nieuws

nieuws

Archief
10 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020 vóór 1 september

De tussentijdse aanlevering van de realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft van 2020 dient plaats te vinden vóór...

10 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Wijkverpleging en thuiszorg weer op volle sterkte

Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van Covid-19 werd op veel plekken in overleg...

9 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Maak intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bespreekbaar

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit is van alle leeftijden en daarom belangrijk om aandacht voor te hebben in de ouderenzorg. Rutgers en Vilans...

9 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Unieke samenwerking en financiering bij nieuwe woonvorm De Kattenberg

In Aalten start een nieuwe woonvorm voor ouderen die het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis dicht. Locatie van deze pilot is het...

8 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Opbrengst Proeftuinen elektronische gegevensuitwisseling gepubliceerd

Het ministerie VWS wil met de subsidieregeling InZicht zorgorganisaties in de langdurige zorg stimuleren om met elektronische gegevensuitwisseling...

8 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Functiegerichte opleidingen VVT worden Opleidingen op Maat

ActiZ en andere werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd...

7 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend...

6 jul 2020|VVT Nieuws

Meer instroom specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

In de opleiding ouderengeneeskunde starten dit jaar 146 basisartsen. Dit is wederom een groei in de instroom in vergelijking met voorgaande jaren. Vanaf...

6 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak...

3 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Nieuw examenmodel herregistratie in aantocht

Voor  verpleegkundigen die voor de BIG- herregistratie niet voldoen aan de werkervaringseis bestaat de mogelijkheid zich te laten herregistreren...

2 jul 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie...

1 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden...

1 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een...

1 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Start specificatiemanagement InZicht

Bureau InZicht is in samenwerking met ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gestart met gesprekken met leveranciers van ECD’s. Onderwerp van gesprek...

1 jul 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Cliënt heeft per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg...

30 jun 2020|VVT Nieuws

Aanmelden bijeenkomsten subsidieregeling InZicht 9 juli a.s.

Donderdag 9 juli a.s. organiseren ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gezamenlijk twee online bijeenkomsten over het belang en de mogelijkheden van de...

30 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers

Het is positief dat zorgmedewerkers 1000 euro bonus krijgen. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen...

30 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium...

29 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO wijzen op tekort seniorenwoningen

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen...

26 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren...

26 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tot deelname aan monitor contractering ELV en GRZ

De NZa geeft met de monitor gehoor aan de wens...

24 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling...

24 jun 2020|VVT Nieuws

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk...

24 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona's verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien...

24 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Nationaal Hitteplan actief

Update 27-06-2020 Het Hitteplan is niet meer actief Het RIVM activeert vanaf woensdag 24 juni...

23 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19

ActiZ stelt cijfers over COVID-19, die voor de VVT het meest relevant zijn, beschikbaar via Kijk...

22 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

In elk geval vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor...

22 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Webinar Toegang voor mensen met een psychische stoornis tot de Wet langdurige zorg

Op 2 juli organiseren we een webinar over de toegang van cliënten met een psychische stoornis tot de Wlz. Het webinar is bedoeld voor vvt-organisaties...

22 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

Ook in deze corona-zomer kan de toename van periodes met hogere temperatuur zich weer laten gelden. Normaal al een punt van aandacht en voorbereiding...

18 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de...

18 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meting PREM Wijkverpleging in 2020 en 2021

Op 16 april heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zorgorganisaties bericht...

16 jun 2020|VVT Nieuws

Aanbod Ikea knutselpakket

Helaas kunnen er geen bestellingen meer worden doorgegeven! Ikea wil graag een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving...

16 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Budgettair kader Wlz 2020 ongewijzigd, voorlopige kader 2021 bekend

Minister De Jonge wijzigt het budgettair kader voor de Wlz 2020 niet. Dat schrijft de minister in de Voorlopige kaderbrief 2021 aan de NZa. Het ongewijzigd...

16 jun 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Standpunt ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over toekomst crisisdiensten

ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN willen  één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de VVT en de gehandicaptenzorg, en...

16 jun 2020|Informatisering

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: schrijf u nu in!

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan....

15 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Investeringsregeling wijkverpleging van 60 miljoen

In het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het budgettair kader voor de wijkverpleging. Sinds de wijkverpleging...

12 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Beschrijvingen van goede zorg voor de GRZ en ELV gevraagd

Het kwaliteitsprogramma Beter...

