Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer roept kabinet op haast te maken met ouderenhuisvesting

'Formatie mag geen belemmering zijn'

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer roept kabinet op haast te maken met ouderenhuisvesting keyvisual

Foto Joost Brouwers

Tijdens het Kamerdebat van dinsdag 6 juli heeft de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen over de toekomst van de ouderenhuisvesting. De Tweede Kamer geeft hiermee volgens ActiZ een duidelijk signaal aan een nieuw kabinet: neem de vergrijzing serieus. Er is volgens ActiZ vanwege de groei van het aantal ouderen dat zorg nodig heeft dringend behoefte aan een duidelijke en integrale toekomstvisie op wonen en zorg voor ouderen.

Het debat over ouderenhuisvesting was ingepland naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken die ActiZ, Aedes, ZN, VNG en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken maakten over uitbreiding van verpleeghuiscapaciteit en seniorenwoningen. Ze vormen een belangrijke bijdrage om ook in de nabije toekomst ouderen passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Voorafgaand aan het debat deelde ActiZ zorgen en aanbevelingen voor de toekomst van de ouderenhuisvesting in een paper aan de Kamerleden. Met de verdubbeling van het aantal 80+’ers naar 1,6 miljoen in 2040, stijgt de vraag naar ouderenzorg, terwijl het aantal zorgprofessionals relatief gelijk blijft. Er zijn daarom volgens ActiZ fundamentele keuzes nodig om de zorg voor ouderen beschikbaar en toegankelijk te houden.

.... Spreekt uit dat de formatie geen belemmering mag vormen voor de uitvoering, inclusief financiële randvoorwaarden, van bestuurlijke afspraken wonen en zorg,

Motie Ellemeet c.s. \

Tweede Kamer

Formatie mag geen belemmering zijn

ActiZ is tevreden dat een meerderheid van de Kamerleden instemde met de motie Ellemeet c.s.. Daarmee spreekt de Tweede Kamer uit dat de formatie geen belemmering mag zijn voor het uitvoeren van de bestuurlijke afspraken over wonen en zorg, inclusief de financiële randvoorwaarden.

Daarnaast vraagt de Kamer unaniem van het Kabinet om een eenduidige en richtinggevende visie op ouderenhuisvesting te formuleren. Dit moet zorgen voor vertrouwen en handvatten voor alle partijen die zich bezig houden met de financiering, bouw en ontwikkeling van ouderenhuisvesting. En bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen. 

Lees hier meer over de inzet van ActiZ voor dit debat