansluiting beroepsopleidingen voor volwassenen

Het beroepsonderwijs beter laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van alle huidige medewerkers in de VVT en gehandicaptenzorg, zo’n 600.000,...

1 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Stelling Stand.nl: ‘Het gaat de goede kant op met de zorg in verpleeghuizen’

Er is meer aandacht gekomen voor de verpleeghuisbewoner als persoon. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd....

1 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling van start

Tussen juli en november 2019 implementeert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gefaseerd de nieuwe werkwijze voor versnelling van de indicatiestelling....

1 jul 2019|VVT Nieuws

Discussie over kwaliteit en stijgende zorgvraag komt los

Welke wedstrijd moeten verpleeghuisorganisaties spelen: die van verdere verbetering van kwaliteit of die van het opvangen van de stijgende vraag...

1 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verpleeghuizen goed bezig met persoonsgerichte zorg

Onderzoek van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd bevestigt goede verpleeghuiszorg. ActiZ herkent de resultaten die onderzoek van de IGJ bij verpleeghuizen...

27 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Wlz contracteerruimte 2019 opgehoogd, voorlopige budgettaire kader 2020 bekend

Het ministerie van VWS voegt het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwachte tekort in de Wlz voor 2019 van € 470 miljoen toe aan het budgettaire...

26 jun 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ publiceert infographic PREM Wijkverpleging

Veel zorgaanbieders zijn gestart met het meten van cliëntervaringen via de PREM Wijkverpleging. In een infographic zet ActiZ de belangrijkste zaken...

26 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Deelname enquête merkbaarheidsscan (ont)regel de zorg

Het programma (ont)regel de zorg – waar ActiZ bij betrokken is - wil bijhouden of het programma en de concrete schrappunten daarin ook...

25 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Hoe blijft verpleeghuiszorg beschikbaar en betaalbaar? Drie voorstellen van ActiZ

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. In een paper deelt ActiZ haar voorstellen met Tweede Kamerleden....

25 jun 2019|Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Analoge personenalarmering stopt binnenkort, stresstest digitale netwerken beschikbaar

Het analoge netwerk in Nederland stopt per eind 2019. Voor zorgorganisaties betekent dit bijvoorbeeld dat analoge apparatuur op (onder meer) het gebied...

25 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: waardering voor campagne VWS over palliatieve zorg

VWS is een campagne gestart om mensen te laten nadenken over zorg en hulp voor een waardige laatste levensfase. Met het concept 'Ik...

21 jun 2019|VVT Nieuws

Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

Per 2020 vindt er een wijziging plaats in de hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling. Dit betreft de mobiliteitshulpmiddelen...

20 jun 2019|Financiering

Input voor Beleidsregels Wlz Indicatiestelling 2020

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) treft voorbereidingen voor de vaststelling van de nieuwe Beleidsregels voor de Wlz indicatiestelling voor 2020....

17 jun 2019|VVT Nieuws, Wonen

Sectorale routekaart: op weg naar duurzaam vastgoed in de zorg

Zorgorganisaties willen bijdragen aan een beter klimaat. Hier hoort bij huisvesting duurzamer te maken. Samen met GGZ Nederland en de VGN heeft ActiZ...

17 jun 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portal kwaliteit verpleeghuiszorg sluit 30 juni 2019

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om de kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018 aan te leveren in de p...

14 jun 2019|VVT Nieuws

Veelgestelde vragen en antwoorden bij bestuurlijke afspraken ActiZ – ZN kwaliteitsbudget 2020

Op 29 mei 2019 hebben ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangepaste afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 gemaakt. De veelgestelde...

13 jun 2019|Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Update Stimuleringsregeling e-health thuis

ActiZ krijgt signalen dat de aanvraag van de subsidie niet makkelijk is en heeft dat aan het ministerie gemeld. Er is nieuwe informatie beschikbaar...

13 jun 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling scholing taal en digitale vaardigheden op de werkvloer

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal....

12 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Expertisegebied wijkverpleegkundige geactualiseerd

Vorige week werd de herziene versie officiële gepubliceerd en aan onder andere directeur Wouter van Soest van ActiZ aangeboden....

11 jun 2019|VVT Nieuws

FWG 5 per 1 juli 2019

Per 1 juli wijzigen de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Salarisschaal FWG 5 wordt hierop aangepast. Ook verlaagt...

