Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Zorgmedewerkers zijn de sleutel tot echte verandering

Programma Over Morgen bundelt campagnes, interventies, activiteiten, initiatieven en inzichten

Link gekopieerd naar klembord

Zorgmedewerkers zijn de sleutel tot echte verandering keyvisual

twee vrouwen in de gang

De verpleging, verzorging en thuiszorg staan voor een gigantische uitdaging. Steeds harder werken om de toenemende vraag naar zorg de kop te bieden, is geen optie. Dat is met de vergrijzing in ons achterhoofd niet realistisch. Daarom is het van belang dat het besef doordringt in de sector dat we niet kunnen blijven doen wat we nu doen: we moeten het morgen anders doen dan vandaag. En dat doen we samen, als werkgevers en zorgprofessionals. Met het programma ‘Over Morgen’ creëren we een beweging om de zorg anders te organiseren.

Het begint in de praktijk 

De uitdagingen in de sector zijn groot. Het anders organiseren van zorg is daarom onvermijdelijk voor de toekomst. Om écht anders te kunnen werken is het van belang om hierover in organisaties en met medewerkers in gesprek te gaan. Medewerkers zien dagelijks zaken die beter, slimmer en efficiënter kunnen. Een belangrijk deel van ons gezamenlijke veranderpotentieel komt uit de praktijk van elke dag op de werkvloer.

Onze uitdagingen bieden ook kansen om met andere ogen naar de ouderenzorg te kijken. Welke ervaringen en inzichten uit de praktijk zijn de gamechangers om de zorg toekomstbestendig en organisaties wendbaarder te maken? Voorop staat in ieder geval dat zorgmedewerkers gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Zodat zij met dezelfde liefde en aandacht de zorg kunnen blijven bieden aan cliënten die dat het hardste nodig hebben.

Over Morgen

Met het programma ‘Over Morgen’ werken we aan de organiseerbaarheid van de zorg. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een theatervoorstelling om bewustwording te creëren voor de toekomst van de zorg, en wat dat voor medewerkers gaat betekenen. We willen met zoveel mogelijk medewerkers de dialoog aan gaan. Het zijn hun inzichten, kennis en ervaring die nodig zijn om de ouderenzorg te vernieuwen.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat het niet bij dialoog blijft. Daarom bieden we activiteiten en interventies, rondom thema’s als duurzame inzetbaarheid en het anders organiseren van zorg. Daarbij richten we ons op organisaties en op de medewerker als individu én op de kracht van hen samen. Door actief het gesprek aan te gaan en de implementatiekracht van organisaties te vergroten, dragen we bij aan de verandering. Meer informatie over deze activiteiten volgt binnenkort.

Het programma ‘Over Morgen’, is een initiatief van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en vakbonden FNV, CNV, Nu ’91 en FBZ. Het programma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Praat vandaag over morgen

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken is meer dan ooit een maatschappelijke opgave. Niet alleen voor de sector, maar voor de hele samenleving. Daarom zijn we onder het motto ‘Praat vandaag over morgen’ het debat gestart in de samenleving, om verwachtingen bespreekbaar maken. Het programma Over Morgen sluit hier naadloos op aan. Deze twee doelen staan niet los van elkaar; medewerkers kunnen alleen anders gaan werken, als ook de verwachtingen van de samenleving worden bijgesteld. Beide programma’s versterken elkaar. Zo creëren we een branchebrede beweging voor de zorg van morgen.

Meer informatie 

Wil je op de hoogte blijven van het programma of meer informatie? Houd dan de kanalen van ActiZ, Zorgthuisnl, FNV, CNV, FBZ en Nu ’91 in de gaten. Voor vragen kan je terecht bij info@vvtwerktaanmorgen.nl.

Mijn ActiZ

Aan de slag met Over Morgen

Over Morgen is onderdeel van de aanpak 'De VVT werkt vandaag aan morgen'. Op de Mijn ActiZ-omgeving kunnen leden van ActiZ meer lezen over de mogelijkheden van het programma voor hun eigen organisatie.