nieuws

nieuws

Archief
20 nov 2020|VVT Nieuws

ActiZ trots op samenwerking met KLM

De coronacrisis brengt veel nieuwe initiatieven tot stand. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is trots op de samenwerking die dit...

20 nov 2020|VVT Nieuws

Podcast: (Zorg)bestuurders over de zorg van morgen

In de vierde en laatste aflevering van de podcastreeks...

20 nov 2020|VVT Nieuws

ActiZ ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

Op 18 november jl. ondertekende ActiZ, samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de...

19 nov 2020|VVT Nieuws

‘We willen het volhouden voor de mensen die er nog zijn’

Het lijken beelden uit een science-fictionfilm: verzorgenden zijn ingepakt in folie, hebben handschoenen aan en spatbrillen en mondkapjes op. Zomaar...

17 nov 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van Covid-19

ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben in samenspraak met V&VN een handreiking gemaakt rondom keuzes in VVT zorg in tijden van CovidD-19. De handreiking...

17 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Kamer: Financiering samenwerking in de wijk onvoldoende

Tijdens het algemeen overleg van 11 november deelde de Tweede Kamer de zorgen van ActiZ over het beter financieren van samenwerking in de ouderenzorg....

17 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Onderzoek bekostiging beademingszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft signalen ontvangen dat de tarieven van de toeslagen voor beademingszorg niet toereikend zouden zijn....

17 nov 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Bij Vitalis is er een hele vakgroep om een jonge dokter op te leiden

Hoe zorg je voor een dusdanig leerklimaat dat studenten en artsen in opleiding met volle overtuiging en passie kiezen voor het vak van specialist...

16 nov 2020|VVT Nieuws, Zorg

Zorghotel helpt ziekenhuizen en thuiszorg

Wat als je als oudere corona krijgt en je het thuis niet redt? Als de rek er bij familie of naasten ook uit is en de zorg ook te intensief wordt voor...

13 nov 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reminder online conferentie Langer Thuis op 25 november

Eerder kondigden we de conferentie Langer Thuis al bij u aan. Inmiddels is het mogelijk om u in te schrijven voor een aantal van de 60 verschillende...

13 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

Lessen uit de Who Cares Community of Practice

Op 20 oktober 2020, tijdens de Dutch Design Week, overhandigden initiatiefnemers van ‘Who Cares’ Floris Alkemade (Rijksbouwmeester),...

13 nov 2020|VVT Nieuws

Podcast: Zestigers over de zorg van morgen

Het aantal ouderen neemt toe, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen...

12 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

'Woningcorporaties, help ouderen nadenken over de toekomst'

Praat vandaag over morgen is de campagne van ActiZ om mensen te laten nadenken over...

12 nov 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verzoek aan Tweede Kamer: verhoog aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen

In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede...

12 nov 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Werken in de zorg: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Werken in de zorg is een verantwoordelijkheid van politiek, financiers, werkgevers en werknemers. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties...

11 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

Checklist ventilatie en Covid-19 aangepast

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. ActiZ vindt...

11 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: Goede zorg moet een goede financiële basis hebben

Samenwerking in de zorg rond ouderen en chronisch zieken is essentieel. Minister De Jonge constateerde dit ruim een jaar geleden zelf ook in een ...

10 nov 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Hoe kies je de goede innovaties voor je organisatie?

Ken je dat? Je bent bezig met zorginnovatie en soms is het lastig om goede keuzes te maken. Er lopen al meerdere projecten, past daar nog wel een nieuw...

10 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Vernieuwde wachtlijstregistratie Wlz-cliënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe registratie van de wachtenden voor de Wlz. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut hebben nieuwe...

10 nov 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Nieuw COVID-19 dashboard

ActiZ Kijk op COVID-19 is vernieuwd! De tegel op kijkopdata.actiz.nl leidt nu naar een mooi interactief...

10 nov 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Oproep aan Ysis gebruikers: help mee bij aanlevering actuele gegevens over Covid-19 in verpleeghuizen

Nu de besmettingen met Covid-19 weer toenemen is het essentieel om een betrouwbaar beeld te krijgen van de stijging van het aantal zieke bewoners in...

6 nov 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Minister van Ark heeft een lijn aangekondigd voor een verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet...

6 nov 2020|VVT Nieuws

Podcast: Millennials over de zorg van morgen

Het aantal ouderen neemt toe, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen...

5 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar Corona en brandveiligheid

Voor alle zorgprofessionals die zich bezighouden met brandveiligheid of BHV, organiseert de Zorg Brandveilig op dinsdag 1 december 2020 van...

5 nov 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Campagne 'Deel je zorg' over mantelzorg en werk

Op 10 november, de dag van de mantelzorg, start de bewustwordingscampagne Deel je zorg. De huidige corona-maatregelen hebben grote impact op het werk,...

5 nov 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Recht op beschermingsmiddelen mantelzorgers

Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als...