11 jun 2019|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer neemt ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst

Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality bril die ouderen rust biedt, robot Karel Pepper die medewerkers...

11 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

JZOJP-vouchers beschikbaar voor het maken van een regiobeeld

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli....

11 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020

ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan...

11 jun 2019|Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Wonen

Te weinig passende woonruimte voor ouderen

Branchevereniging ActiZ denkt dat er meer passende woonvormen nodig zijn voor mensen met een intensieve zorgvraag. In het consumentenprogramma...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

6 jun 2019|VVT Nieuws, Wonen

I-nurse maakt de zorg slimmer en mooier

De omgang met technologie door zorgverleners gaat niet vanzelf. Een i-nurse kan hierbij een belangrijke rol spelen. Wat is een i-nurse en wat...

5 jun 2019|VVT Nieuws

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waartoe ActiZ behoort, zijn tevreden met het voorstel...

5 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Herijking Wlz-tarieven per 2020

In dit bericht leest u meer over de effecten van de herijking en de compensatieregeling....

5 jun 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Fase 2 InZicht is open!

Fase 2: opstellen plan van aanpak van het ‘Versnellingsprogramma informatievoorziening in de langdurige zorg ‘InZicht’ is...

5 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2020: meer maatwerk en ruimte voor innovatie

Zorgkantoren maken innovatie vast onderdeel van de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over kwaliteit van zorg....

4 jun 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Webinar ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’

Verenso organiseert op donderdag 27 juni van 19.30 tot 20.30 uur in samenwerking met ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een landelijke webinar over de rol...

4 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vreest toename administratieve lasten door gefaseerde overheveling subsidieregeling extramurale behandeling

ActiZ ziet liever dat de overheveling in één keer plaatsvindt, om te voorkomen dat er allerlei tijdelijke afspraken gemaakt moeten worden...

3 jun 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kamer positief over opleiden op maat

Tweede Kamer in AO Arbeidsmarkt op 29 mei kritisch over berichtgeving VWS, positief over opleiden op maat....

1 jun 2019|VVT Nieuws

‘De samenleving moet zorgzamer worden’

De zorg voor ouderen en chronisch zieken zoals we die nu kennen verdwijnt. Dat zegt ActiZ-voorzitter Henk Kamp in een interview met dagblad Trouw op...

29 mei 2019|Kwaliteit

Update Kwaliteitskader Wijkverpleging–PREM

Vanwege extra subsidievoorwaarden vanuit VWS duurt het proces voor het gunnen van de opdracht voor de Trusted Third Party (TTP) voor het verwerken van...

29 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aangepaste afspraken kwaliteitsbudget 2020 voor verpleeghuizen

Voor 2020 wordt de macrovoorwaarde 85% -15% expliciet losgelaten, waardoor ruimte voor zorgkantoren ontstaat om hiervan af te wijken....

28 mei 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen: belangrijke wijzigingen

De WAB bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor de WW-premie, het ontslagrecht en de ketenbepaling....

27 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

GRZ groeit en bloeit, kwaliteitsagenda hard nodig

De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte neemt toe. Maar een eenduidige landelijke agenda voor het ontwikkelen...

27 mei 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inspiratiebijeenkomst: alle talenten benutten

In samenwerking met Transvorm vindt er op donderdag 20 juni een bijeenkomst plaats: Alle talenten benutten voor de arbeidsmarkt....

24 mei 2019|VVT Nieuws

Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatie

Vrijdag 28 juni organiseren ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties...

23 mei 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Afname personeelstekort is mooi, maar niet genoeg

De afname van het personeelstekort in de zorg is een stapje in de goede richting, maar we kunnen absoluut niet achterover leunen. Nog steeds is er behoefte...

23 mei 2019|VVT Nieuws, Wonen

Verkenning naar gebruik technologie in verpleeghuiszorg gepubliceerd

Er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar het opschalen ervan is nog een grote uitdaging. Dit...

23 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wie leest mee met de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ voor een veilige zorgrelatie?

VWS ontwikkelt een beknopte ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ in aanvulling op de Leidraad Veilige Zorgrelatie. Deze ‘Wijzer’ biedt een...

22 mei 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt meer aandacht

ActiZ is blij dat minister De Jonge ziet dat de verpleeghuiszorg verbetert door de brede beweging naar persoonsgerichte zorg. Hij schrijft dat...

