Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Medewerkers waarderen betrokkenheid bij verandering

Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek 2023

Link gekopieerd naar klembord

Medewerkers waarderen betrokkenheid bij verandering keyvisual

Zorgmedewerkers in overleg

 "Maakt mijn organisatie voldoende tijd vrij om veranderingen door te voeren?" Die vraag is belangrijk voor de meeste medewerkers als ze hun organisatie aanbevelen als werkgever bij anderen. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van branchevereniging ActiZ en Effectory onder medewerkers in de VVT-sector.

Werkdruk neemt af

Ten opzichte van 2022 is de werkdruk het afgelopen jaar gedaald met ongeveer vijf procent, een positief signaal. Maar nog steeds geeft ruim een derde van de medewerkers aan dat er niet genoeg tijd is om het werk uit te voeren. De als te hoog ervaren werkdruk speelt mogelijk een rol in het resultaat dat werknemers in 2023 over het algemeen wat kritischer zijn dan het jaar daarvoor. Dit beeld komt overeen met de resultaten van voorgaande jaren. Onveranderd in de resultaten is de hoge bevlogenheid bij medewerkers in de ouderenzorg, die nog steeds een dikke 8 krijgt. De meeste medewerkers geven aan dat zij in hun organisatie en/of in de zorg willen blijven werken.

Bekijk hier de infographic met branchebeeld Werkbeleving 2023 

Afbeelding Branchebeeld 2023.png

Ondersteuning bij verandering

Aan het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben dit jaar meer dan 50.000 medewerkers uit 86 VVT-organisaties deelgenomen. De resultaten laten zien dat de Werkgever Net Promotor Score (WNPS) – de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden – licht is gedaald. Met andere woorden, werknemers waren in 2023 wat kritischer over hun zorgorganisatie als werkgever. Een bredere analyse van de resultaten toont aan dat de manier waarop werkgevers veranderingen doorvoeren belangrijk is voor het werkplezier van medewerkers.

De onderzoekers keken naar welke vragen uit de enquêtes sterk samenhangen met een hoge aanbevelingsscore (WNPS-score). Ze zagen dat medewerkers die hun werkgever hoog scoorden op de vraag of ze hun werkgever zouden aanbevelen aan anderen, ook hoog scoorden op de volgende vragen: "Maakt mijn organisatie voldoende tijd vrij om veranderingen door te voeren?", "Kan ik me ontwikkelen binnen deze organisatie?", "Maakt mijn leidinggevende vernieuwing en verandering mogelijk?" en "Weet ik wat de organisatie in de toekomst anders en beter wil?".

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg waarin mensen graag (blijven) werken. Werkgevers kunnen dit onder meer realiseren door de kennis en ervaring van hun medewerkers optimaal te benutten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat goed werkgeverschap ook blijkt uit de manier waarop werkgevers veranderingen doorvoeren en hoe ze werknemers betrekken. Essentieel daarbij is: tijdig informeren over veranderingen, ondersteuning bieden bij veranderingen, voldoende tijd vrijmaken voor werknemers, openstaan voor suggesties van medewerkers en een proactieve rol van de leidinggevende bij vernieuwing en verandering.

Marktconform belonen

Het is geen geheim dat ActiZ zich inspant voor een hoger salaris voor zorgmedewerkers. Naast compensatie voor inflatie is er structureel 1,25 miljard euro nodig om zorgmedewerkers in de ouderenzorg marktconform te belonen. Zorgmedewerkers verdienen op dit moment fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. De gemiddelde loonkloof beslaat zo’n 7 procent tussen de markt en onze sector.

Niet alleen uit menselijk oogpunt, maar ook gezien het grote beroep dat we als samenleving op zorgmedewerkers doen, is het volgens ActiZ gerechtvaardigd dat de overheid investeert in meer loonruimte. Zorgorganisaties staan voor grote veranderingen en we vragen veel van onze medewerkers. In een tijd van algemene en aanhoudende schaarste als gevolg van de vergrijzende samenleving is goed werkgeverschap en een ook passende beloning van groot belang. Dat gaat hand in hand met de urgente inzet op de 'zorg van morgen' door bijvoorbeeld inzet reductie van bureaucratie en ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie.

Over de onderzoeken

Jaarlijks wordt er door verschillende partijen onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid in de VVT-sector. Voor haar leden heeft ActiZ daarvoor Kijk op Mijn Medewerkers ontwikkeld. Maar er zijn ook andere partijen die vergelijkbaar onderzoek doen, zoals Effectory. Voor het branchebeeld van 2023 zijn de data van ActiZ Kijk op mijn Medewerkers en Effectory gecombineerd. Zo beschikken we over een representatief beeld van de sector. In totaal hebben 51.275 respondenten uit 86 organisaties deelgenomen.

Meer weten over Kijk op Mijn Medewerkers?

Kijk op Mijn Medewerkers is een gratis tool voor ActiZ-leden, om inzicht te krijgen in de betrokkenheid, motivatie en werkbeleving van hun medewerkers.