nieuws

nieuws

Archief
5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

Ook in 2021 zal het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg nog in de vorm van een lumpsum aan zorgorganisaties beschikbaar worden gesteld....

5 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Deelnemen aan actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

Ervaart u in de organisatie een probleem op het vlak van informatieveiligheid met een grote gedragscomponent heeft? Lees dan vooral verder!...

5 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren. Dat staat in het Wlz-inkoopkader 2021-2023 dat Zorgverzekeraars...

4 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één...

4 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Anders werken in West-Brabant

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen twaalf verpleeghuizen uit de regio West-Brabant in hoog tempo met nieuwe...

4 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Dealen met digitale starters: tips voor ICT’ers in zorgorganisaties

Uit ervaring van de coalitie Digivaardig in de zorg blijkt dat 20% van de medewerkers in de ouderenzorg digitale starter is. De coalitie -waarin...

3 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Being Me: toolkit voor inclusieve zorg voor LHBTI-ouderen

Voor het Erasmus+ project BEING ME heeft het Ouderenfonds, in samenwerking met Europese partners, een toolkit ontwikkeld over inclusieve zorg voor LHBT-ouderen....

2 jun 2020|Informatisering

Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers

Kijk op Data, het dataplatform van ActiZ, heeft de tegel Kijk op Covid-19 uitgebreid:...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ uitgebracht

Binnen het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg heeft Vilans in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uitgevoerd van -geprioriteerde-...

2 jun 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Sensire en Philips ontwikkelen corona-screener voor medewerkers

De Nederlandse lockdown wordt de komende maanden verder afgebouwd, en daarmee neemt het risico op besmettingen onvermijdelijk toe voor cliënten...

2 jun 2020|Informatisering

Webinar Kijk Op Mijn Medewerkers najaar 2020

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan....

2 jun 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

FWG 5 per 1 juli 2020

Per 1 juli wijzigen de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Salarisschaal FWG 5 wordt hierop aangepast. U vindt de nieuwe salarisschalen ...

30 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Langzaam en voorzichtig op weg naar meer contact

Verpleegkundige Carola Schoneveld zat op maandag 25 mei naar eigen zeggen ‘hyper’ in haar auto. Ze was op weg naar woonzorgcentrum...

28 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen...

28 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Jaarverslag Waarborgfonds voor de Zorgsector gereed

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft haar jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken....

28 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgrobot SARA wil bij u logeren

Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart...

28 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Opnieuw meer onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg

De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de bekostiging en contractering in de verpleeghuiszorg zijn spaak...

27 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

‘180 graden anders dan normaal’

In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg)....

26 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Alvast sparen in het kader van het BalansBudget is nu al mogelijk

Momenteel worden de afspraken over het invoeren van het BalansBudget...

26 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van...

25 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verlenging en wijziging NOW-regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli...

20 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de...

20 mei 2020|Kwaliteit, Wet en regelgeving

Q&A bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. ActiZ zet de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een...

19 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz

De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak....

15 mei 2020|Kwaliteit

Tips voor professionals hoe te handelen bij spanning in thuissituatie cliënten

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen...

15 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg in coronatijd: Rivas werkt aan versoepelde bezoekregeling

Het Rivas verpleeghuis Tiendwaert is een van de 26 locaties in Nederland die meedoen aan de landelijke proef rondom de versoepeling van de bezoekregeling....

13 mei 2020|VVT Nieuws

Metropole Orkest trekt langs verpleeghuizen door het land

Het Metropole Orkest trok op woensdag 13 mei door het land om bewoners van verpleeghuizen een muzikaal hart onder de riem te steken. Het orkest...

13 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aankomende jaren toenemend tekort aan verpleeghuisplekken

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ActiZ branchevereniging...

13 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’

Ook zorg thuis is in coronatijd anders. Er is minder zorg thuis mogelijk, er zijn extra protocollen en hoe bereid je je voor op een mogelijke...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het ...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidieregeling InZicht met een jaar verlengd

Het ministerie van VWS wil met de subsidieregeling InZicht de veilige en eenduidige elektronisch uitwisseling van gegevens...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vacature Adviseur Digitalisering en Innovatie

ActiZ is op zoek naar een adviseur digitalisering en innovatie met aandachtsgebied informatie en systemen...

12 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Technologie in de langdurige zorg: Inspiratie & mogelijkheden ten tijde van corona

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar snel op. Vilans heeft een overzicht...

12 mei 2020|VVT Nieuws

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Op 11 mei is een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

#Dikkedankjewel voor alle medewerkers in de zorg

Met een #dikkedankjewel willen ActiZ, VGN en Zorgthuisnl alle medewerkers die in de zorg werken in het middelpunt zetten. Een welgemeend bedankje...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Besluit gelijkgestelde aandoeningen Wzd

Met ingang van 1 mei 2020 is de langverwachte aanpassing van het Besluit zorg en dwang rond de gelijkgestelde...

