nieuws

nieuws

Archief
31 mrt 2020|VVT Nieuws

Koningin Máxima verrast bewoners en medewerkers verpleeghuis

Enkele bewoners en medewerkers van verpleeghuislocatie Nicolaas van zorgorganisatie...

31 mrt 2020|VVT Nieuws

Jaarimpressie 2019

In deze jaarimpressie 2019 een terugblik van het bestuur, kerngroepen en commissies en afdeling...

30 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Financiële impuls voor creatieve oplossingen

Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve oplossingen bij covid-19 problematiek. In...

30 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Ervaringen uit Noord-Brabant

Hoe gaan ouderenzorgorganisaties in Brabant om met de uitbraak van COVID-19? ActiZ sprak hierover met acht mensen van zorgorganisatie Van Neynsel. Van...

30 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Diverse organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van...

27 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen

Kan er meer getest worden op het coronavirus? Is de capaciteit van de intensive care bedden voldoende? En waarom was de communicatie rond de...

26 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Afbakening doelgroepen GerontoPsychiatrie in de WLZ

Het Trimbos-instituut heeft een definitie gepubliceerd ten behoeve van afbakening van de doelgroep GerontoPsychiatrie (GP) in het verpleeghuis,...

26 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Tijdelijk minder thuiszorg door corona

Veel cliënten die thuiszorg ontvangen, krijgen die zorg de komende tijd beduidend minder of op een andere manier dan ze gewend zijn. Niet-noodzakelijke,...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Q&A werkgevers voor ‘Extra handen voor de zorg’

Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag naar en aanbod van extra personeel...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. Daarom heeft...

24 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak 

Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg. Juist bij de corona-infectie is de zorg gericht op het verzachten van de symptomen, waarbij de veiligheid...

24 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Corona netwerk voor ActiZ-leden beschikbaar

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Voor het uitwisselen van ervaringen tussen zorgorganisaties is er daarom een speciaal corona...

24 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen...

24 mrt 2020|VVT Nieuws

Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort 

In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of...

23 mrt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Advies bekostiging van ‘Kennis en zorg voor specifieke doelgroepen-Wlz’

Op verzoek van VWS adviseert de NZa over de ‘Laag-Volume Hoog-Complexe doelgroepen (LVHC) in de Wlz. De NZa is gevraagd een advies op te stellen...

23 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Helpdesk Welkom Online voor ouderen

Bezoek aan kwetsbare personen dient beperkt te worden, volgens de laatste richtlijnen rondom het coronavirus. Het Ouderenfonds VodafoneZiggo en Samsung...

20 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Let op: cybercriminelen actief bij coronacrisis

Veilgheidsexperts signaleren een hoog aantal cyberaanvallen die inhaken op het coronavirus. Vooral de (gezondheids)zorg, productiesector en...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de bezoekregeling voor verpleeghuizen en...

19 mrt 2020|Kwaliteit

Debat Tweede Kamer ontwikkelingen coronavirus

Gisteravond, 18 maart, vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, met minister-president...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kwetsbare medewerkers en dan?

Onze leden krijgen vragen van medewerkers met een (chronische)aandoening, die bezorgd zijn of zij wel aan het werk kunnen blijven. De medewerkers...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Minister Bruins heeft inmiddels besloten...

19 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kan vanaf vandaag de vraag naar en het aanbod van extra personeel...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd

De afgelopen dagen worden ActiZ en Zorgthuisnl veelvuldig gebeld door zorgaanbieders vanwege het coronavirus. Veel vragen die gesteld worden...

18 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Geopend: extra subsidieronde SDE+ voorjaar 2020

Op 17 maart 2020, is de extra subsidieronde voor de Stimulering...

18 mrt 2020|Wet en regelgeving, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht...

17 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Oproep aan minister Koolmees: schort WW-boete op voor continuïteit van zorg

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete....

17 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ roept politiek op tot vertrouwen en samenwerking

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Niet in de laatsteplaats voor de zorg. Dagelijks werken vele Nederlanders...

16 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ en ZorgthuisNl doen beroep op minister en stelselpartijen

De uitbraak van COVID-19 is een uitzonderlijke situatie. Voor zorgorganisaties is op dit moment de grootste prioriteit ervoor te zorgen dat...

16 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Webinars zorgtechnologie en digicoach

Helaas kunnen de geplande bijeenkomsten van ActiZ over het implementeren van zorgtechnologie deze maand niet doorgaan. Hiervoor worden nieuwe data gepland....

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg voor ouderen en chronische zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. De ruim 400 aangesloten leden van ActiZ staan voor het leveren van...

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verpleeghuizen met besmettingen sluiten voor bezoek

Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant en delen van Limburg, veel nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop)...

12 mrt 2020|VVT Nieuws

Tweede meting merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg

In het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg wordt regelmatig een meting gehouden in hoeverre professionals al merken dat de regeldruk afneemt....

12 mrt 2020|Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Geïnteresseerd in PPS?

Innovatie van zorg voor de aankomende maatschappelijke ‘uitdagingen’ is gebaat bij brede samenwerking....

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis: inzet zorgmedewerkers tijdens uitbraak coronavirus

Zorg bieden is mensenwerk. De zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, moet verleend kunnen blijven worden. Daarom geldt...

