Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Strategie Strategie Webinar leestijd 1 min

IZA Digitale paragraaf achtergrondinformatie

Link gekopieerd naar klembord

IZA Digitale paragraaf achtergrondinformatie keyvisual

Mensen op balkon bij Zuyderland zorg

In het IZA (Integraal Zorgakkoord) werkt ActiZ samen met de andere IZA-partijen aan werkagenda’s die passende zorg dichterbij moeten brengen. Naast de afspraken over zorgcontractering en het IZA-fonds voor de wijkverpleging, staat er ook een digitale paragraaf in het IZA met afspraken om na te komen. Er verschijnt veel informatie over IZA en de onderwerpen in de digitale paragraaf van IZA. Daarom hieronder de replay van ons webinar over deze digitale paragraaf, met informatie en relevante informatie over de diverse onderwerpen uit het webinar.

Informatie webinar van 19 april 2023

Bekijk hier de Powerpoint-presentatie bij het webinar.

Kijk hier het webinar terug

ActiZ

Op de ActiZ website vind je informatie over het traject Routekaart Implementatie informatiebeveiliging.

ActiZ heeft ook een online netwerk ICT- en informatiebeleid. Per kwartaal is er een bijeenkomst met inhoudelijke informatie. Meld je hier aan voor het netwerk.

IZA algemeen

Op onze ActiZ website staat de algemene informatie over IZA op een rij: inhoud, links naar handige tools en links, en alle verstuurde directiemails over IZA zijn er te vinden.

Binnen het IZA is opgenomen dat zorgpartijen een regiobeeld moeten hebben opgesteld en/of het bestaande regiobeeld herijken. Vind hier relevante informatie over de regiobeelden en -plannen.

IZA-fonds wijkverpleging: hier staat de informatie op de ActiZ website inclusief replay van het webinar hierover.

Voor aanvragen en alle laatste informatie kun je terecht op de website van het IZA-fonds wijkverpleging.

IZA digitale paragraaf: Hybride zorg

Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg. Hiervoor zijn transformatiemiddelen beschikbaar voor impactvolle zorgtransformaties. Zorg dat je VVT organisaties goed aan tafel zit in de regio, en heb samen een sterk beeld wat nodig is voor de VVT. Lees hier de informatie over de transformatiemiddelen.

De Vilans Kennisbank is het verzamel- en informatiepunt over bewezen zorgtechnologie. Op deze pagina van De juiste zorg op de juiste plaats vind je tips en websites over vervanging van zorg door technologie en innovaties.

Bekijk ook het e-magazine van ActiZ over leidinggeven aan de digitale transformatie.

IZA digitale paragraaf: Elektronische gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid

De toekomstige zorg voor ouderen en chronisch zieken vraagt om meer ketenbrede samenwerking. Digitalisering, en met name ook een goede elektronische gegevensuitwisseling, is daarbij een essentiële voorwaarde. De themacommissie Digitaal Denken en Doen heeft een handreiking opgesteld met daarin de ambities, uitgangspunten en handige vragen op het onderwerp gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. In dit artikel vind je ambities en uitgangspunten van ActiZ, en de handreiking voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg.

Het programma Medicatieoverdracht onderhoudt deze website waarop de voortgang en informatie te vinden is.

De website van het programma InZicht gericht op eOverdracht en PGO, geeft informatie over de opbrengsten en relevante documentatie van het programma.

NUTS is een samenwerkingsverband dat werkt aan een oplossing om alle verschillende systemen met elkaar te verbinden om interoperabiliteit en daarmee ook eOverdracht voor elkaar te krijgen.

Het ministerie van VWS onderhoudt deze algemene pagina met de laatste informatie over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.