Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Strategie Podcast

Digitaal Leiderschap

VVT bestuurders als aanjagers van digitale transformatie in de ouderenzorg

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Oude vrouw met koptelefoon

ActiZ ziet digitalisering als aanjager van toekomstbestendige ouderenzorg. Goede kennis en leiderschap is essentieel om digitale transformatie te organiseren. De podcastserie 'Digitaal Leiderschap' gaat over wat daarvoor nodig is. In gesprek met experts en ervaringsdeskundigen gaan we in op de rol die bestuurders spelen in het aanjagen en verder brengen van digitalisering binnen hun eigen organisatie.

In de podcastserie spreekt Ivette Heesbeen, beleidsadviseur in het team Informatisering van ActiZ, verschillende experts en bestuurders over digitaal leiderschap. Over onder andere hun visie op digitalisering, welke rol digivaardigheden spelen en het belang van informatieveiligheid. De gasten bieden, ieder vanuit hun eigen expertise of ervaring, inzicht en inspiratie aan VVT-bestuurders om zelf aan de slag te gaan met digitalisering. 

Zorg dat je de juiste disciplines aan tafel hebt om een goede aanpak te maken en accepteer daarbij: het is niet over twee weken klaar, dit wordt een meerjarenaanpak.

Suzanne Verheijden

\

Coalitie digivaardig in de zorg

Je vindt de podcast op Soundcloud, Spotify en iTunes of beluister alle afleveringen hieronder. Daar vind je ook de shownotes met relevante links en downloads. 

De afleveringen:

Aflevering 1: Digivaardigheden

In de pilotaflevering zoomen we in op een belangrijke voorwaarde om digitalisering en gebruik van zorgtechnologie in de organisatie succesvol te kunnen realiseren: digivaardigheden. Suzanne Verheijden van de coalitie 'Digivaardig in de zorg' vertelt waarom digivaardigheden noodzakelijk zijn voor goede zorg en welke problemen zij regelmatig tegenkomt op de werkvloer. Wat is de rol van een bestuurder bij het digivaardiger maken van zijn of haar medewerkers? En welke positieve rol spelen digitale blunders daarbij?

Bekijk:

Doe:

  • Doe de zelftest voor managers: wat voor type digitale leider ben jij?

Lees:

In deze eerste pilotaflevering zoomen we in op een belangrijke voorwaarde om digitalisering en gebruik van zorgtechnologie in de organisatie succesvol te kunnen realiseren: digivaardigheden. Suzanne Verheijden van de coalitie 'Digivaardig in de zorg' vertelt waarom digivaardigheden noodzakelijk zijn voor goede zorg en welke problemen zij regelmatig tegenkomt op de werkvloer.

Wat is de rol van een bestuurder bij het digivaardiger maken van zijn of haar medewerkers? En welke positieve rol spelen digitale blunders daarbij?

Aflevering 2: Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging, is dat niet vreselijk saai? Dat is de eerste vraag aan Martina Bartelink, programma manager bij OPEN. In deze aflevering legt zij uit waarom je als bestuurder niet alleen iets moet met informatiebeveiliging, maar waarom je het ook in orde wílt hebben.

Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over informatiebeveiliging, en waar kun je als bestuurder dan beginnen? Zo komt er aan de orde wat de link is tussen informatieveiligheid en goede zorg, maar ook waarom de zorg interessant is voor cybercriminelen. 

Bekijk:

Doe:

Lees:

Aflevering 3: Visie op digitalisering

In aflevering 3 vertelt Jef Mol, Directeur Innovatie, Onderzoek & Tijdelijke Zorg van Zorggroep Elde Maasduinen, over het belang van het hebben van een visie op digitalisering. Hij licht toe hoe ze dat binnen ZGE hebben aangepakt en hoe dat heeft geholpen om de zorg te verbeteren en keuzes te maken. Jef vertelt over de rol van zorgprofessionals in deze aanpak en over zichzelf (spoiler alert: van stekkers wordt hij blij).

Bekijk:

  • Het schematisch overzicht van programma’s en regelingen rondom gegevensuitwisseling en PGO’s

Doe:

Lees:

Aflevering 4: Digitalisering in de wijkverpleging

In deze vierde aflevering vertellen wijkverpleegkundige Vanessa Schröer en bestuurder Maarten van Rixtel over wat digitalisering voor de wijkverpleging betekent. Maarten schetst de aanpak van Sensire in de wijkverpleging. Hoe kijkt Vanessa als wijkverpleegkundige naar zorgtechnologie? En hoe verandert digitale zorg haar werk als wijkverpleegkundige? Hoor in deze podcast meer over de kansen en dilemma’s van digitale zorg in de wijkverpleging. En hoor ook of Vanessa en Maarten het eigenlijk wel met elkaar eens zijn.

Bekijk:

Doe:

  • de online Gemak en Vermaak Quiz van Seniorweb over dagelijkse digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

Lees:

Aflevering 5: Digitalisering, eigenaarschap en eigen regie van de cliënt

In aflevering 5 vertelt Annet Boekelman, bestuurder van Mijzo (voorheen Volckaert), hoe digitalisering en het werken aan hun zorgvisie 'de cliënt centraal' hand in gaan. Hoe digitalisering bijdraagt aan eigenaarschap van de cliënt, maar ook aan eigenaarschap van medewerkers. Over hoe digitalisering in de zorg echt niet zonder slag of stoot verloopt. Cliffhanger: in deze aflevering het verhaal hoe je als bestuurder nog vóór 6.00 's ochtends een telefoontje krijgt en de nachtmerrie begint… en hoe je daar als organisatie dan ook weer op bepaalde vlakken beter van wordt. Welke beslissingen neem je als bestuurder en wat heeft Annet geleerd over haar cliënten en het gebruik van Wi-Fi? Deze aflevering luistert als een roman: rampen, mooie visies, geleerde lessen. Met een lach en een traan of je nekharen overeind van schrik. En weet je wat: dit kan ook jou als bestuurder in de VVT allemaal overkomen. 

Bekijk:

Doe:

Lees:

 

Iedere twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering in de podcastserie.  

'Digitale transformatie’ is geen nieuw instrument of set aan instrumenten, maar een geheel nieuwe wijze om met behulp van technologie de zorg anders te organiseren. Dat is nodig, omdat het aantal ouderen en de vraag naar zorg toeneemt, de zorgvragen steeds complexer worden, beschikbare middelen schaars zijn en de personele tekorten sterk oplopen. Blijven denken en doen vanuit het bestaande maakt de zorg die ActiZ-leden leveren niet toekomstbestendig. Daarom is de visie 'Digitaal denken en doen' tot stand gekomen onder regie van de Themacommissie Informatisering.

Twee mensen die een podcast opnemen

Ivette praat in aflevering 3 met Jef Mol over zijn visie op digitalisering