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Uitnodiging VWS: Congres Langer Thuis op 27 mei 2020 in Maarssen

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Hoe doen we dat? Op woensdag 27 mei delen professionals uit het...

11 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Verenso Masterclass medisch leiderschap

Voor specialisten ouderengeneeskunde die zich verder willen ontwikkelen, organiseert Verenso samen met My-doc een geaccrediteerde masterclass...

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Een goede start bij innoverende projecten is van wezenlijk belang, vaak is het knap ingewikkeld om dit van meet af aan kansrijk aan te pakken....

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa InnovatieFest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips met betrekking tot isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis

Inmiddels is gebleken dat er geen aparte richtlijnen komen voor (thuis)isolatie bij dementie. ...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Clientervaringen verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland

Aanbieders gaan clientervaringen in de verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland in plaats van met de Net Promotor Score...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA binnenkort vastgesteld

De OVA -Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling- wordt later deze maand vastgesteld. Dit wordt mede gedaan op grond van de economische...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Maaltijdondersteuning: hoe zit het nou?

Regelmatig zijn er vragen waar maaltijdondersteuning uit betaald moet worden. Betreft dit Wmo of Zvw of Wlz-zorg? ...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aangepast advies RIVM voor Noord-Brabant

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht rond het coronavirus. In dit geval is het advies specifiek voor inwoners van Noord-Brabant. Het RIVM adviseert...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Geen corona-patiënten naar verpleeghuizen

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat vertelde...

5 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit

In de landelijk aanpak van het coronavirus ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het...

5 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Elektronische inzage en elektronisch afschrift per 1 juli 2020 verplicht

Per 1 juli 2020 heeft een patiënt/cliënt/burger recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. De vorm...

5 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voorbeeldbrief coronavirus aan medewerkers beschikbaar

Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeldbrief over het coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen. ...

4 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Anders opleiden: ruimte zien en benutten!

Het kan niemand zijn ontgaan dat we nu al een enorm personeelstekort hebben in de zorg en dat dit tekort, mede door de vergrijzing, alleen maar groter...

3 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen met zorg 

ActiZ organiseert op woensdag 15 april in Utrecht een workshop over het opzetten van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg. Samen met onderzoeksbureau...

3 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Werving teams voor deelname aan project ‘Samen Beslissen’ in de wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteitsontwikkeling. Een van de afspraken richt zich...

27 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Gratis VIP-toegangspas voor ActiZ-leden voor Zorg & ICT beurs 7, 8 en 9 april

ActiZ is op de Zorg & ICT beurs op 7, 8 en 9 april in de Jaarbeurs Utrecht. Als u zich voor...

27 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Initiatieven tegen ouderenmishandeling

De laatste tijd worden veel initiatieven ontplooid in de strijd tegen ouderenmishandeling. De komende tijd gaan we daar extra aandacht aan besteden....

26 feb 2020|VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking nodig in wijkverpleging

Samenwerking in de wijkverpleging is nog niet vanzelfsprekend. Het zorgstelsel is er niet op ingericht en de huidige wijze van zorginkoop draagt niet...

26 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties extra alert op coronavirus

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Dat meldt ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties,...

26 feb 2020|VVT Nieuws

Nederlander zwijgt over toekomst ouderenzorg

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de organisatie van zorg voor de eigen oude dag, zoals een geschikte woning en verzorging....

25 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg presenteert derde publicatie

Met de nieuwe publicatie 'Zicht op vernieuwing 3' zijn verhalen, praktijkvoorbeelden en inzichten over de vernieuwing in de afgelopen 3 jaar...

25 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor international ‘Healthy ageing with the support of digital solutions’

Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter...

25 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inspectie SZW actief in VVT

In de periode 2020-2022 bezoekt de Inspectie SZW verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Een van de speerpunten in de thuiszorg is het naleven...

24 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aan de slag met eten en drinken!

De afgelopen twee maanden hebben zorgorganisaties voor het eerst de verplichte indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ gemeten. Het is...

24 feb 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn overdracht medicatiegegevens herzien en is nu kwaliteitsstandaard

De herziene Richtlijn overdracht medicatiegegevens is in februari 2020 ingeschreven als kwaliteitsstandaard in het Register van het Zorginstituut. Deze...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvol digitaal werken, hoe organiseer ik dat?

Hebben u en uw medewerkers last van uw trage WiFi? Twijfelt u over de veiligheid van uw ICT netwerk? Vraagt u zich af hoe u uw cliënten...

20 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Snel aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen

Woonvoorzieningen voor ouderen waar ook zorg wordt geboden hebben grote meerwaarde. Voor bewoners, voor zorgorganisaties en voor de samenleving. Dat...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging 2020

Waarom meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging? Wanneer u meer grip wilt op de informatie van verzekeraars als de contractering...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties...

19 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Een ActiZ-kijk op…Arbeidsmarkt!

Eind 2019 lanceerde ActiZ haar nieuwe dataplatform Kijk op Data. Het nieuwe dashboard Kijk op Arbeidsmarkt is één van de onderdelen, waar...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stage vergt intensieve begeleiding

Stages zijn onmisbaar voor de professionele én persoonlijke ontwikkeling van studenten op zorgopleidingen. Een stage wordt pas een succes als...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Reminder: Bestelling CAO VVT 2019-2021

Het boekje CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT)  is te bestellen in...

