Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Collectie

Opleiden

Alles over opleiden en ontwikkelen in de ouderenzorg

Scroll naar beneden
Hester Korbee - specialist ouderengeneeskunde Pieter van Foreest

De verpleging, verzorging en thuiszorg kan niet zonder voldoende bekwame professionals. Professionals die bekwaam zijn voor het werk dat gevraagd wordt, maar die ook up-to-date blijven én door kunnen groeien naar andere, soms complexere zorg- en welzijnstaken. ActiZ zet zich in voor meer en betere mogelijkheden voor mensen om in te stromen of verder door te leren in de zorg. Of dat nu in de praktijk is of via een formele opleiding.

Uitgelicht artikel

Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Of dit nu met een formele opleiding is of door te leren in de praktijk. ActiZ zet zich in voor allerlei initiatieven die beogen meer mensen op te leiden voor de zorg of opleidingen beter aan te laten sluiten bij de medewerkers op de werkvloer. 

Zo zetten we ons onder meer in voor een betere instroom vanuit het vmbo naar zorgopleidingen, samen met het platform Zorg en Welzijn. Daarnaast werken we in SBB-verband aan het beter aansluiten van mbo-opleidingen op de beroepspraktijk en willen we de samenwerking met het hbo verbeteren. Naast diplomagerichte trajecten, stimuleren we de mogelijkheden voor volwassenen om meer flexibel en op maat op te leiden, bijvoorbeeld via mbo-certificaten. Nauwe betrokkenheid van het werkveld is hierbij ons uitgangspunt.