Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Eerste regionale woonzorgvisie getekend door West-Overijssel

Link gekopieerd naar klembord

Eerste regionale woonzorgvisie getekend door West-Overijssel keyvisual

Bouwen

Op 20 maart had de Regio West-Overijssel de primeur van het ondertekenen van de eerste regionale woonzorgvisie van Nederland. Het doel is om in 2030 in West-Overijssel 6.590 woningen voor ouderen erbij te bouwen, waaronder nul-treden, geclusterde en zorggeschikte woningen. ActiZ pleit al langere tijd voor meer uitvoeringskracht in de regio: door de vergrijzing is er grote behoefte aan meer seniorenhuisvesting. De regionale woonzorgvisie is daarom een belangrijke stap voorwaarts.

Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en regie houden over hun eigen leven, ook als ze op een gegeven moment meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Het hoofddoel van deze visie is daarom geschikte woningen realiseren nabij voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ondersteunen en waar passende zorg beschikbaar is. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekenden de visie, evenals gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en zorgorganisaties. Die laatste groep bestaat uit Icare, Carinova, Zonnehuisgroep IJssel-vecht, Driezorg, IJsselheem, ‘T Zand, Rozegaarden, Balderborgh en Zorggroep Raalte.

Maatschappelijke opgave

Op dit moment wonen in Nederland ruim 140.000 65-plussers in een woning die niet, of alleen tegen hoge kosten is aan te passen. Daarnaast is het aantal verpleeghuisplekken in het huidige overheidsbeleid bevroren op 130.000 plaatsen. Nieuwe verpleegzorgplekken moeten daarom via het scheiden van wonen en zorg worden gerealiseerd. Het bijbouwen van voldoende passende ouderenhuisvesting is daarom van cruciaal belang. In het nationale programma 'Wonen en Zorg voor Ouderen' is afgesproken om tegen 2030 290.000 nieuwe woningen te realiseren die specifiek voor ouderen bestemd zijn. Dit omvat 40.000 zorggeschikte woningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 170.000 nul-tredenwoningen. 

Klik hier om naar de Regionale woonzorgvisie West-Overijssel te gaan.

Klik hier om naar het afsprakenkader voor Ouderenhuisvesting West-Overijssel te gaan

Rol zorgorganisatie binnen de woonzorgvisie


Marco van Alderwegen, bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, vertegenwoordigt de VVT-organisaties binnen de visie. Zijn doel is om veldpartijen te overtuigen om verder te kijken dan alleen bouwprojecten en het grootste rendement. ‘Als ambassadeur van de VVT heb ik me  ingezet om het perspectief vanuit de langdurige zorg mee te geven in de gesprekken met andere belanghebbenden. Op deze manier zit de ouderenzorg goed aan tafel.’
 

Rol zorgkantoor 

Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft een belangrijke rol op zich genomen, legt Van Alderwegen uit. ‘De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inzet van langdurige zorg, bijvoorbeeld in zorggeschikte woningen. Zilveren Kruis heeft het initiatief genomen om een regionale routekaart te ontwikkelen en een ondersteuningsteam op te richten, wat een aanvulling is op het bereiken van de doelstellingen. De zorgkantoren Salland, Zilveren Kruis en de provincie Overijssel ondersteunen lokale partijen bij het vertalen van de opgave naar concrete uitvoeringsplannen. Dit doen ze in samenwerking met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren en marktpartijen.
 

Zelf aan de slag?

Wil je als zorgorganisatie meer betrokken raken bij een woonzorgvisie of heb je inhoudelijke vragen, dan is er het Aanjaagteam Wonen en Zorg. Klik hier voor de website.