18 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Partneropnamebeleid Wlz 2020

ActiZ heeft de belangrijkste punten bij het partneropnamebeleid in de Wlz voor 2020 voor u op een rij gezet. Er is geen sprake van een beleidswijziging,...

18 feb 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wonen

ActiZ-onderzoek capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg: doet u mee?

De toenemende vraag naar verpleeghuiszorg leidt op dit moment tot steeds verder oplopende wachtlijsten. Voor ActiZ is het van belang om een beeld te...

18 feb 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Strengere toetredingseisen zorgorganisaties nodig

Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed. Toch verschijnen er nog vaak berichten over cliënten en zorgverleners die gedupeerd worden,...

18 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Onderzoeken, leren en kennis delen

Op het druk bezochte en bruisende congres ‘Zoek het uit!, kennisinfrastructuur langdurige zorg’ ging het 10 februari over...

17 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

App jij ‘m al? Nieuwe CAO VVT nu live in de app

De nieuwe CAO VVT 2019-2021 voor iedereen die in de VVT werkt is nu ook beschikbaar in de app. De app, voor Android en iPhone, is te downloaden...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Inspiratiesessie sociaal domein

ActiZ organiseert op vrijdag 6 maart in Utrecht een bijeenkomst over innovaties en ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Platform Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals...

13 feb 2020|Financiering, Zorg

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

...

13 feb 2020|VVT Nieuws, Zorg

Oproep Onderzoek contractering gzsp

De zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde aan cliënten thuis ('geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen') valt...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Oproep deelname ActiZ-Platform Zorg en Technologie

Wil jij ook met collega’s van andere zorgorganisaties uitwisselen over jouw werk in zorgtechnologie? Sluit je dan aan bij het ActiZ Platform...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Start inschrijven Kijk Op Mijn Medewerkers 2020 en informatiebijeenkomsten

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan. Door...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvolle afronding Masterclass-Kennismanagement

Deze winter vond de eerste gezamenlijke ActiZ-VGN masterclass kennismanagement plaats (zie ook het bericht...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgaanbod; Nieuw onderdeel op 'Kijk op Zorgregio’s'

Een van de innovatieve producten op Kijk op Data is ‘Kijk...

6 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stagebegeleiding belangrijk

Goede begeleiding van stagiaires en leerlingen tijdens hun opleiding in de zorg is belangrijk. Niet alleen voor de stagiaires zelf, maar ook voor cliënten....

6 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Masterclass: Maak uw organisatie verder klaar voor zorgtechnologie

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging....

4 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitnodiging congres 'Samen sterk tegen antibioticaresistentie'

Het ministerie van VWS en Vilans organiseren op maandag 23 maart van 12.00 tot 17.00 uur in het NBC in Nieuwegein het gratis congres voor iedereen die...

4 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-indicatiestelling cliënten ggz-problematiek

Cliënten met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 zorg uit de Wlz ontvangen. Het CIZ is in 2020 gestart met de indicatiestelling van deze...

4 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Verdiepingsbijeenkomst over digitale ambassadeurs

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

3 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 definitief

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is definitief. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

3 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

FAQs PREM Wijkverpleging beschikbaar

ActiZ heeft van zorgorganisaties en meetbureaus veel vragen gekregen over de PREM Wijkverpleging. Veel antwoorden kunt u vinden in het onlangs...

3 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ HR café: open space arbeid en technologie 

Op 5 maart organiseert ActiZ een HR café met als thema arbeid en technologie. Een belangrijk thema want er zijn veel uitdagingen. De digitale...

30 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Thuis in de wijk: samenwerken sleutel tot succes

Het congres Thuis in de wijk op 29 januari toonde een palet aan creatieve oplossingen op het gebied van wonen voor ouderen. Zo lang mogelijk...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Samen Oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

De vraag naar alternatieve woonvormen groeit. Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis waar mensen prettig kunnen wonen, ook als ze zorg...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO lanceren online tool woonopgave ouderen voor gemeenten

Een nieuwe online...

29 jan 2020|VVT Nieuws

ActiZ: ouderenzorg moet anders

Meer van hetzelfde kan niet. Er is een brede maatschappelijke discussie nodig over welke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Enquête administratieve lasten sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil onnodige administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitale ambassadeurs op de werkplek

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

E-healthweek 2020

De e-healthweek is begonnen! Er zijn t/m zaterdag 1 februari meer dan 200 activiteiten door heel het land. Er is weer een breed aanbod voor...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Filmpje over de terminaliteitsverklaring

VWS heeft in het kader van ‘Ontregel de zorg’ recent een filmpje...

28 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, is ook voor 2020 vanuit VWS budget beschikbaar gesteld. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben...

27 jan 2020|Informatisering

Wees extra alert op voor mails van Microsoft-medewerkers

Een database van 250 miljoen bestanden met gesprekken tussen Microsoft-medewerkers en klanten stond een maand lang open en bloot op internet....

27 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Trotse ambassadeurs inspireren zij-instromers en herintreders tijdens de Ontdekdezorgweek van 16-21 maart

Van 16 t/m 21 maart vindt de Ontdekdezorgweek plaats. Voorheen heette dit de Week van Zorg en Welzijn. In heel veel regio’s zijn er activiteiten...