4 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

Vragenuur CO2reductietool en portefeuilleroutekaart care

Het EVZ start met het ‘vragenuurtje’ voor de routekaart in de care. Dit zijn korte interactieve sessies waarbij je vragen kunt stellen over...

4 nov 2020|VVT Nieuws

ActiZ: Kamer, houd oog voor de zorgcontinuïteit in de coronacrisis

De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederland. Op woensdag 4 november debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van...

3 nov 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beter thuis: beschrijvingen van goede zorg in geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf

Wat is goede geriatrische revalidatie (GR) en eerstelijns verblijf (ELV)? Om dit vast te stellen kun je kijken naar uitkomstmaten zoals verbeterd functioneren...

2 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 gepubliceerd. Met dit model kunnen zorgaanbieders...

30 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Extra handen voor de zorg hard nodig

Iedereen die een steentje kan bijdragen aan de zorg voor ouderen en chronisch zieken kan zich melden bij www.extrahandenvoordezorg.nl....

30 okt 2020|VVT Nieuws

ActiZ en Fundis lanceren podcast ‘Over Morgen’

Nederland staat de komende jaren voor een gigantische uitdaging: de toekomst van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De dubbele...

29 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar ‘Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking’ 9 november

Op maandag 9 november 2020 (14.30-16.00 uur) organiseert Thuis in de Wijk – onderdeel programma Langer Thuis - het derde webinar uit de...

29 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) en programma Langer Thuis (ministerie van VWS), hebben de handen ineengeslagen voor een virtuele conferentie...

28 okt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Hoger beroep zorgkantoren tegen vonnis inkoopkader Wlz

De zorgkantoren hebben hoger beroep aangetekend tegen het vonnis waarin de rechter oordeelde dat het inkoopbeleid voor de langdurige zorg onrechtmatig...

26 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitaal Leiderschap: een overzicht

ActiZ ziet digitalisering als aanjager van toekomstbestendige ouderenzorg. Goede kennis en leiderschap is essentieel om de beweging binnen de digitale...

22 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde’

Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen onmogelijk. De zorg voor ouderen in het verpleeghuis of in de wijk kan niet stop...

22 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

“Wanneer we het echte verhaal kunnen vertellen, moeten we dat niet nalaten”

Onlangs stelde zorgorganisatie IJsselheem haar deuren open voor journalisten van het dagblad Trouw. Iedere dag schreven journalisten van de pop-up redactie...

21 okt 2020|VVT Nieuws, Zorg

REMINDER: Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf | 30 oktober 2020

In deze reflectiebijeenkomst staan de resultaten van de 2e uitvraag onder regionale coördinatiefuncties centraal....

20 okt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2020 en 2021 definitief

Minister De Jonge van VWS stelt de resterende herverdelingsmiddelen voor het landelijk Wlz-budget 2020 beschikbaar. Dit...

20 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

ECP Jaarfestival 2020

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP|Platform voor de Informatie Samenleving samen met een groot aantal partners een online...

20 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Meewerken aan het efficiënter uitwisselen van kwaliteitsinformatie?

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen...

19 okt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Nota van Inlichtingen na uitspraak kort geding beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft na de uitspraak in het kort geding over het Wlz inkoopbeleid 2021–2023 de Nota van Inlichtingen gepubliceerd....

16 okt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Veelgestelde vragen over bekostiging wijkverpleging

ActiZ ontvangt regelmatig vragen over bekostiging van de wijkverpleging. Het gaat dan o.a. over de vraag of de inzet van de wijkverpleging in...

16 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Werving procesbegeleiders intercollegiale toetsing V&VN

Vorig jaar is V&VN vanuit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (HLA) gestart met een pilot omtrent de implementatie van intercollegiale...

16 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

“Deze mensen hebben recht op goede zorg”

Nu de tweede golf over Nederland heen spoelt, stijgen de besmettingen ook weer drastisch. Maar waar sommige sectoren gesloten kunnen worden om het virus...

15 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede coronagolf

Nu helaas een tweede Covid-19-piek opleeft in de verpleeghuizen kan de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) ondersteuning bieden door tijdelijk...

15 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Pilot digitale aanlevering gegevens Wzd van start

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat zorgaanbieders elk half jaar over de geleverde onvrijwillige zorg gegevens moeten leveren aan de Inspectie...

14 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Kamerbrief geeft duidelijkheid over Wet gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Van Ark (Medische Zorg) stuurde de Tweede Kamer een update over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. In de...

14 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Wensen en zorgen ActiZ besproken tijdens Kamerdebat gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is een belangrijk onderwerp waar ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, zich de afgelopen periode...

13 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar 'Financiering gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten' 26 oktober

Dit najaar wordt vanuit ActiZ, Aedes, VNG en de Ministeries van VWS en BZK een reeks van vier gratis webinars georganiseerd over woonzorgvraagstukken...

13 okt 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Oproep aan VWS en zorgkantoren over crisisopvang

ActiZ heeft samen met Verenso, VGN en NVAVG de minister van VWS gevraagd om snel te zorgen...