12 mei 2020|Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Update Wmcz 2018

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders...

11 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

‘Regionale samenwerking is essentieel’

Ook zorg thuis is anders in coronatijd. Bij zorgorganisatie Omring in Noord-Holland zagen ze begin maart al de donkere wolken aan de horizon....

8 mei 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 programma

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om een praktisch, aan de coronacrisis gerelateerd probleem of kennisvraag snel aan te pakken. De deadline voor het...

8 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen...

8 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Een overwinning voor alle professionals in de zorg

Het coronavirus brengt de nodige onrust en onzekerheid teweeg in de zorginstellingen. Ook bij ZorgAccent in Overijssel. Tegelijkertijd biedt...

7 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn RIVM gebruik beschermingsmiddelen aangepast

De RIVM-richtlijn voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde over COVID-19

Vanaf 12 mei is er een nascholing  georganiseerd in een reeks van webinars voor specialisten ouderengeneeskunde, aios SO en verpleegkundig specialisten....

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling...

6 mei 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Mama, waarom kies je ervoor om ziek te worden?’

In coronatijd is ook zorg thuis anders dan normaal. Wat betekent het bijvoorbeeld als je werkt in een covidteam? Vijf keer per dag verkleden, doodzieke...

5 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming NOW-regeling onder voorwaarden

In de Tijdelijke NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de...

4 mei 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): Veertig gehonoreerde projecten

De reguliere SET is nog van kracht en heeft nog voldoende middelen om e-health op te schalen. De Zorggroep is gestart met het...

4 mei 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

‘Wij krijgen het de hele zomer nog voor onze kiezen’

In coronatijd is zorg thuis anders dan normaal. ‘Heftig op alle fronten’, zegt John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland. ‘Het levert...

1 mei 2020|VVT Nieuws

Verpleeghuizen krijgen speciale cd Metropole Orkest

Het Metropole Orkest bestaat dit jaar 75 jaar. Het orkest werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om ‘hoop en vertier’ te...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Geen tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget in mei

Zorgaanbieders hoeven géén tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 in mei aan te leveren in het...

1 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk

De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van ActiZ naar de Wlz-zorgcontractering...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aan het front in de ouderenzorg

Interview met Adrienne de Jonghe, specialist ouderengeneeskunde bij Kennemerhart. Adrienne: 'Ik vertel dat ik geen hand kan geven,...

30 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is sinds 24 april beschikbaar voor alle specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen in Nederland....

30 apr 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

Het ‘second-wave’ COVID-19 onderzoeksprogramma kent een budget van 27 miljoen euro en een looptijd tot 2024. De subsidieoproep is hier...

30 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

Onderzoeken woonbehoeftes ouderen

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er is dringend...

30 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorg & ICT-beurs in oktober

Als...

29 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden

ActiZ vindt het belangrijk om bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk te maken onder passende voorwaarden. Bezoek levert een grote bijdrage aan de waarde...

28 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Zorg

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde nu open voor alle regio’s

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support van de -eigen of dienstdoend-...

24 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke...

24 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes

Versoepeling en bescherming, die twee thema’s domineerden het Kamerdebat over de coronacrisis. In het debat met premier Rutte en minister...

23 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wonen

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg

Het is een illusie dat met extra geld de wachtlijsten voor verpleeghuizen verdwijnen. Dat is de reactie van ActiZ op het nieuws dat het kabinet...

23 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Zorgstandaard Dementie 2020

De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de zorgstandaard dementie uit 2013. De standaard...

23 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

Op 17 februari 2020 verscheen een Kamerbrief...

22 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ: gevaarlijke onduidelijkheid kabinet over inzet en beschikbaarheid mondkapjes  

ActiZ  is verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg tijdens de persconferentie van het kabinet van gisteravond....

21 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Online Informatiebijeenkomst Kijk Op Mijn Medewerkers najaar 2020

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan....

21 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Online opleidingsplatform De Nationale Zorgklas is live!

Op 20 april is De Nationale Zorgklas live gegaan. In een kort tijdsbestek is dit landelijke opleidingsplatform ingericht om medewerkers volledig online...

21 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

‘De Inspectie realiseert zich dat er schaarste is en dat er continue moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden’

Hoe kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan tegen de zorgverlening thuis en in verpleeghuizen in deze coronacrisis? In een interview met ActiZ...

18 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

Vergeet de zorg thuis niet. Dat is de oproep van ActiZ. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen....

17 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde

Om (vakgroepen van) specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen die door COVID-19 overbelast (dreigen te) raken, hebben ActiZ, Verenso en...

17 apr 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Stand van zaken vermelding BIG-nummer

Op 2 april 2020 is het besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer...

17 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Bepaalde vormen van zorg worden veel meer geleverd,...

