Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Trudy Prins: ‘De zorgprofessionals staan op de eerste plek’

Link gekopieerd naar klembord

Trudy Prins: ‘De zorgprofessionals staan op de eerste plek’ keyvisual

knuffel

Voor Trudy Prins, bestuurder bij De Rijnhoven en de voorzitter van de cao- onderhandelingsdelegatie van ActiZ, was 2021 onder meer door corona een bewogen jaar. Een ding stond hierin centraal: de waardering voor de zorgmedewerkers. Tijdens de coronacrisis werd dit ook meerdere malen benadrukt. De vraag is dan hoe je deze waardering vormgeeft tijdens nieuwe cao-onderhandelingen, midden in een pandemie. Prins vertelt daar uitgebreid over wanneer ze vooruitblikt naar het nieuwe jaar. Ook staat ze onder meer stil bij de veranderingen in het werkveld, die volgens haar richting een andere manier van werken gaan.

Anders denken en werken

In een driedelige artikelreeks blikken drie bestuurders uit de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) terug op 2021 en delen hun visie over het nieuwe jaar. Een ding staat hierbij voor alle drie centraal: anders denken én anders werken. Alleen zo zijn we voorbereid op de uitdagingen die aan de zorg voor ouderen worden gesteld.

Lees deel 1 hier. 

2021: interessant, maar vooral een lang jaar

De Covid-19-crisis was voor Trudy Prins een van contrasten. Enerzijds bracht de crisis nieuwe mogelijkheden om dingen te doen die je normaal gesproken niet kan doen omdat de situatie er niet naar is, zoals bijvoorbeeld meer inzet op technologische innovatie. Anderzijds krijgt een meerjarige crisis een routineus karakter: ‘Op een gegeven moment heb je alles wat door de crisis anders moet onder de knie en wil je graag een stap verder maken, maar door de beperkingen kan het niet.’ Zodoende beschrijft Prins 2021 als een jaar dat interessant was, maar toch een jaar waar geen einde aan leek te komen. ‘Iedereen zat echt te wachten op meer mogelijkheden, zodat we allerlei ideeën konden uitwerken in pilots.’ De Rijnhoven is bijvoorbeeld recent begonnen met een nieuwe vorm van dagbesteding.

Drie zaken hebben ervoor gezorgd dat medewerkers van De Rijnhoven zo ongeschonden mogelijk uit de crisis zouden komen. Prins legt uit: ‘We hebben gekeken naar hoe het dagelijkse werk eruitziet, wat het risico op besmetting vergroot en hoe we dat kunnen vermijden. Daardoor hebben we een veel logistieke processen in de organisatie aangepast. In het begin van de pandemie is er bijvoorbeeld direct voor gekozen om persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen. Daarnaast was de digitale setting vanaf dag één meteen op orde, zodat medewerkers als teams konden blijven overleggen en om het contact onderling stevig te houden. Tenslotte waren de tijden van de verzuimtelefoon uitgebreid ‘zodat medewerkers met al hun vragen over quarantaine en corona bij ons terecht konden. Ook waren de psychologen telefonisch bereikbaar als ondersteuning voor de medewerkers. We wilden onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen.’

Medewerkers staan centraal

Tijdens de coronacrisis werd de waardering voor het VVT-personeel meerdere malen vanuit de maatschappij benadrukt. De vraag is dan hoe je deze waardering vormgeeft tijdens nieuwe cao-onderhandelingen, middenin een pandemie. Inmiddels hebben werkgevers- en werknemersorganisatie een cao-akkoord bereikt, waar leden van ActiZ mee instemden. Prins, die de voorzitter is van de onderhandelingsdelegatie vanuit de werkgevers, licht toe. ‘In tegenstelling tot eerdere cao-onderhandelingen staat de werkdruk en werkomstandigheden nu op de eerste plek.' 

'We zijn ons bewust van de problematiek rondom werkdruk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers fysiek en mentaal gezond blijven? Wat moeten we als werkgevers doen om dat te bevorderen? Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan na je 55ste geen nachtdiensten meer doen. Het begint veel eerder. We zouden bijvoorbeeld een leeftijdsgericht beleid kunnen voeren. Voor iedere levensfase van een medewerker zijn er specifieke randvoorwaarden nodig, zodat hun werk-privébalans een geolied geheel wordt.’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers fysiek en mentaal gezond blijven?

