Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

Kamerdebat wijkverpleging: oppositie vraagt kabinet om meer loonruimte en betere vergoeding samenwerking

Link gekopieerd naar klembord

Kamerdebat wijkverpleging: oppositie vraagt kabinet om meer loonruimte en betere vergoeding samenwerking keyvisual

Tweede Kamer debatteert over wijkverpleging - mei 2023

Eerstelijnszorg, zoals wijkverpleging, is de basis van de zorg in Nederland. ‘Zij zijn het fundament’, zei Liane den Haan (GOUD) tijdens het debat over de wijkverpleging in de Tweede Kamer. ‘Wijkverpleging vervult een essentiële rol om zwaardere zorg te kunnen voorkomen, om mensen langer gezond of thuis te houden. Dan moeten we ze wel alle steun en middelen geven die daarvoor nodig zijn.’ De Tweede Kamer debatteerde met minister Helder (Langdurige zorg) over onderwerpen als beschikbaarheid van wijkverpleging, regeldruk en waardering van het werk.

De Kamer maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de zorg voor mensen en over de aantrekkelijkheid van het vak door een hoge werkdruk en veel administratieve lasten. Maar de SP, PVV en PvdA noemden ook het salaris als grote zorg. Mohamed Mohandis (PvdA): ‘Als ik het startsalaris in de zorg vergelijk met medewerkers van Jumbo of Albert Heijn, komt het inmiddels  gevaarlijk dicht bij elkaar in de buurt.’ Hij pleit ervoor cao’s in de zorg niet marktvolgend te laten zijn, maar juist marktleidend en riep het kabinet op te investeren in meer loonruimte.

Wijkverpleegkundige zorg makkelijker maken

In aanloop naar het debat pleitte ActiZ voor drie onderwerpen die in het debat ook aan de orde kwamen:
 

  • Het is belangrijk wijkverpleegkundige zorg goed samen te kunnen organiseren. Daarvoor zijn bijvoorbeeld multidisciplinaire overleggen tussen verschillende zorgprofessionals cruciaal. Dit is directe tijd en moet daarom ook vergoed kunnen worden vindt ActiZ.  
  • ActiZ pleit voor het beter regelen van de vergoedingen voor systeemfuncties in de wijkverpleging (wijkgerichte preventie, herkenbaar en aanspreekbaar team, avond- nacht- en weekendzorg), een einde aan de belasting op personele samenwerking en verruiming van beperkingen vanuit mededingswetgeving. Stimulering van samenwerking tussen zorgorganisaties is cruciaal om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen die zorg nodig hebben, die ook krijgen.
  • Er is meer loonruimte nodig voor betere salarissen. Niet alleen moeten zorgmedewerkers gecompenseerd worden voor de stijgende prijzen. Maar ook is er een marktconforme beloning nodig om de sector aantrekkelijker en meer concurrerend te maken bij de vraag naar behoud en werving van medewerkers. Meer nog dan andere sectoren in de zorg, voelt de wijkverpleging de dubbele vergrijzing. Naast meer cliënten, gaat een derde (!) van de medewerkers  de komende jaren met pensioen.

Multidisciplinaire overleggen vergoeden

Voor goede zorg is samenwerking cruciaal. Multidisciplinair overleg (mdo) kan daarbij helpen, maar ActiZ en ook andere eerstelijnspartijen signaleren al lang dat die niet gezien worden als directe tijd en niet vergoed worden. Liane den Haan stelde er vragen over aan de minister: ‘Een wijkverpleegkundige kan in een mdo met andere zorgprofessionals overleggen over een cliënt. Kan de minister mij uitleggen waarom het multidisciplinair overleg niet wordt vergoed? Op korte termijn kost dat geld, maar op langere termijn scheelt dat zwaardere zorg.’ Minister Helder stelde dat er een bredere betaaltitel in de maak is over domeinoverstijgende samenwerking. In die brief die ze de Kamer stuurt met de visie op de eerstelijnszorg, zal ze specifiek aandacht hebben voor de  vergoeding van multidisciplinaire overleggen.

Toegang onder druk

Fonda Sahla (D66) wil weten in hoeverre iedereen die wijkverpleging nodig heeft, tijdig geholpen wordt. ‘De toegang staat onder druk. Heeft de minister een totaaloverzicht met de mensen die nu niet geholpen worden en waar kunnen ze terecht met hun zorgvraag?’ De minister gaf in haar antwoord aan dat er geen wachtlijsten worden bijgehouden, maar verwees naar het onderzoek dat ActiZ had laten uitvoeren, dat liet zien dat de vraag naar wijkverpleging groter is dan het aanbod. Ze wil dieper in een regio duiken om zo antwoord te kunnen geven op de vragen van D66. Na de zomer informeert ze de Tweede Kamer hierover.   

Kan de minister mij uitleggen waarom het multidisciplinair overleg niet wordt vergoed?

Liane den Haan \

Tweede Kamerlid GOUD

Beter kunnen samenwerken

In wijk zijn vaak meerdere wijkverplegingsorganisaties actief, daarom is een herkenbaar en aanspreekbaar team belangrijk. Zodat verwijzers en ook cliënten weten waar ze terecht kunnen. ActiZ had aangekaart dat deze coördinatie nu lang niet betaald wordt. In het debat beaamde minister Helder dat het niet altijd kostendekkend te financieren is en ze heeft de NZa daarom gevraagd hoe de coördinatietaken wel vanaf 2024 vergoed kunnen worden. Na vragen van GOUD gaf Kamerlid Lucille Werner aan dat ook het CDA voorstander is van een btw-vrijstelling voor de eerstelijnszorg op personele samenwerking. Daarmee tekent zich wel een Kamermeerderheid af.  

Het complete debat is hier terug te kijken. De PvdA en D66 kondigden aan moties te willen indienen, er komt dus nog een vervolg op het debat.

ActiZ bestuurslid Jeroen van den Oever in Zorgvisie

Interview Zorgvisie

‘De wijkverpleging is het olievrouwtje van de zorg, dus daar moeten we heel goed voor zorgen.’ ActiZ-bestuurslid en lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis Jeroen van den Oever werd geïnterviewd door vakblad Zorgvisie.

In het interview stond hij stil bij de cruciale rol van de wijkverpleging bij de transformatie naar passende zorg. Om de wijkverpleging overeind te houden, moeten er nog wel een paar problemen uit de weg worden geruimd.

Lees het hele interview (achter inlog): ActiZ: ‘Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig’

Geen minutenregistratie meer? 'Heb lef en geef wijkverpleegkundigen de leiding' 

Tot ergernis van Kamerleden zijn er nog altijd wijkverpleegkundigen die te maken hebben met adminstratieve lasten als gevolg van minutenregistratie. ActiZ zet zich in voor minder regeldruk en helpt zorgorganisaties daarbij. Zo organiseerden we diverse bijeenkomsten en webinars over het werken zonder minutenregistratie. En deelden we goede voorbeelden zoals die hieronder van de Ameris Zorggroep. 

Amaris Zorggroep heeft de minutenregistratie voor de wijkverpleging volledig afgeschaft. De focus ligt nu op optimale en actuele zorgplannen en indicatiestellingen. Programmamanager Marieke Hup en wijkverpleegkundige Fieke Kitslaar zijn enthousiast over de nieuwe koers. ‘De cultuur van Amaris speelt hierin een belangrijke rol. We zijn een laagdrempelige organisatie met aardig wat lef en veel ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven.’