17 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer wil onderzoek bezoekregeling verpleeghuizen

Hartverscheurend en hartverwarmend. Zo vatte SGP-fractieleider Kees van der Staaij de situatie in verpleeghuizen samen. Hij doelde op de drama’s...

16 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Corona maakt meeste slachtoffers onder meest kwetsbare mensen

De cijfers van het CBS over het aantal extra overledenen in zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, zijn helaas geen verrassing. Dat zegt ActiZ...

16 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Uitstel van de PREM-meting tot 2021

Op 15 april heeft ActiZ van Zorginstituut Nederland een akkoord ontvangen op het uitstel van de PREM-meting tot 2021. Organisaties zijn niet langer...

15 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Verlenging termijnen verantwoording kwaliteitsbudget en nacalculatie 2019

De NZa heeft in...

15 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Overzicht oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

Cliënten in verpleeghuizen mogen op dit moment geen bezoek ontvangen, waardoor veel cliënten eenzaam zijn. Op onze website hebben wij diverse...

11 apr 2020|VVT Nieuws

Nieuw verdeelmodel mondmaskers

Het is goed dat er een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers is. Dat stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. Aanpassing van het verdeelmodel...

10 apr 2020|VVT Nieuws

Tweede Kamer hamert op meer beschermingsmiddelen voor medewerkers

Minister De Jonge lag flink onder vuur tijdens het debat op 8 april in de Tweede Kamer. Kamerleden deelden de zorgen die ActiZ en ook beroepsverenigingen...

8 apr 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Tegemoetkoming herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen door coronacrisis

De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) heeft aangekondigd dat alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie behouden...

8 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de jaarlijkse inspectie en (her)certificering van brandmeldinstallaties (BMI). Daar waar onze...

8 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Tweede aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties...

8 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

In een eerder bericht informeerden wij u over de zogenaamde NOW. Ter aanvulling hierop het volgende. Denkt u in aanmerking te komen voor de NOW en wilt...

7 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitstel deadline aanlevering indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De deadline voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren is uitgesteld. Het Zorginstituut Nederland heeft ingestemd met het voorstel dat...

7 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag

De zorg voor met corona besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt vast te lopen. Daarvoor waarschuwt ActiZ branchevereniging...

7 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Model ontwikkeling van aantal COVID-19 besmettingen beschikbaar in dashboard op ActiZ Kijk op Data

Om te voorzien in meer informatie over de ontwikkeling van het aantal COVID-19 besmettingen heeft ActiZ door Deloitte een model laten ontwikkelen om...

7 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gewijzigd advies RIVM inzet kwetsbare medewerkers

Het RIVM heeft vandaag het advies ten aanzien van de inzet van kwetsbare medewerkers gewijzigd. U vindt het advies hier...

7 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

De CAO VVT 2019 -2021 is algemeen verbindend verklaard!

De Minister van SZW heeft op 1 april 2020 het besluit genomen tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2019 - 2021. Dit besluit...

7 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is open tot vannacht 00.00 uur

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen...

6 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

OVA voor 2020 vastgesteld

De definitieve Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2020 is berekend. Op grond van het Centraal Economisch Plan van...

6 apr 2020|VVT Nieuws, Wonen

De energiewedstrijd: een leuke en laagdrempelig manier voor gedragsverandering rondom energieverbruik

Zorghuis De Wiken te Drachten van zorgorganisatie ZuidOostZorg heeft dit jaar de energiewedstrijd...

3 apr 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-registratie voor doelgroep Verpleging&Verzorging

Gezien de inzet die nu van de zorgprofessionals gevraagd wordt rondom de zorg voor coronapatiënten biedt het CIZ als noodmaatregel een...

3 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

'Kijk op Mijn Wijkverpleging' gaat niet door wegens coronacrisis

Ook dit jaar zijn leden uitgenodigd om deel te nemen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging. Hierbij leveren organisaties...

2 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel

ActiZ heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met landelijke partijen uit onderwijs en werkveld, snel een digitaal opleidingsplatform voor...

2 apr 2020|VVT Nieuws

Blijvende bezorgdheid Tweede Kamer over beschermingsmiddelen

De toon was constructief, maar het aantal vragen groot tijdens het debat op 1 april in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. Er is bij...

1 apr 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel voor de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, die nu omzet verliezen...

1 apr 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Hulpmiddelen voor Beeldbellen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken zorgaanbieders naar digitale oplossingen om op afstand contact te leggen met cliënten en hun familie....

31 mrt 2020|VVT Nieuws

Koningin Máxima verrast bewoners en medewerkers verpleeghuis

Enkele bewoners en medewerkers van verpleeghuislocatie Nicolaas van zorgorganisatie...

31 mrt 2020|VVT Nieuws

Jaarimpressie 2019

In deze jaarimpressie 2019 een terugblik van het bestuur, kerngroepen en commissies en afdeling...