13 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vivium Zorggroep investeert in ambities jonge artsen

Hoe zorg je voor een dusdanig leerklimaat dat studenten en artsen in opleiding met volle overtuiging en passie kiezen voor het vak van specialist...

12 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg

Het OMT bracht op 7 oktober aanvullend advies uit over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de thuiszorg en acute zorg. Voor medewerkers...

12 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ praat Tweede Kamer bij over tweede coronagolf in verpleeghuizen

De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een...

12 okt 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Update FAQ bij invoeren zorgplan=realisatie

Het invoeren van ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ vraagt in de praktijk een lange adem. Dit komt ook omdat het samenhangt...

9 okt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Zorgkantoren passen inkoopbeleid aan na uitspraak rechter

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren hebben zorgaanbieders geïnformeerd...

9 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Podcastserie Digitaal leiderschap: aflevering 2 nu te beluisteren

De tweede podcast in de podcastserie Digitaal Leiderschap voor VVT bestuurders is nu te beluisteren. Oktober is de maand van de cybersecurity....

6 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Congres Duurzame Zorg 2020 – van e-bikes en plastics recyclen tot groene woonomgeving

Op 1 oktober vond het landelijke (online) congres Duurzame Zorg met bijna 1000 deelnemers uit de zorg plaats. Het congres is georganiseerd vanuit het...

6 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

VWS Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing gepubliceerd

Eind september heeft het ministerie VWS een voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing naar de Kamer gestuurd. Deze geeft een overzicht...

6 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel behoefte aan extra handen voor de zorg door tweede golf

De tweede coronagolf lijkt een feit. In het voorjaar gingen veel zorgprofessionals extra werken. Nu verwachten we dat meer mensen thuisblijven. Dat...

6 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Aanmelden bijeenkomsten subsidieregeling InZicht 29 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020 organiseren ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gezamenlijk 2 online bijeenkomsten over het belang en de mogelijkheden van de...

6 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Steeds meer specialisten ouderengeneeskunde nodig; een jong vak met toekomst

Niet alleen het aantal ouderen groeit, maar mensen worden ook steeds ouder. Het aantal 90-plussers stijgt de komende 20 jaar met bijna 200% tot 340...

6 okt 2020|Werkgeverschap

De unieke groepsopleiding van Pieter van Foreest

Hoe zorg je voor een dusdanig leerklimaat dat studenten en artsen in opleiding met volle overtuiging en passie kiezen voor het vak van specialist...

5 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitalisering essentieel voor de toekomst van de ouderenzorg

In aanloop naar het Kamerdebat van 8 oktober over de gegevensuitwisseling in de zorg heeft ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties,...

5 okt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Gezocht: bewezen tijdbesparende technologie in de ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft adviesbureau Significant Public en Vilans opdracht gegeven om bewezen tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg...

5 okt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het...

2 okt 2020|VVT Nieuws

ActiZ lanceert publiekscampagne over toekomst van ouder worden

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen...

1 okt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Rechter eist reële tarieven langdurige zorg

Zorgorganisaties zijn in het gelijk gesteld door de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. Tarieven die zorgkantoren...

30 sep 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen

ActiZ is, samen met de andere zorgbranches, van mening dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend aan iedereen die conform...

30 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wonen

ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. Het ministerie van VWS heeft...

29 sep 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Bied uw vrijwilligers vrijwel kosteloos een online training aan

Gastvrouwen, maatjes, begeleiders en alle andere 160.000 vrijwilligers in de VVT-sector zijn nu meer dan ooit nodig. Tijdens de coronacrisis...

29 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019: nog één maand de tijd

De deadline voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg 2019 ligt op 1 november aanstaande. Dit betekent dat er nog één...

28 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Webinar 'Een griepprik, waarom zou ik?' terugkijken

Meer dan 2.000 zorgprofessionals keken en deden op 24 september mee met het webinar 'Een griepprik, waarom zou ik?'. ...

28 sep 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoop 2021: meer tijd voor indienen extra plannen

Zorgaanbieders kunnen de extra plannen voor de Wlz-inkoop tot 1 januari 2021 aanleveren bij het zorgkantoor. Hiermee komt Zorgverzekeraars Nederland...

28 sep 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

ActiZ start met Living Labs: 'Anders organiseren is experimenteren'

Op 4 september zijn zes zorgorganisaties gestart met hun Living Lab, een levend laboratorium om te onderzoeken: Hoe krijgen we het werk in de zorg thuis...

28 sep 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Trimbos-enquête naar doelgroep gerontopsychiatrie in VVT-instellingen

Het Trimbos-instituut voert vanaf 5 oktober een inventarisatie uit naar de omvang van de doelgroep gerontopsychiatrie in instellingen voor verpleging...

25 sep 2020|VVT Nieuws, Wonen

TNO bevestigt zorg van ActiZ: vraag naar verpleeghuiszorg stijgt enorm

Het ministerie van VWS onderschrijft de uitkomst van een onderzoek door TNO naar de capaciteitsopgave in de verpleeghuiszorg. Minister De Jonge...

