nieuws

nieuws

ArchiefIn de media
18 jan 2019|VVT Nieuws

Extra geld voor digitale zorg thuis

Het kabinet investeert 90 miljoen euro om e-health bij zorg in de thuissituatie te stimuleren. ActiZ is voorstander van meer digitale zorg thuis....

15 jan 2019|Zorg

Jaarcongres GRZ op 25 januari

Het thema van het jaarcongres is ‘Innoveren & Participeren’. ActiZ verzorgt dit jaar weer een interactieve workshop....

15 jan 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan

In 2019 organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle...

10 jan 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Wettelijke maatregelen elektronische gegevensuitwisseling in aantocht

Er komen dit jaar wettelijke, stapsgewijze maatregelen voor eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dat schrijft minister Bruins van...

8 jan 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie VVT en overzicht premies SV en ZVW 2019 aangepast

De eerder gepubliceerde informatie bevat enkele onjuiste bedragen. Hierbij treft u de herziene versies aan....

8 jan 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Gratis kennis-congres ‘Zoek het uit!’

‘Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’ is het thema van het landelijk congres voor de langdurige zorg over praktijk, onderzoek, kennis...

8 jan 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces

De open consultatie gaat om een nieuwe versie van de Informatiestandaard Medicatieproces die invulling geeft aan de richtlijn ‘Overdracht...

22 dec 2018|Zorg

Onderzoek GRZ: Meedoen kan nog tot 2 januari

VWS laat onderzoek doen naar geriatrische revalidatie. Mogelijk wordt u de komende tijd hiervoor benaderd....

21 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie 2019 CAO VVT en premies SV en ZVW 2019

In de Salarisinformatie 2019 CAO VVT zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. ...

20 dec 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Afspraken evaluatie zorgplan wijkverpleging (ZVW)

Het is in de wijkverpleging (Zvw) per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt...

20 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bewoners waarderen verpleeghuiszorg iets beter

Dat blijkt uit een analyse van de 70.000 waarderingen die onder bewoners en mantelzorgers in de verpleeghuiszorg door ZorgkaartNederland zijn opgeh...

20 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voldoende mensen én de juiste mix aan competenties vormen de sleutel voor betere zorg en kwaliteit van leven in verpleeghuizen

Sector heeft de ambitie om door te groeien naar een lerende sector voor betere kwaliteit en fijne werkplek....

19 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ pilot lerend vermogen

Kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? En hoe weten we dat? ...

19 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgelden

Vijf zorgorganisaties kunnen alsnog een beroep doen op de extra middelen (100 miljoen) die VWS in 2017 beschikbaar stelde voor verbetering van...

18 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk

Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie eerstelijnsverblijf een feit....

18 dec 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Meer opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog in de VVT in 2019

Door het Hoofdlijnenakkoord GGZ is het aantal opleidingsplaatsen voor psychologen aanzienlijk opgehoogd....

18 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaar

ZN/Zorgkantoren hebben het Wlz Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 gepubliceerd, dat per 1 januari 2019 van kracht is....

13 dec 2018|VVT Nieuws, Wonen

Congres 'Het nieuwe wonen'

Save the date: donderdag 31 januari 2019, TU Eindhoven. Het woon- en zorglandschap is in beweging. Waar vroeger het type zorg het uitgangspunt vormde...

12 dec 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de...

12 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitnodiging bijeenkomst behandelprogramma oncologische GRZ

Er is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare ouderen die intensieve begeleiding nodig hebben na medische oncologische behandeling....

12 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

CIZ beleidsregels 2019 bekend

Tevens heeft het CIZ de Wlz-zorgprofielen in een apart document vastgelegd....

12 dec 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg & ICT Beurs 2019 op 12, 13 en 14 maart

Na het grote succes van 2018 zijn we er ook in 2019 weer bij! Dus hopen we u te ontmoeten in het ActiZ Tech Lab-theater. ...

11 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Toelichting wijziging artikel 4.1 Cao per 1 januari 2019

Naar aanleiding van diverse vragen heeft de infolijn voor u een toelichting opgesteld op de wijzigingen in artikel 4.1 lid 2 van de Cao.  ...

11 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Update schrapsessies regeldruk: meld je nu aan voor 2019

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrapsessies regeldruk....

10 dec 2018|VVT Nieuws, Wonen

Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwen

Minister Ollongren heeft gemeenten opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig te ‘handhaven&rsqu...

5 dec 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg

Écht aansluiten bij wat voor bewoners en naasten van waarde is betekent voor alles en iedereen anders kijken en doen....

5 dec 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Publicatie bijgestelde modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

ActiZ heeft de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning voor de Wmo bijgesteld aan wet- en regelgeving....

4 dec 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten....

3 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld

De uitgangspunten hebben draagvlak bij het ministerie van VWS. ZN en ActiZ buigen zich de komende weken over de verdere uitwerking....

29 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ sluit aan bij BeterOud

BeterOud ontwikkelt een toekomstvisie en veranderagenda voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie....

