Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

Bussemaker over administratieve lasten: ‘Je moet vanuit de zorgprofessional kijken, die meer bewegingsvrijheid geven’

De Volkskrant beschrijft administratieve lasten in de wijkverpleging

Link gekopieerd naar klembord

Bussemaker over administratieve lasten: ‘Je moet vanuit de zorgprofessional kijken, die meer bewegingsvrijheid geven’ keyvisual

Wijkverpleging

De Volkskrant beet zich vast in het woud aan administratieve lasten in de wijkverpleging, huisartsenzorg en apothekerszorg. De blaaskatheter stond dit voorjaar centraal in een artikel van deze krant. De conclusie: ‘Alles wat zorgverleners verfoeien aan ons zorgstelsel, komt samen in dat onooglijke slangetje. En daarmee zegt de katheter veel over hoe de zorg in Nederland is geregeld.’ ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties pleit voor een radicale vermindering van de administratieve lasten.

Minder administratieve lasten

‘Het is vrij simpel’, zegt Anneke Westerlaken, ActiZ-voorzitter, ‘minder administratieve lasten betekent meer tijd voor zorg. En in een tijd van vergrijzing waarin de vraag naar zorg stijgt, zijn dat veel extra mensen die je kunt helpen.’ In de verpleeghuiszorg kosten administratieve lasten 25.000 fte. En ActiZ berekende voor de hele vvt-sector dat een reductie van 30 procent administratieve lasten betekent dat er 20 procent meer zorguren bijkomen. ‘Dat is heel veel, maar nog niet eens alles’, stelt Westerlaken, ‘Kunnen werken vanuit je deskundigheid en vertrouwen, betekent meer werkplezier voor zorgprofessionals. Iets dat belangrijk is, want als we ergens zuinig op moeten zijn, is dat op hen.’

Het is vrij simpel: minder administratieve lasten betekent meer tijd voor zorg en meer werkplezier

Anneke Westerlaken \

Voorzitter ActiZ

Wantrouwen regeert

Het ‘systeem’ betoogt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en oud-staatssecretaris van VWS in het Volkskrant-artikel, is gebaseerd op wantrouwen. En dat is niet goed volgens haar: ‘Niet langer moeten productiegedrevenheid, financiële experts en inkopers de dienst uitmaken. Je moet vanuit de zorgprofessional kijken, die meer bewegingsvrijheid geven', zegt Bussemaker. Zolang een blijk van vertrouwen volgens haar niet centraal staat, gaat het nooit werken. ‘Dan gaan er ergens een paar regeltjes af, en die komen er aan de andere kant weer net zo hard bij.'

Zolang een blijk van vertrouwen niet centraal staat, gaat het nooit werken.

Jet Bussemaker \

voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Oplossingen

Bussemaker roept op tot 'verantwoorde, goed beargumenteerde burgerlijke ongehoorzaamheid' van de zorgverleners. ‘Daar praat ik graag eens met haar over door’, glimlacht Westerlaken. ‘Ons beeld op grond van signalen van onze leden is dat voorschriften van de overheid en zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen in het creëren van administratieve lasten. Neem de hoeveelheid en diversiteit aan inkoopvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars voor wijkverpleging. Om te voldoen aan de inkoopeisen van 10 zorgverzekeraars moet een zorgaanbieder aan méér dan 100 contractvereisten voldoen en die monitoren. Dat werkt door in de zorgverlening, die wordt er niet eenvoudiger en plezieriger op. Standaardisatie van inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars of het kiezen voor preferente verzekeraars in de regio en volgbeleid voor de overige zorgverzekeraars, kan een uitkomst bieden.’

Westerlaken: ‘Vaak wordt gezegd dat regeldruk een veelkoppig monster is, maar ook een monster heeft een lichaam. Nut en noodzaak van uitvragen, eisen en verantwoordingen moeten wel duidelijk zijn. Ik ben het van harte eens met de oproep die Jet Bussemaker in het artikel doet: ‘We moeten af van de angstcultuur. We zijn zo bang dat er iets misgaat of iemand de regels misbruikt dat we alles hebben dichtgeregeld. We moeten leren risico's te aanvaarden, misschien ligt daar wel de crux.'

Blijk van vertrouwen

Eerder bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving advies uit over het beteugelen van de administratieve lasten. Het rapport ‘Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg’ geeft adviezen over het veranderen van de wijze van verantwoording in de zorg. Die is nu een belangrijke drijver achter veel administratieve lasten in de zorg.

Symbool voor hoe moeilijk het tegengaan van administratieve lasten is, is het beëindigen van de  minutenregistratie in de wijkverpleging. Tot twee keer toe beweerde de overheid dat het was afgeschaft, zonder tegelijkertijd te kiezen voor een andere vorm van verantwoording of controle. In een longread schetst ActiZ hoe het afschaffen van de minutenregistratie in de praktijk verloopt.

Het genoemde artikel in de Volkskrant is in zijn geheel te lezen (achter een betaalmuur):