VVT-Informatisering

Subsidieregeling InZicht

inzicht_logo_RGB_plat_paars.jpg

Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZen Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. De regeling loopt tot eind 2022. Tot op heden blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf. De digitale gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden, deelname aan InZicht biedt een mooie kans op ondersteuning hierbij.

Modules Regeling InZicht

De Regeling InZicht loopt tot en met eind 2022 en bestaat nu uit twee modules, namelijk:

Module PGO: het ontsluiten van gegevens naar en werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (deze module PGO is een verplichte module). Lees meer

Module eOverdracht: het elektronisch uitwisselen van gegevens in de verpleegkundige overdracht. Lees meer

Bekijk de animatie over e-overdracht

Eerst registreren

Er hebben zich al veel organisaties aangemeld voor een subsidieaanvraag. Wilt u gebruik kunnen maken van de beschikbare 90 miljoen euro dan raden wij u dringend aan u zo snel mogelijk te registreren als geïnteresseerde via inzicht@minvws.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen door Bureau InZicht. Dit verplicht u tot niets.

Snel beginnen

Wacht niet met het opstarten van uw project. De ervaring leert dat de uitvoering tijd vraagt. Daarom sluit de inschrijving voor deze regeling op 1 september 2021. De Regeling loopt tot eind 2022.  

Bureau InZicht: vraagbaak en ondersteuning

De adviseurs van het bureau InZicht staan leden met raad en daad terzijde bij het uitvoeren van de drie fases: analyse van de bedrijfsprocessen (‘contextanalyse’), het opstellen van een plan van aanpak en het aanvragen van de subsidie om het plan van aanpak te gaan uitvoeren c.q. het werken volgens de eOverdracht te gaan implementeren.
Er is een helpdesk beschikbaar. Mail uw vragen aan inzicht@actiz.nl of neem contact op met Stefanie van Vliet 06-39822738.

Fases subsidieregeling

De drie fases van de subsidieregeling InZicht:

Fase 1: Opstellen van een analyse
Voor elke module waarvoor u uiteindelijk subsidie wilt aanvragen is een grondige analyse van de bedrijfsprocessen verplicht. Richtlijnen voor de analyses van Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op de website van DUS-I.nl

Fase 2: Opstellen van een plan van aanpak 
Templates voor het plan van aanpak van uw organisatie voor de Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op website van DUS-I.nl

Fase 3: Aanvragen van subsidie van de implementatie van de modules
Voórdat u subsidie kunt aanvragen (fase 3) moet u de fases 1 en 2 volgens bepaalde richtlijnen en templates hebben uitgevoerd. Op www.dus-i.nl vindt u uitgebreide informatie over o.a de criteria, de hoogte van de subsidie, het tijdspad en de procedure.

Vragen en meer informatie

Er is een helpdesk beschikbaar. U kunt mailen met inzicht@actiz.nl of neem contact op met Stefanie van Vliet 06-39822738.

Proeftuinen
In het voortraject van het programma InZicht zijn 16 proeftuinen gestart. Lees meer over de opbrengst van deze proeftuinen in de publicatie “Geef InZicht door. Kennis en kansen voor de langdurige zorg”.

Alle VIPP’s op een rij
Voor meer informatie over de VIPP-regelingen is er deze presentatie, met daarin o.a. een overzicht per regeling van het doel, deelnemers, aanpak, resultaten, en standaarden.

Annemiek Mulder

VenVN organiseert online training eOverdracht voor verpleegkundigen en verzorgenden
Deze online training via Teams is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zich willen verdiepen in eOverdracht. Er zijn 4 trainingsgroepen met elk 5 plekken. Op 27, 28, 29 oktober, en 16 december 2020 start steeds één groep. De training is voor V&VN leden met in elke groep plek voor één niet V&VN-lid. 

Vragen? Mail A.Ooijen@venvn.nl 
Aanmelden

Lees het interview met Florian van Hunnik, verpleegkundige, teamleider en de Chief Nursing Information Officer bij het OLV in Amsterdam.

"Vanuit het programma InZicht hebben we onze eigen overdrachtsprocessen geanalyseerd. We zagen daarbij dat dezelfde informatie meerdere keren wordt verzameld en overgetypt. Alleen dat inzicht al heeft ons geholpen om het overdrachtsproces te verbeteren en efficiënter te maken."