28 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018

De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vind u binnenkort op sectorplanplus.nl....

28 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

Geslaagde emissie NL zorgobligatie

De eerste emissie van de NL Zorgobligatie is geslaagd. ActiZ heeft mede aan de wieg gestaan aan de ontwikkeling van deze alternatieve financierings...

28 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

In 15 schrapsessies naar meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen vaak voor frustraties en onvrede. De meeste mensen die in de zorg werken willen niet bezig zijn met onnodige afvinklijstjes,...

27 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorginstellingen gaan samen zonnepanelen kopen

Een aantal zorgaanbieders, waaronder ActiZ-leden, heeft een overeenkomst afgesloten met zonne-energiespecialist Tenten Solar Zonnepanelen voor de aanleg...

27 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Proeftuinen aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

ActiZ is benieuwd welke zorgorganisaties hier bij betrokken zijn....

26 nov 2018|Ondernemerschap, Wonen

E-health monitor 2018: Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut...

26 nov 2018|Kwaliteit

Ruim 1000 zorgprofessionals bijeen voor aanpak antibioticaresistentie in ouderenzorg

In het kader van de Europese Antibiotica Bewustwordingsdag organiseerde het ministerie van VWS samen met Vilans en het RIVM het congres ‘Aanpak...

23 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Eerste ActiZ Tech Lab: Van project naar transformatie

Op 21 november organiseerde de themacommissie Informatisering van ActiZ een eerste Tech Lab. ActiZ leden spraken over de transformatie die nodig is...

22 nov 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

E-healthweek 2019: doe mee en open uw deuren

Van 21 t/m 26 januari 2019 wordt weer de nationale e-healthweek georganiseerd....

21 nov 2018|VVT Nieuws

Alle data bekend van bijeenkomsten ‘De juiste zorg op de juiste plek’

VWS organiseert regiobijeenkomsten over 'De juiste zorg op de juiste plek'....

19 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

Minister VWS kiest voor versnelde procedure CiZ

ActiZ is blij dat er wordt gewerkt aan deze versnelling....

19 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: maak ondertekening door familie voor Wlz-indicatie in de wet mogelijk

ActiZ pleit ervoor dat de familie (partner of kinderen) van een cliënt de aanvraag voor een Wlz-(her)indicatie kan ondertekenen, als de cliënt...

15 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

123-Tool Basisveiligheid beschikbaar

Vanaf 15 november is de 123-Tool Basisveiligheid beschikbaar, dat als hulpmiddel kan dienen voor het 1) invullen 2) bespreken en 3) aanleveren van de...

14 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verzuim VVT verder gestegen

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar 6,34 in 2018....

14 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Licht in het Nieuwe Feithenhof

Vandaag vindt de officiële opening plaats van het Nieuwe Feithenhof, een locatie van zorgorganisatie WZU Veluwe. Bestuurder Wim Martens is trots...

14 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Een nieuw artikel uit de serie 'Zorg maakt werk van duurzaamheid', De Masterclass 'Bouwstenen voor de toekomst', de blog 'Terug naar de Verzorgingshuizen?'...

12 nov 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Minister de Jonge wil aandeel ongecontracteerde zorg terugdringen

Standpunt van ActiZ is dat snelle groei niet-gecontracteerd aanbod onwenselijk is, dat het afsluiten van een contract een gezamenlijke verantwoordelijkheid...

12 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Zeggenschap over werktijden leidt tot meer tevredenheid

Ruimte geven aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en de gewenste werktijden hierop...

9 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ stimuleert goed werkgeverschap

ActiZ vindt het belangrijk dat de CAO VVT nageleefd wordt. Kennelijk gebeurt dat niet overal. Signalen over waar het niet goed gaat, nemen we zeer ...

9 nov 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ: Behandeling integraal onderdeel van de Wlz vraagt goede randvoorwaarden

ActiZ is positief over het uitgangspunt dat behandeling altijd een integraal onderdeel gaat worden van de zorg voor de meest kwetsbare cliënten...

8 nov 2018|VVT Nieuws

Uitkomsten peiling thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht werken

Knelpunten die ActiZ-leden ervaren bij producten en diensten in het sociaal domein....

8 nov 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging, Wonen

Thuiszorg en technologiespel voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen hebben nog geen goed overzicht welke technologische hulpmiddelen ze in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Het lectoraat...

7 nov 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bestuurders en medewerkers vloggen met Tommie Niessen

Het project Van Huis Naar Thuis laat mooie voorbeelden zien hoe er binnen de verpleeghuissector van een huis een thuis gemaakt wordt....

7 nov 2018|VVT Nieuws

Verpleeghuizen hard aan het werk met Infectiepreventie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht het afgelopen anderhalf jaar 19 verpleeghuizen....

6 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Brancheorganisaties zorg vragen om wijziging informatieplicht energiebesparende maatregelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat (zorg)organisaties per juli 2019 het bevoegd gezag informeren over het nemen van energiebesparende...