22 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 mei 2019

In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren over de eerste tussentijdse realisatie van de besteding van het kwaliteitsbudget....

22 mei 2019|Kwaliteit

Kom naar de Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag op 6 juni!

Op donderdag 6 juni organiseert ActiZ samen met de kwaliteitsnetwerken een landelijke kwaliteitsnetwerkdag....

21 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Norm voor e-mailen in de zorg gepubliceerd

Mailen, we ontkomen er soms niet aan. Ook niet in de zorg. Maar zorgen we er dan voor dat we hierbij wel voldoen aan de wetgeving en dat het ook praktisch...

17 mei 2019|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Zorgbranches slaan handen ineen voor nieuwe opleidingsaanpak volwassenen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden....

17 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorg

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de...

15 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliënt

De versnippering in de wijkverpleging is onwenselijk en de huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet langer houdbaar. Noodzakelijke samenwerking...

14 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe registratiemethode wijkverpleging wint snel terrein

Bijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie,...

14 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Laatste voorbereidingen definitieve aanlevering GRZ kostprijzen over boekjaar 2018

ActiZ heeft afgelopen op vrijdag 10 mei 2019 in een 2e bijeenkomst over het kostprijsonderzoek GRZ...

8 mei 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

VVT zet fors in op scholing via SectorplanPlus

In het 3e tijdvak van de regeling hebben 900 werkgevers een subsidie aanvraag ingediend voor ruim...

8 mei 2019|Zorg

Symposium Geriatrische Revalidatiezorg Naarderheem

Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, organiseert op 20 juni haar jaarlijkse Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) symposium....

8 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Laatste kans: inschrijven Spiegelinformatie wijkverpleging verlengd t/m 16 mei!

Wegens de afgelopen meivakantie verlengen wij de inschrijftermijn. U kunt uw organisatie nu nog t/m 16 mei aanmelden voor deelname via ...

8 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe overzichtspublicatie over radicale vernieuwing verschenen

Eind april 2019 verscheen ‘Zicht op vernieuwing 2’; Binnenkijken bij vernieuwers van de verpleeghuiszorg: inzichten, voorbeelden...

8 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Kwartaalbericht Themacommissie Informatisering

In dit tweede kwartaalbericht van de Themacommissie Informatisering staan de besluiten...

7 mei 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Minister praat BoZ-partijen bij over stand van zaken overgangsregeling wet BIG II

De werkgeversorganisaties in de zorg zijn bijgepraat over de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige....

7 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020....

6 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV) flink verbeterd

ActiZ heeft met het vaststellen van een minimale set aan functionaliteiten een belangrijke stap gezet in het realiseren van een transparante en uniforme...

6 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Werkwijze indicatiestelling CIZ versnelt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) start in juli 2019 met de landelijke uitrol van de versnelde indicatiestelling binnen (netto) zeven werkda...

1 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geopend

In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren om het aangevraagde kwaliteitsbudget te onderbouwen en de besteding (tussentijds) te veran...

1 mei 2019|Kwaliteit

Wat kunt u doen om infecties te voorkomen in uw organisatie?

Tips en tricks!...

1 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuw: Open nu een webwinkel met uw zorgaanbod en producten op Woonz.nl

Vanaf nu kunnen zorgorganisaties met een abonnement op Woonz.nl hun diensten, zorg en producten aanbieden door zelf een webwinkel te openen. Woonz.nl...

30 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aanvullende afspraken CIZ en VWS over ondertekening Wlz-aanvraag

Voor cliënten zonder BOPZ-aanvraag of -status blijft het probleem bestaan dat voor de Wlz-aanvraag een wettelijke vertegenwoordiger bij de...

26 apr 2019|VVT Nieuws

Vertraging controle samenloop hulpmiddelen

Recent hebben zorgkantoren hierover een kort bericht verstuurd met daarin een nieuwe planning. Lees verder....

25 apr 2019|VVT Nieuws

ActiZ publiceert infographic Juiste zorg op de juiste plek

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek is leidend in het dagelijks werk van zorgverleners en zorgorganisaties. Samenwerking tussen verschillende...

24 apr 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Opbaren in het verpleeghuis: wie betaalt wat?

