Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

ANBI gegevens

ActiZ
Oudlaan 4 (3515 GA)
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
info@actiz.nl
tel 085 - 077 2000

Fiscaal nummer: 817501368

Bestuurssamenstelling


Doelstelling
De doelstelling van ActiZ treft u aan in de statuten, artikel 3. 

Meerjarenambitie 2022-2025

Jaarambities 2024

Jaarimpressie 2023

ANBI algemeen formulier
 

Beloningsbeleid
ActiZ heeft voor haar werknemers een Ondernemingsovereenkomst gebaseerd op de CAO VVT. De  loonindexatie van de CAO wordt gevolgd, overige onderdelen van de CAO worden in overleg met de Ondernemingsraad overgenomen, voor zover van toepassing voor ActiZ. De functies van de medewerkers zijn beschreven en gewaardeerd/ingedeeld in groepen, van groep 3 tot en met groep 12. Het brutosalaris bij een fulltime werkweek varieert van circa €  2.173,- (beginsalaris groep 4) per maand tot circa € 8.849,- (eindsalaris groep 12) per maand. Het salaris van de directeur volgt het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens. Het vacatiegeld voor bestuursleden bedraagt € 250,- per dagdeel.


Jaarstukken 2022