6 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Extra geld voor gemeenten uit Fonds tekortgemeenten Wmo en Jeugd

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Wmo en Jeugd, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld....

6 nov 2018|VVT Nieuws, Wonen

Herinnering: Verkenning naar de inzet van technologie in verpleeghuizen

Vorige week is een vragenlijst uitgezet t.b.v. een verkenning naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in verpleeghuizen....

2 nov 2018|VVT Nieuws

ActiZ steunt plan van aanpak Langer Thuis

Op 1 november 2018 heeft ActiZ zich bestuurlijk verbonden aan het plan van aanpak Langer Thuis. Namens de kerngroepen Zorg Thuis en Revalidatie...

1 nov 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ trots op alle ambassadeurs in de wervingscampagne Ik Zorg

We zijn er trots op dat veel medewerkers uit de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en zorg voor jeugd vertellen waarom zij daarvoor gekozen...

1 nov 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Wervingscampagne Ik Zorg vraagt om nauwe samenwerking in de regio

Op donderdag 1 november 2018 werd de landelijke campagne Ik Zorg gelanceerd. In de campagne laten meer dan 600 mensen zien hoe veelzijdig werken...

31 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: bij Hoge Veld begint duurzaamheid met een goede basis

Een goed en duurzaam gebouw bouwen. Dat was de insteek van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé toen de vernieuwing van de oude locatie ’t...

31 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

VIPP-Care komt er aan - een Persoonlijke GezondheidsOmgeving is geen portaal!

Om goed voorbereid te zijn op het komende VIPP-Care ‘InZicht’ biedt ActiZ 3 dagen ondersteuning op maat – er is nog plaats,...

30 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Minisymposium Persoonvolgend budget in de Wlz

Het symposium is op 28 november 2018 in Heerde.  ...

30 okt 2018|Werkgeverschap

Hbo duaal en deeltijd subsidiabel in Regeling Praktijkleren

Goed nieuws voor de zorgsector over de Subsidieregeling Praktijleren....

29 okt 2018|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht

In de publicatie 'Aan het werk in het verpleeghuis' vertellen zorgmedewerkers en cliënten wat zij merken van de ingezette middelen voor de invoering...

29 okt 2018|Kwaliteit, Zorg

Voor-inschrijving congres ‘Zoek het uit!’ geopend

‘Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’ is het thema van het landelijk congres over versterken en benutten van kennis...

25 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Een impressie van Expeditie Begonia 2018, het boek en de masterclass Bouwstenen voor de toekomst, de publicatie Generaties over de grens en meer in...

24 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoeksrapport Nictiz over betere informatie-uitwisseling langdurige zorg

Nictiz heeft het rapport ‘Op weg...

24 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

IK ZORG live op 1 november! Doe je mee?

Op 1 november gaat de landelijke campagne IK ZORG live. Om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de campagne, is er een toolkit beschikbaar met...

23 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Griepvaccinatie zorgpersoneel bevorderen: beter voorkomen dan genezen

ActiZ adviseert haar leden om medewerkers goed voor te lichten over de gevolgen van griep en om vaccinatie te stimuleren....

23 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Symposium 'Naar een toekomstbestendige GRZ in Zuid-Limburg'

Tijdens dit gratis middagsymposium op 22 november wordt ingegaan op initiatieven, innovaties en uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg, zowel...

22 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

App jij ‘m weer? Download de bijgewerkte CAO VVT-app

De CAO VVT-app is bijgewerkt voor 2018-2019. Gebruikers die de app al hebben geïnstalleerd, krijgen vanzelf een melding van de update....

17 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

E-healthweek 2019: organiseer mee en open uw deuren

Van 21 t/m 26 januari 2019 wordt weer de nationale e-healthweek georganiseerd. Doel is om het brede publiek en de zorgprofessional te laten...

17 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Infographic 'Wlz inkoop 2019 tijdlijn' aangepast

De indieningstermijn Wlz-budgetronde 2019 is verschoven en het nieuwe tijdvak SectorplanPlus-regeling is helder....

17 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verbeterprogramma mondzorg succesvol

De inspectie beoordeelt de mondzorg bij de 15 zorgorganisaties die het verbeterprogramma mondzorg van VWS en ActiZ hebben uitgevoerd als overwegend...

16 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Geef familie de mogelijkheid Wlz-aanvraag te ondertekenen

ActiZ pleit voor een aanpassing van de Wlz. Nu mag alleen een gemachtigde, mentor of curator namens de patiënt een aanvraag doen....

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Newbienurse

Hallo ik ben Newbienurse, zij-instromer in de ouderenzorg. Als Newbienurse teken ik over kleine, mooie, grappige of opvallende momenten uit mijn dagelijks...

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

1 november: start landelijke campagne IK ZORG.

Op 1 november 2018 lanceert minister Hugo de Jonge de landelijke arbeidsmarktcampagne IK ZORG, samen met al die medewerkers die hebben meegewerkt aan...

