Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Wonen Nieuws leestijd 1 min

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

Link gekopieerd naar klembord

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte keyvisual

key

Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Medewerkers in verpleeghuizen zijn nog steeds veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Uit een inventarisatie van Berenschot, in opdracht van ActiZ, blijkt dat verpleeghuisorganisaties aan meer dan 451 externe regels moeten voldoen. In 2019 kostte dit de verpleeghuissector naar schatting zo’n 25.000 fte. Tijd en inzet waarvan de sector graag meer besteedt aan directe zorg voor cliënten. Regeldruk is voor veel zorgmedewerkers een dagelijkse bron van frustratie en wordt aangegeven als een belangrijke reden voor vertrek van medewerkers.

Mireille de Wee, voorzitter ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: ‘We roepen alle betrokken partijen om energie te steken in het vinden van oplossingen voor de toekomst. De maatschappelijke opgave om de zorg voor ouderen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden is groot.’ Op dit moment zijn er al meer dan 20.000 wachtenden voor een plek in het verpleeghuis en de aankomende jaren neemt dit aantal snel toe. ActiZ verwacht tussen nu en 2040 een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen, terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers afneemt en het aantal gekwalificeerde zorgmedewerkers gelijk blijft. De Wee: ‘Het aanpakken en inperken van administratieve lasten is een belangrijk onderdeel voor het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. Tijd en inzet van medewerkers kan maar één keer besteed worden en is van onschatbare waarde voor kwalitatief goede zorg. Minder regeldruk maakt het werken in de sector ook aantrekkelijker.’

'Tijd en inzet van medewerkers kan maar één keer besteed worden en is van onschatbare waarde voor kwalitatief goede zorg. Minder regeldruk maakt het werken in de sector ook aantrekkelijker.’

Mireille de Wee \

voorzitter ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

Impact van nieuwe regels wordt onderschat

Berenschot noemt een aantal oorzaken voor de hoge administratieve lasten. Berenschot rapporteert 451 externe regels die veel tijd en aandacht vragen. Zo vragen allerlei partijen bij zorgorganisaties gegevens op, zonder dat onderling goed af te stemmen. Ook kosten vooral incidentele regelingen, zoals de Kwaliteitsgelden, veel tijd en aandacht en wordt de impact van nieuwe regels steevast te rooskleurig ingeschat. Ook in de huidige kabinetsperiode zijn er weer nieuwe regels bij gekomen die in de praktijk zeer moeilijk uitvoerbaar zijn. De Wet zorg en dwang is hier een goed voorbeeld van. Mireille de Wee: ‘Zorgorganisaties hebben oog voor regels die ze zichzelf opleggen, maar dit rapport laat zien dat administratieve lasten een gezamenlijk probleem zijn. Er kan een wereld gewonnen worden door betere stroomlijning van de externe regelingen.’

'Er kan een wereld gewonnen worden door betere stroomlijning van de externe regelingen.’

Mireille de Wee \

voorzitter ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

Ervaringen uit de coronacrisis bieden kansen

Vermindering van administratieve lasten begint met vertrouwen, schrijft Berenschot in haar rapport. Iets dat ook de Raad voor de Volksgezondheid eerder al constateerde in haar rapport ‘Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg’. De huidige situatie biedt daarvoor kansen. Vanwege de coronacrisis zijn veel regels tijdelijk losgelaten of verruimd. Mireille de Wee: ‘Er ontstaat nu een nieuwe werkwijze, waarin professionals en zorgorganisaties het vertrouwen krijgen om in een crisissituatie te doen wat nodig is. Wat zou het mooi zijn dit uitgangspunt ook na de crisis vast te kunnen houden.’