RTL Nieuws berichtte deze week dat zorgorganisaties ten onrechte kosten berekenen voor het opbaren in de eigen kamer. Dit bericht heeft geleid tot vragen...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

‘Hele tabletten halve sterkte’ doorleveren door collegiale apotheek aan GDS-leverancier niet meer toegestaan

GDS-leveranciers mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ die zij betrekken van een collegiale bereider, niet meer leveren...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

'Dubbel controleren-lijst' (medicatie) geactualiseerd

Het is aan de zorgaanbieder en apotheker om samen af te spreken welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden....

23 apr 2019|VVT Nieuws

Reactie ActiZ op berichtgeving RTL Nieuws over kosten rond opbaren in verpleeghuizen

ActiZ betreurt het dat het bericht van RTL Nieuws tot vragen en onduidelijkheid heeft geleid bij zorgaanbieders en naasten....

22 apr 2019|VVT Nieuws

Oproep branche- en cliëntenorganisaties aan Tweede Kamer: stem voor verbetering inzagerecht medisch dossier

Verbeter het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten of cliënten. Dat is de oproep die zeven branche- en cliëntenorganisaties...

18 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aandacht voor intimiteit en seksualiteit hoort bij goede persoonsgerichte zorg

Het kennisplein Zorg voor Beter lanceert een nieuw thema Intimiteit en Seksualiteit, met tips en informatie voor zorgverleners. ...

17 apr 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live

Alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen vanaf vandaag op de kennissite digivaardigindezorg.nl werken aan hun digitale vaardigh...

17 apr 2019|Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan

ActiZ betreurt het dat er nog steeds geen perspectief is om alle kwetsbare verpleeghuiscliënten integrale multidisciplinaire zorg te bieden....

16 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe

Een forse daling ten opzichte van vorig jaar, maar er lijkt wel een opgaande lijn te zijn ingezet, gelet op het aantal aanvragen....

16 apr 2019|Pers, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS hun zorgen over zowel de uitvoerbaarheid als...

15 apr 2019|Wet en regelgeving

Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat in op 1 augustus 2019

Per 1 augustus treedt de wet in werking die een gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte regelt....

15 apr 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies NZa bekostiging verpleeghuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het ministerie van VWS een...

15 apr 2019|VVT Nieuws

Innovatiekracht het grootst in de zorgsector

Dit blijkt uit de FWG Monitor Innovatiekracht. ActiZ is trots dat de zorg in de breedte het goed doet....

12 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg van start

Binnenkort start het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Het portaal is ontwikkeld door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars...

10 apr 2019|VVT Nieuws, Wonen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg open vanaf 15 april 2019

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wordt per 15 april 2019 opengesteld tot 31 december 2019. De regeling voor de borgstellingen is per 4 april...

10 apr 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Informatiebijeenkomst Spiegelinformatie wijkverpleging op 16 april

Wilt u meer informatie over de Spiegelinformatie wijkverpleging? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 april van 10.00...

10 apr 2019|Jeugd Nieuws, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling gefaseerd wettelijk verplichten. Deze verplichting geeft zowel aan welke gegevensuitwisseling als...

10 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Sinds januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging/begeleiding bij levensvragen in de thuissituatie. De factsheet over...

9 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Vraag NU subsidie aan voor ‘De juiste zorg op de juiste plek’

Onderdeel van het ondersteuningsaanbod van VWS is financiële ondersteuning via een programma bij ZonMw....

4 apr 2019|VVT Nieuws, Wonen

Aafje Meerweide wint Energiestrijd en vermindert 20 ton CO2

Vijf zorglocaties gingen de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen in één winter én comfort te behouden....

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Geschillencommissie sociaal domein van start

De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente...

2 apr 2019|VVT Nieuws

Uitgelicht 2018: jaaroverzicht ActiZ

Als belangenbehartiger, coalitiegenoot, samenwerkings- en gesprekspartner en adviseur zijn we altijd in dialoog met onze leden en stakeholders....

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Actie-onderzoek voor lokale netwerken

Lokale netwerken rondom ouderenzorg kunnen bij het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning subsidie aanvragen om zich verder te ontwikkelen. Bij...

1 apr 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, VVT Nieuws

ActiZ neemt handboek Thuisbegeleiding in ontvangst

'Het nieuwe handboek laat goed zien dat thuisbegeleiders zorg in de buurt bieden en mensen helpen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden',...

29 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018

Op 1 april 2019 opent de portal voor het aanleveren van de verplichte kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg....