24 sep 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe factsheet Wet zorg en dwang

De nieuwe factsheet Wet zorg en dwang 75 vragen en antwoorden bundelt...

24 sep 2020|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe ronde Landelijke Energiestrijd

De landelijke Energiestrijd Zorghuizen van Urgenda barst weer los vanaf medio december. Hoeveel gaat u besparen tijdens de 3 wintermaanden?...

23 sep 2020|Werkgeverschap

Corona en mentale ondersteuning

Medewerkers...

23 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Beschikbaarheid SET-Covid 2.0, Overzicht SET-regelingen en praktijkvoorbeelden vanuit VVT-organisaties

Nog tot 1 december kunt u een aanvraag indienen voor de  Stimuleringsregeling E-Health Thuis...

23 sep 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ bundelt voorbeelden van nieuwe woonvormen

Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst goede zorg te blijven bieden. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag...

22 sep 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar Nut, noodzaak en aanpak woonzorganalyses 8 oktober 2020

Door het coronavirus wordt de 2e editie van het live congres Thuis in de wijk uitgesteld. Het stond oorspronkelijk gepland in januari 2021. Daarom worden...

22 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ vraagt Kamer om transparante en actuele richtlijnen

De impact van de uitbraak van Covid-19 blijft groot. Op dinsdag 22 september debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de...

22 sep 2020|Pers, VVT Nieuws, Wonen, Zorg

Ouderenzorg neemt toe, maar nog niet op niveau vóór coronacrisis

Steeds meer ouderen krijgen weer zorg. Wel zijn er zorgen over achterblijvend gebruik van kortdurende zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische...

17 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona gereed

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in...

17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

16 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Neem deel aan onderzoek gebruik casemanagement dementie

Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie, wordt -als dit nodig is- gewezen op casemanagement dementie. Dit is een doelstelling...

16 sep 2020|VVT Nieuws

Troonrede 2020: Terechte woorden van waardering voor zorgmedewerkers

‘Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al dat mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd...

14 sep 2020|VVT Nieuws

Brentano Brengt Muziek: subsidie voor muziekactiviteiten

Stichting Brentano stelt ook in 2020 een budget beschikbaar voor muziekoptredens voor ouderen. U kunt een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld...

14 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw: publicatie voor goed toezicht houden in verpleeghuiszorg

Hoe en wat kan de Raad van Toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen. Deze vraag staat centraal...

10 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Tot en met 25 september kunt u zich nog inschrijven voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek!

Als lid van ActiZ kunt u uw organisatie aanmelden voor de gratis najaarsronde van Kijk op Mijn Medewerkers. De inschrijving sluit op 25 sep...

10 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitnodiging webinar: ‘een griepprik, waarom zou ik’

Ik krijg nooit griep. De griepprik helpt toch niet. Ik word juist ziek als ik de griepprik heb gehad. Dit is een aantal veel gehoorde redenen om...

10 sep 2020|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kwaliteitsplan 2021: goedkeuring door Cliëntenraad en VAR/PAR vereist

Vanaf 2020 hebben de cliëntenraad en de VAR/PAR ‘instemmingsrecht’ op het kwaliteitsplan van de zorgorganisatie. De Stuurgroep...

10 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Terugblik webinar ‘Talent van medewerkers inzetten voor digitalisering’

Op 3 september  vond het webinar ‘Talent van medewerkers inzetten voor digitalisering’ plaats onder veel belangstelling, verzorgd door...

10 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Open consultatie voor online toestemmingsvoorziening gestart

Het is voor iedereen mogelijk om mee te denken op weg naar een landelijke online toestemmingsvoorziening. Het Informatieberaad Zorg is benieuwd...

8 sep 2020|VVT Nieuws

Subsidieoproep ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ laatste keer geopend

Vanaf 3 september kunnen startende netwerken, die een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen bieden, een ontwikkelsubsidie aanvragen...

8 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Proeftuin medicatieveiligheid genomineerd voor Computable Awards

Een mooi voorbeeld van innovatie in de zorg zijn de InZicht proeftuinen voor elektronische gegevensuitwisseling. De proeftuin medicatie in Zwolle...

7 sep 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aanleveren extra plannen Wlz-zorginkoop voor 1 november

Zorgaanbieders kunnen de extra plannen voor de Wlz-zorginkoop 2021 uiterlijk 1 november 2020 bij het zorgkantoor indienen. De extra plannen kunnen leiden...

3 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Onderzoek RVS: Digitale zorg na de coronacrisis

De afgelopen maanden zijn in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg. Vooral het gebruik van beeldbellen heeft een enorme vlucht...

3 sep 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Subsidie beschikbaar om kunst en cultuur in te zetten in het sociaal domein

Het ministerie van OCW werkt samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)...

1 sep 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Meld u aan voor het ActiZ medewerkerstevredenheidsonderzoek in september

Als lid van ActiZ kunt u uw organisatie aanmelden voor de gratis najaarsronde van Kijk op Mijn Medewerkers. De inschrijving sluit op 25 september....

