Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

Vakbonden en werkgevers in de zorg: ‘Overheid investeer nu in de arbeidsmarkt zorg’

Tweede Kamerleden ontvangen pamflet

Link gekopieerd naar klembord

Vakbonden en werkgevers in de zorg: ‘Overheid investeer nu in de arbeidsmarkt zorg’ keyvisual

Vakbonden en werkgevers in de zorg overhandigen Kamerleden pamflet

‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli boden ze voor het eerst schouder aan schouder Tweede Kamerleden een pamflet aan waarin ze vragen geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap.

Voer SER-advies onverkort uit

De vakbonden en werkgeversorganisaties maken werk van het uitvoeren van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. Ze dringen er bij de overheid, financiers en systeempartijen op aan dit ook te doen. De SER-adviezen zijn ook aan hen gericht en moeten integraal en met spoed uitgevoerd worden om effect te hebben en voldoende zorgprofessionals te behouden. De vakbonden en werkgeversorganisaties vragen de overheid hiervoor de benodigde middelen vrij te maken.

Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals

vakbonden en werkgevers in de zorg \

pamflet

Werkgeverschap is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed werkgeverschap in de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker in een tijd waarin medewerkers schaars zijn, de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is en het aantal patiënten en cliënten mede door de vergrijzing groeit. Overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties, iedere partij heeft een rol om het werken in de zorg aantrekkelijker, lonender en interessanter te maken.

Duizenden zorgprofessionals tekort

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg laat zich voelen; in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de umc’s en de ziekenhuizen. De zorg kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het tekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend mensen in 2030. Bovendien is er reeds sprake van een ernstig verloop en hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte juist verder toenemen en is het nu nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor nieuw en huidig zorgpersoneel.

Debat in de Tweede Kamer

Op woensdag 6 juli debatteert de Tweede Kamer met minister Helder van VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De werkgevers- en werknemersorganisaties deelden eerder, namens alle zorgprofessionals, een brief aan de Kamerleden om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. De brief is een initiatief van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en werkgeversorganisaties ActiZ, NVZ, VGN, de Nederlandse ggz en NFU.

Aanbieding petitie vakbonden en werkgevers arbeidsmarkt zorg aan Tweede Kamer

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken spreekt de Tweede Kamerleden toe