Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Strategie Bijeenkomst leestijd 1 min

Masterclass Digitaal Leiderschap in de VVT

Krijg als bestuurder grip op digitale ontwikkelingen

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Man en vrouw achter laptop in gesprek

Als bestuurder heb je veel onderwerpen op je bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om overal voldoende kennis over te hebben. Een van de grote thema’s waar bestuurders steeds meer van willen en ook moeten weten is digitalisering. In de masterclass 'Digitaal Leiderschap in de VVT' gaan we in op hoe jij als bestuurder het potentieel van digitalisering voor jouw organisatie optimaal benut.

Digitalisering biedt enorme kansen en tegelijkertijd is het een onderwerp waar menigeen mee worstelt. Covid-19 heeft laten zien dat de zorg digitaal echt snel kan schakelen. De realiteit is ook dat er geen dag voorbij gaat zonder beveiligingsincidenten. Het potentieel van digitalisering in de zorg moet nog echt tot wasdom komen. Het vraagt om visie, keuzes en leiderschap in je organisatie. Hoe doe je dat als bestuurder?

Om hierbij te helpen, organiseert de ActiZ Academie een masterclass Digitaal leiderschap in de VVT, exclusief voor bestuurders. Je krijgt in vier modules inzicht in de huidige ontwikkelingen en wat je daar als bestuurder mee kunt. In de bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe digitalisering strategisch en praktisch te gebruiken in de eigen organisatie voor betere zorg. Strategische, actuele en eigen vragen op het gebied van digitaal leiderschap krijgen aandacht.

Waar en wanneer:

De eerste bijeenkomst vindt plaats bij ActiZ in Utrecht. De overige bijeenkomsten zijn in principe online. De laatste bijeenkomst is desgewenst op aanvraag van de deelnemersgroep fysiek.

De bijeenkomsten zijn op:

  • 21 september van 9.30 -12.30 uur (Fysiek: bij ActiZ in Utrecht)
  • 12 oktober van 9.30 -12.30 uur (Online)
  • 9 november van 9.30 -12.30 uur (Online)
  • 7 december van 9.30 -12.30 uur (Online, tenzij de deelnemersgroep fysiek wil bijeenkomen)

Doelgroep:

Deze masterclass is exclusief voor bestuurders van ActiZ-leden. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Kosten:

Voor deze masterclass wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 400 euro.

Inhoud:

  • Module 1. Inzicht & Samenhang: In deze module krijg je een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg. Waar staan we als land en sector eigenlijk in de hele digitale transformatie? Welke thema’s zijn voor jou als bestuurder belangrijk om te snappen en hoe hangen de verschillende thema’s samen? En hoe sta jij zelf en je stakeholders tegenover digitalisering in je eigen organisatie en regio?
  • Module 2. Strategie & Organisatie: In deze module kijk je naar de visie van jouw organisatie op digitalisering en zorg. Hoe helpt een strategische visie bij het aansturen van goede zorg in de organisatie, het doorvertalen naar governance, bij concrete activiteiten ten behoeve van cliënten en in je zorgnetwerk? Ook gaan we in op hoe een goede visie en strategie helpt bij het maken van keuzes op het gebied van digitalisering. 
  • Module 3. Vertrouwen & veiligheid: In deze derde module bestuderen we de wereld van informatiebeveiliging, privacy en (data)integriteit. Jij bent als bestuurder eindverantwoordelijk. Maar weet je ook waar je op moet letten? Naast informatie en kennis, krijg je ook een inkijkje in de wereld van hackers door een ethische hacker.
  • Module 4. Digitale communicatie: In de laatste module leer je over actuele thema’s zoals elektronische gegevensuitwisseling en wat netwerkzorg betekent voor je eigen digitale organisatie. Wat betekenen standaardisatie en digitale toepassingen zoals het PGO, de Professionele omgeving (ECD) en e-health-oplossingen voor de ontwikkeling waar jij als bestuurder leiding aan dient te geven, maar waarvan de ontwikkeling in volle gang is en het eindpunt nog niet duidelijk?

Als achtergrondinformatie ontvangt iedere deelnemer het boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg, geschreven door Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaard. In dit boek staan interviews met een tiental leiders uit verschillende disciplines in de zorg.

Trainer:

De masterclass is onder leiding van Jan de Boer, IT strategie adviseur en auditor bij WeDoTrust. Jan is nationaal en internationaal al meer dan 25 jaar actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.