Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Vernieuwers
Innoveren leestijd 1 min

💡 Werken aan de toekomst van wonen, zorg en welzijn in Warmenhuizen

Een vernieuwer maakt werken in de zorg handiger, makkelijker en beter. Dat kan met een kleine aanpassing of een slimme verandering. Aan het woord is Wietse de Vries over Blue Zones

Link gekopieerd naar klembord

💡 Werken aan de toekomst van wonen, zorg en welzijn in Warmenhuizen keyvisual

Mooi leven warmerhuizen

Hoe kunnen we de ouderenzorg toekomstbestendig, betaalbaar een toegankelijk organiseren? Als programmadirecteur Transitie bij Woonzorggroep Samen is Wietse de Vries iedere dag bezig met die vraag. De Living Labs van ActiZ vormden een mooie kans om opzoek te gaan naar antwoorden. In het virtuele lab, dat zich afspeelt in het Noord-Hollandse dorp Warmenhuizen, zoekt de zorgorganisatie samen met inwoners naar nieuwe manieren om de zorg te organiseren. En Wietse is niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk betrokken: geboren en getogen in Warmenhuizen wordt hij ook onderdeel van de beweging om van het dorp een Blue Zone te maken.

We zijn ons gaan vragen hoe we zelfredzaamheid, vitaliteit, eigen regie en meedoen kunnen stimuleren. Want als mensen zelfredzamer zijn, doen ze minder beroep op formele zorg

Wietse de Vries \

Programmadirecteur Transitie bij Woonzorggroep Samen

Vanuit de overtuiging dat de vergrijzing grote uitdagingen met zich meebrengt, heeft Woonzorggroep Samen deelgenomen aan de Living Labs. ‘Uitdagingen die in de kop van Noord-Holland eigenlijk al realiteit zijn’, stelt Wietse de Vries. ‘Met een virtueel hek om Warmenhuizen heen zijn we gaan experimenteren hoe de toekomst van wonen, zorg en welzijn er in het dorp uit kan zien.’

Blue Zones 

‘We begonnen vanuit de centrale vraag: hoe krijgen we het werk verricht?’, vervolgt Wietse. ‘Gedurende het traject zijn we onze focus gaan verleggen. Met positieve gezondheid en Blue Zones als inspiratie, zijn we ons meer af gaan vragen hoe we zelfredzaamheid, vitaliteit, eigen regie en meedoen kunnen stimuleren. Met het idee dat als mensen zelfredzamer zijn, ze ook minder beroep doen op formele zorg.’

Vanuit verschillende perspectieven is Wietse betrokken bij het Living Lab. Niet alleen hijzelf, maar ook zijn ouders, die rond de 70 zijn en in het dorp wonen, zijn actief betrokken bij de beweging die als gevolg van het Living Lab is gestart. ‘Een beweging die in het dorp nu Mooi Leven in Warmenhuizen wordt genoemd. Het doel? Van Warmenhuizen een Blue Zone maken. Wietse: ‘Ik denk dat het ons gelukt is om de weg daarnaartoe in te slaan.’ 

Wat is een Blue Zone? 

Blue Zones zijn plekken op de wereld waar mensen heel oud worden, in goede gezondheid. Door onder meer beweging en voeding worden mensen in deze plekken gemiddeld 90 of zelfs 100 jaar, zonder ziektes of gebreken. Maar ook van betekenis zijn én blijven is één van de factoren die zorgen dat deze gezonde gemeenschappen bestaan. 

Veiling 

‘In het Living Lab hebben we verschillende brainstormsessies gehad’, vervolgt Wietse. ‘Met professionals, maar ook met andere partijen op gebied van wonen, zorg en welzijn en met inwoners van het dorp. Alle ideeën hebben we samengevat in een routekaart. Eén van de ideeën waar we concreet mee aan de slag zijn gegaan, is het Trefpunt Gezond&Zo.’

‘Maar we realiseerden ons ook dat we als zorgorganisatie niet al die goede ideeën tot uitvoering konden brengen. Daarom hebben we in het dorp een veiling georganiseerd, waarin we ideeën of initiatieven die bijdragen aan de beweging hebben geveild. Uiteindelijk zijn er dertig kavels geveild waar inwoners uit het dorp, soms met professionele ondersteuning, mee aan de slag zijn gegaan. Zo hebben we dat wat we in het Living Lab probeerden te doen, ook meer van het dorp gemaakt.’

Trefpunt gezond en zo warmerhuizen

Briljante mislukkingen

‘We hebben op drie niveau’s leeropbrengsten, zoals wij dat graag noemen, gegenereerd. We hebben geleerd 1) hoe we een beweging op gang kunnen brengen, 2) hoe we een cultuuromslag vorm kunnen geven en 3) hoe we concrete zorgtechnische zaken kunnen verbeteren, zoals het verlichten van administratieve lasten of het aanbieden van nieuwe contractvormen voor medewerkers.’

