Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Door de ogen van
Wonen leestijd 1 min

John Bos: ‘Wonen en zorg moeten we weer met elkaar verbinden’

Het laatste deel van de drieluik 'Anders denken en werken'

Link gekopieerd naar klembord

John Bos: ‘Wonen en zorg moeten we weer met elkaar verbinden’ keyvisual

woonzorglocatie Flevoland

De grenzen tussen binnen en buiten het verpleeghuis moeten meer fluïde worden. Hierdoor maak je maatwerk mogelijk voor ouderen. Dat is de boodschap van John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland en lid van de ActiZ-kerngroep Zorg Thuis. In zijn organisatie wordt hier al concreet invulling aan gegeven door uit te breiden met een nieuwe locatie. In gesprek met ActiZ, kijkt Bos terug op de afgelopen twee jaar én blikt hij vooruit op de uitdagingen voor 2022 met hierin een belangrijke rol voor het regeerakkoord.

Uitdagende coronajaren

‘Het eerste coronajaar was als bestuurder een zeer uitdagende tijd, maar ook leerzaam om te doen’, begint Bos het gesprek. Een crisissituatie vraagt van een bestuurder namelijk om een andere manier van leidinggeven, kijken en denken over vraagstukken. Bos is enorm trots op alle mensen in zijn organisatie: ‘Als team zijn we goed op elkaar ingespeeld om het gedurende lange tijd vol te houden. Door deze goede samenwerking konden we dilemma’s uitwisselen en snel schakelen.’ Daarbij bleek het vooral belangrijk om praktisch te kijken naar hoe je bewoners, cliënten en medewerkers het beste kon beschermen tegen het virus, en tegelijkertijd ook alle zorg te leveren.

Anders denken en werken

In een driedelige artikelreeks blikken drie bestuurders uit de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) terug op 2021 en delen hun visie over het nieuwe jaar. Een ding staat hierbij centraal: anders denken én anders werken. Alleen zo zijn we voorbereid op de uitdagingen die aan de zorg voor ouderen worden gesteld.

Lees de twee eerdere artikelen hier:

Deel 1 - Annet Boekelman 

Deel 2 - Trudy Prins

Afgelopen jaar zag Bos dat het moeilijker was om met de coronacrisis te dealen. Er was veel ziekteverzuim en mensen begonnen de maatregelen ‘zat’ te worden. De grote afwezigheid van personeel door ziekte had dan ook gegronde redenen. ‘Vaak zie je dat mensen voor lange tijd te veel van zichzelf hebben gevraagd,’ aldus Bos. Het was erg belangrijk om het personeel te enthousiasmeren. Ik ben er enorm trots op dat we samen met de managers, VAR (verpleegkundigen adviesraad) en ondernemingsraad de moed bij het personeel erin hebben gehouden.’

Nieuwe woonzorglocatie

Een deel van het personeel kreeg ook te maken met een breder pakket aan taken, doordat een van de locaties bij Woonzorg Flevoland werd uitgebreid. Deze bestaande woonzorglocatie kreeg veertien extra appartementen, uitkijkend op het groene land met grazende paarden. Voor het personeel is dit een uitdagende locatie, omdat hier een hoge mate van zelfstandigheid gevraagd wordt. Het team is hier ‘de huisbaas’ en mag ook omgaan met situaties waarin ouderen verdrietig zijn omdat ‘de vos een konijntje uit zijn hok heeft meegenomen’.’

Je ziet dat deze manier van werken met ouderen ook weer personeel aantrekt

John Bos \

Bestuurder woonzorg Flevoland

De nieuwe appartementen en de grotere groepen maken het mogelijk om extra activiteiten beter te laten aansluiten op de verschillende behoefte van de cliënten. Er is een mooie intensieve samenwerking met de dagbesteding die naast de locatie ligt.  Er is meer ruimte om te differentiëren binnen de woongroep. ‘Je ziet dat deze manier van werken met ouderen ook weer personeel aantrekt. Doordat er wat meer mensen op de locatie zitten, krijg je meer massa om het financieel mogelijk te maken.

Wonen en zorg verbinden

De bestuurder van Woonzorg Flevoland is groot voorstander voor het verbinden van wonen en zorg: ‘De grenzen tussen binnen en buiten het verpleeghuis moeten meer fluïde worden, hiermee maak je maatwerk mogelijk voor ouderen.’ Dit is in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat. Hierin wordt gesproken over het scheiden van wonen en zorg. ‘Dat is een technische manier om de kosten van wonen los te koppelen van de zorgcomponent.’ In het voorjaar van 2021 is met het ministerie van Binnenlandse Zaken en VWS en stakeholders afgesproken dat er in 2026 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn gerealiseerd en in de vijf jaar daarna datzelfde aantal nogmaals.

Bovendien komen daar nog 60.000 seniorenwoningen bij opgeteld. Het is volgens Bos dan ook geen kwestie van kiezen: ‘Soms is het niet zo interessant om het over scheiden van wonen en zorg te hebben. We hebben alle vormen van zorg nodig; geclusterd wonen, verantwoorde seniorenwoningen, verpleeghuisplaatsen, nieuwbouwwijken die worden opgebouwd waar jong en oud samen woont. Het is een en-en-en verhaal met de demografie waar we voor staan.’

Taskforce

De Taskforce Wonen en Zorg, waar Bos ook lid van is, heeft de afgelopen jaren een goede aanjagersrol vervult in het opzetten van woonzorgvisies in de gemeenten. Honderden mensen zijn hierdoor ook lokaal betrokken om woningen voor ouderen te verzorgen. Wanneer  die woningen zijn gerealiseerd, moet de regie voor het kiezen van een woon- en zorgvorm helemaal bij de oudere zelf liggen. ‘Als ik tegen mensen tussen de twintig en dertig zeg dat ze verplicht op een bepaalde manier moeten wonen, worden ze daar toch ook niet vrolijk van?’

Als ik nu tegen mensen tussen de twintig en dertig zeg dat ze verplicht op een bepaalde manier moeten wonen, worden ze daar toch niet vrolijk van?

John Bos \

Bestuurder woonzorg Flevoland

Het jaar 2022

Wanneer Bos kijkt naar de politieke uitdagingen die 2022 met zich meebrengen, is hij ook positief. ‘Het is prettig dat minister Conny Helder sinds dit jaar de verantwoordelijke minister is. Zij kan haar jarenlange kennis die zij heeft uit het veld, vertalen naar beleid wat gericht is op de toekomstbestendige zorg voor ouderen.

Ook voor zijn eigen organisatie heeft Bos goede plannen voor 2022. Zo  zijn er mooie plannen om positieve gezondheid in de thuiszorg te verder vorm te geven. Verder gaat hij een ronde maken langs alle teams in de organisatie om met elkaar te spreken over het arbeidsvraagstuk, werkdruk en het anders aankijken tegen professionele zorg.