15 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Energieke bijeenkomst ‘van urgentie naar actie’

Een volle zaal op 5 oktober 2018 in het NBC in Nieuwegein. Zo’n 120 adviseurs HR/P&O, communicatieadviseurs en recruiters zaten in de...

11 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Vierde editie Expeditie Begonia groot succes

Het congres Expeditie Begonia trok 680 mensen. Zij gingen op woensdag 10 oktober 2018 op ontdekkingsreis langs ruim 50 verschillende woonvariaties....

10 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ ondertekent Green Deal voor duurzame zorg

Op 10 oktober 2018 sluit ActiZ de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ met zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven....

10 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

CAO VVT 2018-2019 algemeen verbindend verklaard

De Minister van SZW heeft op 1 oktober 2018 het besluit genomen tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2018 -2019. &nb...

10 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Vragen over verhoging NHC in verband met duurzaamheid

Een toelichting over verhoging van de NHC voor verschillende zorgvormen....

10 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2018 en 2019 definitief

Minister De Jonge van VWS heeft het Wlz definitieve budget 2018 en het budgettair kader voor Wlz 2019 bekendgemaakt....

9 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen –bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven– kunnen binnenkort...

9 okt 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Update collectieve korting Buma, Sena en Videma

Zowel Buma, Sena als Videma zich bereid getoond om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. De uitvoering van de overeenkomst wordt wel anders....

9 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Meest gestelde vragen DBC registratie GRZ gepubliceerd op NZa website

Op verzoek van ActiZ heeft de NZa de meest gestelde vragen over registratie en declaratie van GRZ DBC’s gepubliceerd op de NZa website....

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

19 november gratis congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’

Antibioticaresistentie terugdringen vraagt om verschillende soorten activiteiten, zoals infectiepreventie, hygiënisch werken, monitoring en surveillance,...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg op maat en werving en scholing personeel centraal bij verpleeghuizen

Verpleeghuizen richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat. Daarnaast is er aandacht voor het werven en opleiden van personeel....

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ouderenmishandeling: waarschuwingsregister verplicht?

De ambitie is om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen weet...

9 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Ook bestaand zorgvastgoed kan je prima verduurzamen

 Overal in het land zijn goede voorbeelden te vinden van verduurzaming van bestaande bouw. In dit derde deel van de artikelenserie 'Zorg maakt...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Programma Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg presenteert special ‘Hoe regels kunnen bijdragen aan waarde-volle zorg’

Omdat veel zorgorganisaties de beweging van regels naar relaties aan het maken zijn presenteert de beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg...

4 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge verpleeghuizen: ambities, inzichten en dilemma’s bij innovaties

Vijf maanden geleden begon de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst  waarin acht verpleeghuizen werken aan de implementatie van een technologische...

3 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Koninklijk bezoek aan Beweging 3.0

Koning Willem-Alexander bracht woensdag 3 oktober 2018 samen met minister Hugo de Jonge van VWS een werkbezoek aan het Sint Elisabeth Verpleeg-...

3 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Speciale VWS bijeenkomst over arbeidsmarktcampagne IK ZORG

Op 23 oktober organiseert VWS een speciale bijeenkomst voor HR/P&O professionals en communicatieadviseurs over de landelijke arbeidsmarktcampagne...

3 okt 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Herverzekering derde WW-jaar: stand van zaken

Bij het sluiten van het CAO-akkoord 2018-2019 op 7 mei 2018 is impliciet ook de herverzekering van het derde WW-jaar geregeld....

28 sep 2018|VVT Nieuws

Waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers bij ongepast gedrag

ActiZ vindt het heel positief dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge het waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers omarm...

23 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Al 450 deelenemers congres Expeditie Begonia, levenslessen van 100-plussers, netwerkbijeenkomst vastgoedmanagers in de zorg en meer in deze nieuwsbrief...

20 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Meld je aan voor de Hackathon: Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst

Op 29 en 30 november 2018 wordt op initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ de hackathon ‘Jouw kracht...

19 sep 2018|VVT Nieuws

Help ouderen naar buiten!

Het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding...

19 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Tijdelijke vacature Ketenbureau i-Sociaal Domein

De Stuurgroep i-Sociaal Domein zoekt medewerkers voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein die door zorgaanbieders, gedetacheerd worden voor een...

18 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen

Branchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd...

12 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd....

12 sep 2018|VVT Nieuws

Doe mee met de MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018? Begin dan...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt....

11 sep 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infectiepreventie en ABR – onverminderd urgent en actueel!

Het kan niemand ontgaan zijn: antibioticaresistentie is een probleem dat iedereen raakt....

11 sep 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic

ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Antwoorden van VWS op Kamervragen AMvB reële prijs Wmo

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het achterblijven van verhoogde tarieven in de Wmo conform de nieuwe...

11 sep 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BoZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een...

10 sep 2018|VVT Nieuws

ActiZ: bied ruimte aan initiatieven nieuwe woonvormen voor ouderen

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Lees over het belang van Expeditie Begonia, het congres over nieuwe woonvormen, over het inclusieve dorp Austerlitz die het zelf doen en nog veel...