24 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Bijeenkomsten HIMSS

Een delegatie van meer dan 200 Nederlandse zorg en welzijn professionals en ICT professionals  neemt dit jaar deel aan het HIMSS-programma...

23 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Save the date: Zorg & ICT-beurs 7/8/9 april 2020

U...

23 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): 34 aanvragen goedgekeurd

De aanvragen voor de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis) groeien gestaag na een moeizame start. Onder meer omdat de regeling...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gerechtshof bevestigt: CAO-VVT is leidend voor Wmo tarieven en indexatie

Vandaag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en ActiZ aangespannen...

21 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend....

17 jan 2020|VVT Nieuws

Wachttijden verpleeghuizen: Kamer wil concrete maatregelen

‘We moeten toe naar andere vormen van verpleegzorg’. Dat stelde minister De Jonge van VWS aan het eind van een enerverend debat...

17 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vele Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

Ook in de VVT sector wordt veel gebruikgemaakt van de Citrix-servers. Als dit bij u het geval is is, is dit bericht van groot belang. Het Nationaal...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

De beleidsregels voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' en tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting...

14 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet...

14 jan 2020|VVT Nieuws

Debat over toekomst zorg voor ouderen in het nieuws

“We zitten op dit moment op een doodlopende weg als het gaat om de ouderenzorg”, zei Jeroen van den Oever, zorgbestuurder Fundis...

14 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Fizi-handreiking invullen Rondrekenmodel

Fizi, de vereniging van en voor zorgfinancials, heeft een handreiking opgesteld voor het invullen van het Rondrekenmodel. Dat is onderdeel van de financiële...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vernieuwde Arbocatalogus VVT: nu ook voor medewerkers

ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU'91 presenteren een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie

Sinds 1 december 2018 is de regeling Transparantie zorgaanbieders casemanagement...

14 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Health Valley Bridge Prijs voor Robotica en Blockchain: Meld u aan voor 1 februari

Health Valley nodigt zorgaanbieders die actief zijn in cure en/of care, uit om vóór 1 februari 2020 projecten in te dienen waarin ze samen...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Twee korte en overzichtelijke handreikingen voor normenkader en verpleegkundig proces

V&VN wil iedereen die in de wijkverpleging werkt ondersteunen. Om dat op een goede manier te doen heeft V&VN twee korte en overzichtelijke...

14 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Samenwerken aan een veilige zorgrelatie in de verpleeghuissector

Wij nodigen verpleeghuisorganisaties uit om deel te nemen aan een stageonderzoek over grensoverschrijdend gedrag en mishandeling, toegespitst op de...

14 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Extra Informatiebijeenkomst financiële verantwoording kwaliteitsbudget

ActiZ organiseert op woensdagochtend 19 februari een extra Informatiebijeenkomst over de financiële verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg....

13 jan 2020|VVT Nieuws

Uitnodiging: Bijeenkomst Thuisbegeleiding

In samenwerking met het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding organiseert ActiZ op donderdag 26 maart 2020 wederom met veel enthousiasme een netwerkbijeenkomst...

10 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Vragenlijst NZa monitor contractering wijkverpleging 2020

Via haar monitor contractering wijkverpleging monitort de NZa het verloop van de contractering vanuit haar toezichthoudende rol op zorgverzekeraars....

8 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aangepaste cao VVT 2019-2020

De CAO VVT is aangepast op grond van cao-afspraken inzake indexatie van stage-(art....

8 jan 2020|VVT Nieuws

Salarisinformatie 2020 CAO VVT gecorrigeerd

Op 20 december 2019 publiceerden wij de Salarisinformatie 2020 CAO VVT, met onder meer de geïndexeerde bedragen voor reiskosten en stagevergoeding....

7 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ beleidsregels Wlz 2020 bekend

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregels voor de indicatiestelling 2020 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vastgesteld...

7 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleverperiode kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 van start

De aanleverperiode voor de indicatoren basisveiligheid en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg van meetjaar 2019 is gestart. Van 7...

20 dec 2019|VVT Nieuws

ANBO neemt stokje Samen Dementievriendelijk over van ActiZ

ActiZ is verheugd dat de ANBO het stokje van de campagne Samen Dementievriendelijk overneemt....

19 dec 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Definitieve teksten nieuwe CAO VVT 2019-2021 nu beschikbaar

ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en FBZ zijn, nog voor het einde van het jaar, tot overeenstemming gekomen...

19 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Bestel de speciale Donald Duck over digitalisering

Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) is er een speciale Donald Duck ontwikkeld over digitalisering. In 'Donald Duck duikt in de digitale...

19 dec 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

De gemiddelde waardering van cliënten over de zorg in het verpleeghuis neemt toe. Er zijn meer zorgverleners aangenomen en er wordt in verpleeghuizen...

18 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies Capaciteitsorgaan ondersteunt veld: ‘Méér specialisten ouderengeneeskunde nodig’

Er zijn te weinig specialisten ouderengeneeskunde om nu en in de toekomst de benodigde zorg te bieden aan de groeiende groep kwetsbare ouderen en chronisch...

18 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Klachtencommissie Wzd van start 

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Leden van ActiZ...

18 dec 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 beschikbaar

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is beschikbaar. Het accountantsprotocol is op basis van testen van de rondrekening...

