Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid

ActiZ Jeugd

ActiZ Jeugd is belangenbehartiger voor de zorg en welzijn voor jeugd en gezin. Samen met 30 leden, op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, lichte jeugdhulp, specialistische kindzorg, thuisbegeleiding en kinderthuiszorg gaan wij er voor om de zorg voor jeugd en gezin zo in te richten dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. De drijfveer is om de jeugd en hun gezin hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, waarbij wordt ingezet op het gewone leven, het gezond opgroeien en positieve opvoeding.

Door haar diverse achterban is ActiZ Jeugd gesprekspartner voor de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en ambtelijk en politiek Den Haag, spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media. ActiZ Jeugd werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere bondgenoten, zoals onder andere gemeenten, geboortezorgpartijen, onderwijs, GGD’en, beroepsverenigingen, welzijnorganisaties, kennisinstituten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, vakbonden en ouderorganisaties.

Voor meer informatie over ActiZ Jeugd zie: www.actiz.nl/jeugd

Bestuur ActiZ Jeugd

De afdeling ActiZ Jeugd bestaat uit de volgende leden: 

 • Ron Boumans (Voorzitter)
  Directeur/bestuurder bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West

 • Manon Arts 
  Directeur bestuurder Jong JGZ

 • Jenneke Bok
  Gebiedsmanager Jeugd- en maatschappelijke Zorg Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Steenwijk)

 • Hans Butselaar
  Voorzitter Raad van Bestuur CJG Rijnmond (Rotterdam)

 • Maurice Damen
  Rayonmanager Icare Jeugdgezondheidszorg (Meppel)

 • Ruud Dijkers
  Lid Raad van Bestuur TWB Thuiszorg West Brabant (Roosendaal)

 • Wilma Heesen
  Manager Yunio Jeugdgezondheidszorg (Varsseveld)

 • Jan Herweijer
  Directeur JGZ Almere (Almere)​​​​​​​