6 sep 2018|VVT Nieuws

Uitgebreide publicatie: Zicht op vernieuwing in de beweging | Veel voorbeelden!

‘Zicht op vernieuwing is een grote overzichtspublicatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Verspreid...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Zorg

Minder wachtlijsten en kortere wachttijden voor casemanagement dementie

De wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen blijkt uit onderzoek....

4 sep 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ herkent arbeidsmarktcijfers zorgpersoneel uit Nederlandse Zorgbarometer

Zoals bekend is er de komende jaren landelijk een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Voor de VVT alleen al zijn er tot en met 2022 ruim 187.000...

3 sep 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regiobijeenkomsten iWMO en iJeugdwet: Vermijdbare administratieve lasten beperken

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland organiseren dit najaar zeven regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve...

30 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde SOG voor implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties

UW- en LLW-infecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Daarom zijn er in het kader van goede kwaliteit van zorg en met betrekking tot...

30 aug 2018|VVT Nieuws

Interview met Peter Bosselaar over OZOverbindzorg

Peter Bosselaar is bestuurder van Savant Zorg, een middelgrote VVT-organisatie in de regio Helmond en De Peel. Sinds begin 2018 is hij ook lid van de...

30 aug 2018|Kwaliteit

Nieuwe berekening waarderingen op ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland heeft de pakkethouders geïnformeerd over de nieuwe berekening van de waarderingen. Vanaf 28 augustus 2018 tellen waarderingen...

24 aug 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel te vroeg voor conclusies over reële tarieven huishoudelijke hulp

Minister de Jonge stelt in Skipr dat gemeenten reële tarieven hanteren voor huishoudelijke hulp. Dat is een voorbarige uitspraak....

22 aug 2018|VVT Nieuws

Pop-up Museum in uw zorgcentrum of verpleeghuis?!

In de maand oktober zal voor de vierde keer op rij het Pop-up Museum SMAAK zich vestigen in een woonzorgcentrum/verpleeghuis....

20 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek naar beleid en praktijk rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen....

15 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Het pareltje aan de kroon van Zorgbalans

‘Omdat goede zorg heel persoonlijk is’ is het motto van zorgorganisatie Zorgbalans, actief in Kennemerland en Zuid-Holland Noord....

15 aug 2018|VVT Nieuws, Zorg

Denk mee over de toekomst van ‘aanvullende geneeskundige zorg’

ActiZ is op zoek naar leden die gebruik maken van de subsidieregeling extramurale behandeling en die hun ervaring hierover willen delen.&...

14 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie....

9 aug 2018|Financiering, VVT Nieuws

Ontwikkelbudget implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het Kwaliteitskader verpl...

8 aug 2018|Financiering, VVT Nieuws

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start na de zomer weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg....

8 aug 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Voetverzorging Wlz: Zorginstituut Nederland verduidelijkt standpunt

Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging....

8 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Verduurzaming is een leerproces voor WIJdezorg

Een traditioneel ‘verzorgingshuis’ heb je niet zómaar omgevormd tot een eigentijds en duurzaam verpleeghuis. Daar weten ze bij WIJdezorg,...

2 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst voor het verhuren van zorgvastgoed door een corporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst...

2 aug 2018|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ: er is geen plek voor onprofessionele organisaties in de thuiszorg

Reactie ActiZ op het artikel ‘Thuiszorg in de knel’ uit Gezondgids van de Consumentenbond....

1 aug 2018|VVT Nieuws

Onzekerheid BIG-registratie regieverpleegkundigen

Verpleegkundigen weten al tijden niet waar zij aan toe zijn als het gaat om hun inschrijving in het BIG-register na invoering van de Wet BIG II....

31 jul 2018|VVT Nieuws

Marktontmoeting Grip op zorgvraag, personele inzet en budget

Save the date: 1 oktober 2018....

31 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Aankondiging NZa kostprijsonderzoek GRZ

Uiterlijk in september worden de geselecteerde aanbieders door de NZa bekendgemaakt en worden zij nader geïnformeerd over de procedure....

30 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tournee landelijke arbeidsmarktcampagne verlengd

De de tournee van de landelijke campagne IK ZORG wordt met 8 weken verlengd....

26 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tekst CAO VVT 2018-2019 nu digitaal beschikbaar

De CAO VVT 2018-2019 tekst is inmiddels uitgewerkt en aangemeld bij het ministerie van SZW. Voor deze cao wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd,...

26 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoek persoonsgerichte zorg: Van regeldruk naar spiegelreflex

De Erasmus school of Health Policy & Management en Zorgbelang Zuid-Holland deden in opdracht van VWS een onderzoek naar de betekenis van regeldruk...

26 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Minister stuurt tussenevaluatie experiment persoonsvolgende zorg naar Tweede Kamer

De minister schrijft in juli 2018 in de brief dat hij heeft besloten voort te bouwen op de resultaten van het experiment in 2017 én 2018....