12 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

Ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders. Dat is de boodschap van het witboek...

11 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel aandacht voor ouderenzorg in raamplan artsenopleiding 

ActiZ is blij met het nieuwe raamplan artsenopleiding 2020, dat richting geeft aan de dokters van de toekomst. In het nieuwe raamplan ligt het accent...

11 jun 2020|VVT Nieuws, Wonen

EED rapportage gecombineerd met routekaart

Voor eind 2020 moeten zorgorganisaties met meer dan 250 fte een tweede...

11 jun 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat.  Medewerkers in verpleeghuizen zijn...

11 jun 2020|Kwaliteit, Wet en regelgeving

Bezoekregeling verpleeghuizen

Op 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd,...

10 jun 2020|VVT Nieuws

Vier nieuwe benoemingen binnen ActiZ

De Algemene Ledenvergadering van ActiZ heeft ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden per 1 juni 2020 in het bestuur van ActiZ. De ActiZ...

9 jun 2020|VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Van kantoor naar cohort

Al bijna 40 jaar draait het leven van Jean-Pierre François om het zorgen voor anderen. Als 17-jarige ging hij werken als verzorgende...

9 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Verlenging subsidietermijn implementatie- en opschalingscoaching

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor coaching van zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. In verband met de covid-crisis...

5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

Ook in 2021 zal het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg nog in de vorm van een lumpsum aan zorgorganisaties beschikbaar worden gesteld....

5 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Deelnemen aan actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

Ervaart u in de organisatie een probleem op het vlak van informatieveiligheid met een grote gedragscomponent heeft? Lees dan vooral verder!...

5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren. Dat staat in het Wlz-inkoopkader 2021-2023 dat Zorgverzekeraars...

4 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één...

4 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Anders werken in West-Brabant

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen twaalf verpleeghuizen uit de regio West-Brabant in hoog tempo met nieuwe technologieën,...

3 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Being Me: toolkit voor inclusieve zorg voor LHBTI-ouderen

Voor het Erasmus+ project BEING ME heeft het Ouderenfonds, in samenwerking met Europese partners, een toolkit ontwikkeld over inclusieve zorg voor LHBT-ouderen....

2 jun 2020|Informatisering

Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers

Kijk op Data, het dataplatform van ActiZ, heeft de tegel Kijk op Covid-19 uitgebreid:...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ uitgebracht

Binnen het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg heeft Vilans in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uitgevoerd van -geprioriteerde-...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Sensire en Philips ontwikkelen corona-screener voor medewerkers

De Nederlandse lockdown wordt de komende maanden verder afgebouwd, en daarmee neemt het risico op besmettingen onvermijdelijk toe voor cliënten...

2 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

FWG 5 per 1 juli 2020

Per 1 juli wijzigen de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Salarisschaal FWG 5 wordt hierop aangepast. U vindt de nieuwe salarisschalen ...

30 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Langzaam en voorzichtig op weg naar meer contact

Verpleegkundige Carola Schoneveld zat op maandag 25 mei naar eigen zeggen ‘hyper’ in haar auto. Ze was op weg naar woonzorgcentrum...

28 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen...

28 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Jaarverslag Waarborgfonds voor de Zorgsector gereed

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft haar jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken....

28 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgrobot SARA wil bij u logeren

Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart...

28 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Opnieuw meer onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg

De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de bekostiging en contractering in de verpleeghuiszorg zijn spaak...

27 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

‘180 graden anders dan normaal’

In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg)....

26 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van...

20 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de...

19 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz

De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak....

15 mei 2020|Kwaliteit

Tips voor professionals hoe te handelen bij spanning in thuissituatie cliënten

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen...

15 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Rivas werkt aan versoepelde bezoekregeling

Het Rivas verpleeghuis Tiendwaert is een van de 26 locaties in Nederland die meedoen aan de landelijke proef rondom de versoepeling van de bezoekregeling....

13 mei 2020|VVT Nieuws

Metropole Orkest trekt langs verpleeghuizen door het land

Het Metropole Orkest trok op woensdag 13 mei door het land om bewoners van verpleeghuizen een muzikaal hart onder de riem te steken. Het orkest...

13 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aankomende jaren toenemend tekort aan verpleeghuisplekken

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ActiZ branchevereniging...

