Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Werken aan een inclusieve en zorgzame wijk in Enschede

Webinar: Onze buurt de Posten, zo doen we dat!

Link gekopieerd naar klembord

Werken aan een inclusieve en zorgzame wijk in Enschede keyvisual

De Posten

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doe je dat? Hoe kom je met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? Nou, zo doe je dat! In de buurt de Posten in Enschede wordt samengewerkt door woningcorporatie Domijn, de gemeente Enschede, ouderenzorgorganisatie De Posten en nog vele andere lokale organisaties aan een inclusieve en zorgzame wijk. Je hoort hier meer over tijdens een webinar op 25 mei. Dit webinar is de laatste in de reeks van vier webinars van de Actieagenda Wonen: de agenda van 34 organisaties die werken aan prettig en veilig wonen in de wijk.

De buurt is gebouwd in de jaren 60 en de leefbaarheid staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, segregatie en toename kwetsbare wijkbewoners. In het hart van de wijk ligt zorgcentrum De Posten, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen. Het ouderenzorgcomplex wordt vernieuwd en dat biedt kansen! Zorgcentrum de Posten heeft het initiatief genomen om samen met de woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede zorgverlening, huisvesting en multidisciplinaire zorg met elkaar te verbinden op buurtniveau.

De ambitie is een inclusieve wijk voor iedereen, die inzet op zelf- en samenredzaamheid, op meedoen en ontmoeting en op een nieuw woonzorgconcept. Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe de lokale partijen samenwerken aan deze ambitie.

Goed wonen is samenspel

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. De coalitie werkt met de bewoner, de cliënt, de oudere en kijkt naar wat de mensen willen, kunnen en nodig hebben. Dat brengen we bij elkaar. Het klinkt makkelijker dan het is. Maar het is een kwestie van durven en doen.

Aanmelden voor het webinar

ActiZ, Aedes en de G40 organiseren het vierde webinar op 25 mei samen met partners in de gemeente Enschede.

Dit webinar heeft inmiddels plaatsgevonden.

Magazine ‘Zo doen we dat!’ 

Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie een digitaal magazine gemaakt, waarin we twaalf voorbeelden laten zien waarvan we zeggen: 'Zo doen we dat! Zo werken we sámen!' Dit magazine is op 9 februari gepresenteerd door de maatschappelijke coalitie die bestaat uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND.

Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

Onze Buurt de Posten is één van de twaalf praktijkvoorbeelden die in het magazine aan bod komen.

Webinars  

Leren van elkaar door goede voorbeelden te delen. In totaal zijn er vier webinars: 

  • Woensdag 9 maart - De Ruwaard in Oss - kijk het webinar terug
  • Dinsdag 22 maart - Majella Wonen in Utrecht - kijk het webinar terug
  • Donderdag 14 april van 15.00 - 16.00 Selwerd in Groningen - kijk het webinar terug (link volgt nog)
  • Woensdag 25 mei 2022 van 14.30 uur – 15.30 uur - De Posten in Enschede - kijk het webinar terug
Ruth Peetoom (Nlggz) overhandigt magazine aan minister De Jonge

Ruth Peetoom (voorzitter De Nederlandse ggz) overhandigt het magazine 'Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!' aan minister De Jonge (Volkshuisvesting)