Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Strategie Bijeenkomst leestijd 1 min

Masterclass Digitaal Leiderschap in de VVT

Krijg grip op de digitale ontwikkelingen

Link gekopieerd naar klembord

Masterclass Digitaal Leiderschap in de VVT keyvisual

Man en vrouw achter laptop in gesprek

'Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan' zegt het WOZO-programma (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen). Ook in het IZA (Integraal ZorgAkkoord) staat een uitgebreide digitale paragraaf. Als bestuurder heb je veel onderwerpen op je bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent, onder andere digitalisering. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om hier voldoende kennis over te hebben. In de masterclass 'Digitaal Leiderschap in de VVT' gaan we in 4 bijeenkomsten in op de digitaliseringsontwikkelingen in de zorg. En hoe jij als bestuurder het potentieel van digitalisering voor jouw organisatie optimaal benut.

Digitalisering biedt enorme kansen en tegelijkertijd is het een onderwerp waar menigeen mee worstelt. Er zijn veel kansen en ontwikkelingen. De realiteit is ook dat er nog veel zaken niet zijn uit ontwikkelt en/of vragen om behoorlijke kennis van zaken terwijl er flinke investeringen gevraagd worden. Feit is dat de VVT nog een grote slag te maken heeft als het gaat om digitalisering, en anderzijds dat digitalisering grote kansen biedt om arbeidsmarktschaarste en de gevraagde zorgtransformatie mee te ondersteunen. Het potentieel van digitalisering in de zorg moet nog echt tot wasdom komen. Het vraagt om visie, keuzes en leiderschap in je organisatie. Hoe doe je dat als bestuurder?

Om hierbij te helpen, organiseert de ActiZ Academie een masterclass Digitaal leiderschap in de VVT. Deze masterclass is bedoeld voor bestuurders (of directeuren waarvoor ICT/digitalisering onderdeel is van een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid)

Je krijgt in vier modules inzicht in de huidige ontwikkelingen en wat je daar als bestuurder mee kunt. In de bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe digitalisering strategisch en praktisch te gebruiken in de eigen organisatie voor betere zorg. Strategische, actuele en eigen vragen op het gebied van digitaal leiderschap krijgen aandacht.

Waar en wanneer:

De eerste bijeenkomst vindt plaats bij ActiZ in Utrecht. De overige bijeenkomsten zijn online.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Woensdag 11 oktober 13.00 -16.00 uur (Fysiek: bij ActiZ in Utrecht)
  • Woensdag 25 oktober 9.30 -12.30 uur (Online)
  • Woensdag 8 november 9.30 -12.30 uur (Online)
  • Woensdag 29 november 9.30 -12.30 uur (Online)

Doelgroep:

Deze masterclass is bedoeld voor bestuurders van ActiZ-leden (of directeuren waarvoor ICT/digitalisering onderdeel is van een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid). Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Kosten:

Voor deze masterclass wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 400 euro incl. BTW.

Inhoud:

De masterclass bestaat uit 4 modules (deze zijn niet los te volgen). Voorafgaand aan elke module ontvang je een voorbereidingsopdracht ter oriëntatie op het onderwerp. Deze vragen niet veel tijd (10 minuten tot max. 1 uur) en helpen je om inzicht te krijgen in je eigen organisatie en het onderwerp. Tijdens de modules zelf wordt afgewisseld tussen theorie en uitwisseling over de eigen praktijk van de deelnemers.

 

  • Module 1. Inzicht & Samenhang: In deze module krijg je een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg. Waar staan we als land en sector eigenlijk in de hele digitale transformatie? Welke thema’s zijn voor jou als bestuurder belangrijk om te snappen en hoe hangen de verschillende thema’s samen? En hoe sta jij zelf en je stakeholders tegenover digitalisering in je eigen organisatie en regio?
  • Module 2. Strategie & Organisatie: In deze module kijk je naar de visie van jouw organisatie op digitalisering en zorg. Hoe helpt een strategische visie bij het aansturen van goede zorg in de organisatie, het doorvertalen naar governance, bij concrete activiteiten ten behoeve van cliënten en in je zorgnetwerk? Ook gaan we in op hoe een goede visie en strategie helpt bij het maken van keuzes op het gebied van digitalisering. 
  • Module 3. Vertrouwen & veiligheid: In deze derde module bestuderen we de wereld van informatiebeveiliging, privacy en (data)integriteit. Jij bent als bestuurder eindverantwoordelijk. Maar weet je ook waar je op moet letten? Naast informatie en kennis, krijg je ook een inkijkje in de wereld van hackers door een ethische hacker.
  • Module 4. Digitale communicatie: In de laatste module leer je over actuele thema’s zoals elektronische gegevensuitwisseling en wat netwerkzorg betekent voor je eigen digitale organisatie. Wat betekenen standaardisatie en digitale toepassingen zoals het PGO, de Professionele omgeving (ECD) en e-health-oplossingen voor de ontwikkeling waar jij als bestuurder leiding aan dient te geven, maar waarvan de ontwikkeling in volle gang is en het eindpunt nog niet duidelijk?

Als achtergrondinformatie ontvangt iedere deelnemer het boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg, geschreven door Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaard. In dit boek staan interviews met een tiental leiders uit verschillende disciplines in de zorg.

Trainer:

De masterclass is onder leiding van Jan de Boer, IT strategie adviseur en auditor bij WeDoTrust. Jan is nationaal en internationaal al meer dan 25 jaar actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.