Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Wonen Nieuws leestijd 1 min

ActiZ wil in overleg met minister Helder na uitzending Meldpunt

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ wil in overleg met minister Helder na uitzending Meldpunt keyvisual

Anneke Westerlaken in tv-uitzending Meldpunt

Extra loonruimte voor salarissen van zorgmedewerkers? En komen er nu wel of niet extra verpleeghuiszorgplekken? ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties, wil overleg over de uitspraken van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg in de uitzending van Meldpunt vrijdag 25 maart.

Helder reageerde op de uitzending van Meldpunt van de week ervoor waarin ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken te gast was. Westerlaken was ook in de studio op 25 maart. ‘De minister rept over extra geld, maar dat is vooral voor meer zorg voor meer ouderen, niet voor betere salarissen’, stelt Westerlaken naar aanleiding van het interview met minister Helder. Vervolgens reageert Westerlaken op de extra verpleeghuisplekken: ‘Een deel van de mensen zal thuis wonen, maar voor anderen zal toch echt een verpleeghuisplek nodig zijn.’ Het kabinet handhaaft de bestaande verpleeghuiscapaciteit van zo’n 130.000 bedden in de verpleeghuizen en wil die niet verder uitbreiden. Snel samen optrekken is volgens ActiZ essentieel voordat de wachtlijsten nog verder toenemen, dat wil immers niemand. 

Verpleeghuiszorg

Meer verpleegzorgplekken moeten thuis ingevuld worden zei minister Helder in de tv-uitzending. ‘Dat is tegen de afspraken in die we hebben gemaakt’, was daarop de reactie van Westerlaken. ‘Er zijn zorgorganisaties die al begonnen zijn met plannen maken of bouwen. Dat moet wel door kunnen gaan.’ In bestuurlijke afspraken is vorig jaar vastgelegd dat er 25.000 extra verpleegzorgplekken bij moeten komen tot 2026. Dit is een mix van verpleeghuisplekken en verpleegzorg op andere plekken zoals thuis of geclusterd zelfstandig wonen. De minister heeft aangegeven in gesprek te willen gaan over het realiseren van nieuwe plekken binnen en buiten het verpleeghuis. 

Geen extra loonruimte

Minister Helder gaf aan dat de er in deze kabinetsperiode 1,6 miljard euro meer aan ouderenzorg wordt uitgegeven. Ook wordt er meer ruimte gemaakt voor de lonen. De minister gaf aan dat er 7 miljard extra wordt uitgegeven voor een goede beloning in de zorg. ActiZ is verbaasd over de bedragen die door de minister worden genoemd en heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om toelichting op de uitspraken van de minister.

Het ministerie heeft desgevraagd aangegeven dat deze cijfers gaan over de jaarlijkse overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Geraamd is dat het kabinet tussen 2022 en 2025 7 miljard euro aan de OVA zal uitgeven om loongroei in de zorg mogelijk te maken. Inclusief de eerder toegezegde 675 miljoen euro voor middengroepen in de zorg. Hiermee wordt volgens ActiZ nog geen invulling gegeven aan het verder dichten van de kloof tussen salarissen van groepen medewerkers in de zorg en mensen met een vergelijkbare achtergrond in andere sectoren.

Merkbaar beter

Helder is het eens met ActiZ dat er een verandering nodig is om de zorg voor ouderen veilig te stellen. Ze hoopt aan het einde van de kabinetsperiode een begin van die verandering in de praktijk te zien. Daarom start zij in 2022 met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen. Westerlaken: ‘We zijn blij als het in praktijk iets oplevert, maar dat moet wel snel merkbaar worden. Minder bureaucratie; meer maatschappelijke zorg en minder professionele zorg en merkbaar meer werkplezier.’

Bekijk via de links hieronder beide afleveringen van Meldpunt terug.

  

Bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

In juni 2021 maakten de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en gemeentekoepel VNG en brancheverenigingen Aedes, ZN en ActiZ bestuurlijke afspraken over Wonen en Zorg. Er zijn afspraken gemaakt over uitbreiding van de verpleegzorgcapaciteit. Aanleiding hiervoor is de sterke groei van het aantal ouderen dat passende huisvesting en zorg nodig zal hebben.

In 2026 moeten er 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn gerealiseerd en tussen 2026 en 2031 nog eens 25.000 extra verpleegzorgplekken. Deels met extra plekken in een verpleeghuis en deels verpleegzorg op een plek waar mensen zelfstandig wonen. In totaal gaat het dus om 50.000 verpleegzorgplekken.

Daarnaast is in de bestuurlijke afspraken vastgelegd dat er nog eens 50.000 geclusterde woningen gebouwd gaan worden. Waarvan 34.000 door woningcorporaties.