Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

‘Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ opgenomen in Register

Een mijlpaal voor het goed organiseren van zorg

Link gekopieerd naar klembord

‘Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ opgenomen in Register keyvisual

Kwaliteit 22

Thuis, in het verpleeghuis of ergens daar tussenin. Ongeacht de plek waar iemand woont als je zorg krijgt, wordt het Generiek Kompas het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren professionele zorg. Het ‘Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is per 1 juli opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt direct in werking. Het vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers. Het Generiek Kompas is ontworpen door zeventien partijen die samen iedereen vertegenwoordigen die betrokken is bij de ondersteuning, zorg en behandeling voor mensen met een zorgvraag. Het Generiek Kompas geeft richting aan de beweging naar passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in het zorgdomein en het sociaal domein.

Kwaliteit van bestaan centraal

Het Generiek Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan. Het is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven naast informele, waar nodig ook, professionele ondersteuning, zorg of behandeling nodig hebben, ongeacht waar ze wonen of hoe zwaar de zorg moet zijn. Het nieuwe Kompas legt meer dan voorheen nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken wat zorgvragers zelf, of samen met hun netwerk, kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zo ligt regie meer bij mensen en hun netwerk, wat bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. Beschikbare professionele zorg en ondersteuning kan op deze manier zo goed mogelijk worden ingezet. 

Veranderingen bieden ruimte voor cliënt, professional en mantelzorger

De grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Verschillende verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het Kompas zijn afspraken vastgelegd over samenwerking voor het organiseren van goede zorg over alle domeinen heen. Het is belangrijk dat, wanneer er een zorgvraag ontstaat, de antwoorden van zorg aansluiten bij het leven dat men leidt. Hier is een open gesprek voor nodig, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor hoe het leven van de mens met een zorgvraag eruit ziet, wat hij zelf wil en kan (leren) en wat aanvullend nodig is. Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Geen eindpunt, maar het vertrekpunt

‘Het verdient een groot compliment hoe ver de partijen met elkaar gekomen zijn. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft partijen geholpen om de laatste puntjes op de i te zetten”, aldus Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het ZiN. ‘Er ligt een Generiek Kompas en een goed doordacht implementatieplan. Dit is geen eindpunt, maar het vertrekpunt voor verdere samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar te leren en te ontwikkelen met een ingerichte leer- en verbetercyclus.’ 

Samen leren en ontwikkelen

Het Generiek Kompas biedt volop ruimte voor leren en ontwikkelen, voor nieuwe oplossingen en inspiratie voor zorgprofessionals in hun werk. Dat geeft meer voldoening. Zo kunnen ook mantelzorgers zorg bieden op een manier die bij hen past. In het Kompas is afgesproken dat professionals samen aangeven wat zij nodig hebben voor goede zorgverlening en hoe data daarbij gebruikt kan worden. Belangrijk onderdeel van het Kompas vormt het samen leren en ontwikkelen. Dit is van het begin af aan de inzet en de doelstelling van het Kompas geweest. Het Kompas vormt een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van zorg hoog te houden en aan te sluiten bij kwaliteit van bestaan. 

Generiek Kompas

Het 'Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Breed draagvlak: 17 indieners

Het Generiek Kompas is ingediend door een coalitie van 17 partijen. Met elkaar vertegenwoordigen zij ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers. 

De 17 partijen zijn: ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Mijn ActiZ

ActiZ-leden lezen meer

Op de ActiZ Kennisbank vinden ActiZ leden meer informatie over het 'Generiek Kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan'. Op de overzichtspagina vind je informatie over de bouwstenen van het Kompas, documenten en andere informatie over de implementatie en kan je webinars terugkijken.