Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Door de ogen van
Innoveren leestijd 1 min

Annet Boekelman: ‘Iedereen moet weer eigenaar worden van zijn leven’

Link gekopieerd naar klembord

Annet Boekelman: ‘Iedereen moet weer eigenaar worden van zijn leven’ keyvisual

Ouderen samen op het bankje

Voor Annet Boekelman, bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie Digitaal, Denken en Doen (DDD), was 2021 een jaar van hectiek en samenwerken. Het ziekteverzuim liep hoog op. Iedereen in de sector heeft keihard gewerkt om continu de beste zorg te blijven leveren. ‘Corona heeft, ook bij mij, voor het inzicht gezorgd dat met het oog op de toekomst nog meer haast en druk moet worden gezet om anders te werken in de zorg.’ En dat is nu precies haar ambitie voor dit nieuwe jaar. Meer digitale technologie en zelfredzaamheid bij de cliënt.

Anders denken en werken

In een driedelige artikelreeks blikken drie bestuurders uit de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) terug op 2021 en delen hun visie over het nieuwe jaar. Een ding staat hierbij centraal: anders denken én anders werken. Alleen zo zijn we voorbereid op de uitdagingen die aan de zorg voor ouderen worden gesteld.

Dit artikel is het eerste deel uit deze reeks. Lees het tweede deel hier. 

Een hectisch 2021

Wanneer Annet Boekelman terugblikt op het afgelopen jaar, komen er meteen drie woorden in haar op: hectisch, toekomst en samen. Ze legt uit: ‘Hectisch’, omdat we gefuseerd zijn. Als Mijzo zijn we bezig met een harmonisatie van drie organisaties naar één nieuwe organisatie. Daarnaast heeft de coronacrisis en het gewone staande werk in de zorg ook voor de nodige hectiek gezorgd. Het woord ‘toekomst’, omdat het jaar 2021 niet alleen mijzelf maar ook vele anderen laten zien dat het echt anders moet. En uiteraard het woord ‘samen’ omdat men ziet dat dit alles zo veelomvattend is dat we het echt samen zullen moeten doen.’

2021 heeft niet alleen mijzelf maar ook vele anderen laten zien dat het echt anders moet.

Annet Boekelman \

bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie DDD

Specifiek gaat Boekelman verder in op hectisch: ‘We zijn bezig om drie organisaties samen te smeden tot een nieuwe organisatie. Dat houdt in dat we drie digitale omgevingen naar één Mijzo omgeving moeten omzetten. Hierdoor moeten alle verschillende werkprocessen naar één worden getransformeerd. Daar speelt corona nog doorheen. Verder ben ik ook lid van de ROAZ; dat betekent dat ik medeverantwoordelijk ben om de doorstroming in de keten op gang te houden. Dat maakt het zowel binnen als buiten de organisatie hectisch.’

Corona

De coronacrisis vroeg dit jaar opnieuw veel van het personeel. De hoge werkdruk en het verzuim is herkenbaar voor de hele sector. Boekelman heeft dit ook ervaren binnen haar eigen organisatie: ‘In de tweede en derde coronagolf zijn we als Mijzo enorm geraakt. Een verzuim van boven de 11 procent, waarbij sommige afdelingen zelfs 30, 40 of 50 procent verzuim ondervonden. Door het tekort aan mensen zijn we toen over de organisatie heen gaan werken. Medewerkers moesten op verschillende locaties die nog niet geharmoniseerd zijn, in andere digitale omgevingen met verschillende processen werken. Dit was enorm ingrijpend en we hebben het twee maanden vol moeten houden. Daarom kan ik alleen maar trots zijn dat we dat met z’n allen voor elkaar hebben gekregen en dat de doorstroom vanuit het ziekenhuis naar ons kon worden voortgezet.

Boekelman legt ook gelijk de link naar de toekomst. ‘Voor mij persoonlijk heeft de coronacrisis er ook extra toe geleid dat ik met het oog op de toekomst, nog meer haast en druk zet om anders te gaan werken in de zorg. We zullen het in de toekomst met 30 procent minder medewerkers moeten gaan doen. Dat weten we op basis van de cijfers. Om die uitdagingen aan te kunnen, moeten we echt anders gaan denken, kijken en werken. De urgentie om te vernieuwen is dus groot. Dat geeft mij een extra drive om voorzitter te zijn van de ActiZ-themacommissie DDD en mijn stem te laten horen.’

