Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ: ‘Aan de slag met het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg’

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ: ‘Aan de slag met het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg’ keyvisual

Werken 19

‘De opdracht is duidelijk’, stelt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties: ‘Voer de actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt van de SER uit!’ ActiZ omarmt de conclusies van de Sociaal Economische Raad voor de arbeidsmarkt in de zorg. Zorgmedewerkers zijn de sleutel voor goede zorg en ondersteuning. Het is volgens de SER zaak dat de randvoorwaarden op orde komen voor het behoud en het aantrekken van voldoende gemotiveerde medewerkers in de zorg.

‘Er is veel werk te verzetten’, vertelt Conny Helder, ‘we verwachten een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen, terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt. We moeten het werken in de zorg dus aantrekkelijk houden en zelfs verbeteren.’ De SER heeft een agenda opgesteld van vijf punten met aanbevelingen voor zorgorganisaties, zorgmedewerkers, overheid en zorgverzekeraars en de sector en branches. Helder: ‘Het advies van de SER en de agenda is een duidelijke opdracht aan het kabinet en de sector en betekent investeren. Onder meer in extra budget voor een goed salaris, in elk geval daar waar sprake is van een achterstand op de markt’.

Voer de actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt van de SER uit

Conny Helder \

bestuurslid ActiZ

Goed werkgeverschap organiseren

‘Maar het gaat om meer dan alleen salaris’, zegt zorgbestuurder Trudy Prins, lid van de ActiZ themacommissie Arbeid, ‘Er ligt met de agenda een duidelijke opdracht aan de politiek en andere partijen want goed werkgeverschap is een gedeelde verantwoordelijkheid.’ In ActiZ vindt de politiek in elk geval een partner die wil helpen de opdracht uit te voeren. ‘Zo willen zorgorganisaties graag helpen bij het vinden van een goede werk-privé balans voor medewerkers. We zien steeds meer voorbeelden van regionale samenwerking die dit kan ondersteunen, maar dat moet wel fiscaal ondersteund worden’, aldus Prins, ‘dan stimuleer je echt samenwerking in de regio.’

Zorgorganisaties willen graag helpen bij het vinden van een goede werk-privé balans van medewerkers

Trudy Prins \

lid ActiZ themacommissie Arbeid

Andere onderwerpen waarover de SER adviseert gaan onder meer over het belang van zeggenschap van zorgmedewerkers over ontwikkelingen op hun vakgebied. ‘De cao in onze sector faciliteert dit’, zegt Prins die ook cao-onderhandelaar is namens ActiZ, ‘maar mensen moeten dit wel benutten. Laat bijvoorbeeld de professionals die gebruikers zijn van administratieve en digitale systemen meedenken bij de aanschaf er van’

De SER ziet mogelijkheden voor verbetering rond de professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers. Prins: ‘Uit ieder onderzoek blijkt telkens dat zorgmedewerkers zorg willen verlenen, dit betekent dat administratieve lasten drastisch moeten verminderen’. De SER adviseert ook over het verbeteren van kwaliteit van stageplekken. Wat ActiZ betreft hoort daar ook een kostendekkende financiering vanuit het Stagefonds bij. Conny Helder: ‘Het advies van de SER is breed en zorgvuldig. Het is zaak dat een nieuw kabinet de adviezen samen met de veldpartijen in de praktijk brengt’.

Het volledige advies van de SER is hier te lezen:

Toekomst zorg voor ouderen

De coronacrisis brengt nog eens aan het licht dat de kloof tussen de almaar toenemende vraag naar zorg voor ouderen en de krapte op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. ActiZ heeft als branchevereniging van 400 zorgorganisaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. We startten daarom de discussie Praat vandaag over morgen, zodat iedereen het gesprek kan voeren over ouder worden en wat dit voor iemand betekent.

En we formuleerden met 12 andere landelijke partijen betrokken bij de zorg voor ouderen tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderen. Er zijn op korte termijn vergaande maatregelen noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. De tien uitgangspunten helpen daarbij. Het is tijd voor een langetermijnvisie op de ouderenzorg en integraal beleid.