Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Onderhandelaarsakkoord over openbreken CAO VVT

Link gekopieerd naar klembord

Onderhandelaarsakkoord over openbreken CAO VVT keyvisual

Wijkverpleging meet bloeddruk bij dame

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben donderdagnacht 22 juni een akkoord bereikt over nieuwe cao-afspraken, waarvan de belangrijkste een inkomensverbetering is van in totaal 15% voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Het akkoord volgt na een periode van onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over het openbreken van de CAO VVT 2022-2023. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Mandaat opgehaald

De afgelopen periode vonden gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. Hoewel de huidige CAO voor de VVT nog loopt tot en met 31 december 2023, ervaren zorgmedewerkers juist nu de gevolgen van de hoge inflatie. Om ze hier al eerder voor te compenseren, is er bij werkgevers mandaat opgehaald om de lonen nog dit jaar te verhogen. De gemaakte cao-afspraken passen binnen het mandaat dat door de algemene ledenvergadering (ALV) aan de onderhandelingsdelegatie is verstrekt.

Algemene ledenvergadering

De leden van ActiZ gaan binnenkort tijdens een extra ALV stemmen over het onderhandelaarsakkoord. 

De loonsverhoging is als volgt opgebouwd: per 1 oktober 2023 komt er een 5% loonsverhoging bij. Per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5%. Dit is bovenop de 3% salarisverhoging die in maart dit jaar al is doorgevoerd vanuit de vorige cao-onderhandelingen. Daarnaast worden de reiskosten en de ORT-toeslag samen verhoogd tot zo’n 2%, waardoor de totale loonsverbetering uitkomt op 15%. 

Naast afspraken over het salaris, wilden vakbonden ook andere arbeidsvoorwaarden bij de onderhandelingen betrekken. Aanvullend op de overeengekomen loonsverhoging, zijn in het onderhandelingsakkoord dus ook afspraken gemaakt over uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag over het volledige uurloon en de toevoeging van een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag. Met de nieuwe afspraken is ook de looptijd van de cao verlengd: in plaats van tot einde van dit jaar loopt deze nu door tot eind december 2024.

Medewerker op één

Met de afgesproken loonsverhoging komen werkgevers zorgmedewerkers in ieder geval deels tegemoet. Het helpt om prijsstijgingen door de inflatie op te vangen, maar het is onvoldoende om echt grote stappen te zetten. Veel zorgmedewerkers verdienen nog steeds gemiddeld 7,5% minder dan mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Die loonkloof kunnen werkgevers niet uit eigen portemonnee betalen: daarvoor moeten financiers van de zorg over de brug komen met extra middelen. Werkgevers blijven daarop aandringen, en willen samen met vakbonden een sterk geluid naar de overheid blijven maken. Dit deden zij eerder al met het manifest ‘De medewerker op één’.