Anders denken

Een van de oplossingen voor de oplopende vergrijzing in Nederland, is volgens Boekelman Reablement. ‘Brabant heeft te maken met een dubbele vergrijzing. We komen 9100 mensen tekort in de zorg (betreft alle sectoren). De VVT is de grootste sector met het meeste personeel, maar heeft dus ook de meeste vacatures. De grootste uitdaging is hoe snel we in staat zijn om de zorg te kantelen. We moeten echt werken aan vraagreductie.’ Haar organisatie is druk bezig met het ‘Reablement’ programma, ook wel Langer actief thuis genoemd. Een Deense methodiek die mensen helpt om weer nieuwe vaardigheden aan te leren, waardoor ze zorg naar aanleiding van hun hulpvraag niet nodig hebben. Volgens onderzoek zorgt dit voor een vraagreductie van 60 procent.

Boekelman: ‘Wij zijn hier op kleine schaal mee begonnen en breiden nu uit in Midden en West-Brabant. Dit programma wordt opgestart met nieuwe cliënten. De data gebruiken we om te toetsen of we hetzelfde effect zien als het Deense model. Tot nu toe zien we dat dat ook zo is. Multidisciplinair kijken we naar de vraag, we maken een plan en trainen de klant het zelf te blijven doen. Hierdoor ontstaat vertrouwen en gaan cliënten ook zelf weer activiteiten ondernemen die hun gezondheid bevorderen en bijdragen aan hun sociaal welzijn. Ook kijken we of dit kan worden ingezet bij onze intramurale cliënten.

De grootste uitdaging is hoe snel we in staat zijn om de zorg te kantelen.

Annet Boekelman \

bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie DDD

Vooruitzicht 2022

In haar rol als voorzitter van de Themacommissie Digitaal Denken en Doen binnen ActiZ, is Boekelman nauw betrokken bij de stimulering van de digitale transformatie in de zorg. Ze benadrukt het belang van informatiedeling en het gebruik van data. 'In de commissie zijn we vooral aan het kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat digitalisering makkelijker wordt en hoe er nog beter kan worden samengewerkt. Ook tussen organisaties onderling. Denk bijvoorbeeld aan onderlinge gegevensuitwisseling. Een ander voorbeeld is het belang van ‘Kijk op Data’. Het helpt om op verschillende niveaus de landelijk cijfers aan te leveren, om gezamenlijk te kijken naar de trends binnen de VVT.’

Eigen regie

Voor de cliënt zelf heeft de digitale transformatie positieve invloed op de eigen regie. Boekelman vertelt hierover: ‘In de praktijk zien we dat veel verantwoordelijkheid voor welzijn wordt gelegd bij de professional in de organisatie. Door cliënten zelf digitaal vaardiger te maken, kunnen ze zichzelf langer ondersteunen door bijvoorbeeld een medicatiedispenser te gebruiken. Als wij het blijven doen zoals nu, behalve dat het personeel er niet is, dan wordt het ook onbetaalbaar. Het gaat er echt anders uit zien. Het is niet meer: alstublieft, hier heeft u de cliënt, kunt u ervoor zorgen?

We moeten kijken naar wat die cliënt nog zelf kan, vervolgens naar de omgeving en pas in laatste instantie naar wat een zorgprofessional kan doen. Volgens mij moeten we cliënten emanciperen. Ik hoor bijvoorbeeld nog steeds muziek van Wim Sonneveld in plaats van de Rolling Stones of The Beatles waar nu ook een deel van de bewoners mee is opgegroeid. We blijven vastzitten in patronen en daar moeten we uit. Je moet meer verantwoordelijkheid krijgen voor je eigen leven.’

Het is niet meer: alstublieft, hier heeft u de cliënt, kunt u ervoor zorgen?

Annet Boekelman \

bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie DDD

Als Boekelman dit jaar nog iets zou mogen wensen voor de gehele sector, komt ze al snel uit op de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), een app of website die als één plek dient voor alle gezondheidsgegevens van een persoon. ‘Ik zou heel graag willen dat iedereen een PGO had en dat dit onze basis wordt. Ik wens dat dit ons bronbestand is en dat alle informatie voor iedere burger toegankelijk is. En dat wij daar als partijen op aansluiten en schakelen. Ik zou het mooi vinden als ik mijn gezin kan vertellen dat we dat vanuit de commissie DDD dit jaar voor elkaar hebben gekregen.’