26 jul 2018|VVT Nieuws

Zomerdrukte in de zorg vraagt flexibiliteit van iedereen

In de zomermaanden is de krapte aan personeel nog meer voelbaar. Ook dan zetten zorgorganisaties alles op alles om mensen thuis en in het verpleeghuis...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2019 voor eerstelijns verblijf

Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aan...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Productiemonitor eerstelijnsverblijf afgeschaft

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde...

25 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verkenning Kwaliteitsverslagen 2017

Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2017 gepubliceerd. Dit verslag...

25 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aankondiging 12 november: Landelijke Inspiratiebijeenkomst 'Met ons hart, hoofd en handen'

Het LOC organiseert de Landelijke Inspiratiebijeenkomst 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk ‘Met ons hart, hoofd...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies NZa consequenties Behandeling in de Wlz verschoven naar december 2018

Het advies van de NZa over de (financiële) consequenties van de invoering van integrale zorg met behandeling in de Wlz is verschoven naar 1 december...

24 jul 2018|VVT Nieuws

55 Miljoen extra voor cliëntondersteuning

Minister De Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij de in het Regeerakkoord afgesproken 55 miljoen euro...

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ wil meer waarborgen bij gegevensuitwisseling rond aanpak zorgfraude

Fraude in de zorg is onacceptabel en ActiZ is dan ook voorstander van de aanpak hiervan....

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Inspiratie uit inzendingen innovatieprijsvraag wonen en zorg, overzicht voorbeeldwoningen voor slim wonen in de toekomst, zorg maakt werk van duurzaamheid...

24 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Slim wonen in de toekomst: voorbeeldwoningen op de kaart

Hoe kan technologie mensen in het dagelijks leven helpen? Niet iedereen is even bekend met de mogelijkheden die er zijn. En soms is het ook moeilijk...

19 jul 2018|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Wanneer wel en wanneer niet een verwerkersovereenkomst

Ter ondersteuning zijn 2 instrumenten/documenten ontwikkeld, de 'Handreiking 'verwerkersovereenkomsten: wat, wie, hoe, wanneer?' en een &lsquo...

18 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteit van eerstelijnsverblijf verder vormgeven

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport roept het veld op om de kwaliteit van het eerstelijnsverblijf gezamenlijk verder vorm te geven. Zo stelt...

18 jul 2018|Ondernemerschap

Meet up Informatieberaad ‘En IK dan? De reis van persona’s’

Het ministerie van VWS opent op 10 september haar deuren weer voor een breed publiek....

18 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Invoering objectief verdeelmodel Wlz van de baan

Zo’n nieuw verdeelmodel zou vooral in de gehandicaptenzorg voor te grote herverdeeleffecten zorgen....

17 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Actualisatie handreiking financiering palliatieve zorg

Het IKNL heeft de vorig jaar uitgebrachte ‘Handreiking financiering Palliatieve Zorg’ geactualiseerd naar de situatie 2019....

17 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en BTN: “Keuzevrijheid cliënten onder druk door lagere tarieven Wlz-zorg thuis”

ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de tarieven voor de Wlz-zorg thuis....

17 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

HR Zorg Award 2018: mooie initiatieven gezocht voor meer werkplezier

Is er binnen uw zorgorganisatie een initiatief of project dat bijdraagt aan meer werkplezier? Stuur het dan voor 13 augustus in voor de Nationale HR...

16 jul 2018|VVT Nieuws, Wonen

Zorg maakt werk van duurzaamheid: Het pareltje aan de kroon van Zorgbalans

Artikelenreeks met voorbeelden van duurzaam zorgvastgoed....

16 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Taalsubsidie beschikbaar voor werkgevers

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Er is ruim 5 miljoen...

12 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning

Het ZonMw-Programma Langdurige Zorg & Ondersteuning (PLZ) steekt van wal....

11 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Landelijke afspraken over instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

ActiZ en VGN, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lesco, Divosa, UWV, Regioplus, CNV Zorg en welzijn en de Ministeries SZW en VWS willen zich...

10 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lokale belangen door en voor ouderen

Doel van de coalitie Ouderenvriendelijke Samenleving is om de brede beweging op gang brengen voor een ouderenvriendelijke samenleving....

9 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Actualisering budgettair kader Wlz 2018

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd het Wlz budgettair kader 2018 met de helft van de herverdelingsmiddelen -namelijk €130 miljoen- aan...

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa stelt Wlz-tarieven 2019 vast

De NZa heeft de Wlz-tarieven 2019 vastgesteld. De tarieven zijn deels herijkt op basis van het kostenonderzoek Wlz....

6 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget 2019 berekend op basis kosten zorgpersoneel

Het kwaliteitsbudget 2019 zal worden berekend op basis van het verschil tussen de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 en de totale kosten voor zorgpersoneel...

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Drie subsidieregelingen 'in de maak'

Het Ministerie van VWS heeft drie nieuwe subsidieregelingen ‘in de maak’: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’...

5 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling praktijkleren verlengd!

ActiZ maakt zich zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg BBL....

