Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Zorg anders organiseren door te experimenteren: reflectie op drie jaar Living Labs

Living Labs afgerond, ActiZ deelt eindpublicatie

Link gekopieerd naar klembord

Zorg anders organiseren door te experimenteren: reflectie op drie jaar Living Labs keyvisual

Wijkverpleging bij vrouw thuis

De uitdagingen in de zorg thuis worden steeds complexer. Meer mensen moeten met minder zorgprofessionals passende zorg of ondersteuning krijgen. Dit vraagt om nieuwe benaderingen van hoe we de zorg organiseren. Daarom is ActiZ in 2020 gestart met de Living Labs: een aanpak van innoveren en experimenteren, dicht bij de dagelijkse praktijk. Na 3 jaar zijn de Living Labs afgerond. Wat zijn de successen en geleerde lessen? In een publicatie blikken we terug op het proces dat deelnemende zorgorganisaties hebben doorlopen. En kijken we vooruit.

Logo Living Labs

In 2020 startte branchevereniging ActiZ met de Living Labs. Daarmee boden ze leden de kans om nieuwe oplossingen uit te proberen in de praktijk, los van belemmeringen zoals wet- en regelgeving. Die experimenteerruimte maakt het om mogelijk om tot innovatieve, creatieve en praktijkgerichte oplossingen te komen voor de toekomst van de zorg. Twee ActiZ-leden pakten de handschoen op en gingen als Living Lab aan de slag: Zorgorganisaties De Wever en Woonzorggroep Samen.

In deze publicatie: 

  • Een terugblik van landelijke aanjagers Kitty Spaan en Martine Maes op drie jaar Living Labs: wat zijn de successen en geleerde lessen? Hoe verliep het proces bij de deelnemende organisaties, en wat kon er anders of beter? 
  • Een interview met programmadirecteur transitie Wietse de Vries van Woonzorggroep Samen over blue zones en briljante mislukkingen 
  • Reflecties op het Living Lab door de ogen van wijkverpleegkundige Elina Groot-Hofstede. 
  • Vijf vragen aan Damas Weideveld en Annemieke van Brunschot van De Wever; stonden zorgmedewerkers open voor de aanpak, en wat leverde het de zorgorganisatie op? 

Gewoon doen 

De Wever en Woonzorggroep Samen gingen aan de slag met de vraag: Hoe krijgen we het werk in de zorg thuis ook in de toekomst verricht, gezien de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt? Drie jaar lang werkten de organisaties samen met diverse interne en externe stakeholders aan antwoorden op die vraag. Zorgprofessionals kregen in die projecten een grote rol. Zij weten immers als geen ander wat er nodig is om de zorg werkbaar te houden. Door te kijken, te leren en vooral door dingen gewoon te doen zijn er nieuwe ideeën ontstaan en kansrijke initiatieven opgestart. 

Het vraagt een gedragsverandering van iedereen, daar kunnen wij als zorgprofessionals de ambassadeurs van zijn

Elina Groot-Hofstede \

Wijkverpleegkundige Woonzorggroep Samen

Het thuiszorgteam dat in het Living Lab van De Wever aan de slag ging, is kritischer gaan kijken naar wat noodzakelijke zorg is. Dat vertellen wijkverpleegkundige Damas Weideveld en manager Annemieke van Brunschot van de Wever in de publicatie. Als lokale aanjager had Weideveld daarbij een belangrijke rol. 'Vooral voor het creeëren van urgentiegevoel dat we de zorg echt anders moeten organiseren’, zegt Weideveld. Concrete oplossingen bij de zorgorganisatie zijn onder meer de introductie van het succesvolle Papa- en mamacontract. ‘Maar het grootste succes is het ‘vlindereffect’: de steeds toenemende veranderingen die ontstaan doordat we echt anders zijn gaan kijken naar de organisatie van ons werk. Naar de inzet van personeel, de professionalisering van zorg en naar preventie. We kunnen nu meer mensen helpen.’ 

Beeld uit eindpublicatie Living Labs

Briljante mislukking

Het Living Lab van Woonzorggroep Samen speelde zich af in het dorp Warmenhuizen. Samen met inwoners zoekt de zorgorganisatie naar nieuwe manieren om de zorg te organiseren. De vraagstelling werd daarbij al gauw verbreed, licht programmadirecteur Wietse de Vries toe: Met positieve gezondheid en Blue Zones als inspiratie, zijn we ons af gaan vragen hoe we vitaliteit, eigen regie en meedoen kunnen stimuleren. Met het idee dat als mensen zelfredzamer zijn, ze ook minder beroep doen op formele zorg.’ 

In het Living Lab hebben medewerkers mogen ervaren dat ze dingen mochten proberen en dat het niet erg is dat als iets niet lukt

Wietse de Vries \

Programmadirecteur Transitie Woonzorggroep Samen

De beweging die in het dorp vanuit het Living Lab is gestart moet van Warmenhuizen een Blue Zone maken. De Vries: ‘Ik denk dat het ons gelukt is om de weg daarnaartoe in te slaan. Onder meet met ons Trefpunt Gezond&Zo. Maar ook door inwoners zelf eigenaar te maken van de oplossing. Alle ideeën die in het Living Lab zijn ontstaan, zijn geveild onder dorpsinwoners, zodat iedereen in het dorp onderdeel is van de beweging die we vanuit de zorg maken. Ook wijkverpleegkundige Elina Groot-Hofstede ziet die beweging. ‘Het vraagt een gedragsverandering van iedereen, daar kunnen wij als zorgprofessionals de ambassadeurs van zijn. Immers wij zijn als collega’s van nu, de cliënten van morgen.’  

Draagvlak 

Niet alle nieuwe ideeën waarmee is geëxperimenteerd zijn ook succesvol geïmplementeerd. Volgens de Vries is dat juist goed. ‘In het Living Lab hebben medewerkers mogen ervaren dat ze dingen mochten proberen en dat het niet erg is dat als iets niet lukt. Dat heeft wat veranderd in hun denken. Mensen ervaren meer vrijheid, meer autonomie en zeggenschap en meer draagvlak voor verandering.’ Dat draagvlak belangrijk is, beamen ook Weideveld en Van Brunschot van De Wever: ‘Je moet medewerkers warm maken voor experimenten en innoveren. Het Living Lab heeft ons geleerd: van frustratie komt innovatie. Als je gedeelde problemen ervaart, kun je makkelijker samen tot oplossingsrichtingen komen.’ 

Hoe verder

In het slot van de publicatie reflecteren landelijke aanjagers Kitty Spaan en Martine Maes reflecteren op het project. Hoewel ze tevreden terugkijken op de beweging die bij De Wever en Woonzorggroep Samen is ingezet, zien ze ook dingen die anders zijn gelopen dan van tevoren gedacht. Drie organisaties haakten af, door verschillende oorzaken. Ook corona speelde daarbij een rol. De context waarin er ruimte is om te experimenteren met nieuwe oplossingen is heel belangrijk, evenals draagvlak in alle lagen van de organisatie. ‘Maar ook zien we dat het probleem niet alleen oplosbaar is binnen de sector, maar dat daarbij ook anderen aan zet zijn. Welzijn, het sociaal domein, de politiek, maar ook naasten en familie en eigenlijk de hele samenleving. Dat maakt dit een maatschappelijk vraagstuk, waarbij de vraag voorligt hoe we als samenleving ouder willen worden. Dat begint bij de verantwoordelijkheid van eenieder zelf.’