28 mrt 2019|VVT Nieuws

Nog geen wachttijden voor wijkverpleging

Uit een recent rapport van de NZa blijkt dat mensen die de zorg van een wijkverpleegkundige nodig hebben, hier niet op hoeven te wachten. In 99 procent...

27 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk...

27 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leidraad cultuurspecifieke zorg in programma Thuis in het verpleeghuis

Nu een motie van Corine Ellemeet van Groen Links hieromtrent is aangenomen, zal deze leidraad als hij klaar is worden toegevoegd aan het programma Thuis...

26 mrt 2019|VVT Nieuws

Nederlandse ouderenzorg voorbeeld voor Verenigde Staten

De Amerikaanse ouderenbond AARP is onder de indruk van de Nederlandse ouderenzorg. Haar recente ledenmagazine bevat een special over Nederland....

25 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

De ‘insulinezaak’, wat kun je doen?

Het blijft uitermate belangrijk randvoorwaardelijke zaken zoals het aannamebeleid van personeel, het medicatiebeleid en het creëren van een veilige...

20 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Leren en verbeteren tijdens verbetersessie administratieve lasten

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen afgevaardigden van 7 organisaties uit de wijkverpleging...

20 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infographic Personeelsnorm: mogelijkheden en verplichtingen

De nieuwe Personeelsnorm voor verpleeghuizen helpt zorgorganisaties bij een verantwoorde personeelssamenstelling. In een infographic zet ActiZ de mogelijkheden...

19 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Invoering vermelding BIG-nummer

In een nieuwsbericht meldt het CIBG dat door een wijziging in de Wet BIG-zorgverleners per 1 april verplicht zijn hun BIG-nummer actief bekend te m...

18 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Met 120 adviseurs HR en communicatie de diepte in

Prikkelen, inspireren, informeren en ontmoeten. Dat waren de elementen van onze tweede arbeidsmarktbijeenkomst voor adviseurs HR en communicatie....

18 mrt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Succesvolle Zorg & ICT-beurs

Van 12 tot en met 14 maart was het weer Zorg & ICT-beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Op deze beurs worden ieder jaar veel nuttige verbindingen...

18 mrt 2019|Ondernemerschap

Manifest 'Samen vooruit' ondertekend

Ook ActiZ onderschrijft de gezamenlijke ambitie voor gegevensuitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg. ...

18 mrt 2019|Informatisering

Kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving

Minister Bruins heeft een regeling aangekondigd, waarmee het voor iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van...

13 mrt 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Reparatie van ongewenst effect kwaliteitsbudget verpleeghuizen

Het kwaliteitsbudget moet ook voor het jaar 2019 effectief ingezet kunnen worden. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer dinsdag aannam...

13 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Indrukwekkende verhalen in de Week van Zorg en Welzijn

Van 11 tot 16 maart is het de Week van Zorg en Welzijn....

12 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

De arbeidsmarkt in de zorg vraagt zelfde urgentie als klimaat

Ter voorbereiding op het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg in de Tweede Kamer, heeft ActiZ de Kamerleden een paper gestuurd met aandachtpunten...

11 mrt 2019|VVT Nieuws

Toetsingskader IGJ 'Toezicht op de zorg thuis' aangepast

De inspectie gebruikt dit toetsingskader sinds 2017 maar in februari van dit jaar is het toetsingskader aangepast en opnieuw gepubliceerd op 7 maart...

7 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Coalitiepartijen roepen minister De Jonge (VWS) op een oplossing te vinden voor problemen rond de besteding van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg....

6 mrt 2019|Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Vernieuwing beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist

Het College Specialismen Verpleegkunde (CVS) heeft besloten de voorheen vijf verpleegkundige specialismen terug te brengen tot twee....

6 mrt 2019|VVT Nieuws

Doe jij mee met Van Huis naar Thuis?

Deze vraag staat centraal in het project Van Huis Naar Thuis, een initiatief van ouderenorganisatie ANBO dat wordt gesteund door ActiZ, Zorgthuisnl...

6 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Save the date : informatiebijeenkomsten Wlz, Zvw en Wmo zorgcontractering 2020 in mei

ActiZ organiseert in mei weer informatiebijeenkomsten over de zorgcontractering in de domeinen van de Wlz, Zvw en Wmo. ...

6 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Naleving van de Governance code en de Wkkgz is daarom voorwaarde voor het lidmaatschap van de aangesloten brancheverenigingen....

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties...

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt...