Wietse vervolgt: ‘het Living Labs heeft ons veel opgebracht. Maar er zijn ook dingen misgegaan. Briljante mislukkingen, zo noemen we ze ook wel. Eén van de grote dingen die mislukte was de betrokkenheid van de inwoners. Met alle goede moed hebben we dorpsbijeenkomsten georganiseerd, waar vervolgens niemand op afkwam. Dat betekende dat we echt out-of-the-box moesten denken hoe we die betrokkenheid wel konden versterken. Dat is ons gelukt.’

Dingen die niet werkten, maakten dat we anders zijn gaan denken en tot creatieve oplossingen zijn gekomen

Wietse de Vries \

Programmadirecteur Transitie bij Woonzorggroep Samen

‘Maar ook het idee om de thuiszorg niet naar de cliënt te laten gaan, maar de cliënt naar de thuiszorg te laten komen, slaagde niet. Het idee was goed: het zou onder andere leiden tot meer verbinding en beweging van cliënten. Maar het volume was te klein en we liepen tegen praktische bezwaren aan’, aldus Wietse. 

‘Toch is het wel waardevol geweest. Het heeft namelijk wat gedaan met de cultuur in ons lokale thuiszorgteam. Ze hebben mogen ervaren dat ze dingen mochten proberen en dat het niet erg is dat het niet lukt. In dat team heeft dat dus echt wel wat veranderd in het denken. Een briljante mislukking dus. In algemene zin hebben we gezien dat mensen, door het label van Living Labs, meer ruimte voelden. Ze ervaren meer vrijheid, meer autonomie en zeggenschap en meer draagvlak voor nieuwe dingen proberen en veranderingen in gang te zetten.’ 

De grootste successen van het Living Labs 

  • Van een uitdaging om inwoners betrokken te krijgen naar een grote groep mensen die participeert en daadwerkelijk zijn steentje bijdraagt en de goede initiatieven tot uitvoer brengt. 
  • Er is een cultuuromslag gekomen, waarin zorgmedewerkers vrijheid ervaren en mogen experimenteren. De grote winst zit hem in de toegenomen veranderbereidheid en het actief bij willen dragen aan de toekomst. 
  • Alle verschillende partijen op gebied van wonen, zorg en welzijn zijn veel meer met elkaar verbonden. Trefpunt Gezond & zo is hier een heel mooi voorbeeld van. Professionals van verschillende organisaties weten elkaar nu veel beter te vinden.

Van het dorp 

‘Het Living Labs heeft ons veel gebracht, maar het stopt hier niet’, zegt Wietse. We blijven de initiatieven stimuleren en mensen met elkaar verbinden. Ook blijven we de voortgang monitoren en gaan we door met de dorpsbijeenkomsten, zodat we steeds weer aandacht voor het thema vragen. Ik hoop dat de beweging over twee jaar nog meer van het dorp is geworden. Nu al zijn de gemeente, sportservice, welzijnsorganisaties, de woningcorporatie en huisartsen goed betrokken. De volgende stap die we proberen te zetten is het verenigingsleven nauwer te betrekken. Zeker rond thema’s als vitaliteit kunnen sportverenigingen een belangrijke rol spelen.’

‘Er is een hele enthousiaste, grote groep vrijwilligers die de initiatieven oppakt, maar dat mag nog verder uitgebouwd worden. Bij het Trefpunt bijvoorbeeld is de bemensing nu 95% professionals t.o.v. van 5% vrijwilligers. Dat willen we eigenlijk omkeren. Alle initiatieven vanuit het Living Lab zijn heel erg van ons geweest en we zien het gelukkig al schuiven naar wat meer balans. Maar het zou mooi zijn als het voelt als iets dat écht van het dorp is en niet van ons als zorgorganisatie.’

Tips van Wietse voor andere vernieuwers

  • Denk groot, start klein en beweeg snel. Doe het in kleine stapjes, zodat het gaat leven en je ook steeds (kleine) successen boekt. Daarbij gebruiken we de metafoor dat je ook met vele kleine druppels uiteindelijk een bosbrand kunt blussen.   
  • Denk eraan hoe je de samenleving meekrijgt en doe dat op onconventionele manieren, zoals met theater zodat het gaat leven of door het betrekken van lokale kopstukken. 
  • Heb lef en houd vol. Je komt altijd hobbels tegen, maar laat dat je niet demotiveren. Vasthoudendheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn van belang. 
  • De allerbelangrijkste tip? Focus op de waarden van het individu. Doe het niet vanuit de noodzaak om te bezuinigingen of omdat we de zorg anders niet meer aankunnen. Door de focus te leggen op het bevorderen van zelfredzaamheid en vitaliteit krijgt het een positieve lading. 

Meer lezen over de living labs? 

In een publicatie vind je een terugblik op drie jaar living labs van landelijke aanjagers Kitty Spaan en Martine Maes. Wat zijn de successen en geleerde lessen? Hoe verliep het proces bij de deelnemende organisaties, en wat kon er anders of beter?