Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Wonen Nieuws leestijd 1 min

Politieke erkenning voor de thuiszorg in debat, concrete toezeggingen blijven uit

Analyse van Kamerdebat op 31 maart 2022

Link gekopieerd naar klembord

Politieke erkenning voor de thuiszorg in debat, concrete toezeggingen blijven uit keyvisual

Wijkverpleging

In het debat erkende minister Helder voor Langdurige Zorg de gigantische uitdagingen in de thuiszorg. Helaas ging dit niet gepaard met concrete toezeggingen. Volgens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, is juist in de thuiszorg, dé spil in de vergrijzende samenleving, versterking en investering noodzakelijk. De onduidelijkheid rond de uitbereiding van de verpleeghuiscapaciteit riep ook bij Kamerleden vragen op. Verder draaide het debat in de Tweede Kamer op 31 maart over het inkopen van systeemfuncties, de aanpak van administratieve lasten en het standaardiseren van inkoopvoorwaarden.

Systeemfuncties

Het gebrek aan het gezamenlijk inkopen van systeemfuncties die nodig zijn om de zorg in de wijk te organiseren door zorgverzekeraars kwam nadrukkelijk aan bod. ActiZ had in haar paper gewezen op de eerder door de Kamer aangenomen motie van GroenLinks. Die roept op systeemfuncties congruent in te laten kopen door zorgverzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan functies zoals avond-nacht en weekendzorg. Kamerlid Ellemeet kaartte aan dat ondanks eerdere beloftes het nog steeds niet is geregeld: ‘In 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd, we zijn nu 16 jaar aan het praten en er wordt nog steeds niet of onvoldoende gecontracteerd op kwaliteit en samenwerking.’ Ze wilde weten waarom dit, ondanks de aangenomen motie, nog niet gebeurt.

De minister kon zich vinden in het geschetste belang van de systeemfuncties en de noodzaak om de zorgverzekeraar te dwingen om die congruent in te kopen. Helaas had ze geen antwoord waarom het nog niet gebeurt en komt ze er bij de Kamer op terug hoe ze dit gaat regelen.

Niet nog een jaar stilstand

Er wordt al jarenlang gepraat tussen partijen over randvoorwaarden die een betere samenwerking in de wijkverpleging moet bewerkstelligen:

  • In 2019 zijn tussen veldpartijen afspraken gemaakt over samenwerking in de avond-, nacht- en weekendzorg.
  • In 2020 zijn in een leidraad afspraken gemaakt over samenwerking in een herkenbare en aanspreekbare team in de wijk.
  • In 2021 zijn deze afspraken in een gezamenlijk convenant nogmaals bekrachtigd.

Wat ActiZ betreft geeft de minister de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing voor de invoering van een systeemfunctie voor een herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. En daarnaast de opdracht dat één zorgverzekeraar dit regionaal inkoopt en de overige zorgverzekeraars dit verplicht volgen. Namens de ActiZ kerngroep Zorg Thuis zegt zorgbestuurder Wil van de Laar: ‘We zien al jaren mooie woorden maar de minister moet nu echt doorpakken. Begin juli worden de Nza beleidsregels voor 2023 vastgesteld, als het daarvoor niet is geregeld hebben we te maken met weer een jaar stilstand.’

Verpleeghuisplekken

Ondanks dat het over thuiszorg moest gaan was er tijdens het Kamerdebat veel aandacht voor de verpleeghuiscapaciteit door de onduidelijkheid van de minister over de uitvoering van de bestuurlijke afspraken over Wonen en Zorg. Meerdere Kamerleden kwamen tot de conclusie dat de vraag naar verpleeghuiszorg terecht komt in de thuiszorg. Maar de thuiszorg staat op dit moment al zwaar onder druk, laat staan dat ze extra zorgvraag kunnen opvangen, ziet ook PVV-Kamerlid Agema: ‘Het niet bouwen van verpleeghuisplekken moet maar worden opgevangen door de thuiszorg. Maar er is al een groot tekort aan onder andere wijkverpleegkundige en er wordt steeds vaker néé verkocht. Hoe dan vraag ik de minister?’

Aanpakken administratieve lasten

Ook het verminderen van administratieve lasten in de zorg riep veel vragen op bij de Kamerleden . Het was SGP-Kamerlid Van der Staaij die aandacht vroeg voor de grote hoeveelheid en diversiteit aan inkoopvoorwaarden in de Wmo en wijkverpleging. Hij wilde weten hoe het kabinet de standaardisering van deze voorwaarden gaat afdwingen. Staatssecretaris Van Ooijen (Wmo) gaf aan te willen wachten op de resultaten van het i-sociaaldomein die nu een eerste slag maken met de standaardisatie in de contractering voor de jeugdzorg.

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden kaartte de noodzaak van meerjarige afspraken en contracten aan bij de bewindspersonen: ‘Zorgverzekeraars zijn het aan hun taak verplicht om meerjarige afspraken te maken. Ik hoop echt dat het kabinet hier het gesprek over aangaat met de verzekeraars. Lukt dat niet, dan wil ik van het kabinet weten hoe ze de drukmiddelen in dit stelsel gaan inzetten.’

Binnenkort krijgen Kamerleden de gelegenheid om moties in te dienen naar aanleiding van dit debat. ActiZ blijft het volgen.

Lees hier meer over het paper dat ActiZ deelde met de Kamerleden in aanloop naar het debat