Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Gegevensuitwisseling Videoreeks leestijd 1 min

Herontwerp ECD naar een professionele omgeving

Jerry Fortuin schetst de ontwikkelingen en uitdagingen van het herontwerp

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Jerry Fortuin vertelt

Dit is de videocollegereeks 'Herontwerp ECD naar een professionele omgeving'. In deze reeks vertelt adviseur Jerry Fortuin over de ontwikkelingen en uitdagingen van het herontwerp. Hij gaat onder andere in op de noodzaak en uitgangspunten voor het herontwerp, de samenwerking tussen professionals en dossiers en de rol die professionals spelen bij het herontwerp.

Deze reeks bestaat uit 7 video’s die in volgorde bekeken samen één geheel vormen. U kunt de video's echter ook individueel van elkaar bekijken. De inhoud is een uitleg van en toelichting op het herontwerp voor een nieuwe professionele omgeving, opgesteld door ActiZ en VGN.

De video's:

1: Inleiding

Waarom is het herontwerp voor het huidige ECD eigenlijk nodig? Adviseur Jerry Fortuin schetst de ontwikkelingen en de toekomst waarvoor het Herontwerp ECD voor professionals op deze manier nodig is. 

 

2: Uitgangspunt herontwerp professionele omgeving

Wat is het verschil tussen het klassieke ECD en het herontwerp professionele omgeving? In deze video hoort u op welke uitgangspunten het herontwerp is gebaseerd en wat de kern van de nieuwe professionele omgeving is.  

3: Samenwerking tussen professionals en dossiers

Als iedere professional in een eigen dossier werkt, hoe kan men dan tussen professionals en over organisatiegrenzen heen samenwerken rondom een cliënt? In deze video vertelt Jerry hoe dit werkt in het herontwerp voor de professionele omgeving. 

4: Op verschillende niveaus in de organisatie

Hoe komt een zorgorganisatie nou tot een nieuwe professionele omgeving? Daarvoor is er op verschillende niveaus in de organisatie en vanuit verschillende betrokkenen actie nodig. Het Interoperabiliteitsmodel van NICTIZ laat deze lagen mooi zien. In deze video hoort u hier meer over. 

 

5: De rol van professionals

Professionals hebben een belangrijke rol om tot een nieuwe professionele omgeving te komen. In deze video hoort u wat van een professional verwacht wordt in deze rol en wat een organisatie kan doen om de professional daarbij te faciliteren. 

6: Het gesprek met de leverancier

Wat vraagt het van de organisatie om het gesprek met de leverancier te voeren? Hoe bereid je je daarop voor en wie voert het gesprek? Maar ook: wie is betrokken bij het gesprek en welke rol speelt de verpleegkundige informatiekundige hierin? In deze video wordt ingegaan op wat dit van de zorgorganisatie vraagt en hoe de ActiZ visie ‘Digitaal Denken en Doen’ daarbij kan helpen. 

7: Vijf leidende principes

In deze video hoort u hoe de 5 leidende principes helpen om tijdens het hele proces naar een nieuwe professionele omgeving de goede focus te houden. Daarnaast hoort u het antwoord vanuit het nieuwe herontwerp voor de professionele omgeving op de veel gestelde vraag: 'kiezen we voor één systeem voor alle zorgdomeinen of voor meerdere systemen naast elkaar?'