17 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ kiest voor eigen uitvoering Wet zorg en dwang

De nieuwe wet voor toepassing van dwang in de zorg, die ingaat per 1 januari 2020, wordt overhaast ingevoerd en is op belangrijke onderdelen onvolledig...

17 dec 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aandacht voor eten en drinken in het verpleeghuis

Er was veel belangstelling voor de kick-off bijeenkomsten ‘Aandacht voor eten en drinken’ georganiseerd door ActiZ en Stichting Eten+Welzijn....

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Genomineerden van challenge verpleeghuizen van de toekomst bekendgemaakt

De jury van de challenge heeft tien verpleeghuizen geselecteerd die 60 dagen ondersteuning krijgen en nog kans maken op de titel ‘Zorgvernieuwer...

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

27 januari 2020: Workshop leren op de werkplek van een collega

Tijdens de openingsmanifestatie van de E-health week 2020 is er op 27 januari rond 11 uur een workshop waarin kennis kan worden gemaakt met...

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet...

17 dec 2019|VVT Nieuws

De plannen van de IGJ: onderlinge audits en waarderen wat goed of beter gaat

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft haar meerjarenbeleidsplan gepubliceerd, waarin zij hun visie op de ontwikkelingen in de zorg...

16 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding....

11 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ animatie: stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Om zorgorganisaties en zorgverleners te ondersteunen bij de implementatie van de...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Wonen

Begin 2020 extra subsidieronde SDE+

Begin 2020 komt er een extra subsidieronde voor SDE+, Stimulering Duurzame Energieproductie. Het gaat om een bedrag van € 1,5 tot 2 miljard. Dit...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Voorbereidingen herijking tarieven GRZ 2021 in volle gang

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het kostprijsonderzoek GRZ in opdracht van NZa over het boekjaar 2018. Op basis van het kostprijsonderzoek...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Doe mee aan vervolgonderzoek eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een belangrijk antwoord om de verhoogde druk op de spoedketen aan te pakken. Zowel in preventief opzicht om acute zorgvragen...

10 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Tweede fase VWS-campagne palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft de tweede fase van de publiekscampagne over palliatieve zorg gestart....

10 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Klankbordgroep Informatiebeleid: Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Informatiemanagers,...

9 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Planning PREM Wijkverpleging

Met het kwaliteitskader wijkverpleging hebben de landelijke partijen (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en ZN) zich gecommitteerd...

4 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health is aangepast

ActiZ kreeg signalen uit het veld dat de regeling SET op een aantal punten moeilijkheden oproept. Een van die punten betreft een hoge financiële...

3 dec 2019|VVT Nieuws, Wonen

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Gemeenten kunnen deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag...

3 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Digitaal vaardig? Doe de zelftest

Op 25 november 2019 lanceerde ECP (Platform voor de informatiesamenleving) een zelftest voor managers Zorg. Dit is een vervolg op ...

29 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan voorzieningen Wmo, definitief van kracht. De wetswijziging...

28 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek!

De landelijke e-healthweek die jaarlijks plaatsvindt heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden...

28 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

AAL-subsidieronde over technologie en gezond ouder worden

In februari opent het programma ‘Active & Assisted Living’ (AAL) een subsidieronde t.b.v. (internationale) samenwerkingsprojecten...

27 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Verpleeghuizen hebben veel belangstelling voor de challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’

Er zijn 30 aanmeldingen van verpleeghuizen ontvangen die allemaal een technologische innovatie willen implementeren of opschalen. De aanmelding...

27 nov 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’

Zorgorganisaties zijn goed bezig met persoonsgerichte...

26 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Nieuw aanbod van Woonz.nl

Sinds november heeft Woonz.nl een nieuwe ondersteunende dienst voor senioren...

25 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ partner congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

De toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken moet opnieuw worden uitgevonden. Het aantal ouderen stijgt en de vraag naar zorg neemt...

25 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-tarieven overheveling mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen aangepast

Vanaf 1 januari 2020 komen mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen voor cliënten die verblijven in een instelling altijd ten...

21 nov 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Enthousiaste reacties op inspiratiedag hygiënisch werken van ActiZ en Vilans

De inspiratiedag hygiënisch werken was een groot succes. Op 7 november kwamen meer dan 70 medewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen,...

20 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Vandaag aan de slag met de woonzorgopgave van morgen

Het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar, er is nu al een tekort aan zorgpersoneel en de wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien. Er...

20 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Nieuw dataplatform van ActiZ ‘Kijk op Data’ gelanceerd

Op de ALV van 20 november is het nieuwe dataplatform van ActiZ ‘Kijk op Data’ gelanceerd. Het platform filtert voor u met innovatieve...

20 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ visie 'Digitaal denken en doen' gepubliceerd

De maatschappij digitaliseert steeds sneller. De uitdagingen van de zorg vragen ook om snelle digitalisering. Daarom heeft ActiZ 20 november...

19 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt voorspelbare en reële bekostiging

Minister De Jonge van VWS heeft de NZa opdracht...

19 nov 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen...

19 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Rapport Inzet applicaties en infrastructuur wijkverpleging naar hoger niveau

In navolging van het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ en in het kader van de uitvoering...