31 aug 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Handboeken kwaliteitsindicatoren en indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2020 gepubliceerd

De handboeken voor de aan te leveren indicatoren voor verpleeghuiszorg over verslagjaar 2020 zijn gepubliceerd en goedgekeurd door het Zorginstituut...

31 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie Toolbox indicatiestelling wijkverpleging – onderzoek onder wijkverpleegkundigen

Om een goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen te ondersteunen, zijn door het veld de ‘Normen voor indiceren en organiseren...

24 aug 2020|VVT Nieuws, Wonen

Nominatie van duurzame zorgprofessional

Tijdens het online congres Duurzame Zorg op 1 oktober 2020 wordt wederom...

19 aug 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Kostenonderzoek NZa Beschikbaarheid (medische) vervolgopleidingen afgerond

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)heeft over de periode 2015-2018 een kostenonderzoek gedaan naar de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleiding...

17 aug 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is het hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk...

14 aug 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

KLM en ActiZ werken samen aan meer zij-instromers ouderenzorg

ActiZ en luchtvaartmaatschappij KLM werken nauw samen om cabin crew van KLM te interesseren voor een overstap naar de ouderenzorg....

13 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2021 voor GZSP

De NZa heeft haar beleidsregels voor de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd....

13 aug 2020|Informatisering, VVT Nieuws

ZonMw opent subsidierondes voor Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Het doel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) thuis 2021-2023 is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek...

11 aug 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Meer behoefte aan gesubsidieerde opleidingsplaatsen GZ-psychologen

ActiZ en VGN pleiten voor meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen in de langdurige zorg bij het Ministerie van VWS. Dit jaar...

10 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

Snelle testen, beschermingsmiddelen en aandacht voor maatregelen nodig in eerstelijnszorg

Snelle testen voor zorgmedewerkers, voldoende beschermingsmiddelen en meer aandacht voor de publieksmaatregelen. Dat bepleiten huisartsen, verpleegkundigen,...

6 aug 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in...

4 aug 2020|Financiering, VVT Nieuws

Infographic Tijdlijn Wlz inkoop 2021 beschikbaar

De Infographic met de tijdlijn rond de Wlz inkoop 2021 is beschikbaar. In de Infographic zijn belangrijke data over de kwaliteitsuitvraag, de reguliere...

4 aug 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Nieuwe wegwijzer 2020 voor bekostiging digitale zorg

De NZa heeft een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 gepubliceerd....

4 aug 2020|Financiering, VVT Nieuws

Portaal open voor aanlevering tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020

Zorgaanbieders moeten de tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft 2020 aanleveren vóór 1 september....

3 aug 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Pilot-aflevering podcastserie ‘Digitaal Leiderschap’ nu te beluisteren

ActiZ start een podcastserie over digitaal leiderschap voor bestuurders. Digitalisering is de aanjager van een toekomstbestendige ouderenzorg. ActiZ...

29 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Save the date: conferentie ‘Nieuwe generatie ouderenzorg langer thuis’– 25 november

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat heeft grote impact op het werk van professionals in diverse werkvelden. De (al langer bestaande) conferentie...

29 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Geef zorgmedewerkers voorrang bij testen

Geef zorgmedewerkers voorrang bij testen op coronavirus. Dat bepleitten ActiZ, vakbond NU ’91 en  beroepsvereniging V&VN ...

27 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Update PREM Wijkverpleging

Op 18 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting in 2020. Iedere zorgorganisatie van wijkverpleging is verplicht om een PREM-meting...

23 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Gemeenten en aanbieders richten Toekomstgerichte Overlegtafel Wmo in

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Deze AMvB stelt regels om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit...

23 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Online expertsessie: Opschalen van e-health met de SET (subsidie)

Health Valley en ZonMw organiseren op 10 september (10.00-11.00 uur) samen een online round-table, waarin wordt toegelicht wat de voordelen...

22 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand vanaf 27 juli open

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag...

21 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Aandacht voor digitale vaardigheden zorgprofessionals ouderenzorg loont

In januari 2019 startte het programma Digitale Vaardigheden bij 14 ouderenorganisaties in de regio Utrecht. Evaluatie van het programma na een jaar...

21 jul 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe rapportage over ervaren regeldruk in de zorg

De bewindspersonen van VWS hebben het eindrapport van de merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg naar de Tweede Kamer verzonden. Daaruit blijkt...

21 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Richtlijn verpleegkundige verslaglegging en overdracht in commentaarfase

De Hanzehogeschool en het NIVEL hebben, samen met een landelijke projectgroep, gewerkt aan de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging....

21 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Afspraken wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars over herbeoordeling van indicaties

Wijkverpleegkundigen (V&VN) en zorgverzekeraars (ZN) hebben samen criteria...

21 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft een visie voor de komende...

21 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Webinar: Talent van medewerkers inzetten voor digitalisering

Wat kunnen i-nurses, digicoaches en innovatie-ambassadeurs betekenen voor de innovatie in zorgorganisaties? Deze vraag beantwoordt Suzanne Verheijden...