4 jul 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Consultatie wetsvoorstel mensen met psychische stoornis in de Wlz

Consultatie over (concept)wetsvoorstel toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis....

3 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling)...

3 jul 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

ActiZ en BTN maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie....

3 jul 2018|VVT Nieuws

ActiZ zoekt 3 collegeleden voor het College van Beroep

Door het verstrijken van de zittingstermijn van drie leden heeft het College van Beroep momenteel drie vacatures....

2 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

VWS ziet af van wettelijk verbod op alfahulpen in de Wmo

VWS ziet af van een wettelijk verbod voor gemeenten om voor de uitvoering van de Wmo 2015 alfahulpen in te schakelen op basis van de regeling dienstverlening...

2 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten...

29 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostprijsonderzoek en tarieven centraal in debat over verpleeghuizen

Tijdens het avonddebat op 27 juni 2018 over ‘verpleeghuizen’ in de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) kwamen naar...

27 jun 2018|VVT Nieuws, Zorg

Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend...

27 jun 2018|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven horen bij kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Vanavond, 27 juni 2018, vanaf 19.00 uur, vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de verpleeghuizen met Minister De Jonge (VWS)....

27 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Maatschappelijke opgaven op Wonen, Zorg en Welzijn vragen om nadere samenwerking

Zeven brancheorganisaties verkennen samenwerking; KCWZ stopt per 1-1-2019....

26 jun 2018|VVT Nieuws

Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. In de tekstuitgave van de CAO VVT 2018 vindt u binnenkort de reguliere tabellen...

26 jun 2018|VVT Nieuws

Denkt u mee over thuisondersteuning en/of wijk- en buurtgericht werken?

Dit netwerk is bedoeld om informatie uit te wisselen over de dienstverlening in het sociaal domein, waaronder thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht...

25 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: congres over woonvariaties

Voor langer thuis wonen zijn nieuwe woonvormen nodig die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Kom op 10 oktober...

22 jun 2018|VVT Nieuws

Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT nu digitaal beschikbaar

De Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld en gelden vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten...

21 jun 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Filmpjes over outcomedoelen Informatieberaad

Op de Zorg en ICT-beurs 2018 werden activiteiten van ActiZ en haar leden op het gebied van de outcomedoelen van het Informatieberaad gepresenteerd....

20 jun 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2017: uiterlijk 30 juni!

De portal is officieel open tot en met 30 juni 2018; zorg dat u uw gegevens vóór 1 juli aanlevert zodat u tijdig aan uw wettelijke...

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

ActiZ steunt de inhoudelijke ambities van ‘Langer Thuis’

‘Langer Thuis’ is één van de onderdelen van het bredere Pact voor de Ouderenzorg....

19 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleging vernieuwt dankzij Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader voor de wijkverpleging is op 18 juni officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), zodat het vak de...

13 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

POWER Amersfoort, een krachtig netwerk voor ouderen; het Van Swinderenhof in Assen met woningen voor mensen die uit de opvang komen en weer zelfstandig...

11 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd

De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van...

7 jun 2018|VVT Nieuws

Kom naar de informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor najaar 2018 van de ActiZ Benchmark Zorg!

Dit najaar is er weer een nieuwe ronde van de MedewerkerMonitor. Denkt u erover om mee te doen aan de MedewerkerMonitor najaar 2018, laat u...

7 jun 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging is vanmiddag in Rotterdam in een goede sfeer ondertekend in aanwezigheid van zo’n vijftig bestuurders...

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ wil meer gerichte aanpak van Casemanagement dementie

ActiZ maakt zich grote zorgen over de extra regeldruk die voortkomt uit nieuwe regels voor het ‘Casemanagement dementie’....

6 jun 2018|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoopbeleid 2019 gepubliceerd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni de Aanvulling 2019 Inkoopkader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd....

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Achterbannen ook akkoord: CAO VVT 2018-2019 definitief

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd...

6 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Duurzaamheid: Green Deal Zorg en het Klimaatakkoord

31 mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen de zorgbranches en VWS over duurzaamheid. Dit overleg was een tussenstap in het komen...

5 jun 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

AP geeft guidance over ‘grootschaligheid’ in de cure

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de richtlijn voor grootschaligheid in de cure nader ingevuld....

5 jun 2018|VVT Nieuws

Zó werkt de ouderenzorg

Op 5 juni 2018 is aan de Vaste Kamercommissie van VWS het boek 'Zo werkt de ouderenzorg' aangeboden. Het boek is een uitgave van het Platform Zó...

1 jun 2018|VVT Nieuws

ActiZ en ZN maken aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanvullende afspraken gemaakt...

31 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ministers voeren strakkere regie op administratieve lasten

Ministers Bruins en De Jonge zijn aanspreekbaar op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg....

30 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Vermindering administratieve lasten door wijziging Algemene Voorwaarden

De zorgverlener heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. De nieuwe Algemene Voorwaarden...