18 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe bouwkostennota met aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt voor zorginstellingen in Nederland. Dit blijkt uit de Bouwkostennota 2020 die vrijdag 15 november 2019 gepresenteerd...

18 nov 2019|VVT Nieuws, Zorg

'Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' per 2020

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen -voorheen ook wel extramurale behandeling of aanvullende geneeskundige zorg genoemd-...

18 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Meer passende woonvormen hard nodig

De bevolking van Nederland vergrijst. Terecht signaleert het programma Meldpunt...

12 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Workshop op 3 december ‘Hoe verder met de ECD’s’

Graag praten we u op 3 december bij over het ontwerp voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging....

7 nov 2019|VVT Nieuws

Informatie nieuwe donorwet met aandacht voor andere talen en taalbegrip

Om de toegankelijkheid van de informatie te vergroten zijn er nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld....

7 nov 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kick-off bijeenkomst ‘Aandacht voor eten en drinken’

'Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. ActiZ wil haar leden met de...

6 nov 2019|Ondernemerschap, Werkgeverschap

Vooraankondiging SectorplanPlus tijdvak 4

Van 2 tot en met 20 december 2019 kunnen werkgevers opleidingsprojecten indienen in het kader van SectorplanPlus, tijdvak 4. In totaal stelt het ministerie...

5 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg: nieuwe infosheet en infographic Wlz zorginkoop beschikbaar

De ‘Infosheet Kwaliteitsbudget: aanvraag en verantwoording’ en ‘Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020’ zijn geactualiseerd...

5 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Inspiratiesessie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Inmiddels is het programma voor de Inspiratiesessie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) op 25 november a.s. toegevoegd.   ...

5 nov 2019|VVT Nieuws, Zorg

‘Terminaliteitsverklaring’ veelal niet meer nodig

Bij verschillende zorgleveringsvormen voor zorg in de palliatief terminale fase is het niet meer nodig om de ‘terminaliteitsverklaring’...

5 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Kwartaalbericht digitalisering 4

Het 4e kwartaalbericht digitalisering is verschenen. ...

5 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie: snel inzicht in uw situatie

Binnen 20 minuten ziet u uw score op negen succesfactoren en krijgt u praktische tips....

5 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Zeven jaar eHealth-monitor: van focus op techniek naar inbedding in de zorg

Het merendeel van de zorgverleners is enthousiast over ICT-toepassingen in de zorg. E-health wordt steeds meer een onmisbaar onderdeel van de zorg....

5 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Gebrekkig woningbeleid voor ouderen gaat gemeenten miljarden kosten

Onderzoek van ANBO en ActiZ maakt voor het eerst duidelijk wat de financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. De...

4 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Thuis bij De Klinkenberg

Bij het nieuwe woonzorgcentrum De Klinkenberg in Ede ondersteunt de architectuur de visie van zorgorganisatie Vilente....

4 nov 2019|VVT Nieuws

ActiZ verfrist huisstijl

ActiZ is een organisatie in beweging, een branchevereniging die steeds nadrukkelijker vooruit kijkt....

1 nov 2019|VVT Nieuws

ActiZ en Buurtzorg blikken gezamenlijk terug op governancevraagstuk

Eerder dit jaar was Buurtzorg uitgebreid in het nieuws vanwege enkele vraagstukken over de governance. Als branchevereniging is er een taak voor ActiZ...

1 nov 2019|Werkgeverschap

Hoe Zorggroep Elde Maasduinen griepvaccinatie stimuleert

In gesprek met Mary van Dortmont, manager behandeling en Carlijn Raijmakers, communicatiemedewerker en coördinator werkgeluk bij Zorggroep Elde...

1 nov 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

'Voorkomen van griep is een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

De winter van 2017-2018 kende een zware griepepidemie die, samen met de extreme kou, grote gevolgen had, met name voor kwetsbare ouderen. In de ouderenzorg...

31 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ Zorgmatch geactualiseerd!

Met ActiZ Zorgmatch kunnen onze leden hun organisatie vergelijken met organisaties van andere ActiZ-leden die qua type zorg, omvang en stedelijkheid...

31 okt 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe infographics zorgsoorten ELV, GRZ en GZSP beschikbaar

Het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' (GZSP) kennen als relatief...

31 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe afspraken over bekostiging coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf

Eind vorige week is het gelukt om voor 2020 af te spreken dat alle coördinatiefuncties worden gefinancierd op basis van de eerder gecommuniceerde...

29 okt 2019|VVT Nieuws

Verpleegkundige (vervolg)opleidingen ook voor de VVT

Van oudsher zijn deze opleidingen opgericht voor de ziekenhuizen, maar deze worden nu steeds relevanter voor de VVT....

24 okt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Publicatie handboeken kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019

De handboeken voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren en de kernfactoren personeelssamenstelling voor verpleeghuizen zijn beschikbaar....

24 okt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Bijeenkomsten routekaarten duurzaamheid

Op 6, 13 en 25 november organiseren ActiZ, GGZ Nederland en VGN bijeenkomsten waar leden meer leren over de routekaarten duurzaamheid....

24 okt 2019|VVT Nieuws, Wonen

Pilots duurzaam onderhoud, afval, voeding en deeleconomie

Intrakoop organiseert pilots die ondersteunen in het verder ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering.   &nbs...