30 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Financiële impuls voor creatieve oplossingen

Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve oplossingen bij covid-19 problematiek. In...

30 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Ervaringen uit Noord-Brabant

Hoe gaan ouderenzorgorganisaties in Brabant om met de uitbraak van COVID-19? ActiZ sprak hierover met acht mensen van zorgorganisatie Van Neynsel. Van...

27 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen

Kan er meer getest worden op het coronavirus? Is de capaciteit van de intensive care bedden voldoende? En waarom was de communicatie rond de...

26 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Afbakening doelgroepen GerontoPsychiatrie in de WLZ

Het Trimbos-instituut heeft een definitie gepubliceerd ten behoeve van afbakening van de doelgroep GerontoPsychiatrie (GP) in het verpleeghuis,...

26 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Tijdelijk minder thuiszorg door corona

Veel cliënten die thuiszorg ontvangen, krijgen die zorg de komende tijd beduidend minder of op een andere manier dan ze gewend zijn. Niet-noodzakelijke,...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Q&A werkgevers voor ‘Extra handen voor de zorg’

Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag naar en aanbod van extra personeel...

25 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. Daarom heeft...

24 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak 

Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg. Juist bij de corona-infectie is de zorg gericht op het verzachten van de symptomen, waarbij de veiligheid...

24 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Corona netwerk voor ActiZ-leden beschikbaar

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Voor het uitwisselen van ervaringen tussen zorgorganisaties is er daarom een speciaal corona...

24 mrt 2020|VVT Nieuws

Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort 

In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of...

23 mrt 2020|Financiering, VVT Nieuws

Advies bekostiging van ‘Kennis en zorg voor specifieke doelgroepen-Wlz’

Op verzoek van VWS adviseert de NZa over de ‘Laag-Volume Hoog-Complexe doelgroepen (LVHC) in de Wlz. De NZa is gevraagd een advies op te stellen...

23 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Helpdesk Welkom Online voor ouderen

Bezoek aan kwetsbare personen dient beperkt te worden, volgens de laatste richtlijnen rondom het coronavirus. Het Ouderenfonds VodafoneZiggo en Samsung...

20 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Let op: cybercriminelen actief bij coronacrisis

Veilgheidsexperts signaleren een hoog aantal cyberaanvallen die inhaken op het coronavirus. Vooral de (gezondheids)zorg, productiesector en...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de bezoekregeling voor verpleeghuizen en...

19 mrt 2020|Kwaliteit

Debat Tweede Kamer ontwikkelingen coronavirus

Gisteravond, 18 maart, vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, met minister-president...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Minister Bruins heeft inmiddels besloten...

19 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor...

19 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kan vanaf vandaag de vraag naar en het aanbod van extra personeel...

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd

De afgelopen dagen worden ActiZ en Zorgthuisnl veelvuldig gebeld door zorgaanbieders vanwege het coronavirus. Veel vragen die gesteld worden...

18 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Geopend: extra subsidieronde SDE+ voorjaar 2020

Op 17 maart 2020, is de extra subsidieronde voor de Stimulering...

18 mrt 2020|Wet en regelgeving, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht...

17 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Oproep aan minister Koolmees: schort WW-boete op voor continuïteit van zorg

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete....

17 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ roept politiek op tot vertrouwen en samenwerking

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Niet in de laatsteplaats voor de zorg. Dagelijks werken vele Nederlanders...

16 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ en ZorgthuisNl doen beroep op minister en stelselpartijen

De uitbraak van COVID-19 is een uitzonderlijke situatie. Voor zorgorganisaties is op dit moment de grootste prioriteit ervoor te zorgen dat...

16 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Webinars zorgtechnologie en digicoach

Helaas kunnen de geplande bijeenkomsten van ActiZ over het implementeren van zorgtechnologie deze maand niet doorgaan. Hiervoor worden nieuwe data gepland....

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg voor ouderen en chronische zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. De ruim 400 aangesloten leden van ActiZ staan voor het leveren van...

15 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Verpleeghuizen met besmettingen sluiten voor bezoek

Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant en delen van Limburg, veel nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop)...

12 mrt 2020|Informatisering, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Geïnteresseerd in PPS?

Innovatie van zorg voor de aankomende maatschappelijke ‘uitdagingen’ is gebaat bij brede samenwerking....

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis: inzet zorgmedewerkers tijdens uitbraak coronavirus

Zorg bieden is mensenwerk. De zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, moet verleend kunnen blijven worden. Daarom geldt...

11 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Uitnodiging VWS: Congres Langer Thuis op 27 mei 2020 in Maarssen

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Hoe doen we dat? Op woensdag 27 mei delen professionals uit het...

11 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Verenso Masterclass medisch leiderschap

Voor specialisten ouderengeneeskunde die zich verder willen ontwikkelen, organiseert Verenso samen met My-doc een geaccrediteerde masterclass...