13 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’

Ook zorg thuis is in coronatijd anders. Er is minder zorg thuis mogelijk, er zijn extra protocollen en hoe bereid je je voor op een mogelijke...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het ...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidieregeling InZicht met een jaar verlengd

Het ministerie van VWS wil met de subsidieregeling InZicht de veilige en eenduidige elektronisch uitwisseling van gegevens...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vacature Adviseur Digitalisering en Innovatie

ActiZ is op zoek naar een adviseur digitalisering en innovatie met aandachtsgebied informatie en systemen...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Technologie in de langdurige zorg: Inspiratie & mogelijkheden ten tijde van corona

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar snel op. Vilans heeft een overzicht...

12 mei 2020|VVT Nieuws

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Op 11 mei is een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

#Dikkedankjewel voor alle medewerkers in de zorg

Met een #dikkedankjewel willen ActiZ, VGN en Zorgthuisnl alle medewerkers die in de zorg werken in het middelpunt zetten. Een welgemeend bedankje...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Besluit gelijkgestelde aandoeningen Wzd

Met ingang van 1 mei 2020 is de langverwachte aanpassing van het Besluit zorg en dwang rond de gelijkgestelde...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update Wmcz 2018

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders...

11 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

‘Regionale samenwerking is essentieel’

Ook zorg thuis is anders in coronatijd. Bij zorgorganisatie Omring in Noord-Holland zagen ze begin maart al de donkere wolken aan de horizon....

8 mei 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 programma

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om een praktisch, aan de coronacrisis gerelateerd probleem of kennisvraag snel aan te pakken. De deadline voor het...

8 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen...

8 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Een overwinning voor alle professionals in de zorg

Het coronavirus brengt de nodige onrust en onzekerheid teweeg in de zorginstellingen. Ook bij ZorgAccent in Overijssel. Tegelijkertijd biedt...

7 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn RIVM gebruik beschermingsmiddelen aangepast

De RIVM-richtlijn voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde over COVID-19

Vanaf 12 mei is er een nascholing  georganiseerd in een reeks van webinars voor specialisten ouderengeneeskunde, aios SO en verpleegkundig specialisten....

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling...

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Mama, waarom kies je ervoor om ziek te worden?’

In coronatijd is ook zorg thuis anders dan normaal. Wat betekent het bijvoorbeeld als je werkt in een covidteam? Vijf keer per dag verkleden, doodzieke...

5 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming NOW-regeling onder voorwaarden

In de Tijdelijke NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de...

4 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): Veertig gehonoreerde projecten

De reguliere SET is nog van kracht en heeft nog voldoende middelen om e-health op te schalen. De Zorggroep is gestart met het...

4 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Wij krijgen het de hele zomer nog voor onze kiezen’

In coronatijd is zorg thuis anders dan normaal. ‘Heftig op alle fronten’, zegt John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland. ‘Het levert...

1 mei 2020|VVT Nieuws

Verpleeghuizen krijgen speciale cd Metropole Orkest

Het Metropole Orkest bestaat dit jaar 75 jaar. Het orkest werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om ‘hoop en vertier’ te...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Geen tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget in mei

Zorgaanbieders hoeven géén tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 in mei aan te leveren in het...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk

De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van ActiZ naar de Wlz-zorgcontractering...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aan het front in de ouderenzorg

Interview met Adrienne de Jonghe, specialist ouderengeneeskunde bij Kennemerhart. Adrienne: 'Ik vertel dat ik geen hand kan geven,...

30 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is sinds 24 april beschikbaar voor alle specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen in Nederland....

30 apr 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

Het ‘second-wave’ COVID-19 onderzoeksprogramma kent een budget van 27 miljoen euro en een looptijd tot 2024. De subsidieoproep is hier...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

Onderzoeken woonbehoeftes ouderen

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er is dringend...

30 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorg & ICT-beurs in oktober

Als...

29 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden

ActiZ vindt het belangrijk om bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk te maken onder passende voorwaarden. Bezoek levert een grote bijdrage aan de waarde...

28 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde nu open voor alle regio’s

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support van de -eigen of dienstdoend-...

24 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke...

24 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes

Versoepeling en bescherming, die twee thema’s domineerden het Kamerdebat over de coronacrisis. In het debat met premier Rutte en minister...

23 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wonen

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg

Het is een illusie dat met extra geld de wachtlijsten voor verpleeghuizen verdwijnen. Dat is de reactie van ActiZ op het nieuws dat het kabinet...

