Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Quote
Werken Financieren leestijd 1 min

‘Met deze ‘extra’ 4 miljard dichten we de loonkloof niet’

ActiZ reageert op beantwoording Kamervragen door minister Helder

Link gekopieerd naar klembord

‘Met deze ‘extra’ 4 miljard dichten we de loonkloof niet’ keyvisual

Quote van de week Yvonne van Stiphout

Opnieuw laat minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, blijken dat extra loonruimte voor zorgmedewerkers onbespreekbaar is. In een reactie op vragen uit de Tweede Kamer wekt de minister de indruk dat er structureel meer geld beschikbaar komt om salarissen te verhogen. In 2024 gaat dat om 4 miljard euro voor de OVA-ruimte, de overheidsbijdrage aan arbeidskosten van zorgpersoneel. ‘De OVA is bedoeld om de ontwikkelingen in de markt bij te benen, maar het salaris van zorgmedewerkers in de VVT staat dan nog steeds op grote afstand’, reageert bestuurder Yvonne van Stiphout.

Om in de zorg een marktconforme loonontwikkeling te kunnen bieden, geeft de overheid ieder jaar een bijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling, de zogenaamde OVA. Deze is gebaseerd op de loonontwikkeling in de private sector en wordt verwerkt in de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). In 2024 is er structureel 4 miljard euro extra beschikbaar voor de OVA-ruimte bij de huidige raming, zo blijkt uit de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer door minister Helder.

Salarissen blijven achter

‘De minister geeft hiermee de indruk dat deze middelen helpen om de loonkloof te dichten. Maar ik moet dat rechtzetten: deze 4 miljard is slechts een uitvoering van dat wat gewoon in het OVA-convenant is afgesproken: namelijk dat de overheid bijdraagt aan de arbeidskosten van personeel, zodat de zorg niet teveel achterloopt met de rest van de markt’, zo reageert Yvonne van Stiphout, bestuurder van zorggroep De Opbouw en voorzitter van de ActiZ themacommissie Arbeid.    

 

De OVA-ruimte gaat niets veranderen aan de salarisachterstand van medewerkers in de zorg

Yvonne van Stiphout \

Voorzitter ActiZ themacommissie Arbeid en bestuurder zorggroep De Opbouw

‘Maar zorgmedewerkers verdienen nu al fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. De OVA-ruimte gaat hier niets aan veranderen. De gemiddelde loonkloof beslaat 7,5 procent tussen de markt en onze sector. Leden van ActiZ hebben hierdoor meer en meer moeite om te concurreren met commerciële organisaties voor personeel, op de krappe arbeidsmarkt.’

ActiZ heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de minister, en blijft dit doen zolang dat nodig is. Van Stiphout: ‘Er is structureel 1 miljard euro nodig om zorgmedewerkers in de ouderenzorg marktconform te belonen. Niet alleen vanuit menselijk oogpunt, maar ook gezien het grote beroep dat we als samenleving op zorgmedewerkers doen is deze investering meer dan gerechtvaardigd. Dat betekent een investering bóven OVA-ruimte, waarmee het ministerie over de brug moet komen.’