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Een goede start bij innoverende projecten is van wezenlijk belang, vaak is het knap ingewikkeld om dit van meet af aan kansrijk aan te pakken....

10 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

NZa InnovatieFest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips met betrekking tot isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis

Inmiddels is gebleken dat er geen aparte richtlijnen komen voor (thuis)isolatie bij dementie. ...

9 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Clientervaringen verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland

Aanbieders gaan clientervaringen in de verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland in plaats van met de Net Promotor Score...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA binnenkort vastgesteld

De OVA -Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling- wordt later deze maand vastgesteld. Dit wordt mede gedaan op grond van de economische...

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Maaltijdondersteuning: hoe zit het nou?

Regelmatig zijn er vragen waar maaltijdondersteuning uit betaald moet worden. Betreft dit Wmo of Zvw of Wlz-zorg? ...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aangepast advies RIVM voor Noord-Brabant

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht rond het coronavirus. In dit geval is het advies specifiek voor inwoners van Noord-Brabant. Het RIVM adviseert...

6 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Geen corona-patiënten naar verpleeghuizen

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat vertelde...

5 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit

In de landelijk aanpak van het coronavirus ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het...

5 mrt 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Elektronische inzage en elektronisch afschrift per 1 juli 2020 verplicht

Per 1 juli 2020 heeft een patiënt/cliënt/burger recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. De vorm...

5 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voorbeeldbrief coronavirus aan medewerkers beschikbaar

Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeldbrief over het coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen. ...

4 mrt 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Anders opleiden: ruimte zien en benutten!

Het kan niemand zijn ontgaan dat we nu al een enorm personeelstekort hebben in de zorg en dat dit tekort, mede door de vergrijzing, alleen maar groter...

3 mrt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen met zorg 

ActiZ organiseert op woensdag 15 april in Utrecht een workshop over het opzetten van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg. Samen met onderzoeksbureau...

3 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Werving teams voor deelname aan project ‘Samen Beslissen’ in de wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteitsontwikkeling. Een van de afspraken richt zich...

27 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Initiatieven tegen ouderenmishandeling

De laatste tijd worden veel initiatieven ontplooid in de strijd tegen ouderenmishandeling. De komende tijd gaan we daar extra aandacht aan besteden....

26 feb 2020|VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking nodig in wijkverpleging

Samenwerking in de wijkverpleging is nog niet vanzelfsprekend. Het zorgstelsel is er niet op ingericht en de huidige wijze van zorginkoop draagt niet...

26 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties extra alert op coronavirus

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Dat meldt ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties,...

26 feb 2020|VVT Nieuws

Nederlander zwijgt over toekomst ouderenzorg

De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de organisatie van zorg voor de eigen oude dag, zoals een geschikte woning en verzorging....

25 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg presenteert derde publicatie

Met de nieuwe publicatie 'Zicht op vernieuwing 3' zijn verhalen, praktijkvoorbeelden en inzichten over de vernieuwing in de afgelopen 3 jaar...

25 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor international ‘Healthy ageing with the support of digital solutions’

Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter...

25 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Inspectie SZW actief in VVT

In de periode 2020-2022 bezoekt de Inspectie SZW verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Een van de speerpunten in de thuiszorg is het naleven...

24 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aan de slag met eten en drinken!

De afgelopen twee maanden hebben zorgorganisaties voor het eerst de verplichte indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ gemeten. Het is...

24 feb 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Richtlijn overdracht medicatiegegevens herzien en is nu kwaliteitsstandaard

De herziene Richtlijn overdracht medicatiegegevens is in februari 2020 ingeschreven als kwaliteitsstandaard in het Register van het Zorginstituut. Deze...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvol digitaal werken, hoe organiseer ik dat?

Hebben u en uw medewerkers last van uw trage WiFi? Twijfelt u over de veiligheid van uw ICT netwerk? Vraagt u zich af hoe u uw cliënten...

20 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Snel aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen

Woonvoorzieningen voor ouderen waar ook zorg wordt geboden hebben grote meerwaarde. Voor bewoners, voor zorgorganisaties en voor de samenleving. Dat...

20 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging 2020

Waarom meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging? Wanneer u meer grip wilt op de informatie van verzekeraars als de contractering...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties...

19 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Een ActiZ-kijk op…Arbeidsmarkt!

Eind 2019 lanceerde ActiZ haar nieuwe dataplatform Kijk op Data. Het nieuwe dashboard Kijk op Arbeidsmarkt is één van de onderdelen, waar...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stage vergt intensieve begeleiding

Stages zijn onmisbaar voor de professionele én persoonlijke ontwikkeling van studenten op zorgopleidingen. Een stage wordt pas een succes als...

