Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer gaat keuzes en investeringen voor arbeidsmarkt zorg nog uit de weg

Terugblik van het debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer gaat keuzes en investeringen voor arbeidsmarkt zorg nog uit de weg keyvisual

wijkverpleging bij client hartslag meten

‘Op alle terreinen in de maatschappij hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt’, schreef minister Van Gennip van Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Dat wordt ook herkend in de zorg. Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer met minister Conny Helder van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. ActiZ stelt dat het kabinet aan de slag moet om het werken in de zorg makkelijker te maken, beter te belonen en te stimuleren. ‘Hoe weten we’, stelt ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ is daarover duidelijk. Werkgevers en vakbonden zijn aan de slag met de aanbevelingen die voor ons zijn, nu zijn ook de overheid, financiers en systeempartijen aan zet.’

Niet meer loonruimte

In het debat vroegen Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Fleur Agema (PVV) om meer loonruimte voor zorgmedewerkers. Ze refereerden aan het pamflet met die oproep dat vakbonden en werkgevers de dag ervoor hadden aangeboden aan de Tweede Kamer. Maar minister Helder was duidelijk: het kabinet trekt geen extra geld uit voor het dichten van de loonkloof. Wel zei de minister toe dat ze onderzoekt of een meer-urenbonus wellicht haalbaar en zinnig is om te stimuleren dat zorgprofessionals in deeltijd hun contracturen uitbreiden.

 

Loon is niet alles, niet zaligmakend, maar het is wel cruciaal

Maarten Hijink \

Kamerlid SP, tijdens het debat in de Tweede Kamer

Zowel Kees van der Staaij (SGP) als Mirjam Bikker (ChristenUnie) stelden wezenlijke vragen over wat de huidige arbeidsmarkt in bredere zin betekent voor de zorg: voor het vergroten van ‘samenzorgen’  in de maatschappij, de relatie tussen informele en formele zorg, het stimuleren van mantelzorg. In haar beantwoording beaamde minister Helder het belang van een zorgzame samenleving en verwees ze daarbij onder meer naar het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO), waarover de Kamer na de zomer debatteert, en naar plannen van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) rond mantelzorg. Ook verwees ze naar het Integraal Zorgakkoord, dat half september gepresenteerd zal worden.  

‘De personele houdbaarheid staat onder druk, maar dat niet alleen: ook de financiële houdbaarheid en de maatschappelijke houdbaarheid’ -

Mirjam Bikker \

Kamerlid ChristenUnie, tijdens het debat in de Tweede Kamer

De brief van de vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg is via onderstaande knop terug te lezen. 

Het debat is in zijn geheel terug te zien via Debat Gemist

Politieke keuzes nodig

‘De vergrijzing vraagt minstens zo veel flexibiliteit van onze samenleving als het klimaat’, schetst ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘Op alle terrein merken we inmiddels dat de vergrijzing gaande is. In onze sector merken we dat dubbelop: er zijn meer ouderen en chronisch zieken die zorg nodig hebben, maar niet genoeg mensen op de arbeidsmarkt om die zorg in de huidige vorm te leveren. Dat vraagt om politieke keuzes, met misschien wel voorop eindelijk de loonruimte voor verpleegkundigen en verzorgenden om hen marktconform te kunnen belonen.’

Aanpassen aan wat kan

‘Minister Helder voor Langdurige Zorg is duidelijk: er komen niet meer zorgmedewerkers bij’, leest  Anneke Westerlaken in de Kamerbrief van Helder. ‘Dat de minister dit realisme naar Den Haag brengt is te prijzen. De wal keert het schip, het op peil houden van het huidige aantal zorgmedewerkers is in een krappe arbeidsmarkt al een prestatie van formaat.’ In haar Hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg stelde minister Helder onlangs dat het tijd is ons aan te passen aan wat kan. Dat roept volgens de ActiZ-voorzitter wel de vraag op: ‘Wat betekent die constatering voor de kwaliteit van zorg en de toegang voor de groeiende groep mensen die zorg nodig heeft?’

Maak nu echt werk van minder administratieve lasten

Minister Helder bepleit meer ruimte voor regie, zeggenschap en autonomie voor zorgmedewerkers. ‘Dit betekent voor ActiZ dan ook meer ruimte voor vertrouwen op de professionaliteit van zorgmedewerker’, geeft Anneke Westerlaken aan. ‘Door administratieve lasten fors in te perken berekende onderzoeksbureau SiRM dat er 20 procent meer zorguren bij kunnen komen. ‘De tijd van pleisters plakken is voorbij’, stelt Westerlaken, ‘De rapportage ‘Impact in beeld’ van Berenschot liet zien dat de administratie in de verpleeghuiszorg met het programma Ontregel de Zorg niet af-, maar juist toenam. Het is tijd om de oorzaken aan te pakken. Dat begint met vertrouwen beschreef de Raad voor de Volksgezondheid in het rapport ‘Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg’.

Medewerker op één

ActiZ bepleit harmonisering van inkoop – en verantwoordingseisen in de Zorgverzekeringswet. Als één van de grootste bronnen van regeldruk is dat een belangrijke stap om regeldruk tot op het niveau van cliënten en zorgmedewerkers te verminderen. En dat betekent meer tijd voor het anders organiseren van zorg en professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers. Westerlaken: ‘Net zoals vakbonden en werkgevers in de ouderenzorg hebben gedaan, is het ook tijd voor het ministerie, financiers in de zorg en systeempartijen tijd om zorgmedewerkers op één te zetten en minder administratieve lasten zorgt voor meer werkplezier.’