Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Werken Nieuws leestijd 1 min

Branchebeeld 2021: Werkdruk is hoog, maar zorgmedewerkers blijven erg gemotiveerd

Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek onder duizenden zorgmedewerkers

Link gekopieerd naar klembord

Branchebeeld 2021: Werkdruk is hoog, maar zorgmedewerkers blijven erg gemotiveerd keyvisual

Zorgmoment - stockfoto

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zijn trots op hun zinvolle werk. Ondanks de werkdruk en de impact van corona, blijven medewerkers tevreden over hun werk en werkgever. Het overgrote deel wil daarom ook graag in de zorg blijven werken. Dit blijkt uit onderzoek van Effectory en data van ActiZ Kijk op Mijn Medewerkers, het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor ActiZ-leden.

Zinvol werk

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg trots zijn op het werk dat zij doen. Met een gemiddelde van 8,9 geven medewerkers aan dat zij zinvol werk doen. Het werken in de zorg geeft hen plezier en energie. ‘Ik vind het fijn om de cliënten in hun laatste levensjaren die hulp te bieden die ze nodig hebben om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven’, aldus één van de respondenten.

De bevlogenheid van medewerkers in de onderzoeken van ActiZ en Effectory is mogelijk één van de redenen dat de vertrekgeneigdheid in de sector heel laag is. Ruim 90 procent wil zijn baan in de ouderenzorg behouden, al dan niet binnen de eigen organisatie. Daarnaast zijn zorgprofessionals over zowel hun zorgorganisatie als werkgever erg positief. In 2021 is de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) weer gestegen.

Over de onderzoeken

Jaarlijks wordt er door verschillende partijen onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid in de VVT-sector. Voor haar leden heeft ActiZ daarvoor Kijk op Mijn Medewerkers ontwikkeld. Maar er zijn ook andere partijen die vergelijkbaar onderzoek doen, zoals Effectory. Voor het branchebeeld van 2021 zijn de data van ActiZ Kijk op mijn Medewerkers en Effectory gecombineerd. Zo beschikken we over een representatief beeld van de sector. In totaal hebben 31.593 respondenten uit 57 organisaties deelgenomen.

Werkdruk

Ongeveer zestig procent van de medewerkers ervaart de werkdruk als goed. Echter vindt bijna veertig procent de werkdruk in de VVT nog te hoog. Daarom blijft de werkdruk voor de sector een belangrijk aandachtspunt. Het verlagen van de werkdruk is daarom ook één van de uitgangspunten voor de nieuwe cao VVT, waarin de medewerker op één staat.

Uit de onderzoeken van ActiZ en Effectory blijkt dat de ervaren werkdruk vooral samenhangt met de grote hoeveelheid werk en de beperkt beschikbare tijd. Het is een herkenbaar beeld voor een sector dat grote personeelstekorten kent en een groeiende vraag naar zorg. Maar ondanks de hoge werkdruk blijven medewerkers gemotiveerd. ‘Ook al is op een dag de werkdruk hoog, een lachje of een welgemeend bedankje maakt alles goed’, zegt één van de respondenten.
 

Ook al is op een dag de werkdruk hoog, een lachje of een welgemeend bedankje maakt alles goed

Respondent \

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

Corona

In 2021 speelde het coronavirus in de zorg, net als in 2020, een prominente rol. Maar de angst voor COVID lijkt onder medewerkers wel te zijn afgenomen. Ruim 75 procent van de respondenten voelt zich zeker over de veiligheid van zichzelf en hun naasten, ten opzichte van 60 procent een jaar eerder. Ook voelen medewerkers zich veiliger tijdens het uitvoeren van hun werk.

Medewerkers ervaren wel dat de aandacht van de organisatie voor de veiligheid iets is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Waar in 2020 de focus bijna volledig op de veiligheid rondom corona lag, ging in 2021 de aandacht weer naar activiteiten die naar de achtergrond geschoven waren.

Cijfers rondom veiligheid corona

Bekijk hier de infographic met branchebeeld: Kijk op mijn Medewerkers 2021 

Mijn ActiZ

Meer weten over Kijk op Mijn Medewerkers?

Kijk op Mijn Medewerkers is een gratis tool voor ActiZ-leden, om inzicht te krijgen in de betrokkenheid, motivatie en werkbeleving van hun medewerkers.