Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Helder op congres zorgvernieuwing: 'Handen ineenslaan om beweging te versnellen'

Terugblik congres 'Zorgvernieuwing in versnelling', 19 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Helder op congres zorgvernieuwing: 'Handen ineenslaan om beweging te versnellen' keyvisual

Minister Helder spreekt op congres

'Onze digitale systemen moeten met elkaar kunnen praten.' Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, was stellig bij het congres Zorgvernieuwing in versnelling vorige maand. Organisatoren ActiZ, Alzheimer Nederland, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland willen met het congres de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg stimuleren. Hieronder een korte terugblik.

Het congres werd geopend door dagvoorzitter Erwin Bleumink, bestuurder van Vilans en Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire. In zijn introductie haalt Bleumink enkele rapporten aan die onderstrepen dat de zorg echt anders moet. De inzet van technologie is daarbij één van de oplossingen. Maar wat betreft de implementatie en opschaling van technologie is nog een wereld te winnen. ‘Als bestuurder moet je visie en leiderschap tonen om de zorg echt te innoveren’, stelt Van Rixtel. ‘Daar hoort vallen, en weer opstaan bij.’

Actieplan

Over technologie in de zorg is al genoeg gepraat en geanalyseerd, vinden de organisatoren. Met dit congres willen zij dan ook overgegaan tot daadwerkelijke actie. De organisatoren presenteren daarom een actieplan en vragen genodigden om hun bijdrage te leveren. Ook minister Helder ondersteunt het actieplan en is het roerend eens met de boodschap: ‘We moeten nu tempo maken', aldus Helder. ‘Laten we bepaalde dingen gewoon doen. We moeten de handen ineen slaan om de versnelling te krijgen die er nodig is. Als we niet oppassen, zijn er straks steeds minder mensen die tijd hebben om hierover na te denken en aan te werken.’

Landelijke regie

De minister laat tijdens het congres weten de landelijke regie te willen pakken als dat nodig is, want: ‘Technologie is in de praktijk echt ingewikkeld’, stelt Helder. Maar de noodzaak is kraakhelder. Technische oplossingen helpen mensen immers langer zelfstandig te blijven en meer regie te houden over hun leven, denk bijvoorbeeld aan automatische medicijndispensers die zorgen dat op het juiste moment medicatie klaar ligt. Ook is technologie essentieel om de zorgverlening efficiënter te organiseren, de werkdruk voor zorgmedewerkers te verlagen en het werkplezier te vergroten. De minister voor Langdurige Zorg verwacht in ieder geval harde afspraken te maken over gegevensuitwisseling, zo staat ook in Zorgvisie die terugblikt op het congres. ‘Onze digitale systemen moeten met elkaar kunnen praten.’

 

Benieuwd naar de bijdrage van minister Helder of de andere sprekers tijdens het congres? Hieronder kun je alle sessies apart terugkijken.

Terugkijken congres Zorgvernieuwing in Versnelling

Dagvoorzitter Erwin Bleumink, lid Raad van Bestuur van Vilans opent het congres samen met ‘aanjager zorgvernieuwing’ Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur van zorgorganisatie Sensire. Ze lichten samen het doel van het congres toe.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport en voormalig bestuurder van Tante Louise, Conny Helder, in gesprek over innovatie met Erwin Bleumink en Maarten van Rixtel.

Annet Boekelman, Lid Raad van Bestuur Mijzo, en Filippo van Hellenberg Hubar, founder en CEO van Wolk in gesprek over de noodzaak van de versnelling van de zorgvernieuwing en de randvoorwaarden om deze versnelling te bereiken.

Thomas Hagemeijer, Healthcare lead bij TLGG Consulting (Berlijn, Duitsland). Over de terugbetaling van digitale therapieën in Duitsland, de zogenaamde ‘DiGA’ of ‘apps op recept’. Sinds 2020 kunnen gecertificeerde digitale oplossingen worden voorgeschreven door artsen en worden deze vergoed. Wat is de toegevoegde waarde hiervan voor het zorgstelsel? En wat is er nodig om bredere adoptie te realiseren? Naast DiGA’s kent Duitsland ook de DiPA, specifiek beleid afgestemd op de zorg & verpleging. Wat is het verschil tussen de twee? Wat betekent dat voor de Duitse gezondheidszorg? Hagemeijer brengt ook de strategische implicaties voor Nederland en Europa in kaart.

Jantine Wilschut, adviseur Productontwikkeling en Innovatie bij Lelie Zorggroep, over digitale zorg in de wijkverpleging. In twee jaar tijd heeft Lelie zorggroep bijna 800 cliënten in de wijk voorzien van digitale zorg, naar tevredenheid van zowel cliënt, mantelzorger als medewerker. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen bij de implementatie? Jantine Wilschut vertelt in deze best practice over de ervaringen van Lelie zorggroep.

Dr. Henk Herman Nap, themacoördinator Digitale Zorg bij Vilans, schetst in deze sessie de randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het is cruciaal om mensgericht te ontwerpen, te werken aan een uniforme waardebepaling met datagedreven focus en de kennis over digitale zorg te laten stromen tussen regio's.

Peter-Paul Essers, strategisch adviseur Zorgkantoor CZ, en Nicole Nieuwenhuis, beleidsmedewerker Wlz bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Als zorglandschap staan wij de komende jaren voor een grote opdracht: dubbele vergrijzing met minder capaciteit in de zorg. Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Zorgverzekeraars en zorgkantoren trekken vanuit Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk op om de hybride en digitale zorg te kunnen versnellen door middel van het Zorgtransformatiemodel. In het kader van dit model werken de zorgkantoren op diverse momenten samen. Er is gestart met een proof of concept (POC) voor deze eerste waardebepaling binnen de Wlz, met als onderwerp slim incontinentiemateriaal. Peter-Paul en Nicole vertellen meer dit traject.

Onder leiding van dagvoorzitter Erwin Bleumink en aanjager zorgvernieuwing Maarten van Rixtel wordt gereflecteerd op de dag.

Digitaal is cruciaal 

Het is cruciaal dat de ouderenzorg verder digitaliseert. De combinatie van techniek en slimme hulpmiddelen is essentieel om zo veel mogelijk mensen zelfstandigheid te bieden en goede zorg en ondersteuning te organiseren. Daarom is ActiZ deze week ook te vinden op de Zorg & ICT Beurs in de Jaarbeurs. De jaarlijkse beurs staat in het teken van digitale transformatie voor een toekomstbestendige zorg. In het ActiZ theater inspireren we bezoekers om met digitalisering van de zorg aan de slag te gaan. Onze boodschap? ‘De ouderenzorg digitaal, dat is cruciaal.'