29 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Aandacht voor administratieve lasten

Ruime politieke aandacht voor de aanpak van administratieve lasten en regeldruk, dat ondersteunt branchevereniging ActiZ....

24 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Financiële en kwalitatieve impuls wijkverpleging en eerstelijnsverblijf

Op 22 mei 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging met zes landelijke partijen, ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS,...

23 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws

Oplossing zorgval ouderen met Wlz-zorg thuis

Ouderen met Wlz-zorg thuis kunnen vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen, zo schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer....

22 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hoe krijgt u grip op zorgvraag, personele inzet en budget?

ActiZ organiseert een marktontmoeting rondom tools en instrumenten die u ondersteunen bij het maken van keuzes over de relatie tussen zorgvraag,...

22 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuw: AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Bij de helpdesk kunt u terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder....

18 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

7 juni 2018 startbijeenkomst Vitaal Thuis in de Wijk

Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom...

18 mei 2018|VVT Nieuws

Inventarisatie van zorgorganisaties met specifieke oriëntatie oudere migranten

Op verzoek van enkele van onze leden inventariseren wij, in het kader van 'leren van elkaar', welke zorgorganisaties zich specifiek/bewust bezig...

15 mei 2018|VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren....

15 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspiratieochtenden 'Van Huis Naar Thuis' in juni

Zorgbestuurders nemen samen met verpleegkundigen/verzorgenden een kijkje in de keuken van elkaars verpleeghuis en vinden hier wat van....

15 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Z-CERT start pilot over digitale veiligheid

Z-CERT staat voor Computer Emergency Respons Team en is opgericht door een aantal branches in de zorg. Z-CERT ondersteunt zorginstellingen op...

15 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Enquête ActiZ Benchmark Zorg

Om de ActiZ benchmark te evalueren is een korte enquête uitgezet onder leden. Van de 65 respondenten geeft bijna de helft aan te willen...

14 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Bent u zover? Meld u aan voor gratis ondersteuning op maat bij uw digitaliseringsproject

We zijn op weg naar ingrijpende veranderingen in de digitalisering in de zorg. In alle sectoren zal uiterlijk 2020 ‘patiënt in regie’...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Voorbeelden van meergeneratiewonen in Berlijn, Woongemeenschap Umah-hai; gemeenschap van bondgenoten, Gastblog van Steven Han van Zorggroep Almere en...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte...

8 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Overgangsregeling normenkader wijkverpleging verlengd

In 2014 hebben ActiZ, BTN en V&VN afspraken gemaakt over een overgangsregeling bij het normenkader voor de wijkverpleging. In december 2017 zijn...

3 mei 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Bekijk de vernieuwde toolkit dementievriendelijk ontwerpen, ontdek 10 aanpassingen om langer zelfstandig te wonen en lees nog meer...

2 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg: 10 meest gestelde vragen

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen....

2 mei 2018|VVT Nieuws

Inschrijving voor de Elisabeth van Thüringenprijs 2018 geopend

De prijs van € 50.000 is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg....

1 mei 2018|Pers, VVT Nieuws, Wijkverpleging

1 mei 2018: Eensgezinde aftrap van kwaliteitsslag in de wijkverpleging

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het...

26 apr 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

NZa: druk op tarieven risico voor wijkverpleging

Net als ActiZ maakt ook de Nederlandse Zorgautoriteit zich zorgen over de tarieven in de wijkverpleging....

24 apr 2018|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen, Zorg

ActiZ ‘duwt’ de ouderenzorg vooruit met technologie!

Een bomvol ActiZ-theater op de Zorg- en ICT-beurs! Klik voor een sfeerimpressie en voor downloads van de presentaties. ...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst met minister Hugo de Jonge

Maandagavond gingen in Amersfoort zo’n 100 ActiZ-leden in gesprek met minister Hugo de Jonge over zijn programmaplan Thuis in het...

24 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Viattence meet, toetst en leert van onderzoek Trimbos

Een mooi voorbeeld van een ‘lerende’ organisatie en we delen de resultaten graag met u....

23 apr 2018|Pers, VVT Nieuws

Extra budget verpleeghuiszorg naar personeel en technologie

Vandaag, maandag 23 april 2018, overhandigt ActiZ de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis aan minister Hugo de Jonge....

20 apr 2018|VVT Nieuws

Slapeloze nachten, slimme gedachten

Soms kan ik de slaap niet vatten. Dan gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd. Bijvoorbeeld hoe mooi het is om in Nederland oud te worden. Maar dat...

19 apr 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips en voorbeelden voor opstellen zorgleefplan

Ruim 150 zorginstellingen namen deel aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Zij werkten in thema's aan het...

18 apr 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Rapport Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling beschikbaar

De inhoud van het rapport is behulpzaam bij het nemen van beleidsbeslissingen over het weloverwogen inrichten van de behandelfunctie in de Wlz.&nbs...

17 apr 2018|VVT Nieuws, Wonen

Challenge verpleeghuizen en technologie: winnende deelnemers krijgen ondersteuning bij implementatie

De toepassing van slimme technologie invoegen in...