19 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Reminder: Bestelling CAO VVT 2019-2021

Het boekje CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT)  is te bestellen in...

18 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Partneropnamebeleid Wlz 2020

ActiZ heeft de belangrijkste punten bij het partneropnamebeleid in de Wlz voor 2020 voor u op een rij gezet. Er is geen sprake van een beleidswijziging,...

18 feb 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Wonen

ActiZ-onderzoek capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg: doet u mee?

De toenemende vraag naar verpleeghuiszorg leidt op dit moment tot steeds verder oplopende wachtlijsten. Voor ActiZ is het van belang om een beeld te...

18 feb 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Strengere toetredingseisen zorgorganisaties nodig

Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed. Toch verschijnen er nog vaak berichten over cliënten en zorgverleners die gedupeerd worden,...

18 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Onderzoeken, leren en kennis delen

Op het druk bezochte en bruisende congres ‘Zoek het uit!, kennisinfrastructuur langdurige zorg’ ging het 10 februari over...

17 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

App jij ‘m al? Nieuwe CAO VVT nu live in de app

De nieuwe CAO VVT 2019-2021 voor iedereen die in de VVT werkt is nu ook beschikbaar in de app. De app, voor Android en iPhone, is te downloaden...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Inspiratiesessie sociaal domein

ActiZ organiseert op vrijdag 6 maart in Utrecht een bijeenkomst over innovaties en ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor...

14 feb 2020|VVT Nieuws

Platform Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals...

13 feb 2020|Financiering, Zorg

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Oproep deelname ActiZ-Platform Zorg en Technologie

Wil jij ook met collega’s van andere zorgorganisaties uitwisselen over jouw werk in zorgtechnologie? Sluit je dan aan bij het ActiZ Platform...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Start inschrijven Kijk Op Mijn Medewerkers 2020 en informatiebijeenkomsten

Heeft u plannen om in najaar 2020 deel te nemen aan de Kijk Op Mijn Medewerkers (Voorheen MedewerkerMonitor) meld u dan nu alvast aan. Door...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Succesvolle afronding Masterclass-Kennismanagement

Deze winter vond de eerste gezamenlijke ActiZ-VGN masterclass kennismanagement plaats (zie ook het bericht...

11 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Zorgaanbod; Nieuw onderdeel op 'Kijk op Zorgregio’s'

Een van de innovatieve producten op Kijk op Data is ‘Kijk...

6 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Goede stagebegeleiding belangrijk

Goede begeleiding van stagiaires en leerlingen tijdens hun opleiding in de zorg is belangrijk. Niet alleen voor de stagiaires zelf, maar ook voor cliënten....

6 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Masterclass: Maak uw organisatie verder klaar voor zorgtechnologie

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging....

4 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Uitnodiging congres 'Samen sterk tegen antibioticaresistentie'

Het ministerie van VWS en Vilans organiseren op maandag 23 maart van 12.00 tot 17.00 uur in het NBC in Nieuwegein het gratis congres voor iedereen die...

4 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-indicatiestelling cliënten ggz-problematiek

Cliënten met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 zorg uit de Wlz ontvangen. Het CIZ is in 2020 gestart met de indicatiestelling van deze...

4 feb 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Verdiepingsbijeenkomst over digitale ambassadeurs

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

3 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 definitief

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is definitief. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

3 feb 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

FAQs PREM Wijkverpleging beschikbaar

ActiZ heeft van zorgorganisaties en meetbureaus veel vragen gekregen over de PREM Wijkverpleging. Veel antwoorden kunt u vinden in het onlangs...

3 feb 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

ActiZ HR café: open space arbeid en technologie 

Op 5 maart organiseert ActiZ een HR café met als thema arbeid en technologie. Een belangrijk thema want er zijn veel uitdagingen. De digitale...

30 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Thuis in de wijk: samenwerken sleutel tot succes

Het congres Thuis in de wijk op 29 januari toonde een palet aan creatieve oplossingen op het gebied van wonen voor ouderen. Zo lang mogelijk...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Samen Oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

De vraag naar alternatieve woonvormen groeit. Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis waar mensen prettig kunnen wonen, ook als ze zorg...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO lanceren online tool woonopgave ouderen voor gemeenten

Een nieuwe online...

29 jan 2020|VVT Nieuws

ActiZ: ouderenzorg moet anders

Meer van hetzelfde kan niet. Er is een brede maatschappelijke discussie nodig over welke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Enquête administratieve lasten sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil onnodige administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Digitale ambassadeurs op de werkplek

Van digicoach tot i-nurse, digitale ambassadeurs kunnen verschillende gedaantes aannemen. Suzanne Verheijden van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving...

28 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

E-healthweek 2020

De e-healthweek is begonnen! Er zijn t/m zaterdag 1 februari meer dan 200 activiteiten door heel het land. Er is weer een breed aanbod voor...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Filmpje over de terminaliteitsverklaring

VWS heeft in het kader van ‘Ontregel de zorg’ recent een filmpje...