20 jul 2020|VVT Nieuws

Verpleeghuisbestuurders delen geleerde lessen coronacrisis

De corona-uitbraak kent een grote impact; ook, of misschien wel juist, in de verpleeghuiszorg. Op verzoek van ActiZ bevroeg EMMA – Experts...

20 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Positie mantelzorg verdient meer aandacht bij tweede coronagolf

Houd bij een tweede coronagolf meer rekening met mantelzorgers. Deze oproep doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een publicatie over...

20 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Resultaten Toezicht infectiepreventie en regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Limburg thematisch toezicht uitgevoerd naar infectiepreventie en naar regionale...

20 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten tijdelijk in basispakket

Met ingang van 18 juli krijgen patiënten die herstellende zijn van corona de benodigde extra therapie tijdelijk volledig vergoed. Het gaat...

20 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Bepaalde vormen van zorg worden veel meer geleverd,...

17 jul 2020|VVT Nieuws

Stakeholders adviseren ActiZ over coronacommunicatie

De beschikbaarheid en inzet van strategische data en meer kwetsbaarheid en emotie tonen in de media. Zo luiden twee van een serie aanbevelingen...

16 jul 2020|VVT Nieuws

Samen leren van ervaringen coronacrisis essentieel voor tweede golf

In de uitzendingen Nieuwsuur van 15 en 16 juli 2020 meldden beroepsvereniging V&VN en Zorgthuisnl “spijt te hebben van het volgen van de RIVM-richtlijnen...

14 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Help mee bij actuele gegevens over Covid-19 in verpleeghuizen

Het is belangrijk een betrouwbaar beeld te hebben van de verspreiding van Covid-19 in Nederlandse verpleeghuizen. Het Nivel verzamelt op verzoek van...

14 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Medewerkersbeleving in 2019

Sinds 2016 hebben ActiZ en Effectory een samenwerking op het gebied van onderzoek naar medewerkersbeleving. Deze week  publiceren zij een...

14 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Green Deal start Online Dialoog Voeding in de zorg

Green Deal Duurzame Zorg initieert een Online Dialoog ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. Tot en met augustus kunnen deelnemers...

10 jul 2020|VVT Nieuws

Leegstand verpleeghuizen neemt af

Verpleeghuizen verwelkomen weer meer nieuwe bewoners. Tijdens de coronaperiode waren ouderen en hun naasten begrijpelijkerwijs terughoudend voor het...

10 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020 vóór 1 september

De tussentijdse aanlevering van de realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft van 2020 dient plaats te vinden vóór...

10 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Wijkverpleging en thuiszorg weer op volle sterkte

Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van Covid-19 werd op veel plekken in overleg...

9 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Maak intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bespreekbaar

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit is van alle leeftijden en daarom belangrijk om aandacht voor te hebben in de ouderenzorg. Rutgers en Vilans...

9 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Unieke samenwerking en financiering bij nieuwe woonvorm De Kattenberg

In Aalten start een nieuwe woonvorm voor ouderen die het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis dicht. Locatie van deze pilot is het...

8 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Opbrengst Proeftuinen elektronische gegevensuitwisseling gepubliceerd

Het ministerie VWS wil met de subsidieregeling InZicht zorgorganisaties in de langdurige zorg stimuleren om met elektronische gegevensuitwisseling...

8 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Functiegerichte opleidingen VVT worden Opleidingen op Maat

ActiZ en andere werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd...

7 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend...

6 jul 2020|VVT Nieuws

Meer instroom specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

In de opleiding ouderengeneeskunde starten dit jaar 146 basisartsen. Dit is wederom een groei in de instroom in vergelijking met voorgaande jaren. Vanaf...

6 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak...

3 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Nieuw examenmodel herregistratie in aantocht

Voor  verpleegkundigen die voor de BIG- herregistratie niet voldoen aan de werkervaringseis bestaat de mogelijkheid zich te laten herregistreren...

2 jul 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie...

1 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden...

1 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een...

1 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Start specificatiemanagement InZicht

Bureau InZicht is in samenwerking met ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gestart met gesprekken met leveranciers van ECD’s. Onderwerp van gesprek...

1 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Cliënt heeft per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg...

30 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers

Het is positief dat zorgmedewerkers 1000 euro bonus krijgen. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen...

30 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium...

29 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO wijzen op tekort seniorenwoningen

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen...

26 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren...

26 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tot deelname aan monitor contractering ELV en GRZ

De NZa geeft met de monitor gehoor aan de wens...

24 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling...

24 jun 2020|VVT Nieuws

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk...

24 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona's verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien...

23 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19

ActiZ stelt cijfers over COVID-19, die voor de VVT het meest relevant zijn, beschikbaar via Kijk...

22 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

In elk geval vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor...

22 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Webinar Toegang voor mensen met een psychische stoornis tot de Wet langdurige zorg

Op 2 juli organiseren we een webinar over de toegang van cliënten met een psychische stoornis tot de Wlz. Het webinar is bedoeld voor vvt-organisaties...