24 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Leden ActiZ stemmen in met onderhandelingsresultaat CAO-VVT

De ledenraadpleging bij de achterban van de vakbonden loopt nog....

23 okt 2019|Financiering

Aanpassing verwerking groot onderhoud in jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening regels vastgesteld, inclusief de daarbij behorende...

23 okt 2019|VVT Nieuws

In memoriam

Recent bereikte ons het trieste bericht dat Annemieke Blokker is overleden. Annemieke was bestuurder van zorgorganisatie Valkenhof te Valkenswaard en...

23 okt 2019|VVT Nieuws

ActiZ publiceert video Regiodialoog 

De Regiodialogen zijn een reeks ledenbijeenkomsten op verschillende plekken in Nederland....

23 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Wlz contracteerruimte 2019 wederom opgehoogd, definitieve budgettaire kader Wlz 2020 bekend

ActiZ is blij met de ophoging van de contracteerruimte 2019. Daarmee is de dreiging van onbetaalde rekeningen voor zorgaanbieders van de baan en kunnen...

22 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Overzicht mbo-opleidingslandschap VVT

Bent u ook weleens de weg kwijt in het steeds veranderende aanbod binnen het mbo-onderwijs? ActiZ heeft een overzicht gemaakt van de VVT-leereenheden,...

22 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Maak kennis met Sandra, Melanie, Nadia en Mark voor een andere kijk op opleiden

ActiZ heeft samen met VGN, branchevereniging voor de gehandicaptenzorg, vier persona's ontwikkeld. Zij staan model voor zij-instromers en doorstomers...

21 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Minister trekt opnieuw extra geld uit voor langdurige zorg

Verpleeghuizen boden het afgelopen jaar meer mensen verpleeghuiszorg dan begroot. ActiZ is blij dat deze mensen zorg kregen, maar ook opgelucht dat...

16 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Uitkomst congres Anders Opleiden: maatwerk opleiden voor volwassenen is een must

Maatwerk opleiden voor volwassenen is een must. Dat is de eensgezinde mening van de bijna 100 HR- en opleidingsadviseurs aan het ActiZ congres Anders...

16 okt 2019|VVT Nieuws

Economisch onderzoek ActiZ onderstreept urgentie voor nationaal gesprek over toekomst ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, blijkt uit het onderzoek dat SiRM in opdracht van ActiZ heeft gedaan....

14 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Onderwijs op maat: al vier VVT-leereenheden onderweg naar mbo-certificaat

In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden, zodat wanneer een medewerker een leereenheid heeft afgerond,...

11 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

IK ZORG. Vanaf 14 oktober op televisie

Aandacht, waardering en begrip voor zorgprofessionals en voor werken in de zorg realiseren. Dat is het doel van de campagne IK ZORG. De afgelopen...

10 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel BIG II definitief van tafel

Uit de verkenning van Alexander Rinnooy Kan blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is....

10 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Cao VVT brengt vernieuwing in de sector

Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. ...

9 okt 2019|VVT Nieuws

#voorkomgriep ook in de ouderenzorg

Met de campagne #voorkomgriep proberen we op een positieve manier een appel te doen op ieders verantwoordelijkheid richting kwetsbare cliënten...

9 okt 2019|VVT Nieuws

'Tijd voor plannetjes is voorbij’

Van ANBO tot Zorgverzekeraars Nederland wordt de visie van ActiZ gedeeld dat er dringend actie nodig is om antwoorden te vinden op de stijgende vraag...

9 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws

CIZ factsheet zorgprofiel VV07 beschikbaar

Dit factsheet is verduidelijkt de huidige werkwijze van de indicatiestelling voor zorgprofiel VV07....

8 okt 2019|Kwaliteit

Waarschuwingen vleeswarenproducten

Ook zorgorganisaties maken soms gebruik van vleeswaren van producent Offerman. Het is belangrijk dat ook zij besmette vleeswaren niet gebruiken. De...

8 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Inspiratiesessie over stimuleringsregeling E-Health Thuis

ActiZ hoort vanuit haar achterban geregeld geluiden dat de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) regeling complex is en...

8 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie gelanceerd

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging....

7 okt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Extra hulp tegen Brexit-moeheid

Graag informeren wij u over nieuwe campagnemiddelen rond de Brexit....

3 okt 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Veertien subsidieaanvragen SET gehonoreerd

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is volop in beweging. Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen op 16 en 20 september 2019...

3 okt 2019|VVT Nieuws

Flexibel opleiden van start in Amersfoort!

Binnen de VVT en gehandicaptenzorg wordt hard gewerkt aan een landelijke aanpak voor flexibel opleiden voor volwassenen. Amersfoort is als koploper...

2 okt 2019|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Masterclass 'Kennismanagement in de zorg'

Om organisaties in de zorg te helpen hun kennismanagement te versterken , organiseert ActiZ samen met de VGN in het najaar van 2019 de masterclass 'Kennismanagement...

1 okt 2019|Zorg

Graphic-Novel ondersteunt gesprek met mantelzorgers rond de palliatieve fase

De zorg en het leven van mantelzorgers blijven in de palliatieve fase vaak onzichtbaar. Kunst kan een mooie ingang bieden om hun perspectief invoelbaar...