6 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Update collectieve korting Buma, Sena en Videma

ActiZ heeft nog steeds zicht op regelingen met de rechtenorganisaties Buma, Sena en Videma die voorzien in een collectieve korting voor de leden van...

5 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz ingediend bij de Tweede Kamer....

4 mrt 2019|VVT Nieuws

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen kunnen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed....

4 mrt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid....

1 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden....

28 feb 2019|VVT Nieuws

Verkorte Arbocheck bespaart veel verplichte administratie

Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging ervaren het invullen van de Arbocheck als een administratieve last. Met name...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

27 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw IGJ toetsingskader toezichtproject Tirza

Voor het toezichtproject Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) heeft de inspectie een toetsingskader...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen

Nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers komen moeilijk van de grond, ook omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Scherpe stijging bouwkosten

In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen....

26 feb 2019|Financiering

Controle samenloop hulpmiddelen

 Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten...

26 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Online cursussen en gratis opfrismodule verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld -waaronder ouderenmishandeling- en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht....

25 feb 2019|VVT Nieuws

‘Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio’

Minister De Jonge blijft vasthouden aan verdeelsleutel extra kwaliteitsgelden: verpleeghuizen moeten de extra 2,1 miljard euro zoveel mogelijk besteden...

20 feb 2019|VVT Nieuws, Wonen

Zorg van Nu op bezoek bij uw bijeenkomsten

Het informatieteam van Zorg van Nu komt naar zorgorganisaties toe om bewoners en zorgprofessionals te inspireren en te motiveren om slimme zorgoplossingen...

20 feb 2019|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

NZa: zet e-health in voor juiste zorg op de juiste plek

De Nederlandse Zorgautoriteit wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek (JZOJP)...

20 feb 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

InformatieBeraad

In dit eerste kwartaalbericht van de Themacommissie Informatisering staat het InformatieBeraad centraal. De besluiten en behandelde onderwerpen...

19 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verzuim in 2018 verder gestegen

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het langdurig verzuim....

19 feb 2019|Zorg

Hoofdpunten lobby ELV in 2018

Afgelopen jaar heeft ActiZ zich ingespannen om de experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf (ELV) te realiseren....

19 feb 2019|Zorg

Experimenteren en doorontwikkelen

In de Nieuwsbrief special leest u het laatste nieuws over ELV en delen we goede voorbeelden en inzichten vanaf de werkvloer met u....

18 feb 2019|Zorg

‘Meer verbinding nodig tussen tijdelijk verblijf en ambulante zorg’

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij zorgaanbieder Vivium en vertelt hoe in regio ‘t Gooi het eerstelijnsverblijf...

18 feb 2019|Zorg

'Zet professionals in de lead'

'Zet professionals in de lead', blogt Anne Veldhof, sinds anderhalf jaar Directeur advies en behandelcentrum bij Omring....

18 feb 2019|Zorg

Duidelijke betaaltitel voor regionale coördinatiefunctie

ActiZ en ZN werken gezamenlijk aan de gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg van december, om de regionale coördinatiefuncties ook voor...

18 feb 2019|Zorg

NZa onderstreept betere samenwerking spoedzorg

De organisatie van de acute zorgketen moet verder verbeteren, samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat stelt de NZa in de Monitor Acute Zorg 2...

18 feb 2019|Zorg

Minister wil verbreding coördinatiefuncties ELV

De coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf (ELV) moeten worden verbreed naar ‘tijdelijk verblijf’, waar ook andere zorgsoorten...

14 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aanzienlijke groei aantal medewerkers VVT

Uit recente cijfers van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat het aantal medewerkers in de VVT tussen 2016 en 2018 is gegroeid met ruim 20 duizend...

13 feb 2019|Pers, VVT Nieuws

Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg

Conclusies uit het (jaarlijkse) ActiZ-onderzoek ‘Samen leren en verbeteren: zorgcontractering Wlz 2019’ over de inkoop van verpleeghuiszorg...

8 feb 2019|VVT Nieuws

Minister ‘sticks to the plan’ tijdens debat ouderenzorg

Voorlopig wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor het verhogen van salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden....

6 feb 2019|VVT Nieuws

Brexit vraagt uw aandacht

Met ingang van 29 maart zal de EU-regelgeving niet meer onverkort van toepassing zijn op al het grensverkeer, of het nu personen (werknemers), diensten...

5 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon....