Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ ondertekent investeringsakkoord voor opleiden wijkverpleging

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ ondertekent investeringsakkoord voor opleiden wijkverpleging keyvisual

Ondertekening opleidingsakkoord 4

De komende drie jaar investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dat staat in het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, dat vandaag is getekend door ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en VWS. Het akkoord moet leiden tot meer en goed opgeleide zorgprofessionals in de wijk. De verwachting is dat het tekort aan deze groep de komende jaren zal oplopen tot 10.500 in 2027. Met dit akkoord onderstrepen de partijen het belang van investeren in de wijkverpleging.

Ondertekening opleidingsakkoord 5

Ondertekening door ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en VWS

Met het akkoord zetten de partijen zich ervoor in dat er een krachtig opleidingsaanbod komt met doorlopende leerlijnen, zodat zorgorganisaties in de wijkverpleging meer helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gaan opleiden en bijscholen. Namens ActiZ ondertekende voorzitter Anneke Westerlaken vandaag het akkoord. ‘De komende tien jaar gaat één derde van de huidige medewerkers in de wijkverpleging met pensioen. Nu investeren in opleiden is dus cruciaal. Potentiële nieuwe medewerkers in de wijk moeten voldoende mogelijkheden krijgen om goed opgeleid én begeleid te worden, maar ook zorgprofessionals die nu al in de zorg werken willen we met een goed werk- en leerklimaat voor onze sector behouden. Daarin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.'

De komende tien jaar gaat één derde van de huidige medewerkers in de wijkverpleging met pensioen. Nu investeren in opleiden is dus cruciaal.

Anneke Westerlaken \

Voorzitter ActiZ

Meer en anders opleiden

In het akkoord staat het meer en anders opleiden van professionals in de wijkverpleging centraal. Dit moet worden bereikt door het creëren van een aantrekkelijk leerklimaat voor leerlingen, stagiairs en mensen die nu al in de zorg werken, en door het opzetten van een regionaal opleidingsaanbod. Hierbij wordt op innovatieve, toekomstbestendige en efficiënte wijze vorm en inhoud gegeven aan opleiding en scholing in de wijkverpleging. Op basis van de afspraken in dit investeringsakkoord wordt een vernieuwde opleidingsstructuur in de wijkverpleging vormgegeven. Hiervoor stelt het ministerie van VWS 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de komende drie jaar. De komende tijd maken de partijen concrete afspraken over de besteding van deze middelen.

Wijkverpleging centrale rol

ActiZ is blij dat het akkoord aansluit bij de specifieke context van de wijkverpleging, waar zorgprofessionals veelal één-op-één bij cliënten thuis werken. Die context vraagt om een andere benadering van opleiden en begeleiden, dan bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg. Ook de verdere innovatie van het opleidingslandschap, onder meer in de vorm van modulair opleiden en door de inzet van leertechnologie, is nodig. Daarnaast is afgesproken dat er een verkenning komt hoe de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals versterkt kan worden. ‘Het is goed dat er oog is voor het informele netwerk dat betrokken is bij de zorg voor onze cliënten. En dat er onderzocht wordt welke opleiding en scholing georganiseerd moet worden, om ook in de toekomst die zorg samen te blijven leveren’, stelt Westerlaken.

Omdat mensen steeds ouder worden en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, vindt steeds meer zorg thuis plaats. Daarnaast wordt ook de zorgvraag steeds complexer. Dat vraagt meer van de wijkverpleging, die een centrale rol heeft bij het organiseren van zorg dichtbij. Westerlaken: ‘Wij zijn blij dat in het akkoord ook afspraken zijn gemaakt over gespecialiseerde vervolgopleidingen, zodat het opleidingsaanbod aansluit bij de uitdagingen waar zorgprofessionals in de wijk mee te maken krijgen. Het is wat ActiZ betreft dan ook van essentieel belang dat deze eenmalige investering ook omgezet wordt naar een meer duurzame, structurele financiering voor het opleiden in de wijkverpleging.'