23 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Zorgstandaard Dementie 2020

De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de zorgstandaard dementie uit 2013. De standaard...

23 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

Op 17 februari 2020 verscheen een Kamerbrief...

22 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ: gevaarlijke onduidelijkheid kabinet over inzet en beschikbaarheid mondkapjes  

ActiZ  is verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg tijdens de persconferentie van het kabinet van gisteravond....

21 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Online Informatiebijeenkomst Kijk Op Mijn Medewerkers najaar 2020

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan....

21 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Online opleidingsplatform De Nationale Zorgklas is live!

Op 20 april is De Nationale Zorgklas live gegaan. In een kort tijdsbestek is dit landelijke opleidingsplatform ingericht om medewerkers volledig online...

21 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

‘De Inspectie realiseert zich dat er schaarste is en dat er continue moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden’

Hoe kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan tegen de zorgverlening thuis en in verpleeghuizen in deze coronacrisis? In een interview met ActiZ...

18 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

Vergeet de zorg thuis niet. Dat is de oproep van ActiZ. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen....

17 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde

Om (vakgroepen van) specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen die door COVID-19 overbelast (dreigen te) raken, hebben ActiZ, Verenso en...

17 apr 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Stand van zaken vermelding BIG-nummer

Op 2 april 2020 is het besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer...

17 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Bepaalde vormen van zorg worden veel meer geleverd,...

17 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer wil onderzoek bezoekregeling verpleeghuizen

Hartverscheurend en hartverwarmend. Zo vatte SGP-fractieleider Kees van der Staaij de situatie in verpleeghuizen samen. Hij doelde op de drama’s...

16 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Corona maakt meeste slachtoffers onder meest kwetsbare mensen

De cijfers van het CBS over het aantal extra overledenen in zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, zijn helaas geen verrassing. Dat zegt ActiZ...

16 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Uitstel van de PREM-meting tot 2021

Op 15 april heeft ActiZ van Zorginstituut Nederland een akkoord ontvangen op het uitstel van de PREM-meting tot 2021. Organisaties zijn niet langer...

15 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Verlenging termijnen verantwoording kwaliteitsbudget en nacalculatie 2019

De NZa heeft in...

15 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Overzicht oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

Cliënten in verpleeghuizen mogen op dit moment geen bezoek ontvangen, waardoor veel cliënten eenzaam zijn. Op onze website hebben wij diverse...

11 apr 2020|VVT Nieuws

Nieuw verdeelmodel mondmaskers

Het is goed dat er een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers is. Dat stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. Aanpassing van het verdeelmodel...

10 apr 2020|VVT Nieuws

Tweede Kamer hamert op meer beschermingsmiddelen voor medewerkers

Minister De Jonge lag flink onder vuur tijdens het debat op 8 april in de Tweede Kamer. Kamerleden deelden de zorgen die ActiZ en ook beroepsverenigingen...

8 apr 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Tegemoetkoming herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen door coronacrisis

De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) heeft aangekondigd dat alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie behouden...

8 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de jaarlijkse inspectie en (her)certificering van brandmeldinstallaties (BMI). Daar waar onze...

8 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Tweede aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties...

8 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

In een eerder bericht informeerden wij u over de zogenaamde NOW. Ter aanvulling hierop het volgende. Denkt u in aanmerking te komen voor de NOW en wilt...

7 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitstel deadline aanlevering indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De deadline voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren is uitgesteld. Het Zorginstituut Nederland heeft ingestemd met het voorstel dat...

7 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag

De zorg voor met corona besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt vast te lopen. Daarvoor waarschuwt ActiZ branchevereniging...

7 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Model ontwikkeling van aantal COVID-19 besmettingen beschikbaar in dashboard op ActiZ Kijk op Data

Om te voorzien in meer informatie over de ontwikkeling van het aantal COVID-19 besmettingen heeft ActiZ door Deloitte een model laten ontwikkelen om...

7 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gewijzigd advies RIVM inzet kwetsbare medewerkers

Het RIVM heeft vandaag het advies ten aanzien van de inzet van kwetsbare medewerkers gewijzigd. U vindt het advies hier...

7 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

De CAO VVT 2019 -2021 is algemeen verbindend verklaard!

De Minister van SZW heeft op 1 april 2020 het besluit genomen tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2019 - 2021. Dit besluit...

