Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ ondertekent manifest: 1 miljard nodig voor de VVT

Het manifest is ondertekend door FNV Zorg & Welzijn, Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ ondertekent manifest: 1 miljard nodig voor de VVT keyvisual

Ondertekening manifest - medewerker op een

Zet de medewerker op één en betaal hen marktconform. Dat was de kernboodschap bij de ondertekening van het manifest op woensdag 30 november. Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben, terwijl het aantal mensen in de zorg afneemt. De zorgprofessional is hierin van cruciale waarde.

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken licht toe: ‘Om personeel goed te belonen en te behouden, is voor de vvt-sector ongeveer 1 miljard euro nodig. Dat is wat er nodig is om de loonkloof te dichten tussen zorgpersoneel in de fwg-schalen 25 tot en met 60, en werknemers met een vergelijkbare opleiding in de publieke sector of in de markt. Daar is de loonachterstand ongeveer 7,5 procent, zo berekende de SER in het advies ‘Aan de slag voor de zorg’.

Ik vind principieel dat alle mensen in de zorg een marktconform salaris moeten krijgen. Daar verwachten wij ook een oplossing voor.

Anneke Westerlaken \

ActiZ-voorzitter

Het roer moet om

De tijd om het anders te gaan doen is nu. ‘Op dit moment lopen de wachtlijsten op en zien we de werkdruk toenemen, aldus de ActiZ-voorzitter. ‘Hierdoor wordt het werk steeds minder aantrekkelijk voor zorgprofessionals. Daarom heeft ActiZ ook begin dit jaar een nieuwe cao opgesteld, met als uitgangspunten: professionele autonomie en werken vanuit vertrouwen. Dit manifest sluit naadloos hierop aan.’

Politiek aan zet

De politiek is nu aan zet om de maatschappij duidelijk te maken dat zorgmedewerkers de enorme groei van kwetsbare ouderen in de toekomst niet kunnen opvangen. Westerlaken: ‘Dat betekent dat je iets moet doen aan de aanspraken op zorg. Binnen ActiZ zijn we ook met dit onderwerp bezig.’

De overheid zou scherper onderscheid moeten maken tussen professionele zorg en niet professionele zorg. ‘Ik vind principieel dat alle mensen in de zorg een marktconform salaris moeten krijgen. Daar verwachten wij ook een oplossing voor. Dit is al een goed begin.’

Het manifest - de medewerker op 1

Dit is nodig zodat medewerkers een loon krijgen dat minimaal vergelijkbaar is met lonen in het bedrijfsleven. Hiervoor hebben we circa 1 miljard euro nodig voor de VVT-sector (circa 2 1/2 mld. voor de hele zorg). Daarnaast is compensatie nodig voor prijsstijgingen, zodat medewerkers goed rond kunnen komen.

Daarvoor moet het belastingstelsel inclusief het systeem van toeslagen aangepast worden. Meer werken levert nu onvoldoende op.

Opleiden en goed begeleiden van leerlingen, stagiaires en zij-instromers kost begeleidingstijd en dus geld. Dit moet meegenomen worden in de financiering en de formatieberekening.

Om goede zorg te kunnen blijven bieden, moeten overheid, sociale partners en andere stakeholders afspraken maken over kwaliteitskaders. Welke kwaliteit is gezien de huidige ontwikkelingen wenselijk en mogelijk? En wat is nodig om deze kwaliteit te realiseren (bijvoorbeeld voldoende personeel).

Zorgaanbieders moeten genoeg geld krijgen om hun kosten te kunnen dekken, om medewerkers volgens afspraken in de cao te belonen en om goede zorg te kunnen aanbieden.

Organisaties moeten aanwezige kwaliteiten optimaal kunnen inzetten.

Overheden moeten ervoor zorgen dat samenwerking, uitwisseling en pooling tussen zorgorganisaties makkelijker en goedkoper wordt (o.a. door aanpassing van de regels rond mededinging en Btw).

Er moeten maatregelen komen om te kunnen stoppen met administratie die niet nodig is voor het bieden van zorg of om aan inspectienormen te voldoen. Verminder de verantwoordingseisen en werk meer vanuit vertrouwen. 

Download hieronder het manifest.