22 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

Ook in deze corona-zomer kan de toename van periodes met hogere temperatuur zich weer laten gelden. Normaal al een punt van aandacht en voorbereiding...

18 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de...

18 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meting PREM Wijkverpleging in 2020 en 2021

Op 16 april heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zorgorganisaties bericht...

16 jun 2020|VVT Nieuws

Aanbod Ikea knutselpakket

Helaas kunnen er geen bestellingen meer worden doorgegeven! Ikea wil graag een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving...

16 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Budgettair kader Wlz 2020 ongewijzigd, voorlopige kader 2021 bekend

Minister De Jonge wijzigt het budgettair kader voor de Wlz 2020 niet. Dat schrijft de minister in de Voorlopige kaderbrief 2021 aan de NZa. Het ongewijzigd...

16 jun 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Standpunt ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over toekomst crisisdiensten

ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN willen  één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de VVT en de gehandicaptenzorg, en...

16 jun 2020|Informatisering

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: schrijf u nu in!

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan....

12 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Beschrijvingen van goede zorg voor de GRZ en ELV gevraagd

Het kwaliteitsprogramma Beter...

12 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

Ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders. Dat is de boodschap van het witboek...

11 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel aandacht voor ouderenzorg in raamplan artsenopleiding 

ActiZ is blij met het nieuwe raamplan artsenopleiding 2020, dat richting geeft aan de dokters van de toekomst. In het nieuwe raamplan ligt het accent...

11 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

EED rapportage gecombineerd met routekaart

Voor eind 2020 moeten zorgorganisaties met meer dan 250 fte een tweede...

11 jun 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat.  Medewerkers in verpleeghuizen zijn...

11 jun 2020|Kwaliteit, Wet en regelgeving

Bezoekregeling verpleeghuizen

Op 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd,...

10 jun 2020|VVT Nieuws

Vier nieuwe benoemingen binnen ActiZ

De Algemene Ledenvergadering van ActiZ heeft ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden per 1 juni 2020 in het bestuur van ActiZ. De ActiZ...

9 jun 2020|VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Van kantoor naar cohort

Al bijna 40 jaar draait het leven van Jean-Pierre François om het zorgen voor anderen. Als 17-jarige ging hij werken als verzorgende...

9 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Verlenging subsidietermijn implementatie- en opschalingscoaching

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor coaching van zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. In verband met de covid-crisis...

5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

Ook in 2021 zal het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg nog in de vorm van een lumpsum aan zorgorganisaties beschikbaar worden gesteld....

5 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Deelnemen aan actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

Ervaart u in de organisatie een probleem op het vlak van informatieveiligheid met een grote gedragscomponent heeft? Lees dan vooral verder!...

5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren. Dat staat in het Wlz-inkoopkader 2021-2023 dat Zorgverzekeraars...

4 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één...

4 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Anders werken in West-Brabant

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen twaalf verpleeghuizen uit de regio West-Brabant in hoog tempo met nieuwe technologieën,...

3 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Being Me: toolkit voor inclusieve zorg voor LHBTI-ouderen

Voor het Erasmus+ project BEING ME heeft het Ouderenfonds, in samenwerking met Europese partners, een toolkit ontwikkeld over inclusieve zorg voor LHBT-ouderen....

2 jun 2020|Informatisering

Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers

Kijk op Data, het dataplatform van ActiZ, heeft de tegel Kijk op Covid-19 uitgebreid:...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ uitgebracht

Binnen het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg heeft Vilans in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uitgevoerd van -geprioriteerde-...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Sensire en Philips ontwikkelen corona-screener voor medewerkers

De Nederlandse lockdown wordt de komende maanden verder afgebouwd, en daarmee neemt het risico op besmettingen onvermijdelijk toe voor cliënten...

2 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

FWG 5 per 1 juli 2020

Per 1 juli wijzigen de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Salarisschaal FWG 5 wordt hierop aangepast. U vindt de nieuwe salarisschalen ...

30 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Langzaam en voorzichtig op weg naar meer contact

Verpleegkundige Carola Schoneveld zat op maandag 25 mei naar eigen zeggen ‘hyper’ in haar auto. Ze was op weg naar woonzorgcentrum...

28 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen...

28 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Jaarverslag Waarborgfonds voor de Zorgsector gereed

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft haar jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken....

28 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgrobot SARA wil bij u logeren

Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart...

28 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Opnieuw meer onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg

De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de bekostiging en contractering in de verpleeghuiszorg zijn spaak...

27 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

‘180 graden anders dan normaal’

In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg)....

26 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van...

20 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de...

19 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz

De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak....

15 mei 2020|Kwaliteit

Tips voor professionals hoe te handelen bij spanning in thuissituatie cliënten

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen...

15 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Rivas werkt aan versoepelde bezoekregeling

Het Rivas verpleeghuis Tiendwaert is een van de 26 locaties in Nederland die meedoen aan de landelijke proef rondom de versoepeling van de bezoekregeling....