1 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders beschikbaar

Deze handreiking vervangt de concept-handreiking die ActiZ via een directiemail op 18 juli 2019 hadden toegezonden....

30 sep 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Samenwerking tussen medewerkers en bestuur essentieel voor ouderenzorg

Goede medezeggenschap levert beter bestuur op. Door het organiseren van goede medezeggenschap in zorgorganisaties, kan er bij besluiten aandacht zijn...

30 sep 2019|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Opbrengsten schrapsessies over pgb

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering...

30 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aanvullende informatie controle IGJ op vervalste VOG’s 

De IGJ heeft in een gesprek met ActiZ...

27 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Ook gemeenten aan zet om vergrijzing op te vangen

Het aantal passende woonvormen voor ouderen moet de komende jaren snel uitgebreid worden, stelt branchevereniging ActiZ. ...

26 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld

Presentatie over de toekomst van wonen en zorg helpt zorgorganisaties om op lokaal niveau het gesprek te voeren met woningcorporaties en gemeenten....

25 sep 2019|Werkgeverschap

Ga je mee op reis? Herintreders gezocht voor medewerkersreis!

ActiZ organiseert, speciaal voor herintreders in de ouderenzorg, op woensdag 13 november 2019 een employee journey, een medewerkersreis. In die reis...

25 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs maakt zorgonderwijs aantrekkelijker

Het nieuwe netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs, onderdeel van de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, werkt aan...

24 sep 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR)

Vanaf 26 mei 2020 gelden nieuwe Europese regels die de veiligheid van medische hulpmiddelen willen vergroten. Die staan in de Medical Devices...

24 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Bepaal de uitdagingen van de toekomst met de scenariogame

Als vervolg op de ontwikkeling van toekomstscenario’s van de langdurige zorg heeft Jester Strategy in samenwerking met Actiz een game ontwikkeld....

24 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Aanmelden energiestrijd Urgenda

Zorghuizen gaan opnieuw de strijd aan om energieverspilling te voorkomen, samen met bewoners én personeel én met behoud van comfort....

23 sep 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Brancheorganisaties Zorg wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie

Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ –het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN– heeft...

18 sep 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: begrotings- en verantwoordingsmodel beschikbaar

Verpleeghuizen moeten dit model gebruiken om met het bijbehorende kwaliteitsplan het kwaliteitsbudget 2020 aan te vragen bij het zorgkantoor....

18 sep 2019|Pers, VVT Nieuws

Nieuwe verwachtingen ouderenzorg nodig: de hoogste tijd voor een landelijk debat

De aankondiging in de Troonrede dat het kabinet 'voor de zomer van 2020 de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg gaat schetsen', is...

17 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties goed aan de slag met implementeren Kwaliteitskader

Zorgorganisaties goed aan de slag met implementeren Kwaliteitskader....

16 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Landelijke bijeenkomst Veilige Zorgrelatie: bent u erbij?

Op 8 oktober en met speciale aandacht voor de wettelijke verplichtstelling van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. ​...

12 sep 2019|VVT Nieuws

Onderzoek toont aan: korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert

Ongeveer 1/3 van de ruim 120.000 BBL-studenten volgt een opleiding richting zorg en welzijn. De BBL-opleiding kenmerkt zich door de grote praktijkcomponent...

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

‘Soms begint het met een kip’

Dubbelinterview met de ActiZ Ambassadeurs duurzaamheid: bestuurders Wilma de Jong (BrabantZorg) en Leo Groenendaal (Pennemes Mennistenerf)....

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Als zorgorganisatie zelf aan de slag met duurzaamheid

Er zijn tal van initiatieven om zorgorganisaties meer duurzaam te maken. ActiZ wil graag meer goede voorbeelden en interessante, creatieve initiatieven...

10 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

Leden ActiZ starten Platform en Netwerk Duurzaamheid

Zorgorganisaties gaan aan de slag met het duurzamer maken van hun organisaties. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij belangrijk. Leden...

5 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidieregeling InZicht open voor aanvragen

De regeling van VWS stimuleert digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Er is totaal 90 miljoen beschikbaar....

5 sep 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Doe mee voor meer werkplezier

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar proberen we wat aan te doen door het organiseren van schrapsessie voor verpleeghuizen...

5 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren verpleeghuiszorg 2019 vastgesteld

Zorgorganisaties moeten vijf indicatoren basisveiligheid aanleveren: drie zijn verplicht, twee indicatoren mogen vrij gekozen worden door zorgprofessionals...

4 sep 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2020 vastgesteld

Het UWV heeft op 2 september de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  ...

4 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kerncijfers Palliatieve zorg

PZNL heeft een publicatie uitgebracht die meer zicht moet bieden op de (potentiele) behoefte aan palliatieve zorg: ‘Kerncijfers Palliatieve z...

3 sep 2019|VVT Nieuws

ActiZ: samenwerking voor sterke positie verpleegkundigen

Verpleegkundigen verdienen een stevige positie. Wat ActiZ betreft draagt Wet BIG II hier niet aan bij. De ophef die onder verpleegkundigen is...

3 sep 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Challenge verpleeghuizen: Welk verpleeghuis zet technologie in en wordt zorgvernieuwer 2021?

Van 5 september tot 18 november 2019 kunnen verpleeghuizen zich aanmelden voor de nieuwe challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'....