28 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, is ook voor 2020 vanuit VWS budget beschikbaar gesteld. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben...

27 jan 2020|Informatisering

Wees extra alert op voor mails van Microsoft-medewerkers

Een database van 250 miljoen bestanden met gesprekken tussen Microsoft-medewerkers en klanten stond een maand lang open en bloot op internet....

27 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Trotse ambassadeurs inspireren zij-instromers en herintreders tijdens de Ontdekdezorgweek van 16-21 maart

Van 16 t/m 21 maart vindt de Ontdekdezorgweek plaats. Voorheen heette dit de Week van Zorg en Welzijn. In heel veel regio’s zijn er activiteiten...

24 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Bijeenkomsten HIMSS

Een delegatie van meer dan 200 Nederlandse zorg en welzijn professionals en ICT professionals  neemt dit jaar deel aan het HIMSS-programma...

23 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): 34 aanvragen goedgekeurd

De aanvragen voor de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis) groeien gestaag na een moeizame start. Onder meer omdat de regeling...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gerechtshof bevestigt: CAO-VVT is leidend voor Wmo tarieven en indexatie

Vandaag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en ActiZ aangespannen...

21 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend....

17 jan 2020|VVT Nieuws

Wachttijden verpleeghuizen: Kamer wil concrete maatregelen

‘We moeten toe naar andere vormen van verpleegzorg’. Dat stelde minister De Jonge van VWS aan het eind van een enerverend debat...

17 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Vele Nederlandse Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen

Ook in de VVT sector wordt veel gebruikgemaakt van de Citrix-servers. Als dit bij u het geval is is, is dit bericht van groot belang. Het Nationaal...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

De beleidsregels voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' en tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting...

14 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet...

14 jan 2020|VVT Nieuws

Debat over toekomst zorg voor ouderen in het nieuws

“We zitten op dit moment op een doodlopende weg als het gaat om de ouderenzorg”, zei Jeroen van den Oever, zorgbestuurder Fundis...

14 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Fizi-handreiking invullen Rondrekenmodel

Fizi, de vereniging van en voor zorgfinancials, heeft een handreiking opgesteld voor het invullen van het Rondrekenmodel. Dat is onderdeel van de financiële...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vernieuwde Arbocatalogus VVT: nu ook voor medewerkers

ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU'91 presenteren een geheel vernieuwde en gebruiksvriendelijke Arbocatalogus...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie

Sinds 1 december 2018 is de regeling Transparantie zorgaanbieders casemanagement...

14 jan 2020|Informatisering, VVT Nieuws

Health Valley Bridge Prijs voor Robotica en Blockchain: Meld u aan voor 1 februari

Health Valley nodigt zorgaanbieders die actief zijn in cure en/of care, uit om vóór 1 februari 2020 projecten in te dienen waarin ze samen...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Twee korte en overzichtelijke handreikingen voor normenkader en verpleegkundig proces

V&VN wil iedereen die in de wijkverpleging werkt ondersteunen. Om dat op een goede manier te doen heeft V&VN twee korte en overzichtelijke...

14 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Samenwerken aan een veilige zorgrelatie in de verpleeghuissector

Wij nodigen verpleeghuisorganisaties uit om deel te nemen aan een stageonderzoek over grensoverschrijdend gedrag en mishandeling, toegespitst op de...

14 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Extra Informatiebijeenkomst financiële verantwoording kwaliteitsbudget

ActiZ organiseert op woensdagochtend 19 februari een extra Informatiebijeenkomst over de financiële verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg....

13 jan 2020|VVT Nieuws

Uitnodiging: Bijeenkomst Thuisbegeleiding

In samenwerking met het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding organiseert ActiZ op donderdag 26 maart 2020 wederom met veel enthousiasme een netwerkbijeenkomst...

10 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Vragenlijst NZa monitor contractering wijkverpleging 2020

Via haar monitor contractering wijkverpleging monitort de NZa het verloop van de contractering vanuit haar toezichthoudende rol op zorgverzekeraars....

8 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aangepaste cao VVT 2019-2020

De CAO VVT is aangepast op grond van cao-afspraken inzake indexatie van stage-(art....

8 jan 2020|VVT Nieuws

Salarisinformatie 2020 CAO VVT gecorrigeerd

Op 20 december 2019 publiceerden wij de Salarisinformatie 2020 CAO VVT, met onder meer de geïndexeerde bedragen voor reiskosten en stagevergoeding....

7 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ beleidsregels Wlz 2020 bekend

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregels voor de indicatiestelling 2020 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vastgesteld...

7 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleverperiode kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 van start

De aanleverperiode voor de indicatoren basisveiligheid en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg van meetjaar 2019 is gestart. Van 7...