Trudy Prins \

voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van ActiZ

Leden ActiZ stemmen in met nieuwe cao

De leden van ActiZ keurden het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao goed. Daarmee stemmen de leden van de branchevereniging van zorgorganisaties voor een nieuwe cao voor de verpleeghuis-, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Ze deden dit tijdens een extra algemene ledenvergadering op woensdag 23 maart 2022. Lees hier het volledige nieuwsbericht. 

Belangrijke randvoorwaarden

Daarom zijn volgens Prins de volgende randvoorwaarden nodig om personeel te behouden en aan te trekken in de VVT. Grotendeels van die randvoorwaarden staan ook in de nieuwe cao. Prins: ‘Een goede betaling voor medewerkers is belangrijk. Betaling is geen satisfier. Maar als je het gevoel hebt dat je structureel onderbetaald wordt ten opzichte van mensen met een gelijksoortige achtergrond, dat kan gewoon niet. Je moet het gevoel hebben dat je naar behoren wordt betaald.'

'Daarnaast moeten de eerdergenoemde gezondheidsvoorwaarden (fysieke en mentale gezond) en werk-privé balans goed ingericht zijn. Verder moet je je kunnen ontwikkelen naar de behoeften die je hebt. Er moet bijvoorbeeld niet van je worden verwacht dat je 40 jaar lang hetzelfde werk blijft doen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om andere dingen te doen en dat de werkomstandigheden flexibel zijn.'

Vooruitzicht 2022

Naast het feit dat medewerkers een centrale plek krijgen, wordt het nu ook duidelijk dat de VVT anders moet gaan werken. Prins vertelt hierover: ‘Vroeger ging je naar een verzorgingshuis en daarna wellicht naar een verpleeghuis. Dat ging naadloos in elkaar over. Maar we gaan nu een nieuwe weg in. Ik verwacht dat intramurale zorg uitsluitend de hoog-complexe zorg moet oppakken, oftewel zzp 5 of hoger. De rest zal onder extramurale zorg vallen. Dat betekent ook dat je je medewerker anders gaat inzetten. Nu kan je medewerkers zowel intra- en extramuraal inzetten, maar de werkzaamheden gaan steeds verder uit elkaar lopen. Daardoor kunnen het twee aparte beroepsgroepen worden. Tegelijkertijd wordt thuiszorg steeds belangrijker. De verwachting is dat we meer gaan werken in de eerstelijnszorg, waarbij cliënten meer ondersteund worden door de behandeldienst. We gaan daarom in toenemende mate inzetten op ondersteuning en samenwerking in de eerstelijnszorg met huisartsen en sociaal domein.

We zetten daarom in op ondersteuning en samenwerking in de eerstelijnszorg met huisartsen en sociaal domein.

Trudy Prins \

voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van ActiZ

Focus op welzijnsmedewerkers

Binnen De Rijnhoven vinden er al een aantal ontwikkelingen plaats die in het teken staan van de huidige en toekomstige uitdagingen van de VVT. Onlangs is er een nieuwe locatie geopend waarbij de personele inzet op een nieuwe manier is opgebouwd. Prins vertelt hierover: ‘We hebben gekeken naar wat mensen nodig hebben om een goede dag te hebben. En wat voor soort kennis en kwaliteit heb je nodig van je medewerkers om ervoor te zorgen dat cliënten een goede dag krijgen. Dat staat los van dat iemand bekwaam is en medicijnen mag uitdelen. Dat moet ook. Je hebt altijd een verpleegkundige in de buurt nodig, als er iets gebeurt.

Maar betekent dat ook dat iedere woongroep de hele dag een Verzorgende IG (VIG’er) nodig heeft? Of kun je bijvoorbeeld op twee of drie groepen één VIG’er neerzetten om de handelingen te doen, waarvoor je een VIG’er nodig heeft. We zijn op deze locatie begonnen met een pilot waarbij overdag meer welzijnsmedewerkers worden ingezet. Zij komen niet enkel om iets leuks te doen, maar zij hebben op een gedeelte van de dag de primaire functie bij een groep. De VIG’er kan dan voor meer woongroepen overdag worden ingezet in plaats van continue aanwezig te zijn in een woongroep. Daar heb je de dan welzijnsmedewerkers voor.

De VVT bevindt zich in roerige tijden, waarin nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. Dit wordt krachtig door Prins beaamt: ‘Met compromissen zijn we ver gekomen, maar in deze politieke vaarwateren moeten we nu juist moedige beslissingen nemen. Als we nu geen moedige beslissingen nemen, dan lopen we vast in het systeem. Dat zou ik heel jammer vinden.’