Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ aan informateur: vertel het eerlijke verhaal over de toekomst van de zorg

ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken over de brief aan informateur Plasterk

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ aan informateur: vertel het eerlijke verhaal over de toekomst van de zorg keyvisual

debat verkenner3.jpg

©Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vergrijzing is geen toekomstbeeld: we staan er middenin. “Van een nieuw kabinet zijn fundamentele veranderingen nodig om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.” Zo schrijft voorzitter Anneke Westerlaken namens ActiZ aan informateur Ronald Plasterk. In de brief roept ze de formerende partijen op om regie te nemen in het vereenvoudigen van de zorg, lef en daadkracht te tonen met investeringen en het eerlijke verhaal te vertellen aan de samenleving over de toekomst van de zorg. “Een toekomst waar de aanspraak op professionele zorg niet meer zo vanzelfsprekend is als we dat gewend zijn.”

Het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 benadrukte nogmaals dat de vergrijzing in toenemende mate effect zal hebben op ons zorgstelsel, de samenleving en economie. De commissie roept de politiek op om Nederland beter voor te bereiden op de ‘dubbele vergrijzing’. In 2040 groeit het aantal 65-plussers in Nederland naar vijf miljoen, en is het aantal 90-jarigen verdubbeld. Hierdoor neemt de vraag naar zorg toe. Ondertussen wordt deze vraag steeds complexer. Tegelijkertijd gaan in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) de komende tien jaar 150.000 (van bijna 480.000) zorgmedewerkers met pensioen. Kortom: met minder medewerkers moet er meer zorg worden verleend.

Eenvoudiger systeem

“Nederland verdient een zorgstelsel dat klaar is voor morgen. Daarbij is eenvoud het devies”, schrijft Westerlaken. Een eenvoudiger systeem waarbij zorgprofessionals makkelijker samenwerken binnen het domein van zorg en welzijn. In combinatie met passende landelijke wettelijke kaders en coherent en goed uitvoerbaar beleid. “Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen en ruimte voor zorgorganisaties en professionals.” Dit laatste punt gaat volgens Westerlaken gepaard met het dichten van de loonkloof tussen de VVT en de markt.

Investeren in plaats van bezuinigen

Ouderenzorgorganisaties staan niet stil bij de grote uitdagingen. “Onze leden transformeren de zorg en geven vorm aan zorg waarin ouderen nieuwe vaardigheden aanleren, hun netwerk benutten en technologie gebruiken. Dit is belangrijk om zo lang mogelijk zelf de regie te houden en minder afhankelijk te zijn van professionele zorg”, aldus Westerlaken. Ze geeft in de brief aan dat deze beweging naar een toekomstbestendige zorg vraagt om investeringen in plaats van bezuinigingen.

Dit betekent dat de investeringen die zijn ingezet door het vorige kabinet, zoals geplande seniorenwoningen waarin mensen goed oud kunnen worden, de komende jaren doorgang moeten vinden. Hetzelfde geldt voor de wijkverpleging. “Na jaren van nadruk op ‘efficiency’ is het nu tijd voor investeringen in de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging”, stelt Westerlaken. Ze benadrukt hierbij het omarmen en uitvoeren van de investeringsagenda wijkverpleging.

Aanspraak op zorg

Een laatste punt dat Westerlaken aankaart bij informateur Plasterk, is dat een nieuw kabinet lastige keuzes moeten maken met betrekking tot de aanspraak op zorg. Iedereen heeft nu, met de juiste indicatie, recht op een verpleeghuisplek maar de indicatie is helaas geen garantie. Dit recht schept een verwachting die steeds minder goed waargemaakt kan worden. “Het is nobel om iedereen het recht op een plek te geven, maar wat is dat recht nog waard wanneer deze plekken er gewoonweg niet zijn?” Het nieuwe kabinet zal deze aanspraak moeten herzien, zodat de zorg toegankelijk blijft voor degenen die deze het meeste nodig hebben.