Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Wonen Nieuws leestijd 1 min

Kamer draait laatste Wlz-bezuinigingen terug

Link gekopieerd naar klembord

Kamer draait laatste Wlz-bezuinigingen terug keyvisual

Verpleeghuiszorg - wandelde man met verzorgende

Donderdag 16 februari heeft de Tweede Kamer besloten om de laatste bezuinigingen op het Wlz-kader voor 2024 terug te draaien. Tijdens de stemmingen voor de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een meerderheid steun uitgesproken voor het amendement van SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Met dit besluit zijn alle door het kabinet voorgenomen bezuinigingen op het Wlz-kader voor 2024 van tafel.

Amendement leidt tot terugdraaien bezuinigingen  

Met aannemen van het amendement van Dobbe worden de voorgenomen bezuiniging op de ouderen- en gehandicaptenzorg geschrapt. Het gaat hier om een bedrag van €193 miljoen op het Wlz-kader voor 2024. Het amendement stelt een wijziging voor in de begrotingswet van VWS, waarbij de bovengenoemde besparingen ongedaan worden gemaakt. Het plan kon op steun in de Tweede Kamer rekenen van de PVV, GroenLinks/PvdA, BBB, SP, DENK, FvD, PvdD en JA21. 

Het bedrag van €193 miljoen is is opgebouwd uit een bezuiniging van €117 miljoen op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) die zowel de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg als de langdurige ggz treft, een netto bezuiniging van €46 miljoen gekoppeld aan de maatregel scheiden wonen en zorg en een bezuiniging van €30 miljoen gekoppeld aan de maatregel valpreventie.  

Protest uit de sector

Het aannemen van het amendement is de laatste in een reeks van teruggedraaide financiële bezuinigingen van het nu demissionaire kabinet. Met Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet een bezuiniging van €125 miljoen gekoppeld aan de maatregel meerjarige contractering en een bezuiniging van €100 miljoen gekoppeld aan de doorontwikkeling Kwaliteitskader voor 2024 terugdraait. Dit besluit volgt op een periode van veel protest uit de sector over de financiële druk in de ouderenzorg.  

Zo spanden meer dan 250 ouderenzorgorganisaties in 2023 een kort geding aan tegen het inkoopbeleid en de tariefsystematiek van zorgkantoren in de Wlz. Organisaties hadden grote zorgen over de financiële situatie door ontoereikende tarieven, stijgende kosten en bezuinigingen als gevolg van kabinetsbeleid. In aanloop naar het kort geding hebben de zorgkantoren hun richttariefpercentages voor 2024 verhoogd van 95,5 procent naar 96,4 procent. Volgens ActiZ is dit een stap in de goede richting.  

Vorige week werd ook duidelijk dat 54 gehandicaptenorganisaties in het hoger beroep tegen de zorgkantoren op de meeste punten in het gelijk zijn gesteld. Zorgkantoren dienen het richttariefpercentage opnieuw te berekenen en transparanter te zijn over hoe de tariefsystematiek tot stand komt. ActiZ wacht nog af wat de impact van het vonnis in de gehandicaptenzorg is op de ouderenzorg.

Financiële rust noodzakelijk  

ActiZ pleit al langer voor financiële rust in de sector. Door het snel toenemend aantal ouderen moeten we als samenleving de zorg voor ouderen anders organiseren. De benodigde transitie vraagt echter tijd, passend eenduidig beleid, financiële ruimte en stabiliteit. Zo stelde ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken onlangs in haar brief aan de informateur dat de benodigde transformatie in ouderenzorg vraagt om investeringen in de Wlz, in plaats van bezuinigingen. ActiZ is blij met de stappen die worden gezet, maar is zich bewust dat de bezuinigingen op het Wlz-kader voor 2025 en verder nog ingeboekt staan. Voor de ouderenzorg betreft dit voor 2025 een bedrag 775 miljoen euro.