Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Nieuwe tarieven kortdurende zorg bieden perspectief voor meer passende zorg

Link gekopieerd naar klembord

Nieuwe tarieven kortdurende zorg bieden perspectief voor meer passende zorg keyvisual

Zorgmedewerker met client in revalidatiezorg

Nagenoeg alle tarieven voor kortdurende zorg tussen thuis en het verpleeghuis in, worden in 2025 verhoogd. Dat blijkt uit de herijkte tarieven die de NZa deze week publiceerde. ‘Dit biedt perspectief voor zorgorganisaties die deze cruciale zorg als hub naar huis bieden’, stelt Ton Poos, voorzitter van de ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel.

‘Verhoging van tarieven voor zorgvormen als eerstelijnsverblijf en crisiszorg in de Wet langdurige zorg is erkenning voor het belang van deze zorg voor mensen én ons zorgstelsel’, zo schetst Poos, die ook zorgbestuurder bij Vilente is. ‘Het is nu aan zorgverzekeraars en zorgorganisaties om met de nieuwe tarieven en beleidsregels passende contracten te sluiten.’

Kortdurende zorg is zorg die tijdelijk is. Vaak als overbrugging na een opname in het ziekenhuis of juist om ziekenhuisopname te voorkomen. Juist in een maatschappij waar steeds meer ouderen zijn, is deze tijdelijke zorg cruciaal voor mensen om thuis te kunnen blijven wonen. ActiZ heeft zich hard gemaakt om tarieven meer aan te laten sluiten op de daadwerkelijke kosten die zorgorganisaties maken. De branchevereniging is tevreden over de samenwerking met de NZa en de ruimte om daarbij ook naar de inhoud van de zorg te kijken en niet alleen naar de historische kostprijsontwikkeling.

Structurele betaaltitel voor complexe zorg thuiswonende ouderen

ActiZ is ook blij dat er eindelijk een structurele betaaltitel is om complexe zorg te bieden aan zelfstandig wonende ouderen en hun naasten. Poos: ‘Ester Bertholet heeft pionierswerk verricht als   specialist ouderengeneeskunde in de wijk en laat al jaren zien dat deze zorg goed werkt. Een structurele betaaltitel maakt het ook voor andere zorgverleners of zorgorganisaties aantrekkelijk om dit ook te kunnen doen.’ 

Niet eerder kon deze MESO-zorg (Multidisciplinaire Eerstelijns Ouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde) rekenen op een vaste basis, altijd moest dit vanuit innovatiefondsen of andere tijdelijke financiering betaald worden. De NZa creëert nu vanuit de Gespecialiseerde Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) een structurele trajectfinanciering per 2025 voor kwetsbare oudere patiënten. ‘Een mijlpaal om passende zorg te kunnen bieden!’

Ton Poos, voorzitter ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel

Ton Poos, voorzitter ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel

Ook het tarief voor GZSP is verhoogd en samen helpt dit bij de beweging om mensen meer vanuit de  eerste lijn te kunnen behandelen. Poos: ‘De herijkte tarieven en beleidsregels sluiten goed aan bij de Visie eerstelijnszorg 2030 waar we als ActiZ met veel partijen aan werken. De basis ligt er, nu moeten we er mee aan de slag.’

Mijn ActiZ

ActiZ leden lezen meer

De NZa heeft de nieuwe beleidsregels en tarieven voor het eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen voor 2025 gepubliceerd.

In dit bericht lezen ActiZ-leden meer over de herijking van de tarieven en de vernieuwde regelgeving.