Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer debatteert over woningbouwplannen voor ouderen

Terugblik op commissiedebat woningbouwopgave en koopsector

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer debatteert over woningbouwplannen voor ouderen keyvisual

Thuiszorg

‘In de Tweede Kamer hebben we onderschat hoe snel en hoeveel ouderen er de komende jaren bijkomen.’ Reflecteerde CDA Kamerlid Jaco Geurts op de huidige demografische cijfers van Nederland en de woningbouwopgave die daar uit voortkomt.

Op 9 februari debatteerde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) over de woningbouwopgave en koopsector. Tijdens het debat was het programma ‘Wonen en Zorg voor Ouderen’ van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) een belangrijk onderwerp van gesprek. ActiZ had in aanloop een paper naar de Kamerleden gestuurd, met daarin een aantal knelpunten die voortkomen, of (nog) niet aanbod komen in het plan van de minister.

Foto: Guus Paulka

Gemeentelijke woonzorgvisies

De Kamerleden hadden onder meer vragen over de woonzorgvisie van gemeenten. Dit dient als de basis voor afspraken tussen gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en zorgorganisaties op het gebied van wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg. In het paper dat voorafgaande gedeeld is met de Kamerleden constateerde ActiZ dat nog steeds niet alle gemeenten beschikken over een woonzorgvisie, of een hebben op basis van verouderde gegevens. Liane den Haan van de Tweede Kamerfractie Goud wilde weten hoe de minister gemeenten gaat stimuleren om dit alsnog te doen.

Minister De Jonge gaf aan dat hij niet van plan is om gemeenten verder te stimuleren. Wel komt er volgend jaar een nieuwe wet, waarin wordt vastgelegd dat het bouwen aan de hand van een woonzorgvisie en actuele cijfers een wettelijk taak wordt voor gemeenten. ‘Waar het nu nog een verzoek is aan gemeente -maak een woonzorgvisie- is het straks ook echt een wettelijk opdracht om dat te doen.’

Gebrek aan verpleeghuisplekken

Het was CDA Kamerlid Geurts die nadrukkelijk aandacht vroeg voor het gebrek aan verpleeghuisplekken. ‘‘Mijn fractie maakt zich grote zorgen over het aanbod van verpleeghuisplekken. Uit de regioplannen blijkt dat de huidige plannen niet genoeg zijn om aan de opgave te voldoen. Oftewel als we niet genoeg plekken realiseren dan loopt de hele zorgketen vast. Kan hier nog naar worden gekeken en op worden bijgestuurd.’

 

In haar paper pleit ActiZ voor het laten doorgaan van alle uitbreidingsplannen van verpleeghuisplekken. Uit de regiomonitor van 2021 bleek dat er plannen waren voor de bouw van 8.800 extra verpleeghuisplekken. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) heeft echter bepaald dat slechts 4.800 van deze zogenaamde ‘onomkeerbare plekken’ gerealiseerd mogen worden. Maar het is niet duidelijk voor zorgorganisaties of hun plannen -waar soms al jaren aan gewerkt is- tot deze plekken behoren.

De Jonge, die medeverantwoordelijk is voor de bouw van deze verpleeghuisplekken, ging niet in op de vraag of er bijgestuurd kan worden. De minister vindt dat minister Helder met zorgkantoren afspraken moet maken over welke type verpleeghuiscapaciteit nog nadere groei nodig heeft,  binnen de 4.800 plekken.

Stimuleringsregeling

Vanuit de zowel de oppositie als de coalitie kwam het verzoek om de stimuleringsregeling voor de financiering van 20.000 verpleegzorgplekken in de sociale huur, te verlengen. In haar bijdrage aan het debat vraagt ActiZ aandacht voor dit knelpunt in woningbouwopgave. Op dit moment loopt regeling tot 2026. De realisatie van een verpleegzorgplek of geclusterde woonvorm duurt echter, in het meest gunstige scenario, al snel 7 jaar. De Kamerleden vroegen daarom aan De Jonge om de regeling op te rekken tot 2030. De minister reageerde constructief op het verzoek en wil kijken of dit mogelijk is. Hij ziet namelijk ook dat de helft van de verpleegzorgplekken door woningcorporaties gebouwd moeten worden, en wil ze daarin stimuleren.