7 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is open tot vannacht 00.00 uur

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen...

6 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

OVA voor 2020 vastgesteld

De definitieve Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2020 is berekend. Op grond van het Centraal Economisch Plan van...

6 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

De energiewedstrijd: een leuke en laagdrempelig manier voor gedragsverandering rondom energieverbruik

Zorghuis De Wiken te Drachten van zorgorganisatie ZuidOostZorg heeft dit jaar de energiewedstrijd...

3 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-registratie voor doelgroep Verpleging&Verzorging

Gezien de inzet die nu van de zorgprofessionals gevraagd wordt rondom de zorg voor coronapatiënten biedt het CIZ als noodmaatregel een...

3 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

'Kijk op Mijn Wijkverpleging' gaat niet door wegens coronacrisis

Ook dit jaar zijn leden uitgenodigd om deel te nemen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging. Hierbij leveren organisaties...

2 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel

ActiZ heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met landelijke partijen uit onderwijs en werkveld, snel een digitaal opleidingsplatform voor...

2 apr 2020|VVT Nieuws

Blijvende bezorgdheid Tweede Kamer over beschermingsmiddelen

De toon was constructief, maar het aantal vragen groot tijdens het debat op 1 april in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. Er is bij...

1 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel voor de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, die nu omzet verliezen...

1 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Hulpmiddelen voor Beeldbellen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken zorgaanbieders naar digitale oplossingen om op afstand contact te leggen met cliënten en hun familie....

31 mrt 2020|VVT Nieuws

Koningin Máxima verrast bewoners en medewerkers verpleeghuis

Enkele bewoners en medewerkers van verpleeghuislocatie Nicolaas van zorgorganisatie...

31 mrt 2020|VVT Nieuws

Jaarimpressie 2019

In deze jaarimpressie 2019 een terugblik van het bestuur, kerngroepen en commissies en afdeling...

30 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Financiële impuls voor creatieve oplossingen

Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve oplossingen bij covid-19 problematiek. In...

30 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Ervaringen uit Noord-Brabant

Hoe gaan ouderenzorgorganisaties in Brabant om met de uitbraak van COVID-19? ActiZ sprak hierover met acht mensen van zorgorganisatie Van Neynsel. Van...

27 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen

Kan er meer getest worden op het coronavirus? Is de capaciteit van de intensive care bedden voldoende? En waarom was de communicatie rond de...

26 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Afbakening doelgroepen GerontoPsychiatrie in de WLZ

Het Trimbos-instituut heeft een definitie gepubliceerd ten behoeve van afbakening van de doelgroep GerontoPsychiatrie (GP) in het verpleeghuis,...

26 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Tijdelijk minder thuiszorg door corona

Veel cliënten die thuiszorg ontvangen, krijgen die zorg de komende tijd beduidend minder of op een andere manier dan ze gewend zijn. Niet-noodzakelijke,...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Q&A werkgevers voor ‘Extra handen voor de zorg’

Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag naar en aanbod van extra personeel...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. Daarom heeft...

24 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak 

Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg. Juist bij de corona-infectie is de zorg gericht op het verzachten van de symptomen, waarbij de veiligheid...

24 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Corona netwerk voor ActiZ-leden beschikbaar

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Voor het uitwisselen van ervaringen tussen zorgorganisaties is er daarom een speciaal corona...

24 mrt 2020|VVT Nieuws

Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort 

In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of...

23 mrt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Advies bekostiging van ‘Kennis en zorg voor specifieke doelgroepen-Wlz’

Op verzoek van VWS adviseert de NZa over de ‘Laag-Volume Hoog-Complexe doelgroepen (LVHC) in de Wlz. De NZa is gevraagd een advies op te stellen...

23 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Helpdesk Welkom Online voor ouderen

Bezoek aan kwetsbare personen dient beperkt te worden, volgens de laatste richtlijnen rondom het coronavirus. Het Ouderenfonds VodafoneZiggo en Samsung...

20 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Let op: cybercriminelen actief bij coronacrisis

Veilgheidsexperts signaleren een hoog aantal cyberaanvallen die inhaken op het coronavirus. Vooral de (gezondheids)zorg, productiesector en...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de bezoekregeling voor verpleeghuizen en...

19 mrt 2020|Kwaliteit

Debat Tweede Kamer ontwikkelingen coronavirus

Gisteravond, 18 maart, vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, met minister-president...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Minister Bruins heeft inmiddels besloten...