20 dec 2019|VVT Nieuws

ANBO neemt stokje Samen Dementievriendelijk over van ActiZ

ActiZ is verheugd dat de ANBO het stokje van de campagne Samen Dementievriendelijk overneemt....

19 dec 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Definitieve teksten nieuwe CAO VVT 2019-2021 nu beschikbaar

ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en FBZ zijn, nog voor het einde van het jaar, tot overeenstemming gekomen...

19 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Bestel de speciale Donald Duck over digitalisering

Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) is er een speciale Donald Duck ontwikkeld over digitalisering. In 'Donald Duck duikt in de digitale...

19 dec 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

De gemiddelde waardering van cliënten over de zorg in het verpleeghuis neemt toe. Er zijn meer zorgverleners aangenomen en er wordt in verpleeghuizen...

18 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies Capaciteitsorgaan ondersteunt veld: ‘Méér specialisten ouderengeneeskunde nodig’

Er zijn te weinig specialisten ouderengeneeskunde om nu en in de toekomst de benodigde zorg te bieden aan de groeiende groep kwetsbare ouderen en chronisch...

18 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Klachtencommissie Wzd van start 

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Leden van ActiZ...

18 dec 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 beschikbaar

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is beschikbaar. Het accountantsprotocol is op basis van testen van de rondrekening...

17 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ kiest voor eigen uitvoering Wet zorg en dwang

De nieuwe wet voor toepassing van dwang in de zorg, die ingaat per 1 januari 2020, wordt overhaast ingevoerd en is op belangrijke onderdelen onvolledig...

17 dec 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aandacht voor eten en drinken in het verpleeghuis

Er was veel belangstelling voor de kick-off bijeenkomsten ‘Aandacht voor eten en drinken’ georganiseerd door ActiZ en Stichting Eten+Welzijn....

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Genomineerden van challenge verpleeghuizen van de toekomst bekendgemaakt

De jury van de challenge heeft tien verpleeghuizen geselecteerd die 60 dagen ondersteuning krijgen en nog kans maken op de titel ‘Zorgvernieuwer...

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

27 januari 2020: Workshop leren op de werkplek van een collega

Tijdens de openingsmanifestatie van de E-health week 2020 is er op 27 januari rond 11 uur een workshop waarin kennis kan worden gemaakt met...

17 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet...

17 dec 2019|VVT Nieuws

De plannen van de IGJ: onderlinge audits en waarderen wat goed of beter gaat

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft haar meerjarenbeleidsplan gepubliceerd, waarin zij hun visie op de ontwikkelingen in de zorg...

16 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding....

11 dec 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ animatie: stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Om zorgorganisaties en zorgverleners te ondersteunen bij de implementatie van de...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Wonen

Begin 2020 extra subsidieronde SDE+

Begin 2020 komt er een extra subsidieronde voor SDE+, Stimulering Duurzame Energieproductie. Het gaat om een bedrag van € 1,5 tot 2 miljard. Dit...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Voorbereidingen herijking tarieven GRZ 2021 in volle gang

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het kostprijsonderzoek GRZ in opdracht van NZa over het boekjaar 2018. Op basis van het kostprijsonderzoek...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Doe mee aan vervolgonderzoek eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een belangrijk antwoord om de verhoogde druk op de spoedketen aan te pakken. Zowel in preventief opzicht om acute zorgvragen...

10 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Tweede fase VWS-campagne palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft de tweede fase van de publiekscampagne over palliatieve zorg gestart....

10 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Klankbordgroep Informatiebeleid: Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Informatiemanagers,...

9 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Planning PREM Wijkverpleging

Met het kwaliteitskader wijkverpleging hebben de landelijke partijen (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en ZN) zich gecommitteerd...

4 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health is aangepast

ActiZ kreeg signalen uit het veld dat de regeling SET op een aantal punten moeilijkheden oproept. Een van die punten betreft een hoge financiële...

3 dec 2019|VVT Nieuws, Wonen

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Gemeenten kunnen deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag...

3 dec 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Digitaal vaardig? Doe de zelftest

Op 25 november 2019 lanceerde ECP (Platform voor de informatiesamenleving) een zelftest voor managers Zorg. Dit is een vervolg op ...

29 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan voorzieningen Wmo, definitief van kracht. De wetswijziging...

28 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek!

De landelijke e-healthweek die jaarlijks plaatsvindt heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden...

28 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

AAL-subsidieronde over technologie en gezond ouder worden

In februari opent het programma ‘Active & Assisted Living’ (AAL) een subsidieronde t.b.v. (internationale) samenwerkingsprojecten...

27 nov 2019|Informatisering, VVT Nieuws

Verpleeghuizen hebben veel belangstelling voor de challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’

Er zijn 30 aanmeldingen van verpleeghuizen ontvangen die allemaal een technologische innovatie willen implementeren of opschalen. De aanmelding...