Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Wonen Nieuws leestijd 1 min

Ouderenzorgorganisaties spannen kort geding aan tegen zorgkantoren

Link gekopieerd naar klembord

Ouderenzorgorganisaties spannen kort geding aan tegen zorgkantoren keyvisual

verzorgende

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen het inkoopbeleid 2024 - 2026 van de zorgkantoren van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De organisaties hebben grote zorgen over de gevolgen van het inkoopbeleid voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. De zorgkantoren hanteren een afslag van 4,5% op het NZa-tarief, waarbij geen rekening is gehouden met de korting die de NZa al heeft toegepast op het tarief vanwege de bezuinigingen van het demissionaire kabinet. Eveneens houden de zorgkantoren onvoldoende rekening met de stijgende kosten voor de sector.

Inkoopbeleid leidt tot financiële tekorten

Het Wlz-inkoopbeleid 2024 – 2026 is gepubliceerd op 1 juni en leidde direct tot grote zorgen bij zorgaanbieders. Een groot deel van de ActiZ-leden tekende eerder bezwaar aan tegen het gepubliceerde inkoopbeleid. Ondanks alle oproepen en pogingen van ActiZ en haar leden om te komen tot passende financiële kaders en passend inkoopbeleid is er niets veranderd. Dit betekent dat veel zorgorganisaties volgend jaar te maken krijgen met financiële tekorten wat de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verder onder druk zet. Om dit scenario af te wenden hebben de ouderenzorgorganisaties besloten een kort geding aan te spannen tegen zorgkantoren. De zitting vindt plaats op 10 oktober 2023.

Stapeling van maatregelen

Door de stapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden. Er is sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. En er zijn extra (investering)kosten vanwege digitalisering en bouw- en verbouw vanwege duurzaamheidseisen. Daarbovenop komen de forse besparingen als gevolg van het kabinetsbeleid. Op het budget voor verpleeghuiszorg wordt een besparing doorgevoerd van 1,2% in 2024 die oploopt tot bijna 3% in 2026, door middel van een verlaging van de NZa-maximumtarieven.

Zorg voor ouderen moet anders

Door het snel toenemend aantal ouderen moeten we als samenleving de zorg voor ouderen anders organiseren. De sector deelt hierin de visie van het demissionaire kabinet. De benodigde transitie vraagt echter tijd, passend eenduidig beleid, financiële ruimte en stabiliteit, terwijl de sector nu juist geconfronteerd wordt met een stapeling aan platte bezuinigen. Mireille de Wee, woordvoerder van ActiZ: ‘Het is ongelooflijk jammer dat we ons in deze tijden bezig moeten houden met rechtszaken. Ouderenzorgorganisaties willen zich bezig houden met zorg en het toekomstbestendig maken van die zorg voor de meeste kwetsbaren. Door de stapeling van maatregelen voelen wij ons hierin echt klem gezet’.