Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Kerngroepen en Commissies

Binnen ActiZ bestaan verschillende kerngroepen en commissies die elke dag met de benodigde kennis aan de slag gaan om te werken aan de toekomst van de ouderenzorg.

Kerngroep Zorg Thuis 

De kerngroep Zorg Thuis richt zich op de belangenbehartiging en ontwikkeling omtrent bekostiging, wet- en regelgeving, contractering en op de kwaliteit en beroepsontwikkeling van de wijkverpleegkundige. 

Kerngroep Revalidatie & Herstel 

De kerngroep Revalidatie & Herstel richt zich op de strategische ontwikkeling en positionering van de Geriatrische Revalidatiezorg, het Eerstelijns Verblijf en de extramurale behandeling. 

Kerngroep Wonen & Zorg

De kerngroep Wonen & Zorg richt zich op de belangenbehartiging en de ontwikkeling omtrent, wet- en regelgeving, contractering en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.  

Commissie Arbeid 

De commissie Arbeid richt zich op de belangenbehartiging, advisering en ontwikkeling omtrent arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in de zorg. Het afsluiten van de cao VVT is daarbij een van de speerpunten. 

Commissie Digitaal Denken en Doen 

De commissie Digitaal Denken en Doen richt zich op de belangenbehartiging en ontwikkeling omtrent innovatie en kennisdeling op het gebied van eHealth, digitalisering van bedrijfsprocessen, ICT-veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. 

Afdeling ActiZ Jeugd

De afdeling ActiZ Jeugd richt zich op één gezin, één plan, één regisseur en zet zich in voor vrije regelruimte van de professional om dit te realiseren.