Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Onze buurt de Posten, zo doen we dat!

Georganiseerd door:

ActiZ samen met Aedes (branchevereniging van woningcorporaties), de G40 en de lokale organisaties De Posten, Domijn en gemeente Enschede

Onze buurt de Posten, zo doen we dat!
'Werken aan een inclusieve en zorgzame wijk in Enschede'

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doe je dat? Hoe kom je met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? Nou, zo doe je dat! In de buurt de Posten in Enschede wordt samengewerkt door woningcorporatie Domijn, de gemeente Enschede, ouderenzorgorganisatie de Posten en nog vele andere lokale organisaties aan een inclusieve en zorgzame wijk. Dit webinar is de laatste in de reeks van vier webinars van de Actieagenda Wonen: de agenda van 34 organisaties die werken aan prettig en veilig wonen in de wijk.

Een inclusieve wijk voor iedereen, die inzet op zelf- en samenredzaamheid, op meedoen en ontmoeting en op een nieuw woonzorgconcept.

Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe de lokale partijen samenwerken aan deze ambitie. De buurt is gebouwd in de jaren 60 en de leefbaarheid staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, segregatie en toename kwetsbare wijkbewoners. In het hart van de wijk ligt zorgcentrum De Posten, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen. Het ouderenzorgcomplex wordt vernieuwd en dat biedt kansen! Er is meer nodig voor de toekomst van de wijk, zeker gezien de vergrijzing en de afname van mantelzorgers. Zorgcentrum de Posten heeft initiatief genomen om dit met de woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede op te pakken. Het is nodig om zorgverlening, huisvesting en multidisciplinaire zorg met elkaar te verbinden op buurtniveau. Kortom, de urgentie is duidelijk.

Samen hebben ze een gemeenschappelijke visie voor de wijk ontwikkeld en een uitvoeringsprogramma gestart. Men werkt hieraan over bestaande organisatiegrenzen en financieringsstromen heen. Vanaf het begin is een belangrijke voorwaarde dat buurtbewoners van verschillende culturen kunnen meedenken over de invulling van de programma’s.

Zo doen we dat!

De wijkverpleegkundige van de Posten heeft een bijzondere rol in de wijk, om bewoners te ondersteunen en vroegtijdig knelpunten te signaleren. De lokale winkeliers en de medewerkers van Domijn zijn allemaal getraind in ‘dementievriendelijkheid’ zodat zij signalen van dementie snel herkennen en hier goed mee om kunnen gaan. Vanuit de coalitie Onze Buurt de Posten wordt gewerkt aan een meer passend en creatief systeem van woningtoewijzing. En recent is een dementievriendelijke oversteek in de wijk naar het winkelcentrum geopend. Ook worden plannen ontwikkeld voor een dynamische ontmoetingsplek in de wijk, voor en door bewoners.

In het webinar luister je naar live gesprekken en kijk je naar videofragmenten van initiatieven in de wijk. Het webinar is opgebouwd uit verschillende ‘blokjes’ met thema’s en sprekers. Gekozen is om dit ‘bottom-up’ op te bouwen omdat dit de manier is waarop gewerkt wordt in Onze buurt de Posten. Gespreksleider Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) gaat met bewoners en professionals in gesprek. In de chat kun je meepraten en vragen stellen tijdens het webinar.