Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Minister Helder kiest opnieuw voor onderzoek in plaats van marktconform salaris

Oppositiepartijen vragen bij debat arbeidsmarkt om inflatiecompensatie voor zorgmedewerkers

Link gekopieerd naar klembord

Minister Helder kiest opnieuw voor onderzoek in plaats van marktconform salaris keyvisual

plenaire zaal Tweede Kamer

‘Kan de minister reageren op de noodklok die de sociale partners luiden in het manifest: ‘De medewerker op 1’?’, vroeg PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in het commissiedebat: Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het manifest werd een dag voor het debat door een coalitie van zorgbestuurders en zorgmedewerkers overhandigd aan de Tweede Kamerleden. Tijdens het debat, dat op 18 januari plaatsvond, waren de Kamerleden met name kritisch over hoe de minister het groeiend personeelstekort in de zorg gaat aanpakken. In aanloop deelde ActiZ een paper met haar standpunten ten aanzien van dit onderwerp met de Kamerleden.

Het waren de oppositiepartijen die meermaals verwezen naar het manifest. Zo wilde Kamerlid Mohandis weten hoe inhoud van het manifest terugkomt in het beleid van de minister. Het manifest bevat acht actiepunten die er voor moeten zorgen dat de VVT een sector wordt én blijft waar het aantrekkelijk is om in te werken. Volgens de minister komen de actiepunten overeen met de inhoud van haar programma: Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in de Zorg en welzijn (TAZ). Daar nam Mohandis geen genoegen mee en hij wilde van de minister expliciet weten hoe elk actiepunt concreet terug komt in de TAZ. Helder heeft toegezegd om hier schriftelijk op terug te komen.

Marktconform salaris

Voor ActiZ geldt dat er vooral snel gehandeld moet worden op het eerste actiepunt: Het faciliteren van een marktconform salaris. Zorgmedewerkers verdienen op dit moment fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Het loonachterstand van met name verpleegkundigen en verzorgenden beslaat gemiddeld 7,5 procent. Om de loonkloof te overbruggen met de markt, medewerkers marktconform te kunnen belonen en als sector te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt is er structureel een investering nodig van 1 miljard euro.

Loonkloof

Dat de loonkloof echt voor financiële problemen zorgt bij medewerkers werd aangestipt door GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Tijdens een werkbezoek aan de verpleeg – en thuiszorgsector (VVT) in Amsterdam hoorde ze verhalen van zorgmedewerkers die niet meer kunnen rondkomen en in de schuldhulpverlening belanden. Ze zijn genoodzaakt om bij de zorgorganisaties waar ze werken te douchen en te eten.

ActiZ herkent dat de signalen dat medewerkers werkzaam in de VVT in de financiële problemen komen. Een direct gevolg van de extreem hoge inflatie. Met geldcoaches en andere hulp proberen werkgevers medewerkers te helpen en schaamte over financiële problemen bespreekbaar te maken. Maar een structurele oplossing is nodig. Ellemeet pleit dan ook voor het overbruggen van de loonkloof door het kabinet, en als dat niet mogelijk op zijn minst een adequate inflatiecorrectie voor het zorgpersoneel.

Ook de SGP drong er bij de minister op aan om het beleid niet alleen te richten op het anders werken in de zorg maar ook op het behoud van personeel. ’Zelfs ActiZ als werkgeversvereniging vraagt om het verbeteren van de salarissen, om zo de loonachterstand van 7,5 procent te overbruggen’, aldus SGP-voorman Kees van der Staaij.

TAZ

Helder moest de partijen helaas teleurstellen. Ze wil eerst een onderzoek laten uitvoeren naar de volgens haar ‘vermeende’ loonachterstand. Daarnaast is meer uren aaneengesloten werken voor Helder een andere optie om meer te verdienen in de zorg en de arbeidsmarkttekorten aan te pakken. Het voornemen om opnieuw een onderzoek uit te voeren komt voort uit de TAZ, en is een van de redenen waarom ActiZ heeft besloten om niet te participeren in het programma. Er zijn volgens de brancheverenging al meerdere, actuele, onderzoeken gedaan die de loonachterstand bevestigen. Wat ActiZ betreft is een toekomstbestendige arbeidsmarkt dan ook niet mogelijk, zonder over de achterstanden in het salaris van zorgmedewerkers te spreken.

BTW-plicht

Naast beloning kwam ook de BTW-plicht bij personele samenwerking aan bod tijdens het debat door vragen van CDA Kamerlid Joba van den Berg. Volgens haar (en ook ActiZ) staat de extra belasting op het uitwisselen van zorgpersoneel tussen zorgorganisaties, samenwerking in de weg. De minister is hierover in gesprek met haar collega bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar ze richt zich vooral op het beter informeren over de mogelijkheden die er nu als zijn om vrijstelling te krijgen op de belasting. In plaats van de afschaffing van de BTW-plicht. Helder doet de toezegging om voor de zomer met duidelijkheid te komen over haar voornemen.

Het debat werd wegens tijdgebrek afgebroken en gaat op een later moment verder.