13 mei 2020|VVT Nieuws

Metropole Orkest trekt langs verpleeghuizen door het land

Het Metropole Orkest trok op woensdag 13 mei door het land om bewoners van verpleeghuizen een muzikaal hart onder de riem te steken. Het orkest...

13 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aankomende jaren toenemend tekort aan verpleeghuisplekken

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ActiZ branchevereniging...

13 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’

Ook zorg thuis is in coronatijd anders. Er is minder zorg thuis mogelijk, er zijn extra protocollen en hoe bereid je je voor op een mogelijke...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het ...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidieregeling InZicht met een jaar verlengd

Het ministerie van VWS wil met de subsidieregeling InZicht de veilige en eenduidige elektronisch uitwisseling van gegevens...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vacature Adviseur Digitalisering en Innovatie

ActiZ is op zoek naar een adviseur digitalisering en innovatie met aandachtsgebied informatie en systemen...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Technologie in de langdurige zorg: Inspiratie & mogelijkheden ten tijde van corona

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar snel op. Vilans heeft een overzicht...

12 mei 2020|VVT Nieuws

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Op 11 mei is een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

#Dikkedankjewel voor alle medewerkers in de zorg

Met een #dikkedankjewel willen ActiZ, VGN en Zorgthuisnl alle medewerkers die in de zorg werken in het middelpunt zetten. Een welgemeend bedankje...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Besluit gelijkgestelde aandoeningen Wzd

Met ingang van 1 mei 2020 is de langverwachte aanpassing van het Besluit zorg en dwang rond de gelijkgestelde...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update Wmcz 2018

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders...

11 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

‘Regionale samenwerking is essentieel’

Ook zorg thuis is anders in coronatijd. Bij zorgorganisatie Omring in Noord-Holland zagen ze begin maart al de donkere wolken aan de horizon....

8 mei 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 programma

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om een praktisch, aan de coronacrisis gerelateerd probleem of kennisvraag snel aan te pakken. De deadline voor het...

8 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen...

8 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Een overwinning voor alle professionals in de zorg

Het coronavirus brengt de nodige onrust en onzekerheid teweeg in de zorginstellingen. Ook bij ZorgAccent in Overijssel. Tegelijkertijd biedt...

7 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn RIVM gebruik beschermingsmiddelen aangepast

De RIVM-richtlijn voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde over COVID-19

Vanaf 12 mei is er een nascholing  georganiseerd in een reeks van webinars voor specialisten ouderengeneeskunde, aios SO en verpleegkundig specialisten....

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling...

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Mama, waarom kies je ervoor om ziek te worden?’

In coronatijd is ook zorg thuis anders dan normaal. Wat betekent het bijvoorbeeld als je werkt in een covidteam? Vijf keer per dag verkleden, doodzieke...

5 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming NOW-regeling onder voorwaarden

In de Tijdelijke NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de...

4 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): Veertig gehonoreerde projecten

De reguliere SET is nog van kracht en heeft nog voldoende middelen om e-health op te schalen. De Zorggroep is gestart met het...

4 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Wij krijgen het de hele zomer nog voor onze kiezen’

In coronatijd is zorg thuis anders dan normaal. ‘Heftig op alle fronten’, zegt John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland. ‘Het levert...

1 mei 2020|VVT Nieuws

Verpleeghuizen krijgen speciale cd Metropole Orkest

Het Metropole Orkest bestaat dit jaar 75 jaar. Het orkest werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om ‘hoop en vertier’ te...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Geen tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget in mei

Zorgaanbieders hoeven géén tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 in mei aan te leveren in het...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk

De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van ActiZ naar de Wlz-zorgcontractering...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aan het front in de ouderenzorg

Interview met Adrienne de Jonghe, specialist ouderengeneeskunde bij Kennemerhart. Adrienne: 'Ik vertel dat ik geen hand kan geven,...

30 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is sinds 24 april beschikbaar voor alle specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen in Nederland....

30 apr 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

Het ‘second-wave’ COVID-19 onderzoeksprogramma kent een budget van 27 miljoen euro en een looptijd tot 2024. De subsidieoproep is hier...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

Onderzoeken woonbehoeftes ouderen

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er is dringend...

30 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorg & ICT-beurs in oktober

Als...

29 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden

ActiZ vindt het belangrijk om bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk te maken onder passende voorwaarden. Bezoek levert een grote bijdrage aan de waarde...

28 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde nu open voor alle regio’s

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support van de -eigen of dienstdoend-...

24 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke...

24 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes

Versoepeling en bescherming, die twee thema’s domineerden het Kamerdebat over de coronacrisis. In het debat met premier Rutte en minister...

23 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wonen

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg

Het is een illusie dat met extra geld de wachtlijsten voor verpleeghuizen verdwijnen. Dat is de reactie van ActiZ op het nieuws dat het kabinet...

23 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Zorgstandaard Dementie 2020

De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de zorgstandaard dementie uit 2013. De standaard...