19 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kan vanaf vandaag de vraag naar en het aanbod van extra personeel...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd

De afgelopen dagen worden ActiZ en Zorgthuisnl veelvuldig gebeld door zorgaanbieders vanwege het coronavirus. Veel vragen die gesteld worden...

18 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Geopend: extra subsidieronde SDE+ voorjaar 2020

Op 17 maart 2020, is de extra subsidieronde voor de Stimulering...

18 mrt 2020|Wet en regelgeving, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht...

17 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Oproep aan minister Koolmees: schort WW-boete op voor continuïteit van zorg

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete....

17 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ roept politiek op tot vertrouwen en samenwerking

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Niet in de laatsteplaats voor de zorg. Dagelijks werken vele Nederlanders...

16 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ en ZorgthuisNl doen beroep op minister en stelselpartijen

De uitbraak van COVID-19 is een uitzonderlijke situatie. Voor zorgorganisaties is op dit moment de grootste prioriteit ervoor te zorgen dat...

16 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Webinars zorgtechnologie en digicoach

Helaas kunnen de geplande bijeenkomsten van ActiZ over het implementeren van zorgtechnologie deze maand niet doorgaan. Hiervoor worden nieuwe data gepland....

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg voor ouderen en chronische zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. De ruim 400 aangesloten leden van ActiZ staan voor het leveren van...

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verpleeghuizen met besmettingen sluiten voor bezoek

Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant en delen van Limburg, veel nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop)...

12 mrt 2020|Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Geïnteresseerd in PPS?

Innovatie van zorg voor de aankomende maatschappelijke ‘uitdagingen’ is gebaat bij brede samenwerking....

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis: inzet zorgmedewerkers tijdens uitbraak coronavirus

Zorg bieden is mensenwerk. De zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, moet verleend kunnen blijven worden. Daarom geldt...

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Uitnodiging VWS: Congres Langer Thuis op 27 mei 2020 in Maarssen

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Hoe doen we dat? Op woensdag 27 mei delen professionals uit het...

11 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Verenso Masterclass medisch leiderschap

Voor specialisten ouderengeneeskunde die zich verder willen ontwikkelen, organiseert Verenso samen met My-doc een geaccrediteerde masterclass...

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Een goede start bij innoverende projecten is van wezenlijk belang, vaak is het knap ingewikkeld om dit van meet af aan kansrijk aan te pakken....

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa InnovatieFest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips met betrekking tot isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis

Inmiddels is gebleken dat er geen aparte richtlijnen komen voor (thuis)isolatie bij dementie. ...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Clientervaringen verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland

Aanbieders gaan clientervaringen in de verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland in plaats van met de Net Promotor Score...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA binnenkort vastgesteld

De OVA -Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling- wordt later deze maand vastgesteld. Dit wordt mede gedaan op grond van de economische...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Maaltijdondersteuning: hoe zit het nou?

Regelmatig zijn er vragen waar maaltijdondersteuning uit betaald moet worden. Betreft dit Wmo of Zvw of Wlz-zorg? ...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aangepast advies RIVM voor Noord-Brabant

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht rond het coronavirus. In dit geval is het advies specifiek voor inwoners van Noord-Brabant. Het RIVM adviseert...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Geen corona-patiënten naar verpleeghuizen

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat vertelde...

5 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit

In de landelijk aanpak van het coronavirus ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het...

5 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Elektronische inzage en elektronisch afschrift per 1 juli 2020 verplicht

Per 1 juli 2020 heeft een patiënt/cliënt/burger recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. De vorm...

5 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voorbeeldbrief coronavirus aan medewerkers beschikbaar

Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeldbrief over het coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen. ...

4 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Anders opleiden: ruimte zien en benutten!

Het kan niemand zijn ontgaan dat we nu al een enorm personeelstekort hebben in de zorg en dat dit tekort, mede door de vergrijzing, alleen maar groter...

3 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen met zorg 

ActiZ organiseert op woensdag 15 april in Utrecht een workshop over het opzetten van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg. Samen met onderzoeksbureau...

3 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Werving teams voor deelname aan project ‘Samen Beslissen’ in de wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteitsontwikkeling. Een van de afspraken richt zich...

27 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Initiatieven tegen ouderenmishandeling

De laatste tijd worden veel initiatieven ontplooid in de strijd tegen ouderenmishandeling. De komende tijd gaan we daar extra aandacht aan besteden....

