Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Zorginnovatie Video leestijd 1 min

Inzichten uit masterclass Zorgtechnologie

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Grafische vormgeving

Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging. Dit blijkt uit onderzoek uit 2019 naar de toepassing van zorgtechnologie in verpleeghuizen en bij zorg thuis. ActiZ heeft daarom ter ondersteuning van haar leden in samenwerking met Jester Strategy een quickscan zorgtechnologie ontwikkeld. De ActiZ Quickscan Zorgtechnologie geeft een beeld van de inzet van zorgtechnologie binnen uw organisatie.

Deze quickscan is hier beschikbaar

In het plenaire deel van de masterclass Zorgtechnologie (zomer 2020) werden de inzichten uit het onderzoek in 2019 gepresenteerd en is nader ingegaan op het goed kunnen benutten van de inzichten uit de Quickscan Zorgtechnologie. De masterclass is interessant voor bestuurders/beslissers, directeuren, projectleiders en innovatiemanagers.

Ontwikkel, en begin daar ook mee, een langetermijnvisie. Hoe ga ik technologie in mijn organisatie toepassen, wat vind ik daarvan en hoe verhoudt die technologievisie zich tot de visie van mijn organisatie?

Bas Schulten

\

Jester Strategy

In de masterclass...

Deelt Bas Schulten inzichten uit de onderzoeken

Bas Schulten van Jester Strategy deelt de inzichten uit de onderzoeken en met name uit de Verkenning die in Verpleeghuizen is gedaan. Hij gaat in onderstaande video in op: 

  • De doelstelling van het onderzoek
  • Waarom bestuurders kiezen voor technologische toepassingen
  • Welke belemmeringen er zijn in de praktijk 
  • Tips voor succesvolle implementatie

Bespreekt Remco Bakker de Quickscan en vier thema’s voor zorgorganisaties

Remco Bakker van Jester Strategy gaat dieper in op de Quickscan Zorgtechnologie. Deze kan worden gebruikt om de aansluiting bij de individuele situatie van zorgorganisaties te borgen. In de presentatie gaat Remco in op vier thema’s die voortkomen uit de negen succesfactoren waarop kan worden ‘gescoord’ in de Quickscan.

Deze thema’s zijn:

  • Strategie
  • Medewerkers en vaardigheden
  • Samenwerking (extern)
  • Organisatie

Remco Bakker geeft concrete tips voor het realiseren van ambities en een praktische aanpak om visie te vertalen naar acties en resultaten.

Meer weten?

Verkenning voor het ministerie van VWS door Jester Strategy, van het gebruik van technologie in de dagelijkse praktijk van de verpleeghuiszorg (2019)