Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Financieren Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer debatteert over ouderenhuisvesting

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer debatteert over ouderenhuisvesting keyvisual

collage woonvormen

Hoe ziet de toekomst van de ouderenhuisvesting eruit? Deze vraag staat vanavond centraal in de Tweede Kamer, waar politici over het thema met elkaar in debat gaan. Met het oog op de almaar groeiende kloof tussen de vraag naar ouderenzorg en het aanbod ervan is het debat momenteel erg actueel. Om het geluid van de sector in dit debat te laten horen heeft ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, de Tweede Kamerleden een paper toegestuurd. ActiZ roept onder andere op om invulling te geven aan de bestuurlijke afspraken die ActiZ onlangs heeft gesloten met betrokken partijen om de huisvesting voor ouderen tot 2040 te faciliteren.

Bestuurlijke afspraken

Onlangs heeft ActiZ samen met Aedes, VNG, ZN en ministerie van Binnenlandse Zaken en VWS bestuurlijke afspraken gemaakt over de huisvesting van ouderen voor de periode tot 2040. Om daarmee toekomstige tekorten in de ouderenzorg te voorkomen. Alleen al in de komende vijf jaar moet Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken erbij krijgen.

De doelstelling voor de komende vijf jaar is een eerste stap. Omdat het aantal 80+’ers tot en met 2040 verdubbelt naar 1.6 miljoen, zijn er ook afspraken voor de jaren daarna gemaakt. Zo komen er voor 2031 nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. ActiZ-bestuurder John Bos was betrokken bij de totstandkoming van de afspraken: ‘Deze afspraken maken dat een nieuw kabinet meteen van start kan met het bouwen voor ouderen en de ontwikkeling van een integrale visie op de zorg voor ouderen in de nabije toekomst.’

Randvoorwaarden

De gemaakte afspraken zijn goed maar het zou verkeerd zijn om te denken dat daarmee de problemen zijn opgelost. Of het ook daadwerkelijk lukt om de extra woningen en plekken te realiseren, is afhankelijk van verschillende randvoorwaarden. Waaronder financiering voor de korte en lange termijn, de beschikbaarheid van zorgmedewerkers en van locaties om te bouwen of uit te breiden.

ActiZ roept de Kamerleden op om de minister op te dragen op zo kort mogelijke termijn invulling te geven aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor de bouw van seniorenwoningen en verpleeghuisplekken. Dit vereist volgens ActiZ dat de Tweede Kamer het kabinet sommeert de blik voorbij de komende kabinetsperiode te richten. Voor het opvangen van de naderende vergrijzingsgolf is een duurzame toekomstvisie voor de zorg voor ouderen noodzakelijk.