Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ tekent convenant voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ tekent convenant voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen keyvisual

Document convenant KIK-V met pen

Op 28 januari 2021 tekende ActiZ, samen met andere ketenpartijen in de verpleeghuiszorg, een convenant om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met de ondertekening bezegelen de partijen afspraken die zij in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) hebben gemaakt. Met behulp van de afspraken worden knelpunten in de uitwisseling van gegevens in samenwerking met elkaar opgelost en verloopt de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever.  

Namens ActiZ tekende Anneke Groenenberg, lid van de kerngroep Wonen en Zorg en directeur-bestuurder van zorggroep Liante. Zij licht toe waarom ActiZ deelneemt aan het programma: 'De werkwijze die in het programma KIK-V ontwikkeld wordt, gaat ons helpen om de administratieve lasten voor zorgorganisaties te verminderen en om waardevolle kwaliteitsinformatie te verstrekken. Het is tegelijkertijd een stimulans voor zorgorganisaties om te kijken hoe zij hun eigen informatiesystemen slimmer kunnen inrichten en kritisch te zijn over de waarde van indicatoren in cliëntenperspectief. Ik ben blij dat wij deze stap nu hebben gezet en ik heb veel waardering voor de inzet van alle ketenpartijen. We kunnen de afspraken nu in de praktijk brengen. Daarbij zullen we bewaken dat de doelstelling van minder administratieve lasten ook wordt gerealiseerd.'

De andere betrokken ketenpartijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma.

Efficiënter gebruik van kwaliteitsinformatie

Verpleeghuisorganisaties zijn, op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, verplicht informatie aan te leveren over de kwaliteit van zorg en over hun bedrijfsvoering, aan veel verschillende partijen. De huidige manier van aanleveren kost hen veel tijd en energie, het is vaak ongepland en er zijn veel dubbelingen in de uitvraag.

Met het programma KIK-V worden bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren efficiënter gebruikt en vooraf afspraken gemaakt over definities van de uitvraag. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zij gebruiken. Ze ervaren hierdoor minder administratieve lasten.

Afsprakenset

De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in een ‘afsprakenset KIK-V’. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen over twee onderdelen van het Kwaliteitskader: personeelssamenstelling en veilige zorg. Uitbreiding met andere indicatoren uit het Kwaliteitskader volgt in de komende jaren. Daarbij worden onder meer dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter inzetten voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten.

Het maakt niet uit hoe ver een instelling is met digitaliseren, alle zorgaanbieders kunnen meedoen.

Anneke Groenenberg \

Zorggroep Liante

De afsprakenset vraagt van deelnemende zorgaanbieders dat zij, waar nodig, veranderingen doorvoeren in hun werkprocessen en mogelijke aanpassingen in techniek en software. Het programma KIK-V begeleidt hen hierbij. Groenenberg: 'Het maakt niet uit hoe ver een instelling is met digitaliseren, alle zorgaanbieders kunnen meedoen'.

Zelfscan voor zorgorganisaties

Zorgorganisaties die geïnteresseerd zijn in deelname aan het KIK-V programma kunnen een zelfscan doen. De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij de start van de implementatie en maakt inzichtelijk wat KIK-V voor de zorgaanbieder oplevert. De zelfscan kun je in dit contactformulier aanvragen. Meer over wat het programma betekent voor zorgaanbieders, lees je hier.

Meer informatie

Lees ook het artikel 'Even appen met Anneke', waarin ze verteld over wat de ondertekening nu betekent voor zorgorganisaties en de sector. 

Op de website kik-v.nl vind je alle informatie over het programma KIK-V en de betekenis voor organisaties in de verpleeghuiszorg.

Voor leden: Programma KIK-V: Keteninformatie kwaliteit verpleeghuiszorg