26 feb 2020|VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking nodig in wijkverpleging

Samenwerking in de wijkverpleging is nog niet vanzelfsprekend. Het zorgstelsel is er niet op ingericht en de huidige wijze van zorginkoop draagt niet...

26 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties extra alert op coronavirus

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Dat meldt ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties,...

26 feb 2020|VVT Nieuws

Nederlander zwijgt over toekomst ouderenzorg

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de organisatie van zorg voor de eigen oude dag, zoals een geschikte woning en verzorging....

25 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg presenteert derde publicatie

Met de nieuwe publicatie 'Zicht op vernieuwing 3' zijn verhalen, praktijkvoorbeelden en inzichten over de vernieuwing in de afgelopen 3 jaar...

25 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor international ‘Healthy ageing with the support of digital solutions’

Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter...

25 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inspectie SZW actief in VVT

In de periode 2020-2022 bezoekt de Inspectie SZW verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Een van de speerpunten in de thuiszorg is het naleven...

24 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aan de slag met eten en drinken!

De afgelopen twee maanden hebben zorgorganisaties voor het eerst de verplichte indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ gemeten. Het is...

24 feb 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn overdracht medicatiegegevens herzien en is nu kwaliteitsstandaard

De herziene Richtlijn overdracht medicatiegegevens is in februari 2020 ingeschreven als kwaliteitsstandaard in het Register van het Zorginstituut. Deze...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvol digitaal werken, hoe organiseer ik dat?

Hebben u en uw medewerkers last van uw trage WiFi? Twijfelt u over de veiligheid van uw ICT netwerk? Vraagt u zich af hoe u uw cliënten...

20 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Snel aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen

Woonvoorzieningen voor ouderen waar ook zorg wordt geboden hebben grote meerwaarde. Voor bewoners, voor zorgorganisaties en voor de samenleving. Dat...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging 2020

Waarom meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging? Wanneer u meer grip wilt op de informatie van verzekeraars als de contractering...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties...

19 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Een ActiZ-kijk op…Arbeidsmarkt!

Eind 2019 lanceerde ActiZ haar nieuwe dataplatform Kijk op Data. Het nieuwe dashboard Kijk op Arbeidsmarkt is één van de onderdelen, waar...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stage vergt intensieve begeleiding

Stages zijn onmisbaar voor de professionele én persoonlijke ontwikkeling van studenten op zorgopleidingen. Een stage wordt pas een succes als...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Reminder: Bestelling CAO VVT 2019-2021

Het boekje CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT)  is te bestellen in...

18 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Partneropnamebeleid Wlz 2020

ActiZ heeft de belangrijkste punten bij het partneropnamebeleid in de Wlz voor 2020 voor u op een rij gezet. Er is geen sprake van een beleidswijziging,...

18 feb 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wonen

ActiZ-onderzoek capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg: doet u mee?

De toenemende vraag naar verpleeghuiszorg leidt op dit moment tot steeds verder oplopende wachtlijsten. Voor ActiZ is het van belang om een beeld te...

18 feb 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Strengere toetredingseisen zorgorganisaties nodig

Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed. Toch verschijnen er nog vaak berichten over cliënten en zorgverleners die gedupeerd worden,...

18 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Onderzoeken, leren en kennis delen

Op het druk bezochte en bruisende congres ‘Zoek het uit!, kennisinfrastructuur langdurige zorg’ ging het 10 februari over...

17 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

App jij ‘m al? Nieuwe CAO VVT nu live in de app

De nieuwe CAO VVT 2019-2021 voor iedereen die in de VVT werkt is nu ook beschikbaar in de app. De app, voor Android en iPhone, is te downloaden...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Inspiratiesessie sociaal domein

ActiZ organiseert op vrijdag 6 maart in Utrecht een bijeenkomst over innovaties en ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Platform Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals...

13 feb 2020|Financiering, Zorg

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Oproep deelname ActiZ-Platform Zorg en Technologie

Wil jij ook met collega’s van andere zorgorganisaties uitwisselen over jouw werk in zorgtechnologie? Sluit je dan aan bij het ActiZ Platform...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Start inschrijven Kijk Op Mijn Medewerkers 2020 en informatiebijeenkomsten

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan. Door...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvolle afronding Masterclass-Kennismanagement

Deze winter vond de eerste gezamenlijke ActiZ-VGN masterclass kennismanagement plaats (zie ook het bericht...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgaanbod; Nieuw onderdeel op 'Kijk op Zorgregio’s'

Een van de innovatieve producten op Kijk op Data is ‘Kijk...

