Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Werken Nieuws leestijd 1 min

Programma WOZO: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Helder sluit met het programma aan bij de beweging die in de sector al langer gaande is

Link gekopieerd naar klembord

Programma WOZO: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan keyvisual

Ouder echtpaar met iPad

De minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, presenteerde maandag 4 juli samen met partijen in de sector het programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO). Het programma heeft als doel om een omslag te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning voor ouderen. Betrokken partijen hebben een gemeenschappelijk beeld van de opgave: we willen, we moeten en we kunnen anders. Daarbij is een nieuwe norm geformuleerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. ActiZ steunt de beweging die de minister met het WOZO wil maken, maar vraagt aandacht voor noodzakelijk voorwaarden, waaronder een passende beloning voor zorgmedewerkers en investeringen in passende woon- zorgplekken.

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘De cijfers liegen er niet om: de zorg loopt vast. Dat is op meerdere plekken al voelbaar. De personele tekorten lopen op. Daarom zijn we blij dat het WOZO-programma aansluit bij de visie van ActiZ: de zorg voor ouderen moet fundamenteel anders. Ik ben blij dat binnen politiek Den Haag en in de samenleving deze bewustwording steeds meer groeit.’

De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen, want zoals het nu gaat kan het niet langer.

Anneke Westerlaken \

ActiZ-voorzitter

Het WOZO-programma

Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) biedt duidelijkheid over de beweging die nodig is om de ondersteuning en zorg voor ouderen nu en in de toekomst toegankelijk, van goede kwaliteit, organiseerbaar en betaalbaar te houden. Het programma wordt uitgevoerd onder coördinatie van minister Conny Helder, op onderdelen samen met minister Ernst Kuipers, staatssecretaris van Maarten van Ooijen en minister Hugo de Jonge. Het WOZO- programma is geen integraal akkoord, maar een bundeling van tal van maatregelen uit het coalitieakkoord en beleidsprogramma’s die al bestonden. Het doel van het WOZO-programma is om datgene wat wordt beoogd te realiseren, vanuit een gedeelde toekomstvisie met elkaar te verbinden. De brief die minister Helder naar de Tweede Kamer stuurde over het WOZO-programma, is hier te lezen
 

We willen anders, kunnen anders en moeten anders

De ambitie van het WOZO-programma is duidelijk, gaat Westerlaken verder. ‘We willen anders, we kunnen anders en we moeten anders. Dit sluit naadloos aan bij waar ActiZ voor gaat. De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen, want zoals het nu gaat kan het niet langer. Deze verandering verdient een brede, maatschappelijke aanpak. Dat is tegelijkertijd een punt dat volgens ActiZ nog onvoldoende wordt belicht in het programma: een kabinetsbrede visie op de vergrijzende samenleving. Het gewicht van de ouder wordende samenleving moet leunen op de gehele samenleving en niet alleen op de zorg.’

Er moeten duidelijk afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot het verpleeghuis. Keuzes daarin gaan de hele ouderenzorg veranderen.

Mireille de Wee \

ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg

Aandacht voor voorwaarden

Behalve een kabinetsbrede visie op vergrijzing, zijn er ook andere belangrijke voorwaarden die de beweging mogelijk moeten maken. Mireille de Wee, voorzitter van ActiZ-kerngroep Wonen en zorg, licht het als volgt toe. ‘Er moeten duidelijk afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot het verpleeghuis. Keuzes daarin gaan de hele ouderenzorg veranderen, want dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de wijkverpleging, huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg. Maar ook voor ons als samenleving.’

Verder is het heel belangrijk dat zorgmedewerkers passend worden beloond, gaat De Wee verder. ‘Dit is nu geen onderdeel van het WOZO-programma. Zorgprofessionals zijn cruciaal: we spannen ons maximaal in om de arbeidsvoorwaarden voor hen te verbeteren, zodat de zorgsector voor mensen aantrekkelijk is en blijft.’ Tot slot is het investeren in passende zorgplekken van groot belang. ‘De beweging om de zorg zoveel mogelijk thuis te verlenen vergt investeringen in de zorg thuis, evenals in de tijdelijke opvang en kortdurende verblijf. Ook daar blijven we aandacht voor vragen.’