6 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stagebegeleiding belangrijk

Goede begeleiding van stagiaires en leerlingen tijdens hun opleiding in de zorg is belangrijk. Niet alleen voor de stagiaires zelf, maar ook voor cliënten....

6 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Masterclass: Maak uw organisatie verder klaar voor zorgtechnologie

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging....

4 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitnodiging congres 'Samen sterk tegen antibioticaresistentie'

Het ministerie van VWS en Vilans organiseren op maandag 23 maart van 12.00 tot 17.00 uur in het NBC in Nieuwegein het gratis congres voor iedereen die...

4 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-indicatiestelling cliënten ggz-problematiek

Cliënten met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 zorg uit de Wlz ontvangen. Het CIZ is in 2020 gestart met de indicatiestelling van deze...

4 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Verdiepingsbijeenkomst over digitale ambassadeurs

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

3 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 definitief

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is definitief. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

3 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

FAQs PREM Wijkverpleging beschikbaar

ActiZ heeft van zorgorganisaties en meetbureaus veel vragen gekregen over de PREM Wijkverpleging. Veel antwoorden kunt u vinden in het onlangs...

3 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ HR café: open space arbeid en technologie 

Op 5 maart organiseert ActiZ een HR café met als thema arbeid en technologie. Een belangrijk thema want er zijn veel uitdagingen. De digitale...

30 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Thuis in de wijk: samenwerken sleutel tot succes

Het congres Thuis in de wijk op 29 januari toonde een palet aan creatieve oplossingen op het gebied van wonen voor ouderen. Zo lang mogelijk...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Samen Oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

De vraag naar alternatieve woonvormen groeit. Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis waar mensen prettig kunnen wonen, ook als ze zorg...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO lanceren online tool woonopgave ouderen voor gemeenten

Een nieuwe online...

29 jan 2020|VVT Nieuws

ActiZ: ouderenzorg moet anders

Meer van hetzelfde kan niet. Er is een brede maatschappelijke discussie nodig over welke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Enquête administratieve lasten sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil onnodige administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitale ambassadeurs op de werkplek

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

E-healthweek 2020

De e-healthweek is begonnen! Er zijn t/m zaterdag 1 februari meer dan 200 activiteiten door heel het land. Er is weer een breed aanbod voor...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Filmpje over de terminaliteitsverklaring

VWS heeft in het kader van ‘Ontregel de zorg’ recent een filmpje...

28 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, is ook voor 2020 vanuit VWS budget beschikbaar gesteld. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben...

27 jan 2020|Informatisering

Wees extra alert op voor mails van Microsoft-medewerkers

Een database van 250 miljoen bestanden met gesprekken tussen Microsoft-medewerkers en klanten stond een maand lang open en bloot op internet....

27 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Trotse ambassadeurs inspireren zij-instromers en herintreders tijdens de Ontdekdezorgweek van 16-21 maart

Van 16 t/m 21 maart vindt de Ontdekdezorgweek plaats. Voorheen heette dit de Week van Zorg en Welzijn. In heel veel regio’s zijn er activiteiten...

24 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Bijeenkomsten HIMSS

Een delegatie van meer dan 200 Nederlandse zorg en welzijn professionals en ICT professionals  neemt dit jaar deel aan het HIMSS-programma...

23 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): 34 aanvragen goedgekeurd

De aanvragen voor de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis) groeien gestaag na een moeizame start. Onder meer omdat de regeling...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gerechtshof bevestigt: CAO-VVT is leidend voor Wmo tarieven en indexatie

Vandaag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en ActiZ aangespannen...

21 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend....

17 jan 2020|VVT Nieuws

Wachttijden verpleeghuizen: Kamer wil concrete maatregelen

‘We moeten toe naar andere vormen van verpleegzorg’. Dat stelde minister De Jonge van VWS aan het eind van een enerverend debat...

17 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vele Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

Ook in de VVT sector wordt veel gebruikgemaakt van de Citrix-servers. Als dit bij u het geval is is, is dit bericht van groot belang. Het Nationaal...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

De beleidsregels voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' en tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting...